1
0
mirror of https://tildegit.org/sbgodin/HtmGem.git synced 2023-08-25 13:53:12 +02:00
HtmGem/css/lagrange
Christophe HENRY 86f07b2f2f Updates the Lagrange style
Thanks to Eric <ortie10 at gmx.fr>
2022-08-02 23:13:39 +02:00
..
lagrange_gray.css Updates the Lagrange style 2022-08-02 23:13:39 +02:00
lagrange.css Updates the Lagrange style 2022-08-02 23:13:39 +02:00
Mada-Bold.ttf Updates the Lagrange style 2022-08-02 23:13:39 +02:00
Mada-Regular.ttf Updates the Lagrange style 2022-08-02 23:13:39 +02:00
Nunito-Bold.ttf Updates the Lagrange style 2022-08-02 23:13:39 +02:00
RobotoMono.ttf Updates the Lagrange style 2022-08-02 23:13:39 +02:00
SourceSansPro-Italic.ttf Adds the Lagrange style 2022-08-02 08:41:18 +02:00