Modification : image responsive option 100% 100%

This commit is contained in:
fredtempez 2018-09-02 19:38:02 +02:00
parent bba7a801d5
commit fc03e88fb7
112 changed files with 4924 additions and 5 deletions

View File

@ -77,7 +77,7 @@ ol {
/* Image */
img {
max-width: 100%;
height: auto;
/* height: auto; */
}
img[align='left'] {
margin-right: 10px;

View File

@ -188,8 +188,11 @@ class theme extends common {
public static $headerWide = [
'auto' => 'Automatique',
'cover' => 'Recouvrir',
'contain' => 'Dimensionner'
'initial' => 'Taille initiale',
'contain' => 'Image entière',
'cover' => 'Largeur adaptée au fond',
'100% 100%' => 'Taille adaptée au fond'
];
/**

View File

@ -65,7 +65,7 @@
</div>
<div class="col6">
<?php echo template::select('themeHeaderImageContainer', $module::$headerWide, [
'label' => 'Adaptation',
'label' => 'Taille',
'selected' => $this->getData(['theme', 'header', 'imageContainer'])
]); ?>
</div>

BIN
core/vendor/filemanager/css/.DS_Store vendored Normal file

Binary file not shown.

BIN
core/vendor/filemanager/img/.DS_Store vendored Normal file

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.4 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 4.0 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 4.0 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 4.0 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.3 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.4 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.4 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.7 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.4 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 4.1 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.7 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.5 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 4.0 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 4.0 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 1.1 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.5 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.5 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 535 B

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 1.1 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.7 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.3 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.6 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.5 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.6 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.7 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.7 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.3 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 4.0 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.3 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.4 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.3 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.3 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.4 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.4 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.5 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.5 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.5 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.5 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.5 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.5 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.4 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.5 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.5 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.5 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.5 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.6 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.7 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.9 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 4.0 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.8 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.3 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 4.0 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.7 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.7 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.3 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.7 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.7 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.4 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.4 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.4 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.6 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 4.1 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 4.2 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.7 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.3 KiB

Binary file not shown.

BIN
core/vendor/filemanager/js/.DS_Store vendored Normal file

Binary file not shown.

BIN
core/vendor/filemanager/lang/.DS_Store vendored Normal file

Binary file not shown.

145
core/vendor/filemanager/lang/az_AZ.php vendored Normal file
View File

@ -0,0 +1,145 @@
<?php
return array(
'Select' => 'Seç',
'Deselect_All' => 'Deselect All',
'Select_All' => 'Select All',
'Erase' => 'Sil',
'Open' => 'Aç',
'Confirm_del' => 'Bu faylı silmek istədiyinizdə əminsinizmi?',
'All' => 'Hamısı',
'Files' => 'Fayllar',
'Images' => 'Şəkillər',
'Archives' => 'Arxivlər',
'Error_Upload' => 'Yükləmək istədiyiniz fayl maksimum limiti keçdi.',
'Error_extension' => 'Fayl uzantısı icazəsi yoxdur.',
'Upload_file' => 'Fayl Yüklə',
'Filters' => 'Filtrlər',
'Videos' => 'Videolar',
'Music' => 'Mahnılar',
'New_Folder' => 'Yeni Folder',
'Folder_Created' => 'Folder müvəffəqiyyətlə yaradıldı.',
'Existing_Folder' => 'Mövcud folder',
'Confirm_Folder_del' => 'Bu folderi və içindəkiləri silmək istədiyinizə əminsinizmi?',
'Return_Files_List' => 'Faylların siyahısına geri qayıt',
'Preview' => 'İlk baxış',
'Download' => 'Yüklə',
'Insert_Folder_Name' => 'Folder adı əlavə et:',
'Root' => 'kök',
'Rename' => 'Yenidən Adlandır',
'Back' => 'geri',
'View' => 'Görünüş',
'View_list' => 'List görünüşü',
'View_columns_list' => 'Sütunlu list görünüşü',
'View_boxes' => 'Qutu görünüşü',
'Toolbar' => 'Alətlər Paneli',
'Actions' => 'Fəaliyyətlər',
'Rename_existing_file' => 'Bu fayl var artıq',
'Rename_existing_folder' => 'Bu folder var artıq',
'Empty_name' => 'Ad sahəsi boşdur.',
'Text_filter' => 'filtrlə...',
'Swipe_help' => 'Variantları görmək üçün file/folder adına tıklayın',
'Upload_base' => 'Normal Yükləmə',
'Upload_base_help' => "Drag & Drop files(modern browsers) or click in upper button to Add the file(s) and click on Start upload. When the upload is complete, click the 'Return to files list' button.",
'Upload_add_files' => 'Add file(s)',
'Upload_start' => 'Start upload',
'Upload_error_messages' =>array(
1 => 'The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini',
2 => 'The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form',
3 => 'The uploaded file was only partially uploaded',
4 => 'No file was uploaded',
6 => 'Missing a temporary folder',
7 => 'Failed to write file to disk',
8 => 'A PHP extension stopped the file upload',
'post_max_size' => 'The uploaded file exceeds the post_max_size directive in php.ini',
'max_file_size' => 'File is too big',
'min_file_size' => 'File is too small',
'accept_file_types' => 'Filetype not allowed',
'max_number_of_files' => 'Maximum number of files exceeded',
'max_width' => 'Image exceeds maximum width',
'min_width' => 'Image requires a minimum width',
'max_height' => 'Image exceeds maximum height',
'min_height' => 'Image requires a minimum height',
'abort' => 'File upload aborted',
'image_resize' => 'Failed to resize image'
),
'Upload_url' => 'From url',
'Type_dir' => 'Kataloq',
'Type' => 'Növ',
'Dimension' => 'Ölçü',
'Size' => 'Çəki',
'Date' => 'Tarix',
'Filename' => 'Fayl adı',
'Operations' => 'Əməliyyatlar',
'Date_type' => 'd-m-Y',
'OK' => 'Razıyam',
'Cancel' => 'Ləğv Et',
'Sorting' => 'sıralama',
'Show_url' => 'URL göstər',
'Extract' => 'bura çıxart',
'File_info' => 'fayl məlumatı',
'Edit_image' => 'şəkli redaktə et',
'Duplicate' => 'Dublikat',
'Folders' => 'Folders',
'Copy' => 'Copy',
'Cut' => 'Cut',
'Paste' => 'Paste',
'CB' => 'CB', // clipboard
'Paste_Here' => 'Paste to this directory',
'Paste_Confirm' => 'Are you sure you want to paste to this directory? This will overwrite existing files/folders if encountered any.',
'Paste_Failed' => 'Failed to paste file(s)',
'Clear_Clipboard' => 'Clear clipboard',
'Clear_Clipboard_Confirm' => 'Are you sure you want to clear the clipboard?',
'Files_ON_Clipboard' => 'There are files on the clipboard.',
'Copy_Cut_Size_Limit' => 'The selected files/folders are too big to %s. Limit: %d MB/operation', // %s = cut or copy
'Copy_Cut_Count_Limit' => 'You selected too many files/folders to %s. Limit: %d files/operation', // %s = cut or copy
'Copy_Cut_Not_Allowed' => 'You are not allowed to %s files.', // %s(1) = cut or copy => %s(2) = files or folders
'Aviary_No_Save' => 'Could not save image',
'Zip_No_Extract' => 'Could not extract. File might be corrupt.',
'Zip_Invalid' => 'This extension is not supported. Valid: zip, gz, tar.',
'Dir_No_Write' => 'The directory you selected is not writable.',
'Function_Disabled' => 'The %s function has been disabled by the server.', // %s = cut or copy
'File_Permission' => 'File permission',
'File_Permission_Not_Allowed' => 'Changing %s permissions are not allowed.', // %s = files or folders
'File_Permission_Recursive' => 'Apply recursively?',
'File_Permission_Wrong_Mode' => "The supplied permission mode is incorrect.",
'User' => 'User',
'Group' => 'Group',
'Yes' => 'Yes',
'No' => 'No',
'Lang_Not_Found' => 'Could not find language.',
'Lang_Change' => 'Change the language',
'File_Not_Found' => 'Could not find the file.',
'File_Open_Edit_Not_Allowed' => 'You are not allowed to %s this file.', // %s = open or edit
'Edit' => 'Edit',
'Edit_File' => "Edit file's content",
'File_Save_OK' => "File successfully saved.",
'File_Save_Error' => "There was an error while saving the file.",
'New_File' => 'New File',
'No_Extension' => 'You have to add a file extension.',
'Valid_Extensions' => 'Valid extensions: %s', // %s = txt => log etc.
'Upload_message' => "Drop file here to upload",
'SERVER ERROR' => "SERVER ERROR",
'forbiden' => "Forbiden",
'wrong path' => "Wrong path",
'wrong name' => "Wrong name",
'wrong extension' => "Wrong extension",
'wrong option' => "Wrong option",
'wrong data' => "Wrong data",
'wrong action' => "Wrong action",
'wrong sub-action' => "Wrong sub-actio",
'no action passed' => "No action passed",
'no path' => "No path",
'no file' => "No file",
'view type number missing' => "View type number missing",
'Not enough Memory' => "Not enough Memory",
'max_size_reached' => "Your image folder has reach its maximale size of %d MB.", //%d = max overall size
'B' => "B",
'KB' => "KB",
'MB' => "MB",
'GB' => "GB",
'TB' => "TB",
'total size' => "Total size",
);

145
core/vendor/filemanager/lang/bg_BG.php vendored Normal file
View File

@ -0,0 +1,145 @@
<?php
return array(
'Select' => 'Избери',
'Deselect_All' => 'Deselect All',
'Select_All' => 'Select All',
'Erase' => 'Изтрий',
'Open' => 'Отваряне',
'Confirm_del' => 'Сигурни ли сте, че искате да изтриете този файл?',
'All' => 'Всичко',
'Files' => 'Файла',
'Images' => 'Изображения',
'Archives' => 'Архиви',
'Error_Upload' => 'Каченият файл надминава максимално разрешената големина.',
'Error_extension' => 'Това файлово разширение не е позволено.',
'Upload_file' => 'Качете файл',
'Filters' => 'Папка',
'Videos' => 'Видео',
'Music' => 'Музика',
'New_Folder' => 'Нова папка',
'Folder_Created' => 'Папката е правилно създадена',
'Existing_Folder' => 'Съществуваща папка',
'Confirm_Folder_del' => 'Сигурни ли сте, че искате да изтриете папката и всичко => което се съдържа с нея?',
'Return_Files_List' => 'Връщане към списъка с файлове',
'Preview' => 'Преглед',
'Download' => 'Свали',
'Insert_Folder_Name' => 'Въведете име на папката:',
'Root' => 'Основна',
'Rename' => 'Преименуване',
'Back' => 'Обратно',
'View' => 'Изглед',
'View_list' => 'Списък',
'View_columns_list' => 'Колони',
'View_boxes' => 'Кутии',
'Toolbar' => 'Лента с инструменти',
'Actions' => 'Действия',
'Rename_existing_file' => 'Файлът вече съществува',
'Rename_existing_folder' => 'Папката вече съществува',
'Empty_name' => 'Името на файла е празно',
'Text_filter' => 'текстов филтър',
'Swipe_help' => 'Плъзнете името на файла/папката за опции',
'Upload_base' => 'Базово качване',
'Upload_base_help' => "Drag & Drop files(modern browsers) or click in upper button to Add the file(s) and click on Start upload. When the upload is complete, click the 'Return to files list' button.",
'Upload_add_files' => 'Add file(s)',
'Upload_start' => 'Start upload',
'Upload_error_messages' =>array(
1 => 'The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini',
2 => 'The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form',
3 => 'The uploaded file was only partially uploaded',
4 => 'No file was uploaded',
6 => 'Missing a temporary folder',
7 => 'Failed to write file to disk',
8 => 'A PHP extension stopped the file upload',
'post_max_size' => 'The uploaded file exceeds the post_max_size directive in php.ini',
'max_file_size' => 'File is too big',
'min_file_size' => 'File is too small',
'accept_file_types' => 'Filetype not allowed',
'max_number_of_files' => 'Maximum number of files exceeded',
'max_width' => 'Image exceeds maximum width',
'min_width' => 'Image requires a minimum width',
'max_height' => 'Image exceeds maximum height',
'min_height' => 'Image requires a minimum height',
'abort' => 'File upload aborted',
'image_resize' => 'Failed to resize image'
),
'Upload_url' => 'From url',
'Type_dir' => 'папка',
'Type' => 'Тип',
'Dimension' => 'Размер',
'Size' => 'Големина',
'Date' => 'Дата',
'Filename' => 'Име',
'Operations' => 'Операции',
'Date_type' => 'y-m-d',
'OK' => 'ОК',
'Cancel' => 'Отказ',
'Sorting' => 'сортиране',
'Show_url' => 'покажи URL',
'Extract' => 'разархивирай тук',
'File_info' => 'информация за файл',
'Edit_image' => 'редактирай изображение',
'Duplicate' => 'Дубликат',
'Folders' => 'Папки',
'Copy' => 'Копиране',
'Cut' => 'Изрязване',
'Paste' => 'Поставяне',
'CB' => 'CB', // clipboard
'Paste_Here' => 'Постави в тази папка',
'Paste_Confirm' => 'Сигурни ли сте, че искате да поставите в тази папка? Това може да презапише файловете в нея.',
'Paste_Failed' => 'Грешка при поставянето на файла/овете',
'Clear_Clipboard' => 'Изчисти клипборда',
'Clear_Clipboard_Confirm' => 'Сигурни ли сте, че искате да изчистите клипборда?',
'Files_ON_Clipboard' => 'Има файлове в клипборда.',
'Copy_Cut_Size_Limit' => 'Избраните файлове/папки са прекалено големи за %s. Лимит: %d MB/действие', // %s = cut or copy
'Copy_Cut_Count_Limit' => 'Избрали сте прекаленено много файлове/папки за %s. Лимит: %d файла/действие', // %s = cut or copy
'Copy_Cut_Not_Allowed' => 'Нямате право за %s на файлове.', // %s(1) = cut or copy => %s(2) = files or folders
'Aviary_No_Save' => 'Изображението не може да бъде записано',
'Zip_No_Extract' => 'Невъзможно разархивиране. Файлът вероятно е повреден.',
'Zip_Invalid' => 'Това разширене не се поддържа. Валидни: zip, gz, tar.',
'Dir_No_Write' => 'Нямате права за запис в избраната папка.',
'Function_Disabled' => '%s-то е забранено на сървъра.', // %s = cut or copy
'File_Permission' => 'Файлови права',
'File_Permission_Not_Allowed' => 'Не е разрешена промяната на права за %s.', // %s = files or folders
'File_Permission_Recursive' => 'Рекурсивно прилагане?',
'File_Permission_Wrong_Mode' => "Зададените права са грешни.",
'User' => 'Потребител',
'Group' => 'Група',
'Yes' => 'Да',
'No' => 'Не',
'Lang_Not_Found' => 'Езикът не може да бъде намерен.',
'Lang_Change' => 'Смени езика',
'File_Not_Found' => 'Файлът не може да бъде намерен.',
'File_Open_Edit_Not_Allowed' => 'Нямате разрешение за %s на този файл.', // %s = open or edit
'Edit' => 'Редакция',
'Edit_File' => "Редакция на съдържанието на файла",
'File_Save_OK' => "Файлът е успешно записан.",
'File_Save_Error' => "Възникна грешка при записването на файла.",
'New_File' => 'Нов файл',
'No_Extension' => 'Трябва да зададете разширение на файла.',
'Valid_Extensions' => 'Валидни разширения: %s', // %s = txt => log etc.
'Upload_message' => "Провлачете и спуснете файла тук за да го качите.",
'SERVER ERROR' => "СЪРВЪРНА ГРЕШКА",
'forbiden' => "Забранено",
'wrong path' => "Грешен път",
'wrong name' => "Грешно име",
'wrong extension' => "Грешно разширение",
'wrong option' => "Грешна опция",
'wrong data' => "Грешни данни",
'wrong action' => "Грешно действие",
'wrong sub-action' => "Грешно вторично действие",
'no action passed' => "Не е подадено действие",
'no path' => "Няма път",
'no file' => "Няма файл",
'view type number missing' => "Номерът на прегледа липсва",
'Not enough Memory' => "Недостатъчна памет",
'max_size_reached' => "Вашата папка за изображения достигна максимумът от %d MB.", //%d = max overall size
'B' => "B",
'KB' => "KB",
'MB' => "MB",
'GB' => "GB",
'TB' => "TB",
'total size' => "Общ размер",
);

124
core/vendor/filemanager/lang/ca.php vendored Normal file
View File

@ -0,0 +1,124 @@
<?php
return array(
'Select' => 'Seleccionar',
'Deselect_All' => 'Deselect All',
'Select_All' => 'Select All',
'Erase' => 'Eliminar',
'Open' => 'Obrir',
'Confirm_del' => 'Segur que desitges eliminar aquest arxiu?',
'All' => 'Tots',
'Files' => 'Arxius',
'Images' => 'Imatges',
'Archives' => 'Fitxers',
'Error_Upload' => 'L\'arxiu que intenta pujar excedeix el màxim permès.',
'Error_extension' => 'L\'extensió de l\'arxiu no està permesa.',
'Upload_file' => 'Pujar',
'Filters' => 'Filtres',
'Videos' => 'Vídeos',
'Music' => 'Musica',
'New_Folder' => 'Nova carpeta',
'Folder_Created' => 'La carpeta ha estat creada exitosament.',
'Existing_Folder' => 'Carpeta existent',
'Confirm_Folder_del' => 'Segur que desitges eliminar la carpeta i tots els elements que conté?',
'Return_Files_List' => 'Tornar a la llista d\'arxius',
'Preview' => 'Vista prèvia',
'Download' => 'Descarregar',
'Insert_Folder_Name' => 'Nom de la carpeta:',
'Root' => 'Arrel',
'Rename' => 'Renombrar',
'Back' => 'Tornar',
'View' => 'Vista',
'View_list' => 'Vista de llista',
'View_columns_list' => 'Vista de columnes',
'View_boxes' => 'Vista de miniatures',
'Toolbar' => 'Barra d\'eines',
'Actions' => 'Accions',
'Rename_existing_file' => 'L\'arxiu ja existeix',
'Rename_existing_folder' => 'La carpeta ja existeix',
'Empty_name' => 'El nom es troba buit',
'Text_filter' => 'filtre de text',
'Swipe_help' => 'Deslize el nom de l\'arxiu/carpeta per mostrar les opcions',
'Upload_base' => 'Pujada d\'arxius SIMPLE',
'Upload_java' => 'Pujada d\'arxius JAVA (para arxius pesats)',
'Upload_url' => 'URL',
'Upload_java_help' => "Si el applet no carrega: 1. Assegura't de tenir Java instal·lat; sinó descarrega-ho i instal·la-ho <a href='http://java.com/en/download/'>des d'aquí</a> 2. Assegura't que el teu firewall no estigui bloquejant res.",
'Upload_base_help' => "Arrossega i deixa anar els arxius dins d'aquesta àrea o faci clic en ella (per a navegadors moderns) en cas contrari, seleccioni l'arxiu i faci clic en el botó. Quan finalitzi la pujada, faci clic en el botó superior per tornar.",
'Type_dir' => 'Carpeta',
'Type' => 'Tipus',
'Dimension' => 'Dimensions',
'Size' => 'Pes',
'Date' => 'Data',
'Filename' => 'Nom',
'Operations' => 'Operacions',
'Date_type' => 'd-m-y',
'OK' => 'OK',
'Cancel' => 'Cancel·lar',
'Sorting' => 'Ordenar',
'Show_url' => 'Mostrar URL',
'Extract' => 'Extreure aquí',
'File_info' => 'Informació',
'Edit_image' => 'Editar imatge',
'Duplicate' => 'Duplicar',
'Folders' => 'Carpetes',
'Copy' => 'Copiar',
'Cut' => 'Tallar',
'Paste' => 'Enganxar',
'CB' => 'CB', // clipboard
'Paste_Here' => 'Enganxar en aquest directori',
'Paste_Confirm' => 'Esteu segur que voleu enganxar en aquest directori? Això sobreescriurà arxius/carpetes existents si es troba cap igual.',
'Paste_Failed' => 'No sha pogut enganxar els fitxers.',
'Clear_Clipboard' => 'Netejar portapapers',
'Clear_Clipboard_Confirm' => 'Esteu segur que voleu esborrar el portapapers?',
'Files_ON_Clipboard' => 'Hi ha arxius al Portapapers.',
'Copy_Cut_Size_Limit' => 'Els arxius/carpetes seleccionades són massa grans per %s. Limit: %d MB/operació', // %s = cut or copy
'Copy_Cut_Count_Limit' => 'Heu seleccionat massa fitxers/carpetes a %s. Limit: %d arxiu/operació', // %s = cut or copy
'Copy_Cut_Not_Allowed' => 'No te permisos per %s els arxius.', // %s(1) = cut or copy, %s(2) = files or folders
'Aviary_No_Save' => 'No sha pogut desar la imatge.',
'Zip_No_Extract' => 'No es pot extreure. LArxiu podria estar corrupte.',
'Zip_Invalid' => 'Aquesta extensió no és suportada. Vàlid: zip, gz, tar.',
'Dir_No_Write' => 'El directori seleccionat no te permisos descriptura.',
'Function_Disabled' => 'La funció de %s no esta disponible al servidor.', // %s = cut or copy
'File_Permission' => 'Permisos darxiu',
'File_Permission_Not_Allowed' => 'La modificació dels permisos de %s no es permès.', // %s = files or folders
'File_Permission_Recursive' => 'Aplicar recursivament?',
'File_Permission_Wrong_Mode' => "El mode de permís subministrat és incorrecte..",
'User' => 'Usuari',
'Group' => 'Grup',
'Yes' => 'Si',
'No' => 'No',
'Lang_Not_Found' => 'No es pot trobar l\'idioma.',
'Lang_Change' => 'Modificar idioma',
'File_Not_Found' => 'No s\'ha pogut trobar l\'arxiu.',
'File_Open_Edit_Not_Allowed' => 'No tens permisos per obrir %s l\'arxiu.', // %s = open or edit
'Edit' => 'Modificar',
'Edit_File' => "Editar el contingut de l\'arxiu.",
'File_Save_OK' => "Arxiu desat correctament.",
'File_Save_Error' => "Hi ha hagut un error mentre es desava l\'arxiu.",
'New_File' => 'Nou arxiu',
'No_Extension' => 'Ha d\'afegir una extensió d\'arxiu.',
'Valid_Extensions' => 'Extensions valides: %s', // %s = txt,log etc.
'Upload_message' => "Arrossega arxiu aquí per carregar.",
'SERVER ERROR' => "SERVER ERROR",
'forbiden' => "Forbiden",
'wrong path' => "Wrong path",
'wrong name' => "Wrong name",
'wrong extension' => "Wrong extension",
'wrong option' => "Wrong option",
'wrong data' => "Wrong data",
'wrong action' => "Wrong action",
'wrong sub-action' => "Wrong sub-actio",
'no action passed' => "No action passed",
'no path' => "No path",
'no file' => "No file",
'view type number missing' => "View type number missing",
'Not enought Memory' => "Not enought Memory",
'max_size_reached' => "Your image folder has reach its maximale size of %d MB.", //%d = max overall size
'B' => "B",
'KB' => "KB",
'MB' => "MB",
'GB' => "GB",
'TB' => "TB",
'total size' => "Total size",
);

145
core/vendor/filemanager/lang/cs.php vendored Normal file
View File

@ -0,0 +1,145 @@
<?php
return array(
'Select' => 'Vybrat',
'Deselect_All' => 'Deselect All',
'Select_All' => 'Select All',
'Erase' => 'Smazat',
'Open' => 'Otevřít',
'Confirm_del' => 'Opravdu chcete smazat tento soubor?',
'All' => 'Vše',
'Files' => 'Soubory',
'Images' => 'Obrázky',
'Archives' => 'Archivy',
'Error_Upload' => 'Nahrávaný soubor je příliš velký.',
'Error_extension' => 'Nahrávání souborů s touto příponou není povoleno.',
'Upload_file' => 'Nahrát soubor',
'Filters' => 'Filtr',
'Videos' => 'Videa',
'Music' => 'Hudba',
'New_Folder' => 'Nová složka',
'Folder_Created' => 'Složka vytvořena',
'Existing_Folder' => 'Existující složka',
'Confirm_Folder_del' => 'Opravdu chcete smazat tuto složku a její obsah?',
'Return_Files_List' => 'Zpět k seznamu souborů',
'Preview' => 'Náhled',
'Download' => 'Stáhnout',
'Insert_Folder_Name' => 'Vložte název složky:',
'Root' => 'root',
'Rename' => 'Přejmenovat',
'Back' => 'zpět',
'View' => 'Zobrazení',
'View_list' => 'Seznam souborů',
'View_columns_list' => 'Dvousloupcový seznam souborů',
'View_boxes' => 'Dlaždicové zobrazení',
'Toolbar' => 'Panel nástrojů',
'Actions' => 'Akce',
'Rename_existing_file' => 'Tento soubor již existuje',
'Rename_existing_folder' => 'Tato složka již existuje',
'Empty_name' => 'Zadali jste prázdný název',
'Text_filter' => 'textový filtr',
'Swipe_help' => 'Pro zobrazení možností klikněte na název souboru/složky.',
'Upload_base' => 'Základní nahrávání',
'Upload_base_help' => "Drag & Drop files(modern browsers) or click in upper button to Add the file(s) and click on Start upload. When the upload is complete, click the 'Return to files list' button.",
'Upload_add_files' => 'Add file(s)',
'Upload_start' => 'Start upload',
'Upload_error_messages' =>array(
1 => 'The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini',
2 => 'The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form',
3 => 'The uploaded file was only partially uploaded',
4 => 'No file was uploaded',
6 => 'Missing a temporary folder',
7 => 'Failed to write file to disk',
8 => 'A PHP extension stopped the file upload',
'post_max_size' => 'The uploaded file exceeds the post_max_size directive in php.ini',
'max_file_size' => 'File is too big',
'min_file_size' => 'File is too small',
'accept_file_types' => 'Filetype not allowed',
'max_number_of_files' => 'Maximum number of files exceeded',
'max_width' => 'Image exceeds maximum width',
'min_width' => 'Image requires a minimum width',
'max_height' => 'Image exceeds maximum height',
'min_height' => 'Image requires a minimum height',
'abort' => 'File upload aborted',
'image_resize' => 'Failed to resize image'
),
'Upload_url' => 'From url',
'Type_dir' => 'složka',
'Type' => 'Typ',
'Dimension' => 'Rozměr',
'Size' => 'Velikost',
'Date' => 'Datum',
'Filename' => 'Název',
'Operations' => 'Operace',
'Date_type' => 'd.m.Y',
'OK' => 'OK',
'Cancel' => 'Zrušit',
'Sorting' => 'Řazení',
'Show_url' => 'Zobrazit URL adresu',
'Extract' => 'Rozbalit zde',
'File_info' => 'Informace o souboru',
'Edit_image' => 'Upravit obrázek',
'Duplicate' => 'Duplikovat',
'Folders' => 'Složky',
'Copy' => 'Kopírovat',
'Cut' => 'Vyjmout',
'Paste' => 'Vložit',
'CB' => 'Schránka', // clipboard
'Paste_Here' => 'Vložit do této složky',
'Paste_Confirm' => 'Skutečně chcete vložit obsah schránky do této složky? Existující soubory či složky budou přepsány.',
'Paste_Failed' => 'Vložení selhalo',
'Clear_Clipboard' => 'Vymazat schránku',
'Clear_Clipboard_Confirm' => 'Skutečně chcete vymazat obsah schránky?',
'Files_ON_Clipboard' => 'Ve schránce jsou soubory.',
'Copy_Cut_Size_Limit' => 'Zvolené soubory/složky jsou příliš velké pro operaci %s. Limit: %d MB/operace', // %s = cut or copy
'Copy_Cut_Count_Limit' => 'Zvolili jste příliš mnoho souborů/složek pro operaci %s. Limit: %d souborů/operace', // %s = cut or copy
'Copy_Cut_Not_Allowed' => 'Nemáte oprávnění %s.', // %s(1) = cut or copy, %s(2) = files or folders
'Aviary_No_Save' => 'Obrázek nelze uložit',
'Zip_No_Extract' => 'Archív nelze rozbalit. Soubor může být poškozen.',
'Zip_Invalid' => 'Přípona není podporována. Povolené: zip, gz, tar.',
'Dir_No_Write' => 'Vybraná složka není zapisovatelná.',
'Function_Disabled' => 'Funkce %s byla zamítnuta serverem.', // %s = cut or copy
'File_Permission' => 'Práva souboru',
'File_Permission_Not_Allowed' => 'Změna oprávnění pro %s není povolena.', // %s = files or folders
'File_Permission_Recursive' => 'Použít rekurzivně?',
'File_Permission_Wrong_Mode' => "Zadaný kód oprávnění není platný.",
'User' => 'Uživatel',
'Group' => 'Skupina',
'Yes' => 'Ano',
'No' => 'Ne',
'Lang_Not_Found' => 'Jazyk nebyl nalezen.',
'Lang_Change' => 'Změnit jazyk',
'File_Not_Found' => 'Soubor nebyl nalezen.',
'File_Open_Edit_Not_Allowed' => 'Nemáte oprávnění %s tento soubor.', // %s = open or edit
'Edit' => 'Upravit',
'Edit_File' => "Upravit obsah souboru",
'File_Save_OK' => "Soubor byl úspěšně uložen.",
'File_Save_Error' => "Došlo k chybě při ukládání souboru.",
'New_File' => 'Nový soubor',
'No_Extension' => 'Musíte doplnit příponu souboru.',
'Valid_Extensions' => 'Povolené přípony: %s', // %s = txt,log etc.
'Upload_message' => "Pro nahrání přetáhněte soubor(y) sem",
'SERVER ERROR' => "CHYBA SERVERU",
'forbiden' => "Zakázáno",
'wrong path' => "Neplatná cesta",
'wrong name' => "Neplatná název",
'wrong extension' => "Neplatná přípona",
'wrong option' => "Neplatná volba",
'wrong data' => "Neplatná data",
'wrong action' => "Neplatná akce",
'wrong sub-action' => "Neplatná podakce",
'no action passed' => "Nebyla předána žádná akce",
'no path' => "Žádná cesta",
'no file' => "Žádný soubor",
'view type number missing' => "Chybí číslo typu pro zobrazení",
'Not enough Memory' => "Nedostatek paměti",
'max_size_reached' => "Vaše složka s obrázky dosáhla maximální velikosti %d MB.", //%d = max overall size
'B' => "B",
'KB' => "KB",
'MB' => "MB",
'GB' => "GB",
'TB' => "TB",
'total size' => "Celková velikost",
);

145
core/vendor/filemanager/lang/da.php vendored Normal file
View File

@ -0,0 +1,145 @@
<?php
return array(
'Select' => 'Vælg',
'Deselect_All' => 'Deselect All',
'Select_All' => 'Select All',
'Erase' => 'Slet',
'Open' => 'Åbn',
'Confirm_del' => 'Er du sikker på at du vil slette denne fil?',
'All' => 'Alle',
'Files' => 'Filer',
'Images' => 'Billeder',
'Archives' => 'Mapper',
'Error_Upload' => 'Den uploadede fil er større end tilladt (100MB).',
'Error_extension' => 'Fil typen er ikke tilladt.',
'Upload_file' => 'Upload',
'Filters' => 'Filter',
'Videos' => 'Videoer',
'Music' => 'Musik',
'New_Folder' => 'Ny mappe',
'Folder_Created' => 'Mappen er oprettet korrekt',
'Existing_Folder' => 'Mappen findes allerede',
'Confirm_Folder_del' => 'Er du sikker på at du vil slette mappen og alt dens indhold?',
'Return_Files_List' => 'Tilbage til fil oversigten',
'Preview' => 'Preview',
'Download' => 'Download',
'Insert_Folder_Name' => 'Indsæt mappe navn:',
'Root' => 'rod',
'Rename' => 'Omdøb',
'Back' => 'tilbage',
'View' => 'Se',
'View_list' => 'Vis liste',
'View_columns_list' => 'Søjle liste',
'View_boxes' => 'Box list',
'Toolbar' => 'Toolbar',
'Actions' => 'Handlinger',
'Rename_existing_file' => 'Filen findes allerede',
'Rename_existing_folder' => 'Mappen findes allerede',
'Empty_name' => 'Indsæt et navn',
'Text_filter' => 'tekst filter',
'Swipe_help' => 'Swipe over navnet på fil/mappe for at se muligheder',
'Upload_base' => 'Basis upload',
'Upload_base_help' => "Drag & Drop files(modern browsers) or click in upper button to Add the file(s) and click on Start upload. When the upload is complete, click the 'Return to files list' button.",
'Upload_add_files' => 'Add file(s)',
'Upload_start' => 'Start upload',
'Upload_error_messages' =>array(
1 => 'The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini',
2 => 'The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form',
3 => 'The uploaded file was only partially uploaded',
4 => 'No file was uploaded',
6 => 'Missing a temporary folder',
7 => 'Failed to write file to disk',
8 => 'A PHP extension stopped the file upload',
'post_max_size' => 'The uploaded file exceeds the post_max_size directive in php.ini',
'max_file_size' => 'File is too big',
'min_file_size' => 'File is too small',
'accept_file_types' => 'Filetype not allowed',
'max_number_of_files' => 'Maximum number of files exceeded',
'max_width' => 'Image exceeds maximum width',
'min_width' => 'Image requires a minimum width',
'max_height' => 'Image exceeds maximum height',
'min_height' => 'Image requires a minimum height',
'abort' => 'File upload aborted',
'image_resize' => 'Failed to resize image'
),
'Upload_url' => 'From url',
'Type_dir' => 'dir',
'Type' => 'Type',
'Dimension' => 'Dimensioner',
'Size' => 'Størrelse',
'Date' => 'Dato',
'Filename' => 'Filenavn',
'Operations' => 'Operationer',
'Date_type' => 'år-måned-dag',
'OK' => 'OK',
'Cancel' => 'Afbryd',
'Sorting' => 'sortering',
'Show_url' => 'Vis sti',
'Extract' => 'Fold ud her',
'File_info' => 'fil info',
'Edit_image' => 'Redigér billede',
'Duplicate' => 'Kopiér',
'Folders' => 'Mapper',
'Copy' => 'Kopiér',
'Cut' => 'Klip',
'Paste' => 'Indsæt',
'CB' => 'UKH', // clipboard
'Paste_Here' => 'Indsæt i denne mappe',
'Paste_Confirm' => 'Er du sikker på at du vil indsætte i denne mappe? Det vil overkrive allerede eksisterende filer/mapper, hvis der findes nogen.',
'Paste_Failed' => 'Det lykkedes ikke at indsætte fil(en/erne)',
'Clear_Clipboard' => 'Slet indholdet af udklipsholderen',
'Clear_Clipboard_Confirm' => 'Er du sikker på at du vil slette indholdet af udklipsholderen?',
'Files_ON_Clipboard' => 'Der findes filer i udklipsholderen.',
'Copy_Cut_Size_Limit' => 'De valgte filer/mapper er for store til at %s. Max.: %d MB/operation', // %s = cut or copy
'Copy_Cut_Count_Limit' => 'Du har valgt for mange filer/mapper til at %s. Max.: %d filer/operation', // %s = cut or copy
'Copy_Cut_Not_Allowed' => 'Du har ikke tilladelse til at %s filer. Tal med din administrator.', // %s(1) = cut or copy, %s(2) = files or folders
'Aviary_No_Save' => 'Det var ikke muligt at gemme billedet',
'Zip_No_Extract' => 'Det var ikke muligt at hente. Filen er muligvis ødelagt.',
'Zip_Invalid' => 'Denne filtype understøttes ikke. De mulige filtyper er: zip, gz, tar.',
'Dir_No_Write' => 'Der kan ikke skrives til den valgte mappe. Kontakt din administrator.',
'Function_Disabled' => 'Denne %s funktion er slået fra af serveren.', // %s = cut or copy
'File_Permission' => 'Fil tilladelser',
'File_Permission_Not_Allowed' => 'Det er ikke tilladt at ændre tilladelsen for %s.', // %s = files or folders
'File_Permission_Recursive' => 'Gøres ved alle mapper og filer (rekursivt)?',
'File_Permission_Wrong_Mode' => "Den anvendte indstilling for tilladelse er ikke korrekt.",
'User' => 'Bruger',
'Group' => 'Gruppe',
'Yes' => 'Ja',
'No' => 'Nej',
'Lang_Not_Found' => 'Cet var ikke muligt at finde sprog-filen.',
'Lang_Change' => 'Andet sprog',
'File_Not_Found' => 'Det var ikke muligt at finde filen.',
'File_Open_Edit_Not_Allowed' => 'Du har ikke tiladelse til at %s denne fil.', // %s = open or edit
'Edit' => 'Redigér',
'Edit_File' => "Redigér filens indhold",
'File_Save_OK' => "Filen blev gemt.",
'File_Save_Error' => "Der opstod en fejl i forsøget på at gemme filen.",
'New_File' => 'Opret ny fil',
'No_Extension' => 'Husk at tilføje filtype.',
'Valid_Extensions' => 'Gyldige filtyper er: %s', // %s = txt,log etc.
'Upload_message' => "Drop file here to upload",
'SERVER ERROR' => "SERVER ERROR",
'forbiden' => "Forbiden",
'wrong path' => "Wrong path",
'wrong name' => "Wrong name",
'wrong extension' => "Wrong extension",
'wrong option' => "Wrong option",
'wrong data' => "Wrong data",
'wrong action' => "Wrong action",
'wrong sub-action' => "Wrong sub-actio",
'no action passed' => "No action passed",
'no path' => "No path",
'no file' => "No file",
'view type number missing' => "View type number missing",
'Not enough Memory' => "Not enough Memory",
'max_size_reached' => "Your image folder has reach its maximale size of %d MB.", //%d = max overall size
'B' => "B",
'KB' => "KB",
'MB' => "MB",
'GB' => "GB",
'TB' => "TB",
'total size' => "Total size",
);

145
core/vendor/filemanager/lang/de.php vendored Normal file
View File

@ -0,0 +1,145 @@
<?php
return array(
'Select' => 'Ausw&auml;hlen',
'Deselect_All' => 'Alle abw&auml;hlen',
'Select_All' => 'Alle anw&auml;hlen',
'Erase' => 'L&ouml;schen',
'Open' => '&Ouml;ffnen',
'Confirm_del' => 'Sind Sie sicher das Sie die Datei l&ouml;schen wollen?',
'All' => 'Alle',
'Files' => 'Dateien',
'Images' => 'Bilder',
'Archives' => 'Archive',
'Error_Upload' => 'Die Datei &uuml;berschreitet die maximal erlaubte Gr&ouml;&szlig;e.',
'Error_extension' => 'Dieser Dateityp ist nicht erlaubt.',
'Upload_file' => 'Hochladen',
'Filters' => 'Filter',
'Videos' => 'Videos',
'Music' => 'Musik',
'New_Folder' => 'Neues Verzeichniss',
'Folder_Created' => 'Verzeichnis erfolgreich erstellt',
'Existing_Folder' => 'Verzeichnis schlie&szlig;en',
'Confirm_Folder_del' => 'Sind Sie sicher das Sie dieses Verzeichnis inklusive aller darin enthaltenen Dateien l&ouml;schen m&ouml;chten?',
'Return_Files_List' => 'Zur&uuml;ck zur Datei&uuml;bersicht',
'Preview' => 'Vorschau',
'Download' => 'Download',
'Insert_Folder_Name' => 'Verzeichnisnamen angeben:',
'Root' => 'Basisverzeichnis',
'Rename' => 'Umbenenen',
'Back' => 'zur&uuml;ck',
'View' => 'Ansicht',
'View_list' => 'Listenansicht',
'View_columns_list' => 'Spaltenansicht',
'View_boxes' => 'Box Ansicht',
'Toolbar' => 'Werkzeugleiste',
'Actions' => 'Aktionen',
'Rename_existing_file' => 'Die Datei existiert bereits',
'Rename_existing_folder' => 'Das Verzeichnis existiert bereits',
'Empty_name' => 'Der Name ist leer',
'Text_filter' => 'Suche',
'Swipe_help' => 'Fahren Sie mit der Maus &uuml;ber die Datei um Details anzeigen zu lassen.',
'Upload_base' => 'Standart Hochladen',
'Upload_base_help' => "Ziehen Sie die Dateien per Drag & Drop (moderne Browser) oder klicken Sie auf die obere Schaltfl&auml;che, um die Datei (en) hinzuzuf&uuml;gen und klicken Sie auf Hochladen beginnen. Wenn das Hochladen abgeschlossen ist, klicken Sie auf die Schaltfl&auml;che \"Zur Dateiliste zur&uuml;ckkehren\".",
'Upload_add_files' => 'Dateien hinzuf&uuml;gen',
'Upload_start' => 'Hochladen beginnen',
'Upload_error_messages' => array(
1 => 'Die hochgeladene Datei &uuml;berschreitet die Direktive upload_max_filesize in php.ini',
2 => 'Die hochgeladene Datei &uuml;berschreitet die Anweisung MAX_FILE_SIZE, die im HTML-Formular angegeben wurde',
3 => 'Die hochgeladene Datei wurde nur teilweise hochgeladen',
4 => 'Es wurde keine Datei hochgeladen',
6 => 'Einen tempor&auml;ren Ordner fehlt',
7 => 'Fehler beim Schreiben der Datei auf die Festplatte',
8 => 'Eine PHP-Erweiterung hat den Upload der Datei gestoppt.',
'post_max_size' => 'Die hochgeladene Datei &uuml;berschreitet die Anweisung post_max_size in php.ini',
'max_file_size' => 'Datei ist zu gro&szlig;',
'min_file_size' => 'Datei ist zu klein',
'accept_file_types' => 'Dateityp nicht erlaubt',
'max_number_of_files' => 'Maximale Anzahl von Dateien &uuml;berschritten',
'max_width' => 'Das Bild &uuml;berschreitet die maximale Breite',
'min_width' => 'Bild ben&ouml;tigt eine minimale Breite',
'max_height' => 'Das Bild &uuml;berschreitet die maximale H&ouml;he',
'min_height' => 'Bild erfordert eine minimale H&ouml;he',
'abort' => 'Hochladen abgebrochen',
'image_resize' => 'Fehler beim &Auml;ndern der Bildgr&ouml;&szlig;e'
),
'Upload_url' => 'Von url',
'Type_dir' => 'Verzeichnis',
'Type' => 'Typ',
'Dimension' => 'Dimensionen',
'Size' => 'Gr&ouml;&szlig;e',
'Date' => 'Datum',
'Filename' => 'Dateiname',
'Operations' => 'Operationen',
'Date_type' => 'd.m.y',
'OK' => 'OK',
'Cancel' => 'Abbrechen',
'Sorting' => 'Sortiere',
'Show_url' => 'zeige URL',
'Extract' => 'hier entpacken',
'File_info' => 'Datei Info',
'Edit_image' => 'Bild editieren',
'Duplicate' => 'Duplizieren',
'Folders' => 'Ordner',
'Copy' => 'Kopieren',
'Cut' => 'Aussschneiden',
'Paste' => 'Einf&uuml;gen',
'CB' => 'Zwischenablage', // clipboard
'Paste_Here' => 'Aus der Zwischenablage einf&uuml;gen',
'Paste_Confirm' => 'Sind Sie sicher, dass Sie es in diesen Ordner einf&uuml;gen m&ouml;chten? Existierende Dateien/Verzeichnisse werden &uuml;berschrieben.',
'Paste_Failed' => 'Einf&uuml;gen fehgeschlagen!',
'Clear_Clipboard' => 'Zwischenablage leeren',
'Clear_Clipboard_Confirm' => 'Zwischenablage wirkich leeren?',
'Files_ON_Clipboard' => 'Sie haben bereits Dateien in der Zwischenablage!',
'Copy_Cut_Size_Limit' => 'Die Dateien sind zu gross zum %s. Limit: %d MB pro Aktion', // %s = cut or copy
'Copy_Cut_Count_Limit' => 'Sie haben zu viele Dateien/Ordner zum %s ausgew&auml;lt. Limit: %d Dateien pro Aktion', // %s = cut or copy