You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
ZwiiCMS/core/vendor/filemanager/lang/da.php

146 lines
6.1 KiB
PHP

<?php
return array(
'Select' => 'Vælg',
'Deselect_All' => 'Deselect All',
'Select_All' => 'Select All',
'Erase' => 'Slet',
'Open' => 'Åbn',
'Confirm_del' => 'Er du sikker på at du vil slette denne fil?',
'All' => 'Alle',
'Files' => 'Filer',
'Images' => 'Billeder',
'Archives' => 'Mapper',
'Error_Upload' => 'Den uploadede fil er større end tilladt (100MB).',
'Error_extension' => 'Fil typen er ikke tilladt.',
'Upload_file' => 'Upload',
'Filters' => 'Filter',
'Videos' => 'Videoer',
'Music' => 'Musik',
'New_Folder' => 'Ny mappe',
'Folder_Created' => 'Mappen er oprettet korrekt',
'Existing_Folder' => 'Mappen findes allerede',
'Confirm_Folder_del' => 'Er du sikker på at du vil slette mappen og alt dens indhold?',
'Return_Files_List' => 'Tilbage til fil oversigten',
'Preview' => 'Preview',
'Download' => 'Download',
'Insert_Folder_Name' => 'Indsæt mappe navn:',
'Root' => 'rod',
'Rename' => 'Omdøb',
'Back' => 'tilbage',
'View' => 'Se',
'View_list' => 'Vis liste',
'View_columns_list' => 'Søjle liste',
'View_boxes' => 'Box list',
'Toolbar' => 'Toolbar',
'Actions' => 'Handlinger',
'Rename_existing_file' => 'Filen findes allerede',
'Rename_existing_folder' => 'Mappen findes allerede',
'Empty_name' => 'Indsæt et navn',
'Text_filter' => 'tekst filter',
'Swipe_help' => 'Swipe over navnet på fil/mappe for at se muligheder',
'Upload_base' => 'Basis upload',
'Upload_base_help' => "Drag & Drop files(modern browsers) or click in upper button to Add the file(s) and click on Start upload. When the upload is complete, click the 'Return to files list' button.",
'Upload_add_files' => 'Add file(s)',
'Upload_start' => 'Start upload',
'Upload_error_messages' =>array(
1 => 'The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini',
2 => 'The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form',
3 => 'The uploaded file was only partially uploaded',
4 => 'No file was uploaded',
6 => 'Missing a temporary folder',
7 => 'Failed to write file to disk',
8 => 'A PHP extension stopped the file upload',
'post_max_size' => 'The uploaded file exceeds the post_max_size directive in php.ini',
'max_file_size' => 'File is too big',
'min_file_size' => 'File is too small',
'accept_file_types' => 'Filetype not allowed',
'max_number_of_files' => 'Maximum number of files exceeded',
'max_width' => 'Image exceeds maximum width',
'min_width' => 'Image requires a minimum width',
'max_height' => 'Image exceeds maximum height',
'min_height' => 'Image requires a minimum height',
'abort' => 'File upload aborted',
'image_resize' => 'Failed to resize image'
),
'Upload_url' => 'From url',
'Type_dir' => 'dir',
'Type' => 'Type',
'Dimension' => 'Dimensioner',
'Size' => 'Størrelse',
'Date' => 'Dato',
'Filename' => 'Filenavn',
'Operations' => 'Operationer',
'Date_type' => 'år-måned-dag',
'OK' => 'OK',
'Cancel' => 'Afbryd',
'Sorting' => 'sortering',
'Show_url' => 'Vis sti',
'Extract' => 'Fold ud her',
'File_info' => 'fil info',
'Edit_image' => 'Redigér billede',
'Duplicate' => 'Kopiér',
'Folders' => 'Mapper',
'Copy' => 'Kopiér',
'Cut' => 'Klip',
'Paste' => 'Indsæt',
'CB' => 'UKH', // clipboard
'Paste_Here' => 'Indsæt i denne mappe',
'Paste_Confirm' => 'Er du sikker på at du vil indsætte i denne mappe? Det vil overkrive allerede eksisterende filer/mapper, hvis der findes nogen.',
'Paste_Failed' => 'Det lykkedes ikke at indsætte fil(en/erne)',
'Clear_Clipboard' => 'Slet indholdet af udklipsholderen',
'Clear_Clipboard_Confirm' => 'Er du sikker på at du vil slette indholdet af udklipsholderen?',
'Files_ON_Clipboard' => 'Der findes filer i udklipsholderen.',
'Copy_Cut_Size_Limit' => 'De valgte filer/mapper er for store til at %s. Max.: %d MB/operation', // %s = cut or copy
'Copy_Cut_Count_Limit' => 'Du har valgt for mange filer/mapper til at %s. Max.: %d filer/operation', // %s = cut or copy
'Copy_Cut_Not_Allowed' => 'Du har ikke tilladelse til at %s filer. Tal med din administrator.', // %s(1) = cut or copy, %s(2) = files or folders
'Aviary_No_Save' => 'Det var ikke muligt at gemme billedet',
'Zip_No_Extract' => 'Det var ikke muligt at hente. Filen er muligvis ødelagt.',
'Zip_Invalid' => 'Denne filtype understøttes ikke. De mulige filtyper er: zip, gz, tar.',
'Dir_No_Write' => 'Der kan ikke skrives til den valgte mappe. Kontakt din administrator.',
'Function_Disabled' => 'Denne %s funktion er slået fra af serveren.', // %s = cut or copy
'File_Permission' => 'Fil tilladelser',
'File_Permission_Not_Allowed' => 'Det er ikke tilladt at ændre tilladelsen for %s.', // %s = files or folders
'File_Permission_Recursive' => 'Gøres ved alle mapper og filer (rekursivt)?',
'File_Permission_Wrong_Mode' => "Den anvendte indstilling for tilladelse er ikke korrekt.",
'User' => 'Bruger',
'Group' => 'Gruppe',
'Yes' => 'Ja',
'No' => 'Nej',
'Lang_Not_Found' => 'Cet var ikke muligt at finde sprog-filen.',
'Lang_Change' => 'Andet sprog',
'File_Not_Found' => 'Det var ikke muligt at finde filen.',
'File_Open_Edit_Not_Allowed' => 'Du har ikke tiladelse til at %s denne fil.', // %s = open or edit
'Edit' => 'Redigér',
'Edit_File' => "Redigér filens indhold",
'File_Save_OK' => "Filen blev gemt.",
'File_Save_Error' => "Der opstod en fejl i forsøget på at gemme filen.",
'New_File' => 'Opret ny fil',
'No_Extension' => 'Husk at tilføje filtype.',
'Valid_Extensions' => 'Gyldige filtyper er: %s', // %s = txt,log etc.
'Upload_message' => "Drop file here to upload",
'SERVER ERROR' => "SERVER ERROR",
'forbiden' => "Forbiden",
'wrong path' => "Wrong path",
'wrong name' => "Wrong name",
'wrong extension' => "Wrong extension",
'wrong option' => "Wrong option",
'wrong data' => "Wrong data",
'wrong action' => "Wrong action",
'wrong sub-action' => "Wrong sub-actio",
'no action passed' => "No action passed",
'no path' => "No path",
'no file' => "No file",
'view type number missing' => "View type number missing",
'Not enough Memory' => "Not enough Memory",
'max_size_reached' => "Your image folder has reach its maximale size of %d MB.", //%d = max overall size
'B' => "B",
'KB' => "KB",
'MB' => "MB",
'GB' => "GB",
'TB' => "TB",
'total size' => "Total size",
);