ZwiiCMS/core/vendor/filemanager/lang/nl.php

146 lines
6.2 KiB
PHP
Executable File

<?php
return array(
'Select' => 'Selecteren',
'Deselect_All' => 'Deselect All',
'Select_All' => 'Select All',
'Erase' => 'Verwijderen',
'Open' => 'Openen',
'Confirm_del' => 'Weet u zeker dat u dit bestand wilt verwijderen?',
'All' => 'Alles Weergeven',
'Files' => 'Bestanden',
'Images' => 'Afbeeldingen',
'Archives' => 'Archieven',
'Error_Upload' => 'Het bestand overschrijdt de maximum toegestane grootte.',
'Error_extension' => 'Bestand extensie is niet toegestaan',
'Upload_file' => 'Bestand uploaden',
'Filters' => 'Filter',
'Videos' => 'Videos',
'Music' => 'Muziek',
'New_File' => 'Nieuw bestand',
'New_Folder' => 'Nieuwe map',
'Folder_Created' => 'Map aangemaakt',
'Existing_Folder' => 'Bestaande map',
'Confirm_Folder_del' => 'Weet u zeker dat u deze map en alle bestanden hierin wilt verwijderen?',
'Return_Files_List' => 'Terug naar bestanden',
'Preview' => 'Voorbeeld',
'Download' => 'Download',
'Insert_Folder_Name' => 'Map naam:',
'Root' => 'root',
'Rename' => 'Hernoemen',
'Back' => 'Terug',
'View' => 'Weergave',
'View_list' => 'Lijst weergave',
'View_columns_list' => 'Kolom-lijst weergave',
'View_boxes' => 'Tegel weergave',
'Toolbar' => 'Werkbalk',
'Actions' => 'Acties',
'Rename_existing_file' => 'Het bestand bestaat al',
'Rename_existing_folder' => 'De map bestaat al',
'Empty_name' => 'De bestandsnaam is leeg',
'Text_filter' => 'Zoeken...',
'Swipe_help' => 'Swipe over de naam van een bestand of map om opties te zien',
'Upload_base' => 'Standaard uploader',
'Upload_base_help' => "Drag & Drop bestanden (moderne browsers) of klik op de bovenste knop om het bestand (en) toe te voegen en klik op Begin uploaden. Wanneer het uploaden is voltooid, klikt u op de knop 'Terug naar bestanden'.",
'Upload_add_files' => 'Voeg bestanden toe',
'Upload_start' => 'Begin uploaden',
'Upload_error_messages' =>array(
1 => 'Bestandsgrootte is te groot.',
2 => 'Bestandsgrootte is te groot.',
3 => 'Bestand is slechts gedeeltelijk geupload.',
4 => 'Het bestand is niet uploaded.',
6 => 'Er ontbreekt een folder.',
7 => 'Kan bestand niet wegschrijven.',
8 => 'Een extentie heeft het uploaden gestopt.',
'post_max_size' => 'Bestandsgrootte is te groot.',
'max_file_size' => 'Bestandsgrootte is te groot.',
'min_file_size' => 'Bestandsgrootte is te klein.',
'accept_file_types' => 'Bestandstype niet ondersteund.',
'max_number_of_files' => 'Maximum aantal bestanden bereikt.',
'max_width' => 'Afbeelding te breed.',
'min_width' => 'Afbeelding niet breed genoeg.',
'max_height' => 'Afbeelding te hoog.',
'min_height' => 'Afbeelding niet hoog genoeg.',
'abort' => 'Uploaden onderbroken.',
'image_resize' => 'Resizen is mislukt.'
),
'Upload_url' => 'Van url',
'Type_dir' => 'map',
'Type' => 'Type',
'Dimension' => 'Afmetingen',
'Size' => 'Grootte',
'Date' => 'Datum',
'Filename' => 'Naam',
'Operations' => 'Bewerkingen',
'Date_type' => 'd-m-y',
'OK' => 'OK',
'Cancel' => 'Annuleren',
'Sorting' => 'Sorteren op',
'Show_url' => 'Toon URL',
'Extract' => 'Hier uitpakken',
'File_info' => 'Bestands-info',
'Edit_image' => 'Afbeelding bewerken',
'Duplicate' => 'Dupliceren',
'Folders' => 'Folders',
'Copy' => 'Kopiëren',
'Cut' => 'Knippen',
'Paste' => 'Plakken',
'CB' => 'Klembord', // clipboard
'Paste_Here' => 'Hier plakken',
'Paste_Confirm' => 'Weet u zeker dat u in deze map wilt plakken? Dit overschrijft mappen/bestanden met dezelfde naam indien deze voorkomen.',
'Paste_Failed' => 'Niet gelukt de bestanden te plakken',
'Clear_Clipboard' => 'Wis klembord',
'Clear_Clipboard_Confirm' => 'Weet u zeker dat u het klembord wilt wissen?',
'Files_ON_Clipboard' => 'Er staan bestanden op het klembord.',
'Copy_Cut_Size_Limit' => 'De geselecteerde mappen/bestanden zijn te groot om te %s. Maximaal: %d MB/operation', // %s = cut or copy
'Copy_Cut_Count_Limit' => 'er zijn teveel mappen/bestanden geselecteerd om te %s. Maximaal: %d files/operation', // %s = cut or copy
'Copy_Cut_Not_Allowed' => 'Het is niet toegestaan bestanden te %s.', // %s(1) = cut or copy, %s(2) = files or folders
'Aviary_No_Save' => 'Kan de afbeelding niet opslaan',
'Zip_No_Extract' => 'Kan niet uitpakken. Bestand is wellicht beschadigt.',
'Zip_Invalid' => 'Deze extensie is niet toegestaan. Valid: zip, gz, tar.',
'Dir_No_Write' => 'De geselecteerde map is niet beschrijfbaar.',
'Function_Disabled' => 'De functie %s is uitgeschakeld door de server.', // %s = cut or copy
'File_Permission' => 'Rechten',
'File_Permission_Not_Allowed' => 'Aanpassen van de rechten van %s is niet toegestaan.', // %s = files or folders
'File_Permission_Recursive' => 'Toepassen voor alles binnen deze map?',
'File_Permission_Wrong_Mode' => "De gewenste rechten zijn niet juist.",
'User' => 'Gebruiker',
'Group' => 'Groep',
'Yes' => 'Ja',
'No' => 'Nee',
'Lang_Not_Found' => 'Kan de taal niet vinden.',
'Lang_Change' => 'Verander de taal',
'File_Not_Found' => 'Kan het bestand niet vinden.',
'File_Open_Edit_Not_Allowed' => 'Je bent niet bevoegd dit bestand te %s.', // %s = open or edit
'Edit' => 'Bewerken',
'Edit_File' => "Bewerkt de inhoud van dit bestand",
'File_Save_OK' => "Bestand is opgeslagen.",
'File_Save_Error' => "Er is een fout opgetreden tijdens het opslaan van het bestand.",
'No_Extension' => 'Je moet een bestands-extensie toevoegen.',
'Valid_Extensions' => 'Geldige extensies: %s', // %s = txt,log etc.
'Upload_message' => "Sleep hier bestanden om te uploaden",
'SERVER ERROR' => "SERVER ERROR",
'forbiden' => "Forbiden",
'wrong path' => "Wrong path",
'wrong name' => "Wrong name",
'wrong extension' => "Wrong extension",
'wrong option' => "Wrong option",
'wrong data' => "Wrong data",
'wrong action' => "Wrong action",
'wrong sub-action' => "Wrong sub-actio",
'no action passed' => "No action passed",
'no path' => "No path",
'no file' => "No file",
'view type number missing' => "View type number missing",
'Not enough Memory' => "Not enough Memory",
'max_size_reached' => "Your image folder has reach its maximale size of %d MB.", //%d = max overall size
'B' => "B",
'KB' => "KB",
'MB' => "MB",
'GB' => "GB",
'TB' => "TB",
'total size' => "Total size",
);