ZwiiCMS/core/vendor/filemanager/lang/pl.php

146 lines
6.4 KiB
PHP
Executable File
Raw Blame History

This file contains invisible Unicode characters!

This file contains invisible Unicode characters that may be processed differently from what appears below. If your use case is intentional and legitimate, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal hidden characters.

<?php
return array(
'Select' => 'Wybierz',
'Deselect_All' => 'Deselect All',
'Select_All' => 'Select All',
'Erase' => 'Usuń',
'Open' => 'Otwórz',
'Confirm_del' => 'Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć ten plik?',
'All' => 'Wszystkie',
'Files' => 'Pliki',
'Images' => 'Zdjęcia',
'Archives' => 'Archiwa',
'Error_Upload' => 'Plik przekracza maksymalny dozwolony rozmiar.',
'Error_extension' => 'Niedozwolone rozszerzenie pliku.',
'Upload_file' => 'Wgraj plik',
'Filters' => 'Filtr widoku',
'Videos' => 'Filmy',
'Music' => 'Muzyka',
'New_Folder' => 'Nowy folder',
'Folder_Created' => 'Folder został utworzony poprawnie',
'Existing_Folder' => 'Istniejący folder',
'Confirm_Folder_del' => 'Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć folder i wszystko co znajduje się w nim?',
'Return_Files_List' => 'Powrót do listy plików',
'Preview' => 'Podgląd',
'Download' => 'Pobierz',
'Insert_Folder_Name' => 'Podaj nazwę folderu:',
'Root' => 'root',
'Rename' => 'Zmień nazwę',
'Back' => '[..]',
'View' => 'Widok',
'View_list' => 'Lista',
'View_columns_list' => 'Kolumnowy',
'View_boxes' => 'Blokowy',
'Toolbar' => 'Pasek',
'Actions' => 'Opcje',
'Rename_existing_file' => 'Ten plik już tutaj umieszczono',
'Rename_existing_folder' => 'Ten folder już tutaj utworzono',
'Empty_name' => 'Nie podano wymaganej nazwy',
'Text_filter' => 'wpisz txt',
'Swipe_help' => 'Kliknij w nazwę pliku/folderu by wyświetlić dostępne opcje',
'Upload_base' => 'Wgrywanie standardowe',
'Upload_base_help' => "Drag & Drop files(modern browsers) or click in upper button to Add the file(s) and click on Start upload. When the upload is complete, click the 'Return to files list' button.",
'Upload_add_files' => 'Add file(s)',
'Upload_start' => 'Start upload',
'Upload_error_messages' =>array(
1 => 'The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini',
2 => 'The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form',
3 => 'The uploaded file was only partially uploaded',
4 => 'No file was uploaded',
6 => 'Missing a temporary folder',
7 => 'Failed to write file to disk',
8 => 'A PHP extension stopped the file upload',
'post_max_size' => 'The uploaded file exceeds the post_max_size directive in php.ini',
'max_file_size' => 'File is too big',
'min_file_size' => 'File is too small',
'accept_file_types' => 'Filetype not allowed',
'max_number_of_files' => 'Maximum number of files exceeded',
'max_width' => 'Image exceeds maximum width',
'min_width' => 'Image requires a minimum width',
'max_height' => 'Image exceeds maximum height',
'min_height' => 'Image requires a minimum height',
'abort' => 'File upload aborted',
'image_resize' => 'Failed to resize image'
),
'Upload_url' => 'From url',
'Type_dir' => 'FLD',
'Type' => 'Roz.',
'Dimension' => 'Rozmiar',
'Size' => 'Wlk.',
'Date' => ' Czas',
'Filename' => 'Nazwa',
'Operations' => 'Opcje',
'Date_type' => 'd-m-y',
'OK' => 'OK',
'Cancel' => 'Anuluj',
'Sorting' => 'Sortowanie',
'Show_url' => 'pokaż URL',
'Extract' => 'rozpakuj tutaj',
'File_info' => 'info o pliku',
'Edit_image' => 'edycja obrazu',
'Duplicate' => 'Powiel',
'Folders' => 'Foldery',
'Copy' => 'Kopiuj',
'Cut' => 'Wytnij',
'Paste' => 'Wklej',
'CB' => 'Schowek', // clipboard
'Paste_Here' => 'Wklej do tego folderu',
'Paste_Confirm' => 'Czy jesteś pewien, że chcesz wkleić to do tego folderu? Operacja nadpisze istniejące już wczesniej pliki/podfoldery bez możliwości ich odzyskania.',
'Paste_Failed' => 'Operacja wklejenia plików nie powiodła się',
'Clear_Clipboard' => 'Wyczyść schowek',
'Clear_Clipboard_Confirm' => 'Czy jesteś pewien, że chcesz wyczyścić zasoby schowka?',
'Files_ON_Clipboard' => 'Do schowka zostały dodane pliki.',
'Copy_Cut_Size_Limit' => 'Wybrane pliki/foldery mają zbyt duży rozmiar by wykonać operację %s. Obowiązuje ograniczenie do: %d MB/etap operacji', // %s = cut or copy
'Copy_Cut_Count_Limit' => 'Wybrałeś zbyt wiele plików/folderów by wykonać operację %s. Limit: %d plików/etap operacji', // %s = cut or copy
'Copy_Cut_Not_Allowed' => 'Nie masz uprawnień do wykonania działania %s na tych plikach.', // %s(1) = cut or copy, %s(2) = files or folders
'Aviary_No_Save' => 'Nie można zapisać obrazka',
'Zip_No_Extract' => 'Archiwum ZIP nie może zostać rozpakowane tam. Plik może być uszkodzony.',
'Zip_Invalid' => 'Te rozszerzenia plików nie posiadają tutaj naszego wspierane. Dopuszczamy tylko format: zip, gz, tar.',
'Dir_No_Write' => 'Folder który wybrałeś, nie posiada uprawnień chmod umożliwiających poprawny zapis.',
'Function_Disabled' => 'Operacja %s została zablokowana przez oprogramowanie Twojego serwera.', // %s = cut or copy
'File_Permission' => 'Uprawnienia pliku',
'File_Permission_Not_Allowed' => 'Zmiana uprawnień dla %s jest niedozwolona.', // %s = files or folders
'File_Permission_Recursive' => 'Zastosować rekursywnie?',
'File_Permission_Wrong_Mode' => "Zastosowane uprawnienia są niepoprawne.",
'User' => 'Użytkownik',
'Group' => 'Grupa',
'Yes' => 'Tak',
'No' => 'Nie',
'Lang_Not_Found' => 'Nie znaleziono języka.',
'Lang_Change' => 'Zmień język',
'File_Not_Found' => 'Nie można znaleźć pliku.',
'File_Open_Edit_Not_Allowed' => 'Nie masz uprawnien do pliku %s.', // %s = open or edit
'Edit' => 'Edytuj',
'Edit_File' => "Edytuj zawartość pliku",
'File_Save_OK' => "Plik został zapisany.",
'File_Save_Error' => "Wystąpił błąd podczas zapisywania pliku.",
'New_File' => 'Utwórz plik',
'No_Extension' => 'Musisz dodać rozszerzenie do pliku.',
'Valid_Extensions' => 'Poprawne rozszerzenia: %s', // %s = txt,log etc.
'Upload_message' => "Upuść plik aby go przesłać",
'SERVER ERROR' => "Błąd serwera",
'forbiden' => "Brak dostępu",
'wrong path' => "Nieprawidłowa ścieżka",
'wrong name' => "Nieprawidłowa nazwa",
'wrong extension' => "Nieprawidłowe rozszerzenie pliku",
'wrong option' => "Nieprawidłowa opcja",
'wrong data' => "Nieprawidłowe dane",
'wrong action' => "Nieprawidłowa akcja",
'wrong sub-action' => "Nieprawidłowa pod-akcja",
'no action passed' => "Nie określono akcji",
'no path' => "Brak ścieżki",
'no file' => "Brak pliku",
'view type number missing' => "Brak numeru typu widoku",
'Not enough Memory' => "Zbyt mało pamięci",
'max_size_reached' => "Twój katalog z obrazkami osiągnął maksymalny rozmiar: %d MB.", //%d = max overall size
'B' => "B",
'KB' => "KB",
'MB' => "MB",
'GB' => "GB",
'TB' => "TB",
'total size' => "Całkowity rozmiar",
);