ZwiiCMS/core/vendor/filemanager/lang/ro.php

146 lines
7.1 KiB
PHP
Executable File

<?php
return array(
'Select' => 'Selectează',
'Deselect_All' => 'Deselect All',
'Select_All' => 'Select All',
'Erase' => 'Șterge',
'Open' => 'Deschide',
'Confirm_del' => 'Sunteți sigur(ă) că vreți să ștergeți acest fișier?',
'All' => 'Toate',
'Files' => 'Fișiere',
'Images' => 'Imagini',
'Archives' => 'Arhive',
'Error_Upload' => 'Fișierul încărcat depășește dimensiunea maximă admisă.',
'Error_extension' => 'Fișierele cu această extensie nu sunt permise',
'Upload_file' => 'Upload', // Încarcă - this is the correct translation for "Upload" but in Romania, we are more familiar to the english term
'Filters' => 'Filtre',
'Videos' => 'Fișiere video',
'Music' => 'Fișiere audio',
'New_Folder' => 'Folder nou',
'Folder_Created' => 'Folderul a fost creat cu succes',
'Existing_Folder' => 'Folder existent',
'Confirm_Folder_del' => 'Sunteți sigur(ă) că vreți să ștergeți acest folder și toate fișierele din el?',
'Return_Files_List' => 'Înapoi la lista de fișiere',
'Preview' => 'Previzualizare',
'Download' => 'Descărcare',
'Insert_Folder_Name' => 'Adaugă denumire la folder:',
'Root' => 'folder rădăcină',
'Rename' => 'Redenumire',
'Back' => 'înapoi',
'View' => 'Vizualizare',
'View_list' => 'Vizualizare listă',
'View_columns_list' => 'Vizualizare coloane',
'View_boxes' => 'Vizualizare pictograme',
'Toolbar' => 'Bară de unelte',
'Actions' => 'Acțiuni',
'Rename_existing_file' => 'Deja există un fișier cu această denumire',
'Rename_existing_folder' => 'Deja există un folder cu această denumire',
'Empty_name' => 'Denumirea nu este completată',
'Text_filter' => 'filtru text',
'Swipe_help' => 'Glisează pe numele fișierului/folderului pentru opțiuni',
'Upload_base' => 'Upload standard',
'Upload_base_help' => "Adaugă fișiere (drag & drop - browsere moderne) sau click pe butonul Adaugă fișier(e), de mai sus apoi pe butonul Start upload. După ce upload-ul este finalizat, apăsați pe butonul Înapoi la lista de fișiere.",
'Upload_add_files' => 'Adaugă fișier(e)',
'Upload_start' => 'Start upload',
'Upload_error_messages' =>array(
1 => 'Dimensiunea fișierului uploadat depășește valoarea din directiva upload_max_filesize din fișierul php.ini',
2 => 'Dimensiunea fișierului uploadat depășește valoarea din directiva MAX_FILE_SIZE specificată în formularul HTML',
3 => 'Fișierul uploadat a fost încărcat parțial ',
4 => 'Nicun fișier nu a fost uploadat',
6 => 'Folderul temporar lipsește',
7 => 'Scrierea fișierului pe disc a eșuat',
8 => 'O extensie PHP a întrerupt upload-ul',
'post_max_size' => 'Dimensiunea fișierului uploadat depășește valoarea din directiva post_max_size din fișierul php.ini',
'max_file_size' => 'Fișierul este prea mare',
'min_file_size' => 'Fișierul este prea mic',
'accept_file_types' => 'Tipul de fișier nu este permis',
'max_number_of_files' => 'Numărul maxim de fișiere a fost depășit',
'max_width' => 'Rezoluția imaginii depășește lățimea maximă admisă',
'min_width' => 'Rezoluția imaginii este mai mică decât lățimea minimă necesară',
'max_height' => 'Rezoluția imaginii depășește înălțimea maximă admisă',
'min_height' => 'Rezoluția imaginii este mai mică decât înălțimea minimă necesară',
'abort' => 'Procesul de upload a fost întrerupt',
'image_resize' => 'Imaginea nu a putut fi redimensionată'
),
'Upload_url' => 'Din url',
'Type_dir' => 'dir',
'Type' => 'Tip',
'Dimension' => 'Dimensiune',
'Size' => 'Mărime',
'Date' => 'Data',
'Filename' => 'Nume fișier',
'Operations' => 'Operații',
'Date_type' => 'y-m-d',
'OK' => 'OK',
'Cancel' => 'Anulare',
'Sorting' => 'sortare',
'Show_url' => 'Afisează URL',
'Extract' => 'Extrage aici',
'File_info' => 'informații fișier',
'Edit_image' => 'Editare imagine',
'Duplicate' => 'Multiplicare',
'Folders' => 'Foldere',
'Copy' => 'Copiere',
'Cut' => 'Tăiere',
'Paste' => 'Lipire',
'CB' => 'Clipboard', // clipboard
'Paste_Here' => 'Lipire în acest folder',
'Paste_Confirm' => 'Sunteți sigur(ă) că doriți să copiați fișierul în acest folder? Această operațiune va suprascrie folderele sau fișierele cu aceiași denumire.',
'Paste_Failed' => 'Operațiunea de lipire a fișierelor a eșuat',
'Clear_Clipboard' => 'Șterge clipboard',
'Clear_Clipboard_Confirm' => 'Sunteți sigur(ă) că doriți să ștergeți conținutul clipboard-ului?',
'Files_ON_Clipboard' => 'Există fișiere în clipboard.',
'Copy_Cut_Size_Limit' => 'Folderele/fișierele selectate sunt prea mari pentru a %1$s. Limita maximă: %2$d MB/operațiune', // %1$s = cut or copy, %2$d = max size
'Copy_Cut_Count_Limit' => 'Ați selectat prea multe foldere/fișiere pentru a %1$s. Limita maximă: %2$d files/operațiune', // %1$s = cut or copy, %2$d = max count
'Copy_Cut_Not_Allowed' => 'Nu aveți permisiuni pentru a %1$s %2$s.', // %12$s = cut or copy, %2$s = files or folders
'Aviary_No_Save' => 'Imaginea nu poate fi salvată',
'Zip_No_Extract' => 'Fisierele din arhivă nu pot fi extrase. Este posibil ca arhiva să fie coruptă.',
'Zip_Invalid' => 'Extensia nu este suportată. Extensii valide: zip, gz, tar.',
'Dir_No_Write' => 'Folderul selectat nu are permisiuni de scriere.',
'Function_Disabled' => 'Funcția %s a fost dezactivată din server.', // %s = cut or copy
'File_Permission' => 'Permisiuni fișier',
'File_Permission_Not_Allowed' => 'Modificare permisiunilor pentru %s nu este permisă.', // %s = files or folders
'File_Permission_Recursive' => 'Execută în mod recursiv?',
'File_Permission_Wrong_Mode' => "Permisiunea furnizată nu este permisă.",
'User' => 'Utilizator',
'Group' => 'Grup',
'Yes' => 'Da',
'No' => 'Nu',
'Lang_Not_Found' => 'Limba aleasă, nu poate fi găsită.',
'Lang_Change' => 'Modificare limba',
'File_Not_Found' => 'Fisierul nu poate fi găsit.',
'File_Open_Edit_Not_Allowed' => 'Nu aveți permisiuni pentru a %s acest fișier.', // %s = open or edit
'Edit' => 'Editare',
'Edit_File' => "Editare conținut fișier",
'File_Save_OK' => "Fișierul a fost salvat cu succes.",
'File_Save_Error' => "A intervenit o eroare la salvarea fișierului.",
'New_File' => 'Fișier nou',
'No_Extension' => 'Este necesar să adăugați o extensie validă la fișier.',
'Valid_Extensions' => 'Extensii valide: %s', // %s = txt,log etc.
'Upload_message' => "Drag & drop la fișiere pentru upload",
'SERVER ERROR' => "EROARE SERVER",
'forbiden' => "Interzis",
'wrong path' => "Cale incorectă",
'wrong name' => "Denumire incorectă",
'wrong extension' => "Extensie incorectă",
'wrong option' => "Opțiune incorectă",
'wrong data' => "Data incorectă",
'wrong action' => "Acțiune incorectă",
'wrong sub-action' => "Subacțiune incorectă",
'no action passed' => "Nicio acțiune nu s-a finalizat",
'no path' => "Cale inexistentă",
'no file' => "Fișier inexistent",
'view type number missing' => "Lipsă număr tip de vizualizare",
'Not enough Memory' => "Memorie insuficientă",
'max_size_reached' => "Folderul de imagini a atins dimensiunea maximă de %d MB.", //%d = max overall size
'B' => "B",
'KB' => "KB",
'MB' => "MB",
'GB' => "GB",
'TB' => "TB",
'total size' => "Dimensiune totală",
);