ZwiiCMS/core/vendor/filemanager/lang/sk.php

146 lines
6.1 KiB
PHP
Executable File

<?php
return array(
'Select' => 'Vybrať',
'Deselect_All' => 'Deselect All',
'Select_All' => 'Select All',
'Erase' => 'Odstrániť',
'Open' => 'Otvoriť',
'Confirm_del' => 'Naozaj odstrániť tento súbor?',
'All' => 'Všetky',
'Files' => 'Súbory',
'Images' => 'Obrázky',
'Archives' => 'Archívy',
'Error_Upload' => 'Súbor presahuje maximálnu možnú veľkosť.',
'Error_extension' => 'Typ súboru nie je podporovaný.',
'Upload_file' => 'Súbor',
'Filters' => 'Filtrovať',
'Videos' => 'Videá',
'Music' => 'Hudba',
'New_Folder' => 'Adresár',
'Folder_Created' => 'Adresár bol vytvorený',
'Existing_Folder' => 'Adresár už existuje',
'Confirm_Folder_del' => 'Naozaj chcete vymazať adresár a odstrániť tak všetky súbory v ňom?',
'Return_Files_List' => 'Späť na zoznam súborov',
'Preview' => 'Náhľad',
'Download' => 'Stiahnuť',
'Insert_Folder_Name' => 'Názov adresára:',
'Root' => 'root',
'Rename' => 'Premenovať',
'Back' => 'späť',
'View' => 'Zobraziť',
'View_list' => 'Zoznam',
'View_columns_list' => 'Stĺpce',
'View_boxes' => 'Ikony',
'Toolbar' => 'Nástroje',
'Actions' => 'Pridať',
'Rename_existing_file' => 'Súbor už existuje',
'Rename_existing_folder' => 'Adresár už existuje',
'Empty_name' => 'Názov je prázdny',
'Text_filter' => 'Vyhľadať',
'Swipe_help' => 'Pre viac možností prejdite myšou na súbor/adresár',
'Upload_base' => 'Klasické nahratie súborov',
'Upload_base_help' => "Drag & Drop files(modern browsers) or click in upper button to Add the file(s) and click on Start upload. When the upload is complete, click the 'Return to files list' button.",
'Upload_add_files' => 'Add file(s)',
'Upload_start' => 'Start upload',
'Upload_error_messages' =>array(
1 => 'The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini',
2 => 'The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form',
3 => 'The uploaded file was only partially uploaded',
4 => 'No file was uploaded',
6 => 'Missing a temporary folder',
7 => 'Failed to write file to disk',
8 => 'A PHP extension stopped the file upload',
'post_max_size' => 'The uploaded file exceeds the post_max_size directive in php.ini',
'max_file_size' => 'File is too big',
'min_file_size' => 'File is too small',
'accept_file_types' => 'Filetype not allowed',
'max_number_of_files' => 'Maximum number of files exceeded',
'max_width' => 'Image exceeds maximum width',
'min_width' => 'Image requires a minimum width',
'max_height' => 'Image exceeds maximum height',
'min_height' => 'Image requires a minimum height',
'abort' => 'File upload aborted',
'image_resize' => 'Failed to resize image'
),
'Upload_url' => 'From url',
'Type_dir' => 'dir',
'Type' => 'Typ',
'Dimension' => 'Rozlíšenie',
'Size' => 'Veľkosť',
'Date' => 'Dátum',
'Filename' => 'Názov',
'Operations' => 'Operácie',
'Date_type' => 'd.m.Y',
'OK' => 'OK',
'Cancel' => 'Zrušiť',
'Sorting' => 'Zoradiť',
'Show_url' => 'Zobratiť URL',
'Extract' => 'Rozbaliť sem',
'File_info' => 'Informácie o súbore',
'Edit_image' => 'Upraviť obrázok',
'Duplicate' => 'Duplikovať',
'Folders' => 'Adresáre',
'Copy' => 'Kopírovať',
'Cut' => 'Vystrihnúť',
'Paste' => 'Prilepiť',
'CB' => 'Schránka', // clipboard
'Paste_Here' => 'Prilepiť do tohto adresára',
'Paste_Confirm' => 'Naozaj chcete prilepiť súbory do tohto adresára? Existujúce súbory sa prepíšu.',
'Paste_Failed' => 'Zlyhalo prilepenie súborov',
'Clear_Clipboard' => 'Vyčistiť schránku',
'Clear_Clipboard_Confirm' => 'Naozaj chcete vyčistiť schránku?',
'Files_ON_Clipboard' => 'Máte súbory v schránke.',
'Copy_Cut_Size_Limit' => 'Vybrané položky sú príliš veľké na to aby boli vystrihnuté alebo kopírované. Limit: %d MB/operácia', // %s = cut or copy
'Copy_Cut_Count_Limit' => 'Vybrali ste príliš veľa položiek na to aby boli vystrihnuté alebo kopírované. Limit: %d files/operácia', // %s = cut or copy
'Copy_Cut_Not_Allowed' => 'Nemáte povolenie na vystrihnutie alebo kopírovanie položiek.', // %s(1) = cut or copy, %s(2) = files or folders
'Aviary_No_Save' => 'Obrázok nebol uložený.',
'Zip_No_Extract' => 'Súbor nemožno rozbaliť. Môže byť poškodený.',
'Zip_Invalid' => 'Tento typ súboru nemožno rozbaliť. Povolené formáty: zip, gz, tar.',
'Dir_No_Write' => 'Do vybraného adresára nemožno zapisovať.',
'Function_Disabled' => 'Funkciu vystrihnúť alebo kopírovať nepodporuje Vás webhosting.', // %s = cut or copy
'File_Permission' => 'Povolenia súborov',
'File_Permission_Not_Allowed' => 'Zmena povolení súborov alebo adresárov nie je povolená.', // %s = files or folders
'File_Permission_Recursive' => 'Použiť na vnorené súbory a adresáre?',
'File_Permission_Wrong_Mode' => "Nesprávny mód povolenia",
'User' => 'Užívateľ',
'Group' => 'Skupina',
'Yes' => 'Áno',
'No' => 'Nie',
'Lang_Not_Found' => 'Jazyk nebol nájdený.',
'Lang_Change' => 'Zmeniť jazyk',
'File_Not_Found' => 'Súbor sa nenašiel.',
'File_Open_Edit_Not_Allowed' => 'Nemáte právo otvoriť alebo upravovať tento súbor.', // %s = open or edit
'Edit' => 'Upraviť',
'Edit_File' => "Upraviť obsah súboru",
'File_Save_OK' => "Súbor bol uložený.",
'File_Save_Error' => "Nastala chyba! Súbor nebol uložený.",
'New_File' => 'Nový súbor',
'No_Extension' => 'Musíte pridať príponu súboru.',
'Valid_Extensions' => 'Povolené prípony: %s', // %s = txt,log etc.
'Upload_message' => "Drop file here to upload",
'SERVER ERROR' => "SERVER ERROR",
'forbiden' => "Forbiden",
'wrong path' => "Wrong path",
'wrong name' => "Wrong name",
'wrong extension' => "Wrong extension",
'wrong option' => "Wrong option",
'wrong data' => "Wrong data",
'wrong action' => "Wrong action",
'wrong sub-action' => "Wrong sub-actio",
'no action passed' => "No action passed",
'no path' => "No path",
'no file' => "No file",
'view type number missing' => "View type number missing",
'Not enough Memory' => "Not enough Memory",
'max_size_reached' => "Your image folder has reach its maximale size of %d MB.", //%d = max overall size
'B' => "B",
'KB' => "KB",
'MB' => "MB",
'GB' => "GB",
'TB' => "TB",
'total size' => "Total size",
);