ZwiiCMS/core/vendor/filemanager/lang/sv_SE.php

146 lines
8.4 KiB
PHP
Executable File

<?php
return array(
'Select' => 'Välj', // Select
'Deselect_All' => 'Deselect All',
'Select_All' => 'Select All',
'Erase' => 'Radera', // Erase
'Open' => 'Öppna', // Open
'Confirm_del' => 'Är du säker på att du vill radera denna fil?', //Are you sure you want to delete this file?
'All' => 'Alla', // All
'Files' => 'Filer', // Files
'Images' => 'Bilder', // Images
'Archives' => 'Arkiv', // Archives
'Error_Upload' => 'Den uppladdade filen överskrider max storleken.', // The uploaded file exceeds the max size allowed.
'Error_extension' => 'Filtypen är ej tillåten.', // File extension is not allowed.
'Upload_file' => 'Ladda upp', // Upload
'Filters' => 'Filter', // Filters
'Videos' => 'Videor', // Videos
'Music' => 'Musik', // Music
'New_Folder' => 'Ny katalog', // New Folder
'Folder_Created' => 'Katalogen har skapats', // Folder correctly created
'Existing_Folder' => 'Befintlig katalog', // Existing folder
'Confirm_Folder_del' => 'Är du säker på att du vill radera denna katalog samt dess innehåll?', // Are you sure to delete the folder and all the elements in it?
'Return_Files_List' => 'Tillbaka till filvisaren', // Return to files list
'Preview' => 'Förhandsgranska', // Preview
'Download' => 'Ladda hem', // Download
'Insert_Folder_Name' => 'Ange katalog namn:', // Insert folder name:
'Root' => 'root', // root
'Rename' => 'Byt namn', // Rename
'Back' => 'tillbaka', // back
'View' => 'Visa', // View
'View_list' => 'Listvy', // List view
'View_columns_list' => 'Columnvy', // Columns list view
'View_boxes' => 'Boxvy', // Box view
'Toolbar' => 'Verktygsfält', // Toolbar
'Actions' => 'Åtgärder', // Actions
'Rename_existing_file' => 'Det finns redan en fil med det namnet', // The file is already existing
'Rename_existing_folder' => 'Det finns redan en katalog med det namnet', // The folder is already existing
'Empty_name' => 'Du har ej angivet något namn', // The name is empty
'Text_filter' => 'text filter', // text filter
'Swipe_help' => 'Svep över filnamnet/katalognamnet för att visa åtgärder', // Swipe the name of file/folder to show options
'Upload_base' => 'Basal uppladdning', // Base upload
'Upload_base_help' => "Drag & Drop files(modern browsers) or click in upper button to Add the file(s) and click on Start upload. When the upload is complete, click the 'Return to files list' button.",
'Upload_add_files' => 'Add file(s)',
'Upload_start' => 'Start upload',
'Upload_error_messages' =>array(
1 => 'The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini',
2 => 'The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form',
3 => 'The uploaded file was only partially uploaded',
4 => 'No file was uploaded',
6 => 'Missing a temporary folder',
7 => 'Failed to write file to disk',
8 => 'A PHP extension stopped the file upload',
'post_max_size' => 'The uploaded file exceeds the post_max_size directive in php.ini',
'max_file_size' => 'File is too big',
'min_file_size' => 'File is too small',
'accept_file_types' => 'Filetype not allowed',
'max_number_of_files' => 'Maximum number of files exceeded',
'max_width' => 'Image exceeds maximum width',
'min_width' => 'Image requires a minimum width',
'max_height' => 'Image exceeds maximum height',
'min_height' => 'Image requires a minimum height',
'abort' => 'File upload aborted',
'image_resize' => 'Failed to resize image'
),
'Upload_url' => 'From url',
'Type_dir' => 'katalog', // dir
'Type' => 'Typ', // Type
'Dimension' => 'Dimension', // Dimension
'Size' => 'Storlek', // Size
'Date' => 'Datum', // Date
'Filename' => 'Filname', // Filename
'Operations' => 'Handlingar', // Operations
'Date_type' => 'y-m-d', // y-m-d
'OK' => 'OK', // OK
'Cancel' => 'Avbryt', // Cancel
'Sorting' => 'sortering', // sorting
'Show_url' => 'visa sökväg', // show URL
'Extract' => 'packa upp här', // extract here
'File_info' => 'fil information', // file info
'Edit_image' => 'editera bild', // edit image
'Duplicate' => 'Duplicera', // Duplicate
'Folders' => 'Folders', // Folders
'Copy' => 'Kopiera', // Copy
'Cut' => 'Klipp ut', // Cut
'Paste' => 'Klistra in', // Paste
'CB' => 'Urklipp', //CB, clipboard
'Paste_Here' => 'Klistra in i denna mapp', // Paste to this directory
'Paste_Confirm' => 'Är du säker på att du vill klistra in i denna mapp? Befintliga filer och mappar kan bli överskrivna.', // Are you sure you want to paste to this directory? This will overwrite existing files/folders if encountered any.
'Paste_Failed' => 'Misslyckades med att klistra in fil(er)', // Failed to paste file(s)
'Clear_Clipboard' => 'Rensa urklipp', // Clear clipboard
'Clear_Clipboard_Confirm' => 'Är du säker på att du vill rensa urklipp?', // Are you sure you want to clear the clipboard?
'Files_ON_Clipboard' => 'Det finns filer i urklipp.', // There are files on the clipboard.
'Copy_Cut_Size_Limit' => 'De valda filerna/mapparna är för stora för att %s. Gräns: %d MB per operation', // The selected files/folders are too big to %s. Limit: %d MB/operation %s = cut or copy
'Copy_Cut_Count_Limit' => 'För många filer/mappar är valda för att de ska kunna %s. Gräns: #d filer per operation', // You selected too many files/folders to %s. Limit: %d files/operation %s = cut or copy
'Copy_Cut_Not_Allowed' => 'Du har ej behörighet att %s filer.', // You are not allowed to %s files. %s(1) = cut or copy, %s(2) = files or folders
'Aviary_No_Save' => 'Misslyckades med att spara bild', // Could not save image
'Zip_No_Extract' => 'Misslyckades med att packa upp. Filen kan eventuellt vara korrupt.', // Could not extract. File might be corrupt.
'Zip_Invalid' => 'Filtypen stöds ej. Stödja filtyper: zip, gz och tar.', // This extension is not supported. Valid: zip, gz, tar.
'Dir_No_Write' => 'Det går ej att skriva till den valda sökvägen.', // The directory you selected is not writable.
'Function_Disabled' => 'Funktionen för att %s är inaktiverad.', // The %s function has been disabled by the server. %s = cut or copy
'File_Permission' => 'File permission',
'File_Permission_Not_Allowed' => 'Changing %s permissions are not allowed.', // %s = files or folders
'File_Permission_Recursive' => 'Tillämpa rekursivt', // 'Apply recursively?'
'File_Permission_Wrong_Mode' => 'Felaktiga filrättigheter.', // "The supplied permission mode is incorrect."
'User' => 'Användare', // 'User'
'Group' => 'Grupp', // 'Group'
'Yes' => 'Ja', // 'Yes'
'No' => 'Nej', // 'No'
'Lang_Not_Found' => 'Kunde inte hitta språk.', // 'Could not find language.'
'Lang_Change' => 'Växla språk', // 'Change the language'
'File_Not_Found' => 'Kunde inte hitta fil', // 'Could not find the file.'
'File_Open_Edit_Not_Allowed' => 'Du har inte rättigheter till %s den här filen.', // 'You are not allowed to %s this file.', // %s = open or edit
'Edit' => 'Redigera', // 'Edit'
'Edit_File' => 'Redigera filens innehåll', // "Edit file's content"
'File_Save_OK' => 'Filen sparades', // "File successfully saved."
'File_Save_Error' => 'Det uppstod ett fel när filen sparades.', // "There was an error while saving the file."
'New_File' => 'Ny fil', // 'New File'
'No_Extension' => 'Du måste lägga till en filändelse', // 'You have to add a file extension.'
'Valid_Extensions' => 'Tillåtna filändelser: %s', // 'Valid extensions: %s', // %s = txt,log etc.
'Upload_message' => 'Släpp fil här för att ladda upp', // "Drop file here to upload"
'SERVER ERROR' => 'SERVER FEL', // "SERVER ERROR",
'forbiden' => 'Förbjudet', // "Forbiden",
'wrong path' => 'Fel sökväg', // "Wrong path",
'wrong name' => 'Fel namn', // "Wrong name",
'wrong extension' => 'Fel filändelse', // "Wrong extension",
'wrong option' => 'Fel alternativ', // "Wrong option",
'wrong data' => 'Fel data', // "Wrong data",
'wrong action' => 'Fel åtgärd', // "Wrong action",
'wrong sub-action' => 'Fel delåtgärd', // "Wrong sub-actio",
'no action passed' => 'Ingen åtgärd skickad', // "No action passed",
'no path' => 'Ingen sökväg', //"No path",
'no file' => 'Ingen fil', //"No file",
'view type number missing' => 'Vytypsnummer saknas', // "View type number missing",
'Not enough Memory' => 'Inte tillräckligt med minne', // "Not enough Memory",
'max_size_reached' => 'Din bildkatalog har nått den maximala storleken av %d MB', // "Your image folder has reach its maximale size of %d MB.", //%d = max overall size
'B' => "B",
'KB' => "KB",
'MB' => "MB",
'GB' => "GB",
'TB' => "TB",
'total size' => 'Total storlek', // "Total size",
);