ZwiiCMS/core/vendor/filemanager/lang/tr_TR.php

146 lines
6.3 KiB
PHP
Executable File
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters!

This file contains ambiguous Unicode characters that may be confused with others in your current locale. If your use case is intentional and legitimate, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to highlight these characters.

<?php
return array(
'Select' => 'Seç',
'Deselect_All' => 'Hiçbirini seçme',
'Select_All' => 'Hepsini seç',
'Erase' => 'Sil',
'Open' => 'Aç',
'Confirm_del' => 'Bu dosyayı silmek istediğinizden emin misiniz?',
'All' => 'Tümü',
'Files' => 'Dosyalar',
'Images' => 'Resimler',
'Archives' => 'Arşivler',
'Error_Upload' => 'Yüklemeye çalıştığınız dosya maximum yükleme limitini aştı.',
'Error_extension' => 'Dosya uzantısına izin yok.',
'Upload_file' => 'Dosya Yükle',
'Filters' => 'Filtreler',
'Videos' => 'Videolar',
'Music' => 'Müzikler',
'New_Folder' => 'Yeni Klasör',
'Folder_Created' => 'Klasör başarıyla oluşturuldu.',
'Existing_Folder' => 'Mevcut Klasör',
'Confirm_Folder_del' => 'Bu klasörü ve içindekileri silmek istediğinizden emin misiniz?',
'Return_Files_List' => 'Dosya Listesine Geri Dön',
'Preview' => 'Önizleme',
'Download' => 'İndir',
'Insert_Folder_Name' => 'Klasör Adı Ekle:',
'Root' => 'kök',
'Rename' => 'Yeniden Adlandır',
'Back' => 'Geri',
'View' => 'Görünüm',
'View_list' => 'Liste Görünümü',
'View_columns_list' => 'Kolonlu Liste Görünümü',
'View_boxes' => 'Kutu Görünümü',
'Toolbar' => 'Araç Çubuğu',
'Actions' => 'Eylemler',
'Rename_existing_file' => 'Bu dosya zaten mevcut',
'Rename_existing_folder' => 'Bu klasör zaten mevcut',
'Empty_name' => 'İsim Alanı Boş.',
'Text_filter' => 'Filtrele...',
'Swipe_help' => 'Seçenekleri görüntülemek için dosya/klasör ismine tıklayın',
'Upload_base' => 'Normal Yükleme',
'Upload_base_help' => "Dosyaları sürükleyip bırakın (modern tarayıcılar) veya dosya ekleye tıklayarak dosyaları ekleyin ve Yüklemeyi başlat'a tıklayın. Yükleme tamamlandığında, 'Dosya listesine dön' düğmesini tıklayın.",
'Upload_add_files' => 'Dosya(ları) Ekle',
'Upload_start' => 'Yüklemeyi Başlat',
'Upload_error_messages' =>array(
1 => 'The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini',
2 => 'The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form',
3 => 'The uploaded file was only partially uploaded',
4 => 'Dosya Yüklenemedi',
6 => 'Geçici dosya eksik',
7 => 'Dosya diske yazılamadı',
8 => 'PHP uzantısı dosya yüklemeyi durdurdu.',
'post_max_size' => 'Yüklenen dosya php.ini dosyasındaki post_max_size yönergesini aşıyor',
'max_file_size' => 'Dosya çok büyük',
'min_file_size' => 'Dosya çok küçük',
'accept_file_types' => 'Dosya türüne izin verilmedi',
'max_number_of_files' => 'Maximum dosya sayısııldı',
'max_width' => 'Görüntü maksimum genişliğini aşıyor',
'min_width' => 'Resim minimum genişlik gerektirir',
'max_height' => 'Görüntü maksimum yüksekliğini aşıyor',
'min_height' => 'Resim minimum yükseklik gerektirir',
'abort' => 'Dosya yükleme iptal edildi',
'image_resize' => 'Resim yeniden boyutlandırılamadı'
),
'Upload_url' => 'URLden',
'Type_dir' => 'Dizin',
'Type' => 'Tür',
'Dimension' => 'Ebat',
'Size' => 'Boyut',
'Date' => 'Tarih',
'Filename' => 'Dosya Adı',
'Operations' => 'İşlemler',
'Date_type' => 'd-m-Y',
'OK' => 'Tamam',
'Cancel' => 'İptal',
'Sorting' => 'Sıralama',
'Show_url' => 'URL Göster',
'Extract' => 'Buraya Çıkart',
'File_info' => 'Dosya Bilgisi',
'Edit_image' => 'Resmi Düzenle',
'Duplicate' => 'Çoğalt',
'Folders' => 'Klasörler',
'Copy' => 'Kopyala',
'Cut' => 'Kes',
'Paste' => 'Yapıştır',
'CB' => 'Pano', // clipboard
'Paste_Here' => 'Bu dizine yapıştırın',
'Paste_Confirm' => 'Siz bu dizine yapıştırmak istediğinizden emin misiniz? Önceki dosyalar/klasörler silinecek ve yerine bu dosyalar/klasörler yazılacaktır.',
'Paste_Failed' => 'Dosyaları yapıştırma işlemi başarısız.',
'Clear_Clipboard' => 'Panoyu Temizle',
'Clear_Clipboard_Confirm' => 'Panoya silmek istediğinizden emin misiniz?',
'Files_ON_Clipboard' => 'Panoda dosyalar vardır.',
'Copy_Cut_Size_Limit' => 'Seçilen dosyalar/klasörler için çok büyük %s. Limit: %d MB/İşlemi', // %s = cut or copy
'Copy_Cut_Count_Limit' => 'Siz çok fazla dosya/klasör seçtiniz %s. Limit:%d Dosyalar/İşlemler', // %s = cut or copy
'Copy_Cut_Not_Allowed' => '%s Dosyaları için izin verilmez.', // %s(1) = cut or copy, %s(2) = files or folders
'Aviary_No_Save' => 'Bu görüntü kaydedilemedi',
'Zip_No_Extract' => 'Dışa çıkarma işlemi yapılamadı. Dosya bozuk olabilir.',
'Zip_Invalid' => 'Bu dosya uzantısı desteklenmiyor. Geçerli Uzantılar: zip, gz, tar.',
'Dir_No_Write' => 'Seçtiğiniz dizin yazılabilir değil.',
'Function_Disabled' => '%s İşlevi sunucu tarafından devre dışı bırakıldı.', // %s = cut or copy
'File_Permission' => 'Dosya İzinleri',
'File_Permission_Not_Allowed' => '%s Dosya İzinlerinin değiştirilmesine izin verilmiyor.', // %s = files or folders
'File_Permission_Recursive' => 'Değişlikler uygulansın mı?',
'File_Permission_Wrong_Mode' => "Girilen izin modu hatalı.",
'User' => 'Kullanıcı',
'Group' => 'Grup',
'Yes' => 'Evet',
'No' => 'Hayır',
'Lang_Not_Found' => 'Dil dosyası bulunamadı.',
'Lang_Change' => 'Dili değiştir',
'File_Not_Found' => 'Dosya bulunamadı.',
'File_Open_Edit_Not_Allowed' => 'Bu dosyayı %s izniniz bulunmuyor.', // %s = open or edit
'Edit' => 'Düzenle',
'Edit_File' => "Dosyanın içeriğini düzenle",
'File_Save_OK' => "Dosya başarıyla kaydedildi.",
'File_Save_Error' => "Dosya kaydedilirken bir hata oluştu.",
'New_File' => 'Yeni Dosya',
'No_Extension' => 'Lütfen bir dosya uzantısı ekleyiniz.',
'Valid_Extensions' => 'Geçerli eklentiler: %s', // %s = txt,log etc.
'Upload_message' => "Drop file here to upload",
'SERVER ERROR' => "SERVER ERROR",
'forbiden' => "Forbiden",
'wrong path' => "Wrong path",
'wrong name' => "Wrong name",
'wrong extension' => "Wrong extension",
'wrong option' => "Wrong option",
'wrong data' => "Wrong data",
'wrong action' => "Wrong action",
'wrong sub-action' => "Wrong sub-actio",
'no action passed' => "No action passed",
'no path' => "No path",
'no file' => "No file",
'view type number missing' => "View type number missing",
'Not enough Memory' => "Not enough Memory",
'max_size_reached' => "Your image folder has reach its maximale size of %d MB.", //%d = max overall size
'B' => "B",
'KB' => "KB",
'MB' => "MB",
'GB' => "GB",
'TB' => "TB",
'total size' => "Total size",
);