ZwiiCMS/core/vendor/filemanager/lang/uk_UA.php

146 lines
7.5 KiB
PHP
Executable File
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters!

This file contains ambiguous Unicode characters that may be confused with others in your current locale. If your use case is intentional and legitimate, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to highlight these characters.

<?php
return array(
'Select' => 'Вибрати',
'Deselect_All' => 'Deselect All',
'Select_All' => 'Select All',
'Erase' => 'Видалити',
'Open' => 'Відкрити',
'Confirm_del' => 'Впевнені, що хочете видалити цей файл?',
'All' => 'Всі',
'Files' => 'Файли',
'Images' => 'Зображення',
'Archives' => 'Архіви',
'Error_Upload' => 'Файл, що завантажується перевищує дозволений розмір.',
'Error_extension' => 'Неприпустимий формат файлу.',
'Upload_file' => 'Завантажити файл',
'Filters' => 'Фільтр',
'Videos' => 'Відео',
'Music' => 'Музика',
'New_Folder' => 'Нова тека',
'Folder_Created' => 'Теку успішно створено',
'Existing_Folder' => 'Існуюча тека',
'Confirm_Folder_del' => 'Впевнені, що хочете видалити цю теку і всі файли в ній?',
'Return_Files_List' => 'Повернутися до списку файлів',
'Preview' => 'Перегляд',
'Download' => 'Завантажити',
'Insert_Folder_Name' => 'Введіть ім`я папки:',
'Root' => 'Коренева тека',
'Rename' => 'Переіменувати',
'Back' => 'назад',
'View' => 'Вигляд',
'View_list' => 'Список',
'View_columns_list' => 'Стовпчики',
'View_boxes' => 'Плиткою',
'Toolbar' => 'Панель',
'Actions' => 'Дії',
'Rename_existing_file' => 'Файл вже існує',
'Rename_existing_folder' => 'Тека вже існує',
'Empty_name' => 'Не заповнено ім`я',
'Text_filter' => 'фільтр',
'Swipe_help' => 'Наведіть на ім`я файлу/папки, щоб побачити опції',
'Upload_base' => 'Основне завантаження',
'Upload_base_help' => "Drag & Drop files(modern browsers) or click in upper button to Add the file(s) and click on Start upload. When the upload is complete, click the 'Return to files list' button.",
'Upload_add_files' => 'Add file(s)',
'Upload_start' => 'Start upload',
'Upload_error_messages' =>array(
1 => 'The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini',
2 => 'The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form',
3 => 'The uploaded file was only partially uploaded',
4 => 'No file was uploaded',
6 => 'Missing a temporary folder',
7 => 'Failed to write file to disk',
8 => 'A PHP extension stopped the file upload',
'post_max_size' => 'The uploaded file exceeds the post_max_size directive in php.ini',
'max_file_size' => 'File is too big',
'min_file_size' => 'File is too small',
'accept_file_types' => 'Filetype not allowed',
'max_number_of_files' => 'Maximum number of files exceeded',
'max_width' => 'Image exceeds maximum width',
'min_width' => 'Image requires a minimum width',
'max_height' => 'Image exceeds maximum height',
'min_height' => 'Image requires a minimum height',
'abort' => 'File upload aborted',
'image_resize' => 'Failed to resize image'
),
'Upload_url' => 'From url',
'Type_dir' => 'Тека',
'Type' => 'Тип',
'Dimension' => 'Розмір',
'Size' => 'Об`єм',
'Date' => 'Дата',
'Filename' => 'Ім`я файлу',
'Operations' => 'Дії',
'Date_type' => 'd-m-y',
'OK' => 'OK',
'Cancel' => 'Відміна',
'Sorting' => 'Сортування',
'Show_url' => 'Показати URL',
'Extract' => 'Видобути тут',
'File_info' => 'Інфо файла',
'Edit_image' => 'Редагувати зображення',
'Duplicate' => 'Дублікати',
'Folders' => 'Папки',
'Copy' => 'Копіювати',
'Cut' => 'Вирізати',
'Paste' => 'Вставити',
'CB' => 'БО', // clipboard
'Paste_Here' => 'Вставити в цю теку',
'Paste_Confirm' => 'Ви впевнені, що хочете вставити в цю теку? Це перезапише всі файли/папки, якщо такі будуть.',
'Paste_Failed' => 'Помилка вставки файлів',
'Clear_Clipboard' => 'Очистити буфер обміну',
'Clear_Clipboard_Confirm' => 'Ви впевнені, що хочете очистити буфер обміну?',
'Files_ON_Clipboard' => 'Немає файлів у буфері обміну.',
'Copy_Cut_Size_Limit' => 'Вибрані файли/папки завеликі для %s. Обмеження: %d MB/операцію', // %s = cut or copy
'Copy_Cut_Count_Limit' => 'Ви вибрали забагато файлів/папок для %s. Обмеження: %d файлів/операцію', // %s = cut or copy
'Copy_Cut_Not_Allowed' => 'У вас немає прав доступу для %s файлів.', // %s(1) = cut or copy, %s(2) = files or folders
'Aviary_No_Save' => 'Неможливо зберегти зображення',
'Zip_No_Extract' => 'Неможливо видобути. Файл може бути пошкодженим',
'Zip_Invalid' => 'Це розширення не підтримується. Можливі: zip, gz, tar.',
'Dir_No_Write' => 'Обрана тека захищена від запису.',
'Function_Disabled' => 'Функція %s заборонена сервером.', // %s = cut or copy
'File_Permission' => 'Права доступу',
'File_Permission_Not_Allowed' => 'Зміна прав доступу для %s заборонена.', // %s = files or folders
'File_Permission_Recursive' => 'Застосувати рекурсивно?',
'File_Permission_Wrong_Mode' => "Наданы права доступу невірні.",
'User' => 'Користувач',
'Group' => 'Група',
'Yes' => 'Так',
'No' => 'Ні',
'Lang_Not_Found' => 'Не можу знайти мову.',
'Lang_Change' => 'Зміна мови',
'File_Not_Found' => 'Не можу знайти файл.',
'File_Open_Edit_Not_Allowed' => 'У вас немає прав для відкриття цього файлу %s.', // %s = open or edit
'Edit' => 'Редагувати',
'Edit_File' => "Редагувати вміст файлу",
'File_Save_OK' => "Файл успішно збережено.",
'File_Save_Error' => "Виникла помилка при збереженні файлу.",
'New_File' => 'Новий файл',
'No_Extension' => 'Вам необхідно додати розширення файлу.',
'Valid_Extensions' => 'Дозволені розширення: %s', // %s = txt,log etc.
'Upload_message' => "Перетягніть сюди файл для завантаження",
'SERVER ERROR' => "ПОМИЛКА СЕРВЕРА",
'forbiden' => "Заборонено",
'wrong path' => "Хибний шлях",
'wrong name' => "Хибне ім`я",
'wrong extension' => "Хибне розширення",
'wrong option' => "Хибна операція",
'wrong data' => "Хибні дані",
'wrong action' => "Хибна дія",
'wrong sub-action' => "Хибна під-дія",
'no action passed' => "Жодної дії не передано",
'no path' => "Немає шляху",
'no file' => "Немає файлу",
'view type number missing' => "Відсутній номер типу перегляду",
'Not enough Memory' => "Недостатньо пам`яті",
'max_size_reached' => "Ваша тека досягла максимального ліміту у %d Мб.", //%d = max overall size
'B' => "Б",
'KB' => "Кб",
'MB' => "Мб",
'GB' => "Гб",
'TB' => "Тб",
'total size' => "Загальний розмір",
);