Add Turkish translation

Signed-off-by: Hardcore Sushi <hardcore.sushi@disroot.org>
This commit is contained in:
Ali Beyaz 2024-02-12 16:47:30 +01:00 committed by Hardcore Sushi
parent e5652666d8
commit b747d2822a
Signed by: hardcoresushi
GPG Key ID: AFE384344A45E13A
2 changed files with 354 additions and 0 deletions

View File

@ -0,0 +1,72 @@
<resources>
<string-array name="gocryptfs_encryption_ciphers">
<item>AES-GCM</item>
<item>XChaCha20-Poly1305</item>
<item>@string/auto</item>
</string-array>
<string-array name="cryfs_encryption_ciphers">
<item>xchacha20-poly1305</item>
<item>aes-256-gcm</item>
<item>aes-128-gcm</item>
<item>twofish-256-gcm</item>
<item>twofish-128-gcm</item>
<item>serpent-256-gcm</item>
<item>serpent-128-gcm</item>
<item>cast-256-gcm</item>
<item>mars-448-gcm</item>
<item>mars-256-gcm</item>
<item>mars-128-gcm</item>
</string-array>
<string-array name="sort_orders_entries">
<item>Ad</item>
<item>Boyut</item>
<item>Tarih</item>
<item>Ad (azalan)</item>
<item>Boyut (azalan)</item>
<item>Tarih (azalan)</item>
</string-array>
<string-array name="color_names">
<item>Yeşil</item>
<item>Kırmızı</item>
<item>Mavi</item>
<item>Sarı</item>
<item>Turuncu</item>
<item>Mor</item>
<item>Pembe</item>
</string-array>
<string-array name="export_methods">
<item>Otomatik (kullanılabilir belleğe bağlı olarak)</item>
<item>Diske geçici dışa aktarma (güvenilir ancak iz bırakabilir)</item>
<item>Bellek dosyası (daha güvenlidir ancak her zaman işe yaramaz)</item>
</string-array>
<!-- don't translate the following otherwise the app will crash -->
<string-array name="sort_orders_values">
<item>name</item>
<item>size</item>
<item>date</item>
<item>name_desc</item>
<item>size_desc</item>
<item>date_desc</item>
</string-array>
<string-array name="color_values">
<item>green</item>
<item>red</item>
<item>blue</item>
<item>yellow</item>
<item>orange</item>
<item>purple</item>
<item>pink</item>
</string-array>
<string-array name="export_methods_values">
<item>auto</item>
<item>disk</item>
<item>memory</item>
</string-array>
</resources>

View File

@ -0,0 +1,282 @@
<resources>
<string name="app_name">DroidFS</string>
<string name="create_volume">Birim oluştur</string>
<string name="open"></string>
<string name="create">Oluştur</string>
<string name="change_password">Şifreyi değiştir</string>
<string name="password">Şifre</string>
<string name="import_files">Dosyaları içe aktar/Şifrele</string>
<string name="import_folder">Klasörü İçe Aktar/Şifrele</string>
<string name="discovering_files">Dosyalar keşfediliyor…</string>
<string name="mkdir">Klasör oluştur</string>
<string name="dir_empty">Klasör boş</string>
<string name="warning">Dikkat !</string>
<string name="ask_lock_volume">Bu birimi kilitlemek istediğinizden emin misiniz?</string>
<string name="ok">Tamam</string>
<string name="cancel">İptal</string>
<string name="enter_folder_name">Klasör adı:</string>
<string name="error">Hata</string>
<string name="error_filename_empty">Lütfen bir isim girin</string>
<string name="error_mkdir">Klasör oluşturulamadı.</string>
<string name="success_import">Başarılı bir şekilde içe aktarıldı !</string>
<string name="success_import_msg">Seçili dosyalar başarılı bir şekilde içe aktarıldı.</string>
<string name="import_failed">İçe aktarılamadı: %s</string>
<string name="export_failed">Dışa aktarılamadı: %s</string>
<string name="success_export">Başarılı bir şekilde dışa aktarıldı !</string>
<string name="remove_failed">Silinemedi: %s</string>
<string name="passwords_mismatch">Şifreler uyuşmuyor/string>
<string name="dir_not_empty">Seçili klasör boş değil</string>
<string name="create_volume_failed">Birim oluşturualamadı.</string>
<string name="open_volume_failed">ılamadı</string>
<string name="share_chooser">Dosyayı paylaş</string>
<string name="storage_perm_denied">Depolama izni reddedildi</string>
<string name="storage_perm_denied_msg">DroidFS, depolama izinleri olmadan çalışamaz.</string>
<string name="get_size_failed">Dosya boyutu alınamadı.</string>
<string name="parent_folder">Ana klasör</string>
<string name="enter_volume_path">Lütfen birim yolunu girin</string>
<string name="enter_volume_name">Lütfen birim adını girin</string>
<string name="external_open">Harici uygulamayla aç</string>
<string name="single_delete_confirm">Silmek istediğimizden emin misiniz: %s</string>
<string name="multiple_delete_confirm">Bunları silmek istediğinizden emin misiniz: %s</string>
<string name="location">Konum: %s</string>
<string name="total_size">Toplam boyut: %s</string>
<string name="import_from_other_volume">Başka bir birimden içe aktar</string>
<string name="read_file_failed">Bu dosya açılamadı.</string>
<string name="volume">Birim: %s</string>
<string name="yes">Evet</string>
<string name="no">Hayır</string>
<string name="ask_for_wipe">Orijinal dosyaları silmek istiyor musunuz ?</string>
<string name="wipe_failed">Silinemedi: %s</string>
<string name="wipe_successful">Dosyalar başarılı bir şekilde silindi !</string>
<string name="rename">Yeniden adlandır</string>
<string name="rename_title">Yeni ad:</string>
<string name="rename_failed">Yeniden adlandırılamadı: %s</string>
<string name="sort_order">Sıralama biçimi:</string>
<string name="change_password_failed">İşlem başarısız oldu. Lütfen eski şifrenizi kontrol edin.</string>
<string name="share_menu_label">DroidFS ile şifrele</string>
<string name="share_intent_parsing_failed">Paylaşım isteği işlenemedi.</string>
<string name="listdir_null_error_msg">Bu dizine erişilemiyor</string>
<string name="fingerprint_save_checkbox_text">Parmak izini kullanarak şifre hash değerini kaydedin</string>
<string name="fingerprint_instruction">Lütfen parmak izi sensörüne dokunun</string>
<string name="illegal_block_size_exception">IllegalBlockSizeException</string>
<string name="illegal_block_size_exception_msg">Yeni bir parmak izi eklediyseniz bu durum meydana gelebilir. Hash depolamasının sıfırlanması bu sorunu çözebilir.</string>
<string name="reset_hash_storage">Hash depolamasını sıfırla</string>
<string name="MAC_verification_failed">İmza/MAC doğrulaması başarısız oldu. Android KeyStore veya kaydedilen hash değeri değiştirildi. Hash depolamasını sıfırlamak bu sorunu çözebilir.</string>
<string name="hash_storage_reset">Hash depolaması başarıyla sıfırlandı</string>
<string name="encrypt_action_description">Şifre hash değerini şifreleme ve kaydetme.</string>
<string name="decrypt_action_description">Şifre hash değeri şifreleniyor.</string>
<string name="title_activity_settings">DroidFS ayarları</string>
<string name="explorer">Tarayıcı</string>
<string name="settings_title_sort_order">Varsayılan sıralama düzeni</string>
<string name="usf_decrypt">Dosyaların dışa aktarılmasına/şifresinin çözülmesine izin ver</string>
<string name="usf_share">Android paylaşım menüsü aracılığıyla dosya paylaşımına izin ver</string>
<string name="usf_open">Dosyaların diğer uygulamalarla açılmasına izin ver</string>
<string name="usf_screenshot">Ekran görüntüsü almaya izin ver</string>
<string name="usf_fingerprint">Parmak izi kullanılarak şifre hash değerinin kaydedilmesine izin ver</string>
<string name="usf_volume_management">Birim yönetimi</string>
<string name="usf_keep_open">Uygulama arka plana geçtiğinde birimi açık tutun</string>
<string name="unsafe_features">Güvenli olmayan özellikler</string>
<string name="manage_unsafe_features">Güvenli olmayan özellikleri yönetin</string>
<string name="manage_unsafe_features_summary">Güvenli olmayan özellikleri etkinleştirme/devre dışı bırakma</string>
<string name="usf_home_warning_msg">DroidFS mümkün olduğunca güvenli olmaya çalışır. Ancak güvenlik çoğu zaman konfor eksikliğini de beraberinde getirir. Bu nedenle DroidFS, ihtiyaçlarınıza göre etkinleştirebileceğiniz/devre dışı bırakabileceğiniz güvenli olmayan ek özellikler sunar.\n\nDikkat: bu özellikler GÜVENLİ OLMAYABİLİR. Ne yaptığınızı tam olarak bilmiyorsanız bunları kullanmayın. Bunları etkinleştirmeden önce belgeleri okumanız önemle tavsiye edilir.</string>
<string name="see_unsafe_features">Güvenli olmayan özellikleri görün</string>
<string name="open_as">Farklı</string>
<string name="image">Resim</string>
<string name="video">Video</string>
<string name="audio">Ses</string>
<string name="playing_failed">Bu dosya oynatılamadı: %s</string>
<string name="text">Metin</string>
<string name="save_failed">Kaydedilemedi</string>
<string name="file_saved">Dosya kaydedildi !</string>
<string name="ask_save">Dosya kaydedilmemiş değişiklikler içeriyor. Çıkmadan önce bunları kaydetmek istiyor musunuz ?</string>
<string name="save">Kaydet</string>
<string name="discard">Gözardı et</string>
<string name="word_wrap">Kelime kaydırma</string>
<string name="outofmemoryerror_msg">OutOfMemoryError: Bu dosya belleğe yüklenemeyecek kadar büyük.</string>
<string name="new_file">Yeni dosya oluştur</string>
<string name="enter_file_name">Dosya adı:</string>
<string name="file_creation_failed">Dosya oluşturulamadı.</string>
<string name="loading">Yükleniyor…</string>
<string name="loading_msg_create">Birim oluşturuluyor…</string>
<string name="loading_msg_change_password">Şifre değiştiriliyor…</string>
<string name="loading_msg_open">Birim açılıyor…</string>
<string name="loading_msg_export">Dosyalar dışa aktarılıyor…</string>
<string name="query_cursor_null_error_msg">Bu dosyaya erişilemiyor</string>
<string name="about">Hakkında</string>
<string name="github">GitHub</string>
<string name="github_summary">DroidFS Github deposu. Kaynak kodu, dokümantasyon, hata izleyici…</string>
<string name="gitea">Gitea</string>
<string name="gitea_summary">Chapril Gitea bulut sunucusundaki DroidFS deposu GitHub\'tan farklı olarak Gitea tamamen ücretsiz bir yazılımdır ve kendi kendine barındırılır. Kaynak kodu, belgeler, hata izleyici…</string>
<string name="share">Paylaş</string>
<string name="decrypt_files">Dışa aktar/Şifre çöz</string>
<string name="copy_failed">Kopyalanamadı: %s</string>
<string name="copy_success">Başarıyla kopyalandı !</string>
<string name="add">Ekle</string>
<string name="camera">Kamera</string>
<string name="picture_save_success">Resim şuraya kaydedildi: %s</string>
<string name="picture_save_failed">Bu resim kaydedilemedi.</string>
<string name="video_save_success">Resim şuraya kaydedildi: %s</string>
<string name="file_overwrite_question">%s zaten mevcut, üzerine yazmak istiyor musunuz ?</string>
<string name="dir_overwrite_question">%s zaten mevcut, içeriğini birleştirmek istiyor musunuz ?</string>
<string name="enter_new_name">Yeni ad girin</string>
<string name="copy_menu_title">Kopyala</string>
<string name="move_failed">Taşınamadı: %s</string>
<string name="move_success">Başarıyla taşındı !</string>
<string name="enter_timer_duration">Zamanlayıcı süresini girin (saniye olarak)</string>
<string name="path_error">Seçilen yol alınamadı.</string>
<string name="create_cant_write_error_msg">DroidFS\'nin bu yola yazma erişimi yok. Lütfen başka bir konum deneyin.</string>
<string name="add_cant_write_warning">DroidFS\'nin bu yola yazma erişimi yok. Salt okunur erişimle birim ekleniyor.</string>
<string name="sdcard_error_header">DroidFS yalnızca aşağıdaki durumlarda çıkarılabilir SD kartlara yazabilir:</string>
<string name="sdcard_error_add_footer">Salt okunur erişimle birim ekleme.</string>
<string name="sdcard_error_create_footer">Lütfen bu yolun bir alt dizinini veya dahili depolamayı kullanın.</string>
<string name="slideshow_stopped">Slayt gösterisi durduruldu</string>
<string name="slideshow_started">Slayt gösterisi başlatıldı</string>
<string name="ask_save_img_rotated">Resim döndürüldü. Bu değişiklikleri kaydedip orijinal resmin üzerine yazmak istiyor musunuz ?</string>
<string name="image_saved_successfully">Resim değişiklikleri başarıyla kaydedildi.</string>
<string name="bitmap_compress_failed">Bitmap sıkıştırılamadı.</string>
<string name="file_write_failed">Dosya yazılamadı.</string>
<string name="error_not_a_volume">Şifrelenmiş birim tanınmadı. Lütfen seçilen yolu kontrol edin.</string>
<string name="version">Versiyon</string>
<string name="error_cipher_null">Hata şifre boş</string>
<string name="key_permanently_invalidated_exception">KeyPermanentlyInvalidatedException</string>
<string name="key_permanently_invalidated_exception_msg">Yeni bir parmak izi eklemişsiniz gibi görünüyor. Kaydedilen şifrelerin hash değeri kullanılamaz hale geldi.</string>
<string name="usf_read_doc">Bu seçeneklerden herhangi birini etkinleştirmeden önce dikkatlice okumalısınız.</string>
<string name="usf_doc">Güvenli olmayan özellikler dokümantasyonu</string>
<string name="error_retrieving_filename">Şu URI için dosya adı alınamıyor: %s</string>
<string name="hidden_volume">Gizli birim</string>
<string name="error_slash_in_name">Birim adı eğik çizgi sembolü içeremez</string>
<string name="hidden_volume_warning">Gizli birimler uygulamanın dahili deposunda saklanır. Diğer uygulamalar bu birimleri root erişimi olmadan göremez. Ancak DroidFS\'yi kaldırırsanız veya uygulamanın verilerini temizlerseniz tüm gizli birimleriniz KAYBOLACAKTIR. Yedekleme yaptığınızdan emin olun !</string>
<string name="camera_perm_needed">Fotoğraf çekebilmek için kamera izni gerekiyor.</string>
<string name="choose_resolution">Bir çözünürlük seçin</string>
<string name="file_operations">Dosya işlemleri</string>
<string name="file_op_copy_msg">Dosyalar kopyalanıyor…</string>
<string name="file_op_import_msg">Dosyalar içe aktarılıyor...</string>
<string name="file_op_export_msg">Dosyalar dışa aktarılıyor...</string>
<string name="file_op_move_msg">Dosyalar taşınıyor…</string>
<string name="file_op_wiping_msg">Dosyalar siliniyor…</string>
<string name="folders_first">Önce klasörler</string>
<string name="folders_first_summary">Klasörleri listenin başında göster</string>
<string name="auto_fit_title">Video oynatıcı ekranı otomatik döndürme</string>
<string name="auto_fit_summary">Video boyutlarına uyacak şekilde ekranı otomatik olarak döndürün</string>
<string name="open_tree_failed">Dosya tarayıcısı bulunamadı. Lütfen bir tane yükleyin ve tekrar deneyin.</string>
<string name="close_volume">Birimi kapat</string>
<string name="sort_by">Sırala</string>
<string name="cut">Kes</string>
<string name="map_folders">Klasörleri eşleme</string>
<string name="map_folders_summary">Boyutlarını hesaplamak için klasörleri yinelemeli olarak eşleyin (büyük birimleri açarken bunu devre dışı bırakmalısınız)</string>
<string name="camera_optimization">Kamera optimizasyonu</string>
<string name="maximize_quality">Kaliteyi maksimuma çıkarın</string>
<string name="minimize_latency">Gecikmeyi minimuma indirin</string>
<string name="auto">Otomatik</string>
<string name="encryption_cipher_label">Şifreleme şifresi:</string>
<string name="theme">Tema</string>
<string name="thumbnails">Küçük resimler</string>
<string name="thumbnails_summary">Resimlerin ve videoların küçük resimlerini göster</string>
<string name="seek_seconds_forward">+%d saniye</string>
<string name="seek_seconds_backward">-%d saniye</string>
<string name="add_volume">Birim ekle</string>
<string name="pick_directory">Klasör seç</string>
<string name="volume_alread_saved">Birim zaten kayıtlı</string>
<string name="open_dialog_title">ılıyor %s:</string>
<string name="remove">Kaldır</string>
<string name="settings">Ayarlar</string>
<string name="select_all">Tümünü seç</string>
<string name="remove_fingerprint">Parmak izini kaldır</string>
<string name="unrecoverable_key_exception_msg">%s. Şifreleme anahtarı yüklenemedi.</string>
<string name="unrecoverable_key_exception">UnrecoverableKeyException</string>
<string name="delete_hidden_volume_question">%s gizli, sadece birimin yolunu unutmak mı yoksa tüm İÇERİĞİNİ SİLMEK mi istiyorsunuz?</string>
<string name="forget_only">Sadece unut</string>
<string name="delete_volume">Birimi sil</string>
<string name="hidden_volume_description">Birimi DroidFS dahili deposunda saklayın</string>
<string name="error_is_file">Hata: dosya zaten mevcut</string>
<string name="volume_path_label">Birimin yolunu seçin:</string>
<string name="volume_name_label">Birimin adını girin:</string>
<string name="volume_path_hint">Birim yolu</string>
<string name="volume_name_hint">Birim adı</string>
<string name="password_label">Birim şifresini girin:</string>
<string name="password_confirmation_label">Şifreyi tekrarlayın:</string>
<string name="password_confirmation_hint">Şifre (doğrulama)</string>
<string name="password_hash_saved">şifre hash değeri kaydedildi</string>
<string name="no_volumes_text">Kaydedilmiş birim yok, + düğmesini tıklayarak biraz ekleyin</string>
<string name="fingerprint_error_msg">Parmak izi kimlik doğrulaması kullanılamaz: %s.</string>
<string name="keyguard_not_secure">tuş kilidi güvenli değil</string>
<string name="no_hardware">uygun donanım bulunamadı</string>
<string name="hardware_unavailable">donanım mevcut değil</string>
<string name="no_fingerprint">kayıtlı parmak izi yok</string>
<string name="unknown_error">bilinmeyen hata</string>
<string name="biometric_error">Biyometri hatası: %s</string>
<string name="apply_to_all">Bu seçimi tüm gizli birimlere uygula</string>
<string name="select_volume">Birimi seç</string>
<string name="current_password_label">Mevcut birim parolasını girin:</string>
<string name="current_password_hint">Mevcut şifre</string>
<string name="new_password_label">Yeni birim şifresini girin:</string>
<string name="new_password_hint">Yeni şifre</string>
<string name="new_password_confirmation_label">Yeni şifreyi tekrarlayın:</string>
<string name="error_marshmallow_required">Bu özellik yalnızca Android 6.0 (Marshmallow) veya üzeri sürümlerde mevcuttur.</string>
<string name="copy_hidden_volume">Paylaşılan depolamaya kopyala</string>
<string name="copy_external_volume">Gizli bir kopya oluştur</string>
<string name="copy_volume_notification">Birim kopyalanıyor…</string>
<string name="hidden_volume_already_exists">Aynı ada sahip bir gizli birim zaten mevcut.</string>
<string name="pdf_document">PDF dökümanı</string>
<string name="thumbnail_max_size">Küçük resimler için maksimum boyut</string>
<string name="thumbnail_max_size_summary">Küçük resmin yüklenebileceği maksimum dosya boyutu. Mevcut değer: %s</string>
<string name="size_hint">Boyut (KB olarak)</string>
<string name="invalid_number">Geçersiz numara</string>
<string name="new_volume_name">Yeni birim adı:</string>
<string name="volume_rename_failed">Birim yeniden adlandırılamadı</string>
<string name="switch_display_layout">Ekran düzenini değiştir</string>
<string name="one_file">1 dosya</string>
<string name="multiple_files">%d dosya</string>
<string name="one_folder">1 klasör</string>
<string name="multiple_folders">%d klasör</string>
<string name="default_open">Uygulamayı başlattığınızda bu birimi açın</string>
<string name="remove_default_open">Varsayılan olarak açma</string>
<string name="elements_selected">%d/%d seçildi</string>
<string name="pin_passwords_title">Sayısal tuş takımı düzeni</string>
<string name="pin_passwords_summary">Birim parolalarını girerken sayısal tuş takımı düzeni kullanın</string>
<string name="volume_type_label">Birim türü:</string>
<string name="gocryptfs">Gocryptfs</string>
<string name="cryfs">CryFS</string>
<string name="gocryptfs_disabled">Gocryptfs desteği devre dışı bırakıldı</string>
<string name="cryfs_disabled">CryFS desteği devre dışı bırakıldı</string>
<string name="file_op_delete_msg">Dosyalar silindi…</string>
<string name="volume_type">(%s)</string>
<string name="volume_type_read_only">(%s, salt-okunur)</string>
<string name="volume_type_inaccessible">(%s, erişilemez)</string>
<string name="io_error">I/O hatası.</string>
<string name="use_fingerprint">Mevcut şifre yerine parmak izini kullan</string>
<string name="remember_volume">Birimi hatırla</string>
<string name="open_volume">Birimi aç</string>
<string name="choose_existing_volume">Lütfen mevcut bir birimi seçin</string>
<string name="volume_unlocked">Birimin kilidi açıldı</string>
<string name="lock_volume">Birimi kilitle</string>
<string name="lock">Kilitle</string>
<string name="ux">UX</string>
<string name="theme_color">Tema rengi</string>
<string name="theme_color_summary">Uygulama teması rengini değiştirme</string>
<string name="black_theme">Siyah tema</string>
<string name="password_fallback">Şifreye geri dönme</string>
<string name="password_fallback_summary">Parmak iziyle kimlik doğrulama iptal edildiğinde şifre sor</string>
<string name="unknown_error_code">Bilinmeyen hata kodu: %d</string>
<string name="config_load_error">Yapılandırma dosyası yüklenemiyor. Birimin erişilebilir olduğundan emin olun.</string>
<string name="wrong_password">Yapılandırma dosyasının şifresi çözülemiyor. Lütfen şifrenizi kontrol edin.</string>
<string name="filesystem_id_changed">Yapılandırma dosyasındaki dosya sistemi kimliği, bu birimi son açtığımız zamandan farklı. Bu, saldırganın dosya sistemini farklı bir sistemle değiştirdiği anlamına gelebilir.</string>
<string name="inaccessible_base_dir">Birim mevcut değil veya erişilemiyor.</string>
<string name="task_failed">Görev başarısız oldu: %s</string>
<string name="usf_expose">ık birimleri ortaya çıkarın</string>
<string name="usf_expose_summary">Diğer uygulamaların belge sağlayıcıları olarak açık birimlere göz atmasına izin ver</string>
<string name="usf_saf_write">Yazma erişimi ver</string>
<string name="usf_saf_write_summary">Dosyaları diğer uygulamalarla açarken yazma erişimi verin</string>
<string name="saf">Depolama Erişim Sistemi</string>
<string name="tmp_export_failed">Dışa aktarma başarısız oldu: %s</string>
<string name="export_failed_create">dışa aktarılan dosya oluşturulamıyor</string>
<string name="export_failed_export">dosya dışa aktarılamadı</string>
<string name="export_mem">Belleğe aktarılıyor…</string>
<string name="export_disk">Diske dışarı aktarılıyor…</string>
<string name="memfd_create_unsupported">Mevcut çekirdeğiniz memfd_create() özelliğini desteklemiyor. Bu özellik minimum %s çekirdek sürümünü gerektirir.</string>
<string name="export_method">Dışa aktarma yöntemi</string>
<string name="export_method_summary">Dosya dışa aktarma yöntemi. Açıkta kalan dosyaları paylaşmak, harici olarak açmak ve bunlara erişmek için kullanılır.</string>
<string name="debug">Debug</string>
<string name="logcat_title">DroidFS Logcat</string>
<string name="logcat_saved">Logcat kaydedildi</string>
</resources>