Commit Graph

111 Commits (v1.5.1)

Author SHA1 Message Date
Hardcore Sushi 400aa831b2 Image swipe 2020-08-01 18:40:38 +02:00
Hardcore Sushi 5a444f2829 "Copy" feature, FAB icons & GitHub link 2020-08-01 16:50:42 +02:00
Hardcore Sushi 34d7f19927 Explorer loading dialogs & Logo fix 2020-08-01 16:50:42 +02:00
Hardcore Sushi 2571849bc3 Loading dialogs & Graphical bug fixes 2020-08-01 16:50:42 +02:00
Hardcore Sushi 24cfc1093e RestrictedFileProvider & Playing media without disk writes 2020-08-01 16:50:42 +02:00
Hardcore Sushi ce74aad5cf Illustrating README 2020-08-01 16:50:42 +02:00
Hardcore Sushi fc7d916bf9 Graphic bug fixes 2020-08-01 16:50:30 +02:00
Hardcore Sushi cf0753e74a "New file" feature 2020-07-19 22:11:53 +02:00
Hardcore Sushi 2e4c432976 Logo optimization 2020-07-19 19:42:59 +02:00
Hardcore Sushi bfe7e88578 Bug Fixes 2020-07-18 18:44:53 +02:00
Hardcore Sushi bc00740f5b Inital commit 2020-07-17 22:12:20 +02:00