i18n: Update Polish translation (#4479)

* i18n: Update Polish translation

* Update Polish translation
This commit is contained in:
m4sk1n 2017-08-03 17:49:53 +02:00 committed by Eugen Rochko
parent fae71b653a
commit 0bbd5789b5
1 changed files with 5 additions and 2 deletions

View File

@ -109,12 +109,14 @@ pl:
hint: Blokada domen nie zabroni tworzenia wpisów kont w bazie danych, ale pozwoli na automatyczną moderację kont do nich należących.
severity:
desc_html: "<strong>Wyciszenie</strong> uczyni wpisy użytkownika widoczne tylko dla osób, które go śledzą. <strong>Zawieszenie</strong> spowoduje usunięcie całej zawartości dodanej przez użytkownika."
noop: Nic nie rób
silence: Wycisz
suspend: Zawieś
title: Nowa blokada domen
reject_media: Odrzucaj pliki multimedialne
reject_media_hint: Usuwa przechowywane lokalnie pliki multimedialne i nie pozwala na ich pobieranie. Nieprzydatne przy zawieszeniu
severities:
noop: Nic nie rób
silence: Wycisz
suspend: Zawieś
severity: Priorytet
@ -213,6 +215,7 @@ pl:
body: Użytkownik %{reporter} zgłosił %{target}
subject: Nowe zgłoszenie na %{instance} (#%{id})
application_mailer:
salutation: '%{name},'
settings: 'Zmień ustawienia powiadamiania: %{link}'
signature: Powiadomienie Mastodona z instancji %{instance}
view: 'Zobacz:'
@ -336,8 +339,8 @@ pl:
body: "%{name} poprosił o możliwość śledzenia Cię"
subject: 'Prośba o możliwość śledzenia: %{name}'
mention:
body: "%{name} wspomniał Cię w:"
subject: "%{name} Cię wspomniał"
body: "%{name} wspomniał o Tobie w:"
subject: "%{name} wspomniał o Tobie"
reblog:
body: 'Twój wpis został podbity przez %{name}:'
subject: Twój wpis został podbity przez %{name}