New Crowdin updates (#16241)

* New translations en.yml (Czech)
[ci skip]

* New translations en.yml (Czech)
[ci skip]

* New translations en.json (Czech)
[ci skip]

* New translations en.yml (Czech)
[ci skip]

* New translations en.json (Czech)
[ci skip]

* New translations en.yml (Czech)
[ci skip]

* New translations en.yml (Czech)
[ci skip]

* New translations en.yml (Vietnamese)
[ci skip]

* New translations en.yml (Czech)
[ci skip]

* New translations en.yml (Czech)
[ci skip]

* New translations en.json (Czech)
[ci skip]

* New translations en.yml (Czech)
[ci skip]

* New translations simple_form.en.yml (Czech)
[ci skip]

* New translations en.json (Japanese)
[ci skip]

* New translations en.yml (Czech)
[ci skip]

* New translations devise.en.yml (Czech)
[ci skip]

* New translations en.json (Catalan)
[ci skip]

* New translations en.json (Catalan)
[ci skip]

* New translations simple_form.en.yml (Czech)
[ci skip]

* New translations devise.en.yml (Czech)
[ci skip]

* New translations en.yml (Japanese)
[ci skip]

* New translations en.yml (Japanese)
[ci skip]

* New translations en.yml (Czech)
[ci skip]

* New translations en.yml (Czech)
[ci skip]

* New translations simple_form.en.yml (Czech)
[ci skip]

* New translations en.json (Chinese Simplified)
[ci skip]

* New translations en.json (Chinese Simplified)
[ci skip]

* New translations en.yml (Chinese Simplified)
[ci skip]

* New translations simple_form.en.yml (Chinese Simplified)
[ci skip]

* New translations activerecord.en.yml (Chinese Simplified)
[ci skip]

* New translations devise.en.yml (Chinese Simplified)
[ci skip]

* New translations doorkeeper.en.yml (Chinese Simplified)
[ci skip]

* New translations en.json (Scottish Gaelic)
[ci skip]

* New translations en.yml (Scottish Gaelic)
[ci skip]

* New translations simple_form.en.yml (Japanese)
[ci skip]

* New translations en.json (Scottish Gaelic)
[ci skip]

* New translations simple_form.en.yml (Japanese)
[ci skip]

* i18n-tasks normalize

* Fix normalization
This commit is contained in:
Eugen Rochko 2021-05-16 23:54:25 +02:00 committed by GitHub
parent 8cdeaf49ac
commit 132adcc8da
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
16 changed files with 204 additions and 204 deletions

View File

@ -22,7 +22,7 @@
"account.follows.empty": "Aquest usuari encara no segueix a ningú.",
"account.follows_you": "Et segueix",
"account.hide_reblogs": "Amaga els impulsos de @{name}",
"account.joined": "Joined {date}",
"account.joined": "Unit des de {date}",
"account.last_status": "Darrer actiu",
"account.link_verified_on": "La propietat d'aquest enllaç es va verificar el dia {date}",
"account.locked_info": "Aquest estat de privadesa del compte està definit com a bloquejat. El propietari revisa manualment qui pot seguir-lo.",
@ -160,7 +160,7 @@
"empty_column.domain_blocks": "Encara no hi ha dominis ocults.",
"empty_column.favourited_statuses": "Encara no has marcat com a favorit cap tut. Quan en facis, apareixerà aquí.",
"empty_column.favourites": "Ningú no ha marcat aquest tut com a preferit encara. Quan algú ho faci, apareixerà aquí.",
"empty_column.follow_recommendations": "Looks like no suggestions could be generated for you. You can try using search to look for people you might know or explore trending hashtags.",
"empty_column.follow_recommendations": "Sembla que no es poden generar sugerencies per a tu. Pots provar d'emprar la cerca per a trobar gent que voldries conèixer o explorar les etiquetes en tendència.",
"empty_column.follow_requests": "Encara no tens cap petició de seguiment. Quan rebis una, apareixerà aquí.",
"empty_column.hashtag": "Encara no hi ha res en aquesta etiqueta.",
"empty_column.home": "Encara no segueixes ningú. Visita {public} o fes cerca per començar i conèixer altres usuaris.",

View File

@ -3,14 +3,14 @@
"account.add_or_remove_from_list": "Přidat nebo odstranit ze seznamů",
"account.badges.bot": "Robot",
"account.badges.group": "Skupina",
"account.block": "Zablokovat uživatele @{name}",
"account.block_domain": "Skrýt vše ze serveru {domain}",
"account.block": "Zablokovat @{name}",
"account.block_domain": "Blokovat doménu {domain}",
"account.blocked": "Blokováno",
"account.browse_more_on_origin_server": "Více na původním profilu",
"account.cancel_follow_request": "Zrušit žádost o sledování",
"account.direct": "Poslat uživateli @{name} přímou zprávu",
"account.direct": "Poslat @{name} přímou zprávu",
"account.disable_notifications": "Zrušit upozorňování na příspěvky @{name}",
"account.domain_blocked": "Doména skryta",
"account.domain_blocked": "Doména blokována",
"account.edit_profile": "Upravit profil",
"account.enable_notifications": "Oznámit mě na příspěvky @{name}",
"account.endorse": "Zvýraznit na profilu",
@ -21,31 +21,31 @@
"account.following_counter": "{count, plural, one {{counter} Sledovaný} few {{counter} Sledovaní} many {{counter} Sledovaných} other {{counter} Sledovaných}}",
"account.follows.empty": "Tento uživatel ještě nikoho nesleduje.",
"account.follows_you": "Sleduje vás",
"account.hide_reblogs": "Skrýt boosty od uživatele @{name}",
"account.hide_reblogs": "Skrýt boosty od @{name}",
"account.joined": "Založen {date}",
"account.last_status": "Naposledy aktivní",
"account.link_verified_on": "Vlastnictví tohoto odkazu bylo zkontrolováno {date}",
"account.locked_info": "Stav soukromí tohoto účtu je nastaven na zamčeno. Jeho vlastník ručně posuzuje, kdo ho může sledovat.",
"account.media": "Média",
"account.mention": "Zmínit uživatele @{name}",
"account.mention": "Zmínit @{name}",
"account.moved_to": "Uživatel {name} se přesunul na:",
"account.mute": "Skrýt uživatele @{name}",
"account.mute_notifications": "Skrýt oznámení od uživatele @{name}",
"account.muted": "Uživatel skryt",
"account.mute": "Skrýt @{name}",
"account.mute_notifications": "Skrýt oznámení od @{name}",
"account.muted": "Účet skryt",
"account.never_active": "Nikdy",
"account.posts": "Příspěvky",
"account.posts_with_replies": "Příspěvky a odpovědi",
"account.report": "Nahlásit uživatele @{name}",
"account.report": "Nahlásit @{name}",
"account.requested": "Čeká na schválení. Kliknutím žádost o sledování zrušíte",
"account.share": "Sdílet profil uživatele @{name}",
"account.show_reblogs": "Zobrazit boosty od uživatele @{name}",
"account.show_reblogs": "Zobrazit boosty od @{name}",
"account.statuses_counter": "{count, plural, one {{counter} Příspěvek} few {{counter} Příspěvky} many {{counter} Příspěvků} other {{counter} Příspěvků}}",
"account.unblock": "Odblokovat uživatele @{name}",
"account.unblock_domain": "Odkrýt doménu {domain}",
"account.unblock": "Odblokovat @{name}",
"account.unblock_domain": "Odblokovat doménu {domain}",
"account.unendorse": "Nezvýrazňovat na profilu",
"account.unfollow": "Přestat sledovat",
"account.unmute": "Odkrýt uživatele @{name}",
"account.unmute_notifications": "Odkrýt oznámení od uživatele @{name}",
"account.unmute": "Zrušit skrytí @{name}",
"account.unmute_notifications": "Zrušit skrytí oznámení od @{name}",
"account_note.placeholder": "Klikněte pro přidání poznámky",
"alert.rate_limited.message": "Zkuste to prosím znovu za {retry_time, time, medium}.",
"alert.rate_limited.title": "Rychlost omezena",
@ -65,7 +65,7 @@
"column.community": "Místní časová osa",
"column.direct": "Přímé zprávy",
"column.directory": "Prozkoumat profily",
"column.domain_blocks": "Skryté domény",
"column.domain_blocks": "Blokované domény",
"column.favourites": "Oblíbené",
"column.follow_requests": "Žádosti o sledování",
"column.home": "Domů",
@ -108,24 +108,24 @@
"confirmation_modal.cancel": "Zrušit",
"confirmations.block.block_and_report": "Blokovat a nahlásit",
"confirmations.block.confirm": "Blokovat",
"confirmations.block.message": "Opravdu chcete zablokovat uživatele {name}?",
"confirmations.block.message": "Opravdu chcete zablokovat {name}?",
"confirmations.delete.confirm": "Smazat",
"confirmations.delete.message": "Opravdu chcete smazat tento příspěvek?",
"confirmations.delete_list.confirm": "Smazat",
"confirmations.delete_list.message": "Opravdu chcete tento seznam navždy smazat?",
"confirmations.domain_block.confirm": "Skrýt celou doménu",
"confirmations.domain_block.confirm": "Blokovat celou doménu",
"confirmations.domain_block.message": "Opravdu chcete blokovat celou doménu {domain}? Ve většině případů stačí zablokovat nebo skrýt pár konkrétních uživatelů, což také doporučujeme. Z této domény neuvidíte obsah v žádné veřejné časové ose ani v oznámeních. Vaši sledující z této domény budou odstraněni.",
"confirmations.logout.confirm": "Odhlásit",
"confirmations.logout.message": "Opravdu se chcete odhlásit?",
"confirmations.mute.confirm": "Skrýt",
"confirmations.mute.explanation": "Tohle skryje uživatelovi příspěvky a příspěvky, které ho zmiňují, ale uživatel stále uvidí vaše příspěvky a může vás sledovat.",
"confirmations.mute.message": "Opravdu chcete uživatele {name} skrýt?",
"confirmations.mute.message": "Opravdu chcete {name} skrýt?",
"confirmations.redraft.confirm": "Smazat a přepsat",
"confirmations.redraft.message": "Jste si jistí, že chcete smazat a přepsat tento příspěvek? Oblíbení a boosty budou ztraceny a odpovědi na původní příspěvek ztratí kontext.",
"confirmations.reply.confirm": "Odpovědět",
"confirmations.reply.message": "Odpověď přepíše vaši rozepsanou zprávu. Opravdu chcete pokračovat?",
"confirmations.unfollow.confirm": "Přestat sledovat",
"confirmations.unfollow.message": "Opravdu chcete uživatele {name} přestat sledovat?",
"confirmations.unfollow.message": "Opravdu chcete {name} přestat sledovat?",
"conversation.delete": "Smazat konverzaci",
"conversation.mark_as_read": "Označit jako přečtenou",
"conversation.open": "Zobrazit konverzaci",
@ -157,7 +157,7 @@
"empty_column.bookmarked_statuses": "Ještě nemáte v záložkách žádné příspěvky. Pokud si do nich nějaký přidáte, zobrazí se zde.",
"empty_column.community": "Místní časová osa je prázdná. Napište něco veřejně a rozhýbejte to tu!",
"empty_column.direct": "Ještě nemáte žádné přímé zprávy. Pokud nějakou pošlete nebo dostanete, zobrazí se zde.",
"empty_column.domain_blocks": "Ještě nemáte žádné skryté domény.",
"empty_column.domain_blocks": "Ještě nemáte žádné blokované domény.",
"empty_column.favourited_statuses": "Ještě nemáte žádné oblíbené příspěvky. Pokud si nějaký oblíbíte, zobrazí se zde.",
"empty_column.favourites": "Tento příspěvek si ještě nikdo neoblíbil. Pokud to někdo udělá, zobrazí se zde.",
"empty_column.follow_recommendations": "Zdá se, že pro vás nelze vygenerovat žádné návrhy. Můžete zkusit přes vyhledávání naleznout lidi, které znáte, nebo prozkoumat populární hashtagy.",
@ -275,7 +275,7 @@
"navigation_bar.compose": "Vytvořit nový příspěvek",
"navigation_bar.direct": "Přímé zprávy",
"navigation_bar.discover": "Objevujte",
"navigation_bar.domain_blocks": "Skryté domény",
"navigation_bar.domain_blocks": "Blokované domény",
"navigation_bar.edit_profile": "Upravit profil",
"navigation_bar.favourites": "Oblíbené",
"navigation_bar.filters": "Skrytá slova",
@ -342,13 +342,13 @@
"poll_button.add_poll": "Přidat anketu",
"poll_button.remove_poll": "Odstranit anketu",
"privacy.change": "Změnit soukromí příspěvku",
"privacy.direct.long": "Odeslat pouze zmíněným uživatelům",
"privacy.direct.long": "Viditelné pouze pro zmíněné uživatele",
"privacy.direct.short": "Přímý",
"privacy.private.long": "Odeslat pouze sledujícím",
"privacy.private.long": "Viditelné pouze pro sledující",
"privacy.private.short": "Pouze pro sledující",
"privacy.public.long": "Odeslat na veřejné časové osy",
"privacy.public.long": "Viditelné pro všechny, i ve veřejných časových osách",
"privacy.public.short": "Veřejný",
"privacy.unlisted.long": "Neodesílat na veřejné časové osy",
"privacy.unlisted.long": "Viditelné pro všechny, ale ne ve veřejných časových osách",
"privacy.unlisted.short": "Neuvedený",
"refresh": "Obnovit",
"regeneration_indicator.label": "Načítání…",
@ -378,24 +378,24 @@
"search_results.statuses": "Příspěvky",
"search_results.statuses_fts_disabled": "Vyhledávání příspěvků podle jejich obsahu není na tomto Mastodon serveru povoleno.",
"search_results.total": "{count, number} {count, plural, one {výsledek} few {výsledky} many {výsledků} other {výsledků}}",
"status.admin_account": "Otevřít moderátorské rozhraní pro uživatele @{name}",
"status.admin_account": "Otevřít moderátorské rozhraní pro @{name}",
"status.admin_status": "Otevřít tento příspěvek v moderátorském rozhraní",
"status.block": "Zablokovat uživatele @{name}",
"status.block": "Zablokovat @{name}",
"status.bookmark": "Přidat do záložek",
"status.cancel_reblog_private": "Zrušit boost",
"status.cannot_reblog": "Tento příspěvek nemůže být boostnutý",
"status.copy": "Zkopírovat odkaz na příspěvek",
"status.delete": "Smazat",
"status.detailed_status": "Podrobné zobrazení konverzace",
"status.direct": "Poslat uživateli @{name} přímou zprávu",
"status.direct": "Poslat @{name} přímou zprávu",
"status.embed": "Vložit na web",
"status.favourite": "Oblíbit",
"status.filtered": "Filtrováno",
"status.load_more": "Zobrazit více",
"status.media_hidden": "Média skryta",
"status.mention": "Zmínit uživatele @{name}",
"status.mention": "Zmínit @{name}",
"status.more": "Více",
"status.mute": "Skrýt uživatele @{name}",
"status.mute": "Skrýt @{name}",
"status.mute_conversation": "Skrýt konverzaci",
"status.open": "Otevřít tento příspěvek",
"status.pin": "Připnout na profil",
@ -409,7 +409,7 @@
"status.remove_bookmark": "Odstranit ze záložek",
"status.reply": "Odpovědět",
"status.replyAll": "Odpovědět na vlákno",
"status.report": "Nahlásit uživatele @{name}",
"status.report": "Nahlásit @{name}",
"status.sensitive_warning": "Citlivý obsah",
"status.share": "Sdílet",
"status.show_less": "Zobrazit méně",

View File

@ -23,7 +23,7 @@
"account.follows_you": "Gad leantainn",
"account.hide_reblogs": "Falaich na brosnachaidhean o @{name}",
"account.joined": "Air ballrachd fhaighinn {date}",
"account.last_status": "Gnìomhach an turas mu dheireadh",
"account.last_status": "An gnìomh mu dheireadh",
"account.link_verified_on": "Chaidh dearbhadh cò leis a tha an ceangal seo {date}",
"account.locked_info": "Tha prìobhaideachd ghlaiste aig a chunntais seo. Nì an sealbhadair lèirmheas a làimh air cò dhfhaodas leantainn orra.",
"account.media": "Meadhanan",
@ -403,7 +403,7 @@
"status.read_more": "Leugh an còrr",
"status.reblog": "Brosnaich",
"status.reblog_private": "Brosnaich leis an t-so-fhaicsinneachd tùsail",
"status.reblogged_by": "Bhrosnaich {name} e",
"status.reblogged_by": "Ga bhrosnachadh le {name}",
"status.reblogs.empty": "Chan deach am post seo a bhrosnachadh le duine sam bith fhathast. Nuair a bhrosnaicheas cuideigin e, nochdaidh iad an-seo.",
"status.redraft": "Sguab às ⁊ dèan dreachd ùr",
"status.remove_bookmark": "Thoir an comharra-lìn air falbh",

View File

@ -163,7 +163,7 @@
"empty_column.follow_recommendations": "おすすめを生成できませんでした。検索を使って知り合いを探したり、トレンドハッシュタグを見てみましょう。",
"empty_column.follow_requests": "まだフォローリクエストを受けていません。フォローリクエストを受けるとここに表示されます。",
"empty_column.hashtag": "このハッシュタグはまだ使われていません。",
"empty_column.home": "まだ誰もフォローしていません。{public}を見に行くか、検索を使って他のユーザーを見つけましょう。",
"empty_column.home": "ホームタイムラインはまだ空っぽです。誰かフォローして埋めてみましょう。 {suggestions}",
"empty_column.home.suggestions": "おすすめを見る",
"empty_column.list": "このリストにはまだなにもありません。このリストのメンバーが新しい投稿をするとここに表示されます。",
"empty_column.lists": "まだリストがありません。リストを作るとここに表示されます。",

View File

@ -116,7 +116,7 @@
"confirmations.domain_block.confirm": "隐藏整个网站的内容",
"confirmations.domain_block.message": "你真的确定要屏蔽所有来自 {domain} 的内容吗?多数情况下,屏蔽或静音几个特定的用户就已经足够了。来自该网站的内容将不再出现在你的任何公共时间轴或通知列表里。来自该网站的关注者将会被移除。",
"confirmations.logout.confirm": "登出",
"confirmations.logout.message": "确定要登出吗?",
"confirmations.logout.message": "确定要登出吗?",
"confirmations.mute.confirm": "静音",
"confirmations.mute.explanation": "这将隐藏他们的嘟文以及提到他们的嘟文,但他们仍可以看到你的嘟文并关注你。",
"confirmations.mute.message": "你确定要静音 {name} 吗?",
@ -160,7 +160,7 @@
"empty_column.domain_blocks": "目前没有被隐藏的站点。",
"empty_column.favourited_statuses": "你还没有喜欢过任何嘟文。喜欢过的嘟文会显示在这里。",
"empty_column.favourites": "没有人喜欢过这条嘟文。如果有人喜欢了,就会显示在这里。",
"empty_column.follow_recommendations": "似乎无法为你生成任何建议。你可以尝试使用搜索寻找可能知道的人或探索热门标签。",
"empty_column.follow_recommendations": "似乎无法为你生成任何建议。你可以尝试使用搜索寻找可能知道的人或探索热门标签。",
"empty_column.follow_requests": "你没有收到新的关注请求。收到了之后就会显示在这里。",
"empty_column.hashtag": "这个话题标签下暂时没有内容。",
"empty_column.home": "你还没有关注任何用户。快看看{public},向其他人问个好吧。",
@ -172,7 +172,7 @@
"empty_column.public": "这里什么都没有!写一些公开的嘟文,或者关注其他服务器的用户后,这里就会有嘟文出现了",
"error.unexpected_crash.explanation": "此页面无法正确显示,这可能是因为我们的代码中有错误,也可能是因为浏览器兼容问题。",
"error.unexpected_crash.explanation_addons": "此页面无法正确显示,这个错误很可能是由浏览器附加组件或自动翻译工具造成的。",
"error.unexpected_crash.next_steps": "刷新一下页面试试。如果没用,可以换个浏览器或者用本地应用。",
"error.unexpected_crash.next_steps": "刷新一下页面试试。如果没用,可以换个浏览器或者用本地应用。",
"error.unexpected_crash.next_steps_addons": "请尝试禁用它们并刷新页面。如果没有帮助,你仍可以尝试使用其他浏览器或原生应用来使用 Mastodon。",
"errors.unexpected_crash.copy_stacktrace": "把堆栈跟踪信息复制到剪贴板",
"errors.unexpected_crash.report_issue": "报告问题",
@ -295,7 +295,7 @@
"notification.follow": "{name} 开始关注你",
"notification.follow_request": "{name} 向你发送了关注请求",
"notification.mention": "{name} 提及了你",
"notification.own_poll": "的投票已经结束",
"notification.own_poll": "的投票已经结束",
"notification.poll": "你参与的一个投票已经结束",
"notification.reblog": "{name} 转嘟了你的嘟文",
"notification.status": "{name} 刚刚发嘟",
@ -330,7 +330,7 @@
"notifications.permission_denied_alert": "由于在此之前浏览器权限请求就已被拒绝,所以启用桌面通知失败",
"notifications.permission_required": "所需权限未被授予,所以桌面通知不可用",
"notifications_permission_banner.enable": "启用桌面通知",
"notifications_permission_banner.how_to_control": "启用桌面通知以在 Mastodon 未打开时接收通知。可以通过交互通过上面的 {icon} 按钮来精细控制可以发送桌面通知的交互类型。",
"notifications_permission_banner.how_to_control": "启用桌面通知以在 Mastodon 未打开时接收通知。可以通过交互通过上面的 {icon} 按钮来精细控制可以发送桌面通知的交互类型。",
"notifications_permission_banner.title": "精彩不容错过",
"picture_in_picture.restore": "恢复",
"poll.closed": "已关闭",
@ -338,7 +338,7 @@
"poll.total_people": "{count}人",
"poll.total_votes": "{count} 票",
"poll.vote": "投票",
"poll.voted": "已经对这个答案投过票了",
"poll.voted": "已经对这个答案投过票了",
"poll_button.add_poll": "发起投票",
"poll_button.remove_poll": "移除投票",
"privacy.change": "设置嘟文的可见范围",
@ -421,7 +421,7 @@
"status.unmute_conversation": "将此对话解除静音",
"status.unpin": "在个人资料页面取消置顶",
"suggestions.dismiss": "关闭建议",
"suggestions.header": "可能会感兴趣…",
"suggestions.header": "可能会感兴趣…",
"tabs_bar.federated_timeline": "跨站",
"tabs_bar.home": "主页",
"tabs_bar.local_timeline": "本站",

View File

@ -39,7 +39,7 @@ cs:
status_count_before: Kteří napsali
tagline: Sledujte své přátele a objevujte nové
terms: Podmínky používání
unavailable_content: Nedostupný obsah
unavailable_content: Moderované servery
unavailable_content_description:
domain: Server
reason: Důvod
@ -58,7 +58,7 @@ cs:
user_count_before: Domov
what_is_mastodon: Co je Mastodon?
accounts:
choices_html: 'Volby uživatele %{name}:'
choices_html: 'Volby %{name}:'
endorsements_hint: Z webového rozhraní můžete podpořit lidi, které sledujete. Ti se poté zobrazí zde.
featured_tags_hint: Můžete vybrat konkrétní hashtagy, které se zobrazí zde.
follow: Sledovat
@ -69,16 +69,16 @@ cs:
other: Sledujících
following: Sledovaní
instance_actor_flash: Tento účet je virtuální aktér, který představuje server samotný, nikoliv jednotlivého uživatele. Používá se pro účely federace a neměl by být pozastaven.
joined: Založen %{date}
joined: Uživatelem od %{date}
last_active: naposledy aktivní
link_verified_on: Vlastnictví tohoto odkazu bylo zkontrolováno %{date}
media: Média
moved_html: "%{name} se přesunul/a na %{new_profile_link}:"
moved_html: "%{name} se přesunul a na %{new_profile_link}:"
network_hidden: Tato informace není k dispozici
never_active: Nikdy
nothing_here: Nic tu není!
people_followed_by: Lidé, které sleduje %{name}
people_who_follow: Lidé, kteří sledují uživatele %{name}
people_who_follow: Lidé, kteří sledují %{name}
pin_errors:
following: Osobu, kterou chcete podpořit, už musíte sledovat
posts:
@ -105,7 +105,7 @@ cs:
delete: Smazat
destroyed_msg: Moderátorská poznámka byla úspěšně zničena!
accounts:
add_email_domain_block: Blokovat e-maily na této doméně
add_email_domain_block: Blokovat e-mailovou doménu
approve: Schválit
approve_all: Schválit vše
approved_msg: Žádost o registraci uživatele %{username} úspěšně schválena
@ -142,9 +142,9 @@ cs:
header: Záhlaví
inbox_url: URL příchozí schránky
invite_request_text: Důvody založení
invited_by: Pozván/a uživatelem
invited_by: Pozván uživatelem
ip: IP adresa
joined: Založen
joined: Uživatel založen
location:
all: Všechny
local: Místní
@ -197,7 +197,7 @@ cs:
staff: Člen personálu
user: Uživatel
search: Hledat
search_same_email_domain: Ostatní uživatelé s e-mailem na stejné doméně
search_same_email_domain: Ostatní uživatelé se stejnou e-mailovou doménou
search_same_ip: Další uživatelé se stejnou IP adresou
sensitive: Citlivý
sensitized: označen jako citlivý
@ -225,7 +225,7 @@ cs:
view_domain: Zobrazit souhrn domény
warn: Varovat
web: Web
whitelisted: Na bílé listině
whitelisted: Povoleno federovat
action_logs:
action_types:
assigned_to_self_report: Přiřadit hlášení
@ -236,7 +236,7 @@ cs:
create_custom_emoji: Vytvořit vlastní emoji
create_domain_allow: Povolit doménu
create_domain_block: Zablokovat doménu
create_email_domain_block: Zablokovat e-maily na doméně
create_email_domain_block: Zablokovat e-mailovou doménu
create_ip_block: Vytvořit IP pravidlo
create_unavailable_domain: Vytvořit nedostupnou doménu
demote_user: Snížit roli uživatele
@ -244,7 +244,7 @@ cs:
destroy_custom_emoji: Odstranit vlastní emoji
destroy_domain_allow: Odstranit povolenou doménu
destroy_domain_block: Odstranit blokování domény
destroy_email_domain_block: Odstranit blokování e-mailů na doméně
destroy_email_domain_block: Smazat blokaci e-mailové domény
destroy_ip_block: Smazat IP pravidlo
destroy_status: Odstranit Příspěvek
destroy_unavailable_domain: Smazat nedostupnou doménu
@ -277,17 +277,17 @@ cs:
create_account_warning_html: Uživatel %{name} poslal varování uživateli %{target}
create_announcement_html: Uživatel %{name} vytvořil nové oznámení %{target}
create_custom_emoji_html: Uživatel %{name} nahrál nové emoji %{target}
create_domain_allow_html: Uživatel %{name} přidal doménu %{target} na bílou listinu
create_domain_allow_html: Uživatel %{name} povolil federaci s doménou %{target}
create_domain_block_html: Uživatel %{name} zablokoval doménu %{target}
create_email_domain_block_html: Uživatel %{name} přidal e-mailovou doménu %{target} na černou listinu
create_email_domain_block_html: Uživatel %{name} zablokoval e-mailovou doménu %{target}
create_ip_block_html: "%{name} vytvořil pravidlo pro IP %{target}"
create_unavailable_domain_html: "%{name} zastavil doručování na doménu %{target}"
demote_user_html: Uživatel %{name} degradoval uživatele %{target}
destroy_announcement_html: Uživatel %{name} odstranil oznámení %{target}
destroy_custom_emoji_html: Uživatel %{name} zničil emoji %{target}
destroy_domain_allow_html: Uživatel %{name} odebral doménu %{target} z bílé listiny
destroy_domain_allow_html: Uživatel %{name} zakázal federaci s doménou %{target}
destroy_domain_block_html: Uživatel %{name} odblokoval doménu %{target}
destroy_email_domain_block_html: Uživatel %{name} odebral e-mailovou doménu %{target} z černé listiny
destroy_email_domain_block_html: Uživatel %{name} odblokoval e-mailovou doménu %{target}
destroy_ip_block_html: "%{name} odstranil pravidlo pro IP %{target}"
destroy_status_html: Uživatel %{name} odstranil příspěvek uživatele %{target}
destroy_unavailable_domain_html: "%{name} obnovil doručování na doménu %{target}"
@ -373,7 +373,7 @@ cs:
backlog: nevyřízené úlohy
config: Konfigurace
feature_deletions: Smazání účtů
feature_invites: Odkazy pozvánek
feature_invites: Zvací odkazy
feature_profile_directory: Adresář profilů
feature_registrations: Registrace
feature_relay: Federovací most
@ -390,16 +390,16 @@ cs:
space: Využití prostoru
title: Přehled
total_users: uživatelů celkem
trends: Trendy
trends: Populární hashtagy
week_interactions: interakcí tento týden
week_users_active: aktivních tento týden
week_users_new: uživatelů tento týden
whitelist_mode: Omezený režim federace
whitelist_mode: Režim omezené federace
domain_allows:
add_new: Přidat doménu na bílou listinu
created_msg: Doména byla úspěšně přidána na bílou listinu
destroyed_msg: Doména byla odstraněna z bílé listiny
undo: Odstranit z bílé listiny
add_new: Povolit federaci s doménou
created_msg: S doménou byla úspěšně povolena federace
destroyed_msg: S doménou byla zakázána federace
undo: Zakázat federaci s doménou
domain_blocks:
add_new: Přidat novou blokaci domény
created_msg: Blokace domény se právě vyřizuje
@ -446,16 +446,16 @@ cs:
view: Zobrazit blokaci domény
email_domain_blocks:
add_new: Přidat
created_msg: E-mailová doména úspěšně přidána na černou listinu
created_msg: E-mailová doména úspěšně zablokována
delete: Smazat
destroyed_msg: E-mailová doména úspěšně odstraněna z černé listiny
destroyed_msg: E-mailová doména úspěšně odblokována
domain: Doména
empty: Na černé listině aktuálně nejsou žádné e-mailové domény.
empty: Žádné e-mailové domény nejsou aktuálně blokovány.
from_html: z domény %{domain}
new:
create: Přidat doménu
title: Nová položka pro černou listinu e-mailů
title: Černá listina e-mailů
title: Blokovat novou e-mailovou doménu
title: Blokované e-mailové domény
follow_recommendations:
description_html: "<strong>Doporučená sledování pomáhají novým uživatelům rychle najít zajímavý obsah</strong>. Pokud uživatel neinteragoval s ostatními natolik, aby mu byla vytvořena doporučená sledování na míru, jsou použity tyto účty. Jsou přepočítávány na denní bázi ze směsi účtů s největším nedávným zapojením a nejvyšším počtem místních sledovatelů pro daný jazyk."
language: Pro jazyk
@ -544,7 +544,7 @@ cs:
pending: Čeká na souhlas mostu
save_and_enable: Uložit a povolit
setup: Nastavit připojení k mostu
signatures_not_enabled: Dokud je povolen zabezpečený režim nebo režim bílé listiny, nebudou mosty správně fungovat
signatures_not_enabled: Dokud je povolen zabezpečený režim nebo režim omezené federace, nebudou mosty fungovat správně
status: Stav
title: Mosty
report_notes:
@ -656,8 +656,8 @@ cs:
open: Kdokoliv se může registrovat
title: Režim registrací
show_known_fediverse_at_about_page:
desc_html: Je-li tohle vypnuto, bude veřejná časová osa, na kterou odkazuje hlavní stránka serveru, omezena pouze na místní obsah
title: Zobrazit na nepřihlášené stránce časové osy federovaný obsah
desc_html: Je-li vypnuto, bude veřejná časová osa, na kterou odkazuje hlavní stránka serveru, omezena pouze na místní obsah
title: Zahrnout federovaný obsah na neautentizované stránce veřejné časové osy
show_staff_badge:
desc_html: Zobrazit na stránce uživatele odznak člena personálu
title: Zobrazit odznak personálu
@ -683,9 +683,9 @@ cs:
title: Nastavení stránky
trendable_by_default:
desc_html: Ovlivňuje hashtagy, které nebyly dříve zakázány
title: Povolit zobrazení hashtagů v trendech i bez předchozího posouzení
title: Povolit zobrazení hashtagů mezi populárními i bez předchozího posouzení
trends:
desc_html: Veřejně zobrazit populární hashtagy, které byly předtím schváleny
desc_html: Veřejně zobrazit dříve schválené hashtagy, které jsou zrovna populární
title: Populární hashtagy
site_uploads:
delete: Odstranit nahraný soubor
@ -743,7 +743,7 @@ cs:
body_remote: Někdo z domény %{domain} nahlásil uživatele %{target}
subject: Nové hlášení pro %{instance} (#%{id})
new_trending_tag:
body: 'Hashtag #%{name} je dnes populární, ale nebyl dříve schválen. Pokud to nedovolíte, nebude veřejně zobrazen. Pokud tento formulář uložíte jak je, už o něm opět neuslyšíte.'
body: 'Hashtag #%{name} je dnes populární, ale nebyl dříve schválen. Pokud to nedovolíte, nebude veřejně zobrazen. Nebo pouze uložte formulář tak, jak je, a už o něm neuslyšíte.'
subject: Nový hashtag ke schválení na %{instance} (#%{name})
aliases:
add_new: Vytvořit alias
@ -834,7 +834,7 @@ cs:
close: Nebo můžete toto okno klidně zavřít.
return: Zobrazit profil uživatele
web: Přejít na web
title: Sledovat uživatele %{acct}
title: Sledovat %{acct}
challenge:
confirm: Pokračovat
hint_html: "<strong>Tip:</strong> Po dobu jedné hodiny vás o heslo nebudeme znovu žádat."
@ -970,8 +970,8 @@ cs:
keybase:
invalid_token: Keybase tokeny jsou hashe podpisů a musí být dlouhé 66 hexadecimálních znaků
verification_failed: Keybase nerozpoznává tento token jako podpis uživatele %{kb_username} na Keybase. Zkuste to prosím znovu z Keybase.
wrong_user: Nelze vytvořit důkaz pro uživatele %{proving}, zatímco jste přihlášeni jako %{current}. Přihlaste se jako %{proving} a zkuste to znovu.
explanation_html: Zde můžete kryptograficky připojit vaše ostatní identity, například profil Keybase. To dovolí jiným lidem vám posílat šifrované zprávy a důvěřovat obsahu, který jim pošlete.
wrong_user: Nelze vytvořit důkaz pro %{proving}, zatímco jste přihlášeni jako %{current}. Přihlaste se jako %{proving} a zkuste to znovu.
explanation_html: Zde můžete kryptograficky propojit další své identity z jiných platforem, jako například Keybase. To umožňuje jiným lidem poslat vám šifrované zprávy na těchto platformách a důvěřovat, že obsah, který jim posíláte, pochází od vás.
i_am_html: Na %{service} jsem %{username}.
identity: Identita
inactive: Neaktivní
@ -1010,7 +1010,7 @@ cs:
'604800': 1 týden
'86400': 1 den
expires_in_prompt: Nikdy
generate: Vygenerovat pozvánku
generate: Vygenerovat zvací odkaz
invited_by: 'Pozval váš uživatel:'
max_uses:
few: "%{count} použití"
@ -1018,7 +1018,7 @@ cs:
one: 1 použití
other: "%{count} použití"
max_uses_prompt: Bez omezení
prompt: Vygenerujte a sdílejte s ostatními odkazy a umožněte jim přístup na tento server
prompt: Generujte a sdílejte s ostatními odkazy umožňující jim přístup na tento server
table:
expires_at: Vyprší
uses: Použití
@ -1038,7 +1038,7 @@ cs:
cancelled_msg: Přesměrování bylo úspěšně zrušeno.
errors:
already_moved: je stejný účet, na který jste se již přesunuli
missing_also_known_as: neodkazuje na tento účet
missing_also_known_as: není aliasem tohoto účtu
move_to_self: nemůže být aktuální účet
not_found: nebyl nalezen
on_cooldown: Probíhá období odpočinku
@ -1089,8 +1089,8 @@ cs:
subject: Uživatel %{name} si oblíbil váš příspěvek
title: Nové oblíbení
follow:
body: Uživatel %{name} vás nyní sleduje!
subject: Uživatel %{name} vás nyní sleduje
body: "%{name} vás nyní sleduje!"
subject: "%{name} vás nyní sleduje"
title: Nový sledující
follow_request:
action: Spravovat žádosti o sledování
@ -1321,7 +1321,7 @@ cs:
unlisted_long: Uvidí kdokoliv, ale nebude zahrnut ve veřejných časových osách
stream_entries:
pinned: Připnutý příspěvek
reblogged: boostnul/a
reblogged: boostnul
sensitive_content: Citlivý obsah
tags:
does_not_match_previous_name: se neshoduje s předchozím názvem
@ -1453,7 +1453,7 @@ cs:
statuses: 'Konkrétně kvůli:'
subject:
disable: Váš účet %{acct} byl zmrazen
none: Varování pro uživatele %{acct}
none: Varování pro %{acct}
sensitive: Média z Vašeho účtu %{acct} byla označena za citlivá
silence: Váš účet %{acct} byl omezen
suspend: Váš účet %{acct} byl pozastaven

View File

@ -21,7 +21,7 @@ cs:
action: Potvrdit e-mailovou adresu
action_with_app: Potvrdit a vrátit se do %{app}
explanation: S touto e-mailovou adresou jste si již účet na serveru %{host} vytvořili. K jeho aktivaci vám zbývá jedno kliknutí. Pokud jste to nebyli vy, považujte tento e-mail za bezpředmětný.
explanation_when_pending: S touto e-mailovou adresou jste si již pozvánku na server %{host} vyžádali. Jakmile svou e-mailovou adresu potvrdíte, vaši žádost posoudíme. Můžete se přihlásit, změnit podrobnosti svého účtu nebo ho smazat, ale do schválení účtu nebudete mít k většině funkcí přístup. Pokud bude vaše žádost zamítnuta, vaše data budou odstraněna, a nebude od vás vyžadována žádná další akce. Pokud jste to nebyli vy, považujte tento e-mail za bezpředmětný.
explanation_when_pending: Pro tuto e-mailovou adresu bylo požádáno o pozvánku na %{host}. Jakmile svou e-mailovou adresu potvrdíte, vaši žádost posoudíme. Můžete se přihlásit, změnit podrobnosti svého účtu nebo ho smazat, ale do schválení účtu nebudete mít k většině funkcí přístup. Pokud bude vaše žádost zamítnuta, vaše data budou odstraněna, a nebude od vás vyžadována žádná další akce. Pokud jste to nebyli vy, považujte tento e-mail za bezpředmětný.
extra_html: Přečtěte si prosím také <a href="%{terms_path}">pravidla tohoto serveru</a> a <a href="%{policy_path}">naše podmínky používání</a>.
subject: 'Mastodon: Potvrzení účtu na serveru %{instance}'
title: Potvrďte e-mailovou adresu

View File

@ -13,9 +13,9 @@ zh-CN:
locked: 你的帐户已被锁定。
not_found_in_database: "%{authentication_keys}或密码错误。"
pending: 你的帐号仍在审核中。
timeout: 的会话已过期。请重新登录再继续操作。
timeout: 的会话已过期。请重新登录再继续操作。
unauthenticated: 继续操作前请注册或者登录。
unconfirmed: 您必须先确认您的电子邮件地址才能继续。
unconfirmed: 你必须先确认你的电子邮件地址才能继续。
mailer:
confirmation_instructions:
action: 验证电子邮件地址
@ -62,19 +62,19 @@ zh-CN:
subject: Mastodon帐户解锁信息
webauthn_credential:
added:
explanation: 以下安全密钥已添加到的帐户
explanation: 以下安全密钥已添加到的帐户
subject: Mastodon新的安全密钥
title: 已添加一个新的安全密钥
deleted:
explanation: 以下安全密钥已从的账户中删除
explanation: 以下安全密钥已从的账户中删除
subject: Mastodon安全密钥已删除
title: 的安全密钥之一已被删除
title: 的安全密钥之一已被删除
webauthn_disabled:
explanation: 的帐户已禁用安全密钥认证。现在只能使用配对的 TOTP 应用程序生成的令牌登录。
explanation: 的帐户已禁用安全密钥认证。现在只能使用配对的 TOTP 应用程序生成的令牌登录。
subject: Mastodon安全密钥认证已禁用
title: 安全密钥已禁用
webauthn_enabled:
explanation: 您的帐户已启用安全密钥身份验证。您的安全密钥现在可以用于登录。
explanation: 你的帐户已启用安全密钥身份验证。你的安全密钥现在可以用于登录。
subject: Mastodon安全密钥认证已启用
title: 已启用安全密钥
omniauth_callbacks:

View File

@ -38,7 +38,7 @@ zh-CN:
application: 应用
callback_url: 回调 URL
delete: 删除
empty: 没有申请。
empty: 没有申请。
name: 名称
new: 创建新应用
scopes: 权限范围
@ -129,7 +129,7 @@ zh-CN:
read: 读取你的帐户数据
read:accounts: 查看账号信息
read:blocks: 查看你的屏蔽列表
read:bookmarks: 查看的书签
read:bookmarks: 查看的书签
read:favourites: 查看喜欢的嘟文
read:filters: 查看你的过滤器
read:follows: 查看你的关注

View File

@ -70,7 +70,7 @@ gd:
following: A leantainn
instance_actor_flash: "S e actar biortail a tha sa chunntas seo a riochdaicheas am frithealaiche fhèin seach cleachdaiche sònraichte. Tha e ga chleachdadh a chùm co-nasgaidh agus cha bu chòir dhut a chur à rèim."
joined: Air ballrachd fhaighinn %{date}
last_active: gnìomhach an turas mu dheireadh
last_active: an gnìomh mu dheireadh
link_verified_on: Chaidh dearbhadh cò leis a tha an ceangal seo %{date}
media: Meadhanan
moved_html: 'Chaidh %{name} imrich gu %{new_profile_link}:'
@ -1164,7 +1164,7 @@ gd:
followers: Luchd-leantainn
following: A leantainn
invited: Air cuireadh fhaighinn
last_active: Gnìomhach an turas mu dheireadh
last_active: An gnìomh mu dheireadh
most_recent: As ùire
moved: Air imrich
mutual: Co-dhàimh

View File

@ -574,8 +574,8 @@ ja:
desc_html: 週ごとのローカルに投稿された投稿数、アクティブなユーザー数、新規登録者数
title: ユーザーアクティビティに関する統計を公開する
bootstrap_timeline_accounts:
desc_html: 複数のユーザー名はコンマで区切ります。ローカルの公開アカウントのみ有効です。指定しない場合は管理者がデフォルトで指定されます。
title: 新規ユーザーが自動フォローするアカウント
desc_html: 複数のユーザー名を指定する場合コンマで区切ります。おすすめに表示されます。
title: 新規ユーザーにおすすめするアカウント
contact_information:
email: ビジネスメールアドレス
username: 連絡先ユーザー名

View File

@ -49,8 +49,8 @@ cs:
setting_aggregate_reblogs: Nezobrazovat nové boosty pro příspěvky, které byly nedávno boostnuty (ovlivňuje pouze nově přijaté boosty)
setting_default_sensitive: Citlivá média jsou ve výchozím stavu skryta a mohou být zobrazena kliknutím
setting_display_media_default: Skrývat média označená jako citlivá
setting_display_media_hide_all: Vždy skrývat všechna média
setting_display_media_show_all: Vždy zobrazovat média označená jako citlivá
setting_display_media_hide_all: Vždy skrývat média
setting_display_media_show_all: Vždy zobrazovat média
setting_hide_network: Koho sledujete a kdo sleduje vás bude na vašem profilu skryto
setting_noindex: Ovlivňuje váš veřejný profil a stránky příspěvků
setting_show_application: Aplikace, kterou používáte k odeslání příspěvků, bude zobrazena jejich detailním zobrazení
@ -166,7 +166,7 @@ cs:
setting_show_application: Odhalit aplikaci použitou k odeslání příspěvků
setting_system_font_ui: Použít výchozí písmo systému
setting_theme: Vzhled stránky
setting_trends: Zobrazit dnešní trendy
setting_trends: Zobrazit dnes populární hashtagy
setting_unfollow_modal: Ppřed zrušením sledování zobrazovat potvrzovací okno
setting_use_blurhash: Zobrazit pro skrytá média barevné gradienty
setting_use_pending_items: Pomalý režim
@ -210,7 +210,7 @@ cs:
tag:
listable: Povolit zobrazení tohoto hashtagu ve vyhledávání a návrzích
name: Hashtag
trendable: Povolit tento hashtag v trendech
trendable: Povolit zobrazení tohoto hashtagu mezi populárními
usable: Povolit používat tento hashtag v příspěvcích
'no': Ne
recommended: Doporučeno

View File

@ -53,7 +53,7 @@ ja:
setting_display_media_show_all: メディアを常に表示する
setting_hide_network: フォローとフォロワーの情報がプロフィールページで見られないようにします
setting_noindex: 公開プロフィールおよび各投稿ページに影響します
setting_show_application: 投稿するのに使用したアプリがトゥートの詳細ビューに表示されるようになります
setting_show_application: 投稿するのに使用したアプリが投稿の詳細ビューに表示されるようになります
setting_use_blurhash: ぼかしはメディアの色を元に生成されますが、細部は見えにくくなっています
setting_use_pending_items: 新着があってもタイムラインを自動的にスクロールしないようにします
username: あなたのユーザー名は %{domain} の中で重複していない必要があります

View File

@ -35,7 +35,7 @@ zh-CN:
current_password: 为了安全起见,请输入当前账号的密码
current_username: 请输入当前账号的用户名以确认
digest: 仅在你长时间未登录,且收到了私信时发送
discoverable: 用户目录能够让的帐号广为人知
discoverable: 用户目录能够让的帐号广为人知
email: 我们会向你发送一封确认邮件
fields: 这将会在个人资料页上以表格的形式展示,最多 4 个项目
header: 文件大小限制 %{size},只支持 PNG、GIF 或 JPG 格式。图片分辨率将会压缩至 %{dimensions}px
@ -66,18 +66,18 @@ zh-CN:
featured_tag:
name: 你可能想要使用以下之一:
form_challenge:
current_password: 正在进入安全区域
current_password: 正在进入安全区域
imports:
data: 从其他 Mastodon 服务器导出的 CSV 文件
invite_request:
text: 这会有助于我们处理你的申请
ip_block:
comment: 可选。请记住为什么添加了此规则。
comment: 可选。请记住为什么添加了此规则。
expires_in: IP 地址是一种有限的资源,它们有时是共享的,并且常常变化。因此,不推荐无限期的 IP 封禁。
ip: 输入 IPv4 或 IPv6 地址。可以使用 CIDR 语法屏蔽整个范围。小心不要屏蔽自己!
ip: 输入 IPv4 或 IPv6 地址。可以使用 CIDR 语法屏蔽整个范围。小心不要屏蔽自己!
severities:
no_access: 阻止访问所有资源
sign_up_requires_approval: 的注册需要您的批准
sign_up_requires_approval: 注册需要你的批准
severity: 选择如何处理来自此 IP 的请求。
rule:
text: 描述这个服务器上的用户规则或要求。尽量确保简洁、清晰易懂
@ -85,7 +85,7 @@ zh-CN:
otp: 输入你手机应用上生成的双重认证码,或者任意一个恢复代码:
webauthn: 如果是 USB 密钥,请确保将其插入,如有必要,请点击它。
tag:
name: 只能改变字母的大小写,让它更易读
name: 只能改变字母的大小写,让它更易读
user:
chosen_languages: 仅选中语言的嘟文会出现在公共时间轴上(全不选则显示所有语言的嘟文)
labels:
@ -219,5 +219,5 @@ zh-CN:
text: 必填
title:
sessions:
webauthn: 使用的安全密钥登录
webauthn: 使用的安全密钥登录
'yes':

View File

@ -821,17 +821,17 @@ vi:
with_month_name: "%B %d, %Y"
datetime:
distance_in_words:
about_x_hours: "%{count}h"
about_x_months: "%{count}th"
about_x_years: "%{count}y"
almost_x_years: "%{count}y"
about_x_hours: "%{count} giờ"
about_x_months: "%{count} tháng"
about_x_years: "%{count} năm"
almost_x_years: "%{count} năm"
half_a_minute: Vừa xong
less_than_x_minutes: "%{count}p"
less_than_x_minutes: "%{count} phút"
less_than_x_seconds: Vừa xong
over_x_years: "%{count}y"
x_days: "%{count}d"
x_minutes: "%{count}p"
x_months: "%{count}th"
over_x_years: "%{count} năm"
x_days: "%{count} ngày"
x_minutes: "%{count} phút"
x_months: "%{count} tháng"
x_seconds: "%{count}s"
deletes:
challenge_not_passed: Thông tin bạn nhập không chính xác

View File

@ -25,7 +25,7 @@ zh-CN:
learn_more: 了解详情
privacy_policy: 隐私政策
rules: 服务器规则
rules_html: 如果您想要在此 Mastodon 服务器上拥有一个账户,您必须遵守相应的规则,摘要如下:
rules_html: 如果你想要在此 Mastodon 服务器上拥有一个账户,你必须遵守相应的规则,摘要如下:
see_whats_happening: 看一看现在在发生什么
server_stats: 服务器统计数据:
source_code: 源代码
@ -52,7 +52,7 @@ zh-CN:
accounts:
choices_html: "%{name} 的推荐:"
endorsements_hint: 你可以在 Web 界面上推荐你关注的人,他们会显示在这里。
featured_tags_hint: 可以精选一些话题标签展示在这里。
featured_tags_hint: 可以精选一些话题标签展示在这里。
follow: 关注
followers:
other: 关注者
@ -69,7 +69,7 @@ zh-CN:
people_followed_by: "%{name} 关注的人"
people_who_follow: 关注 %{name} 的人
pin_errors:
following: 您必须关注您要推荐的人
following: 你必须关注你要推荐的人
posts:
other: 嘟文
posts_tab_heading: 嘟文
@ -196,8 +196,8 @@ zh-CN:
statuses: 嘟文
subscribe: 订阅
suspended: 已封禁
suspension_irreversible: 该帐号的数据已被不可逆转地删除。可以取消暂停该帐号以使其可用,但它不会恢复以前拥有的任何数据。
suspension_reversible_hint_html: 帐号已封禁,数据将在 %{date} 完全删除。 在此之前,帐号仍可恢复,并且没有任何不良影响。 如果想立即移除该帐号的所有数据,可以在下面进行。
suspension_irreversible: 该帐号的数据已被不可逆转地删除。可以取消暂停该帐号以使其可用,但它不会恢复以前拥有的任何数据。
suspension_reversible_hint_html: 帐号已封禁,数据将在 %{date} 完全删除。 在此之前,帐号仍可恢复,并且没有任何不良影响。 如果想立即移除该帐号的所有数据,可以在下面进行。
time_in_queue: 已经等待了 %{time}
title: 用户
unconfirmed_email: 待验证的电子邮件地址
@ -343,7 +343,7 @@ zh-CN:
listed: 已显示
new:
title: 添加新的自定义表情
not_permitted: 没有权限进行此操作
not_permitted: 没有权限进行此操作
overwrite: 覆盖
shortcode: 短代码
shortcode_hint: 至少 2 个字符,只能使用字母、数字和下划线
@ -392,7 +392,7 @@ zh-CN:
destroyed_msg: 域名屏蔽已撤销
domain: 域名
edit: 编辑域名屏蔽
existing_domain_block_html: 您已经对 %{name} 施加了更严格的限制,您需要先 <a href="%{unblock_url}">解封</a>。
existing_domain_block_html: 你已经对 %{name} 施加了更严格的限制,你需要先 <a href="%{unblock_url}">解封</a>。
new:
create: 添加屏蔽
hint: 域名屏蔽不会阻止该域名下的帐户进入本站的数据库,但是会对来自这个域名的帐户自动进行预先设置的管理操作。
@ -707,7 +707,7 @@ zh-CN:
title: 管理预设警告
admin_mailer:
new_pending_account:
body: 新帐户的详细信息如下。可以批准或拒绝此申请。
body: 新帐户的详细信息如下。可以批准或拒绝此申请。
subject: 在 %{instance} 上有新帐号 ( %{username}) 需要审核
new_report:
body: "%{reporter} 报告了用户 %{target}"
@ -718,7 +718,7 @@ zh-CN:
subject: 在 %{instance} 有新话题 (#%{name}) 待审核
aliases:
add_new: 创建别名
created_msg: 成功创建了一个新别名。现在可以从旧账户开始迁移了。
created_msg: 成功创建了一个新别名。现在可以从旧账户开始迁移了。
deleted_msg: 成功移除别名。已经无法从该帐户移动到此帐户了。
empty: 你没有设置别名
hint_html: 如果你想把另一个帐号迁移到这里,你可以先在这里创建一个别名。如果你想把关注者迁移过来,这一步是必须的。设置别名的操作时<strong>无害而且可以恢复的</strong>。<strong>帐号迁移的操作会从旧帐号开始</strong>。
@ -758,15 +758,15 @@ zh-CN:
delete_account: 删除帐户
delete_account_html: 如果你想删除你的帐户,请<a href="%{path}">点击这里继续</a>。你需要确认你的操作。
description:
prefix_invited_by_user: "@%{name} 邀请加入这个Mastodon服务器"
prefix_invited_by_user: "@%{name} 邀请加入这个Mastodon服务器"
prefix_sign_up: 现在就注册 Mastodon
suffix: 注册一个帐号你就可以关注别人、发布嘟文、并和其它任何Mastodon服务器上的用户交流而且还有其它更多功能
didnt_get_confirmation: 没有收到确认邮件?
dont_have_your_security_key: 没有的安全密钥?
dont_have_your_security_key: 没有的安全密钥?
forgot_password: 忘记密码?
invalid_reset_password_token: 密码重置令牌无效或已过期。请重新发起重置密码请求。
link_to_otp: 输入从手机中获得的两步验证代码或恢复代码
link_to_webauth: 使用的安全密钥设备
link_to_webauth: 使用的安全密钥设备
login: 登录
logout: 登出
migrate_account: 迁移到另一个帐户
@ -788,9 +788,9 @@ zh-CN:
status:
account_status: 帐户状态
confirming: 等待电子邮件确认完成。
functional: 的帐号可以正常使用了。
pending: 工作人员正在审核您的申请。这需要花点时间。在申请被批准后,您将收到一封电子邮件。
redirecting_to: 的帐户无效,因为它已被设置为跳转到 %{acct}
functional: 的帐号可以正常使用了。
pending: 工作人员正在审核你的申请。这需要花点时间。在申请被批准后,你将收到一封电子邮件。
redirecting_to: 的帐户无效,因为它已被设置为跳转到 %{acct}
too_fast: 表单提交过快,请重试。
trouble_logging_in: 登录有问题?
use_security_key: 使用安全密钥
@ -808,7 +808,7 @@ zh-CN:
title: 关注 %{acct}
challenge:
confirm: 继续
hint_html: "<strong>注意:</strong>接下来一小时内我们不会再次要求输入密码。"
hint_html: "<strong>注意:</strong>接下来一小时内我们不会再次要求输入密码。"
invalid_password: 无效密码
prompt: 确认密码以继续
crypto:
@ -834,22 +834,22 @@ zh-CN:
x_months: "%{count}个月"
x_seconds: "%{count}秒"
deletes:
challenge_not_passed: 输入的信息不正确
challenge_not_passed: 输入的信息不正确
confirm_password: 输入你当前的密码来验证身份
confirm_username: 输入的用户名以继续
confirm_username: 输入的用户名以继续
proceed: 删除帐户
success_msg: 你的帐户已经成功删除
warning:
before: 在删除前,请仔细阅读下列说明:
caches: 已被其他服务器缓存的内容可能还会保留
data_removal: 的嘟文和其他数据将被永久删除
email_change_html: 可以 <a href="%{path}">更换邮箱地址</a> 无需删除账号
data_removal: 的嘟文和其他数据将被永久删除
email_change_html: 可以 <a href="%{path}">更换邮箱地址</a> 无需删除账号
email_contact_html: 如果它还没送到,你可以发邮件给 <a href="mailto:%{email}">%{email}</a> 寻求帮助。
email_reconfirmation_html: 如果没有收到确认邮件,请点击 <a href="%{path}">重新发送</a> 。
irreversible: 您将无法恢复或重新激活您的帐户
email_reconfirmation_html: 如果没有收到确认邮件,请点击 <a href="%{path}">重新发送</a> 。
irreversible: 你将无法恢复或重新激活你的帐户
more_details_html: 更多细节,请查看 <a href="%{terms_path}">隐私政策</a> 。
username_available: 的用户名现在又可以使用了
username_unavailable: 的用户名仍将无法使用
username_available: 的用户名现在又可以使用了
username_unavailable: 的用户名仍将无法使用
directories:
directory: 用户目录
explanation: 根据兴趣发现用户
@ -857,7 +857,7 @@ zh-CN:
domain_validator:
invalid_domain: 不是一个有效的域名
errors:
'400': 提交的请求无效或格式不正确。
'400': 提交的请求无效或格式不正确。
'403': 你没有访问这个页面的权限。
'404': 无法找到你所要访问的页面。
'406': 页面无法处理请求。
@ -893,7 +893,7 @@ zh-CN:
add_new: 添加新条目
errors:
limit: 你所推荐的话题标签数已达上限
hint_html: "<strong>什么是精选话题标签?</strong> 它们被显示在您的公开个人资料中的突出位置,人们可以在这些标签下浏览您的公共嘟文。 它们是跟踪创作或长期项目的进度的重要工具。"
hint_html: "<strong>什么是精选话题标签?</strong> 它们被显示在你的公开个人资料中的突出位置,人们可以在这些标签下浏览你的公共嘟文。 它们是跟踪创作或长期项目的进度的重要工具。"
filters:
contexts:
account: 个人资料
@ -908,7 +908,7 @@ zh-CN:
invalid_irreversible: 此功能只适用于主页时间轴或通知
index:
delete: 删除
empty: 没有过滤器。
empty: 没有过滤器。
title: 过滤器
new:
title: 添加新的过滤器
@ -999,34 +999,34 @@ zh-CN:
migrations:
acct: 新帐户的 用户名@域名
cancel: 取消跳转
cancel_explanation: 取消跳转将会重新激活当前的帐号,但是已经迁移到新账号的关注者不会回来。
cancel_explanation: 取消跳转将会重新激活当前的帐号,但是已经迁移到新账号的关注者不会回来。
cancelled_msg: 成功取消跳转
errors:
already_moved: 已经迁移过的帐号相同
already_moved: 已经迁移过的帐号相同
missing_also_known_as: 没有引用此帐号
move_to_self: 不能是当前帐户
not_found: 找不到
on_cooldown: 正处于冷却状态
on_cooldown: 正处于冷却状态
followers_count: 迁移时的关注者
incoming_migrations: 从其它帐号迁移
incoming_migrations_html: 要把另一个帐号移动到本帐号,首先需要 <a href="%{path}">创建一个帐号别名</a> 。
moved_msg: 的帐号现在会跳转到%{acct} ,同时关注者也会迁移过去 。
not_redirecting: 的帐号当前未跳转到其它帐户。
on_cooldown: 您最近已经迁移过您的帐号。此功能将在%{count} 天后再次可用。
incoming_migrations_html: 要把另一个帐号移动到本帐号,首先需要 <a href="%{path}">创建一个帐号别名</a> 。
moved_msg: 的帐号现在会跳转到%{acct} ,同时关注者也会迁移过去 。
not_redirecting: 的帐号当前未跳转到其它帐户。
on_cooldown: 你最近已经迁移过你的帐号。此功能将在%{count} 天后再次可用。
past_migrations: 迁移记录
proceed_with_move: 移动关注者
redirected_msg: 的账号现在会跳转至 %{acct}
redirecting_to: 的帐户被跳转到了 %{acct}。
redirected_msg: 的账号现在会跳转至 %{acct}
redirecting_to: 的帐户被跳转到了 %{acct}。
set_redirect: 设置跳转
warning:
backreference_required: 新账号必须先引用现在这个帐号
before: 在继续前,请仔细阅读下列说明:
cooldown: 移动后会有一个冷却期,在此期间将无法再次移动
disabled_account: 此后,您的当前帐户将无法使用。但是,您仍然有权导出数据或者重新激活。
cooldown: 移动后会有一个冷却期,在此期间将无法再次移动
disabled_account: 此后,你的当前帐户将无法使用。但是,你仍然有权导出数据或者重新激活。
followers: 这步操作将把所有关注者从当前账户移动到新账户
only_redirect_html: 或者,你可以<a href="%{path}">只在你的帐号资料上设置一个跳转</a>。
other_data: 不会自动移动其它数据
redirect: 在收到一个跳转通知后,当前的帐号资料将会更新,并被排除在搜索范围外
redirect: 在收到一个跳转通知后,当前的帐号资料将会更新,并被排除在搜索范围外
moderation:
title: 运营
move_handler:
@ -1085,7 +1085,7 @@ zh-CN:
trillion: T
otp_authentication:
code_hint: 输入认证应用生成的代码以确认操作
description_html: 如果使用身份验证应用启用了 <strong>双重身份验证</strong> 登录将需要用到您的手机,它将生成您需要的令牌。
description_html: 如果使用身份验证应用启用了 <strong>双重身份验证</strong> 登录将需要用到你的手机,它将生成你需要的令牌。
enable: 启用
instructions_html: "<strong>请使用 Google 身份验证器或其他的TOTP双重认证手机应用扫描此处的二维码</strong>。启用双重认证后,在登录时,你需要输入该应用生成的代码。"
manual_instructions: 如果你无法扫描二维码,请手动输入下列文本:
@ -1139,20 +1139,20 @@ zh-CN:
no_account_html: 还没有帐号?你可以<a href='%{sign_up_path}' target='_blank'>注册一个</a>
proceed: 确认关注
prompt: 你正准备关注:
reason_html: "<strong>为什么需要这个步骤?</strong> <code>%{instance}</code> 可能不是您所注册的服务器,所以我们需要先跳转到您所在的服务器。"
reason_html: "<strong>为什么需要这个步骤?</strong> <code>%{instance}</code> 可能不是你所注册的服务器,所以我们需要先跳转到你所在的服务器。"
remote_interaction:
favourite:
proceed: 确认标记为喜欢
prompt: 想要标记此嘟文为喜欢:
prompt: 想要标记此嘟文为喜欢:
reblog:
proceed: 确认转嘟
prompt: 想要转嘟此条:
prompt: 想要转嘟此条:
reply:
proceed: 确认回复
prompt: 想要回复此嘟文:
prompt: 想要回复此嘟文:
scheduled_statuses:
over_daily_limit: 已超出每日定时嘟文的上限(%{limit} 条)
over_total_limit: 已超出定时嘟文的上限(%{limit} 条)
over_daily_limit: 已超出每日定时嘟文的上限(%{limit} 条)
over_total_limit: 已超出定时嘟文的上限(%{limit} 条)
too_soon: 所定的时间必须在未来
sessions:
activity: 最后一次活跃的时间
@ -1272,29 +1272,29 @@ zh-CN:
<h3 id="collect">我们收集什么信息?</h3>
<ul>
<li><em>基本帐户信息</em>:如果您在此服务器上注册,可能会要求您输入用户名,电子邮件地址和密码。 您还可以输入其他个人资料信息,例如显示名称和传记,并上传个人资料照片和标题图像。 用户名,显示名称,传记,个人资料图片和标题图片始终公开列出。</li>
<li><em>帖子,关注和其他公共信息</em>: 您关注的人员列表会公开列出,您的粉丝也是如此。 提交邮件时,会存储日期和时间以及您提交邮件的应用程序。 消息可能包含媒体附件,例如图片和视频。 公开和非上市帖子可公开获取。 当您在个人资料中添加帖子时,这也是公开信息。 您的帖子会发送给您的关注者,在某些情况下,这意味着他们会将其发送到不同的服务器,并将副本存储在那里。 当您删除帖子时,同样会将其发送给您的关注者。 重新记录或赞成其他职位的行为始终是公开的。</li>
<li><em>直接和关注者的帖子</em>: 所有帖子都在服务器上存储和处理。 仅限关注者的帖子会发送给的关注者和用户,并且直接帖子仅会发送给他们中提到的用户。 在某些情况下,这意味着它们被传送到不同的服务器并且副本存储在那里。 我们善意努力限制只有授权人员访问这些帖子,但其他服务器可能无法这样做。 因此,查看您的关注者所属的服务器非常重要。 您可以在设置中切换选项以手动批准和拒绝新关注者。 <em>请记住,服务器和任何接收服务器的操作员可能会查看此类消息</em>, 并且收件人可以截图,复制或以其他方式重新共享它们。 <em> 不要在 Mastodon 上分享任何危险信息。</em></li>
<li><em>IP和其他元数据</em>: 登录时,我们会记录您登录的IP地址以及浏览器应用程序的名称。 所有登录的会话都可供您在设置中查看和撤销。 使用的最新IP地址最长可存储12个月。 我们还可以保留服务器日志其中包括我们服务器的每个请求的IP地址。</li>
<li><em>基本帐户信息</em>:如果你在此服务器上注册,可能会要求你输入用户名,电子邮件地址和密码。 你还可以输入其他个人资料信息,例如显示名称和传记,并上传个人资料照片和标题图像。 用户名,显示名称,传记,个人资料图片和标题图片始终公开列出。</li>
<li><em>帖子,关注和其他公共信息</em>: 你关注的人员列表会公开列出,你的粉丝也是如此。 提交邮件时,会存储日期和时间以及你提交邮件的应用程序。 消息可能包含媒体附件,例如图片和视频。 公开和非上市帖子可公开获取。 当你在个人资料中添加帖子时,这也是公开信息。 你的帖子会发送给你的关注者,在某些情况下,这意味着他们会将其发送到不同的服务器,并将副本存储在那里。 当你删除帖子时,同样会将其发送给你的关注者。 重新记录或赞成其他职位的行为始终是公开的。</li>
<li><em>直接和关注者的帖子</em>: 所有帖子都在服务器上存储和处理。 仅限关注者的帖子会发送给的关注者和用户,并且直接帖子仅会发送给他们中提到的用户。 在某些情况下,这意味着它们被传送到不同的服务器并且副本存储在那里。 我们善意努力限制只有授权人员访问这些帖子,但其他服务器可能无法这样做。 因此,查看你的关注者所属的服务器非常重要。 你可以在设置中切换选项以手动批准和拒绝新关注者。 <em>请记住,服务器和任何接收服务器的操作员可能会查看此类消息</em>, 并且收件人可以截图,复制或以其他方式重新共享它们。 <em> 不要在 Mastodon 上分享任何危险信息。</em></li>
<li><em>IP和其他元数据</em>: 登录时,我们会记录你登录的IP地址以及浏览器应用程序的名称。 所有登录的会话都可供你在设置中查看和撤销。 使用的最新IP地址最长可存储12个月。 我们还可以保留服务器日志其中包括我们服务器的每个请求的IP地址。</li>
</ul>
<hr class="spacer" />
<h3 id="use">我们将的信息用于什么?</h3>
<h3 id="use">我们将的信息用于什么?</h3>
<p>我们向收集的任何信息均可通过以下方式使用:</p>
<p>我们向收集的任何信息均可通过以下方式使用:</p>
<ul>
<li>提供Mastodon的核心功能。 您只能在登录时与其他人的内容进行互动并发布您自己的内容。例如,您可以关注其他人在您自己的个性化家庭时间轴中查看他们的组合帖子。</li>
<li>为了帮助社区适度,例如将的IP地址与其他已知的IP地址进行比较以确定禁止逃税或其他违规行为。</li>
<li>您提供的电子邮件地址可能用于向您发送信息,有关其他人与您的内容交互或向您发送消息的通知,以及回复查询和/或其他请求或问题。</li>
<li>提供Mastodon的核心功能。 你只能在登录时与其他人的内容进行互动并发布你自己的内容。例如,你可以关注其他人在你自己的个性化家庭时间轴中查看他们的组合帖子。</li>
<li>为了帮助社区适度,例如将的IP地址与其他已知的IP地址进行比较以确定禁止逃税或其他违规行为。</li>
<li>你提供的电子邮件地址可能用于向你发送信息,有关其他人与你的内容交互或向你发送消息的通知,以及回复查询和/或其他请求或问题。</li>
</ul>
<hr class="spacer" />
<h3 id="protect">我们如何保护的信息?</h3>
<h3 id="protect">我们如何保护的信息?</h3>
<p>当您输入,提交或访问您的个人信息时,我们会实施各种安全措施以维护您的个人信息的安全。 除此之外您的浏览器会话以及应用程序和API之间的流量都使用SSL进行保护您的密码使用强大的单向算法进行哈希处理。 您可以启用双因素身份验证,以进一步保护对您帐户的访问。</p>
<p>当你输入,提交或访问你的个人信息时,我们会实施各种安全措施以维护你的个人信息的安全。 除此之外你的浏览器会话以及应用程序和API之间的流量都使用SSL进行保护你的密码使用强大的单向算法进行哈希处理。 你可以启用双因素身份验证,以进一步保护对你帐户的访问。</p>
<hr class="spacer" />
@ -1307,35 +1307,35 @@ zh-CN:
<li>保留与注册用户关联的IP地址不超过12个月。</li>
</ul>
<p>您可以请求并下载我们内容的存档,包括您的帖子,媒体附件,个人资料图片和标题图片。</p>
<p>你可以请求并下载我们内容的存档,包括你的帖子,媒体附件,个人资料图片和标题图片。</p>
<p>您可以随时不可逆转地删除您的帐户。</p>
<p>你可以随时不可逆转地删除你的帐户。</p>
<hr class="spacer"/>
<h3 id="cookies">我们使用 cookies 吗?</h3>
<p>是。 Cookie是网站或其服务提供商通过Web浏览器传输到计算机硬盘的小文件如果允许。 这些cookie使网站能够识别您的浏览器,如果您有注册帐户,则将其与您的注册帐户相关联。</p>
<p>是。 Cookie是网站或其服务提供商通过Web浏览器传输到计算机硬盘的小文件如果允许。 这些cookie使网站能够识别你的浏览器,如果你有注册帐户,则将其与你的注册帐户相关联。</p>
<p>我们使用Cookie来了解并保存对未来访问的偏好。</p>
<p>我们使用Cookie来了解并保存对未来访问的偏好。</p>
<hr class="spacer" />
<h3 id="disclose">我们是否透露任何信息给其他方?</h3>
<p>我们不会将的个人身份信息出售,交易或以其他方式转让给外方。 这不包括协助我们操作我们的网站,开展业务或为服务的受信任的第三方,只要这些方同意保密这些信息。 当我们认为发布适合遵守法律,执行我们的网站政策或保护我们或他人的权利,财产或安全时,我们也可能会发布的信息。</p>
<p>我们不会将的个人身份信息出售,交易或以其他方式转让给外方。 这不包括协助我们操作我们的网站,开展业务或为服务的受信任的第三方,只要这些方同意保密这些信息。 当我们认为发布适合遵守法律,执行我们的网站政策或保护我们或他人的权利,财产或安全时,我们也可能会发布的信息。</p>
<p>您的公共内容可能会被网络中的其他服务器下载。 您的公开帖子和关注者帖子会发送到关注者所在的服务器,并且直接邮件会传递到收件人的服务器,只要这些关注者或收件人位于与此不同的服务器上。</p>
<p>你的公共内容可能会被网络中的其他服务器下载。 你的公开帖子和关注者帖子会发送到关注者所在的服务器,并且直接邮件会传递到收件人的服务器,只要这些关注者或收件人位于与此不同的服务器上。</p>
<p>当您授权应用程序使用您的帐户时,根据您批准的权限范围,它可能会访问您的公开个人资料信息,以下列表,您的关注者,您的列表,所有帖子和您的收藏夹。 应用程序永远不能访问您的电子邮件地址或密码。</p>
<p>当你授权应用程序使用你的帐户时,根据你批准的权限范围,它可能会访问你的公开个人资料信息,以下列表,你的关注者,你的列表,所有帖子和你的收藏夹。 应用程序永远不能访问你的电子邮件地址或密码。</p>
<hr class="spacer" />
<h3 id="children">儿童使用网站</h3>
<p>如果此服务器位于欧盟或欧洲经济区我们的网站产品和服务都是针对至少16岁的人。 如果未满16岁则符合GDPR的要求(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/General_Data_Protection_Regulation">General Data Protection Regulation</a>) 不要使用这个网站。</p>
<p>如果此服务器位于欧盟或欧洲经济区我们的网站产品和服务都是针对至少16岁的人。 如果未满16岁则符合GDPR的要求(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/General_Data_Protection_Regulation">General Data Protection Regulation</a>) 不要使用这个网站。</p>
<p>如果此服务器位于美国我们的网站产品和服务均面向至少13岁的人。 如果未满13岁则符合COPPA的要求 (<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Children%27s_Online_Privacy_Protection_Act">Children's Online Privacy Protection Act</a>) 不要使用这个网站。</p>
<p>如果此服务器位于美国我们的网站产品和服务均面向至少13岁的人。 如果未满13岁则符合COPPA的要求 (<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Children%27s_Online_Privacy_Protection_Act">Children's Online Privacy Protection Act</a>) 不要使用这个网站。</p>
<p>如果此服务器位于另一个辖区,则法律要求可能不同。</p>
@ -1385,19 +1385,19 @@ zh-CN:
title: 登录请求
warning:
explanation:
disable: 虽然您的帐户被冻结,您的帐户数据仍然完整;但是您无法在解锁前执行任何操作。
disable: 虽然你的帐户被冻结,你的帐户数据仍然完整;但是你无法在解锁前执行任何操作。
sensitive: 你上传的媒体文件和媒体链接将被视作敏感内容。
silence: 当你的帐户被隐藏时,只有已经关注你的人才会这台服务器上看到你的嘟文,并且你会被排除在各种公共列表之外。但是,其他人仍然可以手动关注你。
suspend: 您的帐户已被封禁,所有的嘟文和您上传的媒体文件都已经从该服务器和您的关注者的服务器上删除并且不可恢复。
get_in_touch: 可回复该邮件以联系 %{instance} 的工作人员。
suspend: 你的帐户已被封禁,所有的嘟文和你上传的媒体文件都已经从该服务器和你的关注者的服务器上删除并且不可恢复。
get_in_touch: 可回复该邮件以联系 %{instance} 的工作人员。
review_server_policies: 查看服务器政策
statuses: 具体来说,适用于:
subject:
disable: 的帐户 %{acct} 已被冻结
disable: 的帐户 %{acct} 已被冻结
none: 对 %{acct} 的警告
sensitive: 你的帐号 %{acct} 所发布的媒体已