Update i18n-tasks and change CircleCI command (#9104)

* Update i18n-tasks and CircleCI command

* Fix #9088

* Update i18n-tasks

* Fix ast
This commit is contained in:
Eugen Rochko 2018-10-28 07:15:20 +01:00 committed by GitHub
parent 11b3ee4f4c
commit 26fe37c414
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
23 changed files with 73 additions and 192 deletions

View File

@ -175,7 +175,7 @@ jobs:
- *attach_workspace
- run: bundle exec i18n-tasks check-normalized
- run: bundle exec i18n-tasks unused
- run: bundle exec i18n-tasks missing-plural-keys
- run: bundle exec i18n-tasks missing -t plural
- run: bundle exec i18n-tasks check-consistent-interpolations
workflows:

View File

@ -95,7 +95,7 @@ gem 'rdf-normalize', '~> 0.3'
group :development, :test do
gem 'fabrication', '~> 2.20'
gem 'fuubar', '~> 2.3'
gem 'i18n-tasks', '~> 0.9', require: false, git: 'https://github.com/Gargron/i18n-tasks.git', ref: '7a57fbe7000f4f8120e250a757ab345c28c6885c'
gem 'i18n-tasks', '~> 0.9', require: false, git: 'https://github.com/Gargron/i18n-tasks.git', ref: 'ab6e10878ccdb6243f934f30372276d260c14251'
gem 'pry-byebug', '~> 3.6'
gem 'pry-rails', '~> 0.3'
gem 'rspec-rails', '~> 3.8'

View File

@ -1,7 +1,7 @@
GIT
remote: https://github.com/Gargron/i18n-tasks.git
revision: 7a57fbe7000f4f8120e250a757ab345c28c6885c
ref: 7a57fbe7000f4f8120e250a757ab345c28c6885c
revision: ab6e10878ccdb6243f934f30372276d260c14251
ref: ab6e10878ccdb6243f934f30372276d260c14251
specs:
i18n-tasks (0.9.27)
activesupport (>= 4.0.2)

View File

@ -1 +1,2 @@
---
ast: {}

View File

@ -21,8 +21,7 @@ ast:
hosted_on: Mastodon ta agospiáu en %{domain}
learn_more: Deprendi más
source_code: Códigu fonte
status_count_after:
other: estaos
status_count_after: estaos
terms: Términos del serviciu
user_count_after: usuarios
what_is_mastodon: "¿Qué ye Mastodon?"

View File

@ -30,22 +30,16 @@ cs:
other_instances: Seznam instancí
privacy_policy: Zásady soukromí
source_code: Zdrojový kód
status_count_after:
one: příspěvek
other: příspěvků
status_count_after: příspěvků
status_count_before: Kteří napsali
terms: Podmínky používání
user_count_after:
one: uživatele
other: uživatelů
user_count_after: uživatelů
user_count_before: Domov
what_is_mastodon: Co je Mastodon?
accounts:
choices_html: 'Volby uživatele %{name}:'
follow: Sledovat
followers:
one: Sledovatel
other: Sledovatelé
followers: Sledovatelé
following: Sledovaní
joined: Připojil/a se v %{date}
link_verified_on: Vlastnictví tohoto odkazu bylo zkontrolováno %{date}
@ -57,9 +51,7 @@ cs:
people_who_follow: Lidé, kteří sledují uživatele %{name}
pin_errors:
following: Musíte již sledovat osobu, kterou chcete podpořit
posts:
one: Toot
other: Tooty
posts: Tooty
posts_tab_heading: Tooty
posts_with_replies: Tooty a odpovědi
reserved_username: Toto uživatelské jméno je rezervováno
@ -268,9 +260,7 @@ cs:
suspend: Suspendovat
severity: Přísnost
show:
affected_accounts:
one: Jeden účet v databázi byl ovlivněn
other: "%{count} účtů v databázi byl ovlivněn"
affected_accounts: "%{count} účtů v databázi byl ovlivněn"
retroactive:
silence: Odtišit všechny existující účty z této domény
suspend: Zrušit suspenzaci všech existujících účtů z této domény
@ -562,9 +552,7 @@ cs:
followers_count: Počet sledovatelů
lock_link: Zamkněte svůj účet
purge: Odstranit ze sledovatelů
success:
one: V průběhu utišování sledovatelů z jedné domény...
other: V průběhu utišování sledovatelů z %{count} domén...
success: V průběhu utišování sledovatelů z %{count} domén...
true_privacy_html: Berte prosím na vědomí, že <strong>skutečného soukromí se dá dosáhnout pouze za pomoci end-to-end šifrování</strong>.
unlocked_warning_html: Kdokoliv vás může sledovat a okamžitě vidět vaše soukromé příspěvky. %{lock_link}, abyste mohl/a zkontrolovat a odmítnout sledovatele.
unlocked_warning_title: Váš účet není zamknutý
@ -575,9 +563,7 @@ cs:
generic:
changes_saved_msg: Změny byly úspěšně uloženy!
save_changes: Uložit změny
validation_errors:
one: Něco ještě není úplně v pořádku! Prosím zkontrolujte chybu níže
other: Něco ještě není úplně v pořádku! Prosím zkontrolujte %{count} chyb níže
validation_errors: Něco ještě není úplně v pořádku! Prosím zkontrolujte %{count} chyb níže
imports:
preface: Můžete importovat data, která jste exportoval/a z jiné instance, jako například seznam lidí, které sledujete či blokujete.
success: Vaše data byla úspěšně nahrána a nyní budou zpracována v daný čas
@ -600,9 +586,7 @@ cs:
expires_in_prompt: Nikdy
generate: Vygenerovat
invited_by: 'Byl/a jste pozván/a uživatelem:'
max_uses:
one: 1 použití
other: "%{count} použití"
max_uses: "%{count} použití"
max_uses_prompt: Bez limitu
prompt: Vygenerujte a sdílejte s ostatními odkazy a umožněte jim přístup na tuto instanci
table:
@ -628,12 +612,8 @@ cs:
action: Zobrazit všechna oznámení
body: Zde najdete stručný souhrn zpráv, které jste zmeškal/a od vaší poslední návštěvy %{since}
mention: "%{name} vás zmínil/a v:"
new_followers_summary:
one: Navíc jste získal/a jednoho nového sledovatele, zatímco jste byl/a pryč! Hurá!
other: Navíc jste získal/a %{count} nových sledovatelů, zatímco jste byl/a pryč! Hurá!
subject:
one: "Jedno nové oznámení od vaší poslední návštěvy \U0001F418"
other: "%{count} nových oznámení od vaší poslední návštěvy \U0001F418"
new_followers_summary: Navíc jste získal/a %{count} nových sledovatelů, zatímco jste byl/a pryč! Hurá!
subject: "%{count} nových oznámení od vaší poslední návštěvy \U0001F418"
title: Ve vaší absenci...
favourite:
body: 'Váš příspěvek si oblíbil/a %{name}:'
@ -750,17 +730,11 @@ cs:
statuses:
attached:
description: 'Přiloženo: %{attached}'
image:
one: "%{count} obrázek"
other: "%{count} obrázků"
video:
one: "%{count} video"
other: "%{count} videí"
image: "%{count} obrázků"
video: "%{count} videí"
boosted_from_html: Boostnuto z %{acct_link}
content_warning: 'Varování o obsahu: %{warning}'
disallowed_hashtags:
one: 'obsahuje nepovolený hashtag: %{tags}'
other: 'obsahuje nepovolené hashtagy: %{tags}'
disallowed_hashtags: 'obsahuje nepovolené hashtagy: %{tags}'
language_detection: Zjistit jazyk automaticky
open_in_web: Otevřít na webu
over_character_limit: limit %{max} znaků byl překročen

View File

@ -30,22 +30,16 @@ cy:
other_instances: Rhestr achosion
privacy_policy: Polisi preifatrwydd
source_code: Cod ffynhonnell
status_count_after:
one: statws
other: statws
status_count_after: statws
status_count_before: Pwy ysgrifennodd
terms: Telerau gwasanaeth
user_count_after:
one: defnyddiwr
other: defnyddwyr
user_count_after: defnyddwyr
user_count_before: Cartref i
what_is_mastodon: Beth yw Mastodon?
accounts:
choices_html: 'Dewisiadau %{name}:'
follow: Dilynwch
followers:
one: Dilynwr
other: Dilynwyr
followers: Dilynwyr
following: Yn dilyn
joined: Ymunodd %{date}
media: Cyfryngau
@ -56,9 +50,7 @@ cy:
people_who_follow: Pobl sy'n dilyn %{name}
pin_errors:
following: Rhaid i ti fod yn dilyn y person yr ydych am ei gymeradwyo yn barod
posts:
one: Tŵt
other: Tŵtiau
posts: Tŵtiau
posts_tab_heading: Tŵtiau
posts_with_replies: Tŵtiau ac atebion
reserved_username: Mae'r enw defnyddior yn neilltuedig
@ -262,9 +254,7 @@ cy:
suspend: Atal
severity: Difrifoldeb
show:
affected_accounts:
one: Mae un cyfri yn y bas data wedi ei effeithio
other: "%{count} o gyfrifoedd yn y bas data wedi eu hefeithio"
affected_accounts: "%{count} o gyfrifoedd yn y bas data wedi eu hefeithio"
retroactive:
silence: Dad-dawelu pob cyfri presennol o'r parth hwn
suspend: Dad-atal pob cyfrif o'r parth hwn sy'n bodoli
@ -508,9 +498,7 @@ cy:
generic:
changes_saved_msg: Llwyddwyd i gadw y newidiadau!
save_changes: Cadw newidiadau
validation_errors:
one: Mae rhywbeth o'i le o hyd! Edrychwch ar y gwall isod os gwelwch yn dda
other: Mae rhywbeth o'i le o hyd! Edrychwch ar y %{count} gwall isod os gwelwch yn dda
validation_errors: Mae rhywbeth o'i le o hyd! Edrychwch ar y %{count} gwall isod os gwelwch yn dda
imports:
preface: Mae modd mewnforio data yr ydych wedi allforio o achos arall, megis rhestr o bobl yr ydych yn ei ddilyn neu yn blocio.
success: Uwchlwyddwyd eich data yn llwyddiannus ac fe fydd yn cael ei brosesu mewn da bryd

View File

@ -1 +1,2 @@
---
ast: {}

View File

@ -77,6 +77,4 @@ cs:
expired: vypršel, prosím vyžádejte si nový
not_found: nenalezen
not_locked: nebyl uzamčen
not_saved:
one: '1 chyba zabránila uložení tohoto %{resource}:'
other: "%{count} chyb zabránila uložení tohoto %{resource}:"
not_saved: "%{count} chyb zabránila uložení tohoto %{resource}:"

View File

@ -77,6 +77,4 @@ cy:
expired: wedi dod i ben, gwnewch gais am un newydd os gwelwch yn dda
not_found: heb ei ganfod
not_locked: heb ei gloi
not_saved:
one: 'Gwaharddwyd yr %{resource} rhag cael ei arbed oherwydd 1 gwall:'
other: 'Gwaharddwyd yr %{resource} rhag cael ei arbed oherwydd %{count} gwall:'
not_saved: 'Gwaharddwyd yr %{resource} rhag cael ei arbed oherwydd %{count} gwall:'

View File

@ -58,6 +58,4 @@ hr:
expired: je istekao, zatraži novu
not_found: nije nađen
not_locked: nije zaključan
not_saved:
one: '1 greška je zabranila da ovaj %{resource} bude sačuvan:'
other: "%{count} greške su zabranile da ovaj %{resource} bude sačuvan:"
not_saved: "%{count} greške su zabranile da ovaj %{resource} bude sačuvan:"

View File

@ -77,6 +77,4 @@ pl:
expired: wygasło, poproś o nowe
not_found: nie znaleziono
not_locked: było zablokowane
not_saved:
one: '1 błąd uniemożliwił zapisanie zasobu %{resource}:'
other: 'Błędy (%{count}) uniemożliwiły zapisanie zasobu %{resource}:'
not_saved: 'Błędy (%{count}) uniemożliwiły zapisanie zasobu %{resource}:'

View File

@ -77,6 +77,4 @@ zh-TW:
expired: 已經過期,請重新申請
not_found: 找不到
not_locked: 並未被鎖定
not_saved:
one: 1 個錯誤使 %{resource} 無法被儲存︰
other: "%{count} 個錯誤使 %{resource} 無法被儲存︰"
not_saved: "%{count} 個錯誤使 %{resource} 無法被儲存︰"

View File

@ -1 +1,2 @@
---
ast: {}

View File

@ -1 +1,2 @@
---
{}

View File

@ -61,9 +61,7 @@ hr:
generic:
changes_saved_msg: Izmjene su uspješno sačuvane!
save_changes: Sačuvaj izmjene
validation_errors:
one: Nešto ne štima! Vidi grešku ispod
other: Nešto još uvijek ne štima! Vidi %{count} greške ispod
validation_errors: Nešto još uvijek ne štima! Vidi %{count} greške ispod
imports:
preface: Možeš uvesti određene podatke kao što su svi ljudi koje slijediš ili blokiraš u svoj račun na ovoj instanci, sa fajlova kreiranih izvozom sa druge instance.
success: Tvoji podaci su uspješno uploadani i bit će obrađeni u dogledno vrijeme
@ -76,12 +74,8 @@ hr:
digest:
body: 'Ovo je kratak sažetak propuštenog od tvog prošlog posjeta %{since}:'
mention: "%{name} te je spomenuo:"
new_followers_summary:
one: Imaš novog sljedbenika! Yay!
other: Imaš %{count} novih sljedbenika! Prekrašno!
subject:
one: "1 nova notifikacija od tvog prošlog posjeta \U0001F418"
other: "%{count} novih notifikacija od tvog prošlog posjeta \U0001F418"
new_followers_summary: Imaš %{count} novih sljedbenika! Prekrašno!
subject: "%{count} novih notifikacija od tvog prošlog posjeta \U0001F418"
favourite:
body: 'Tvoj status je %{name} označio kao omiljen:'
subject: "%{name} je označio kao omiljen tvoj status"

View File

@ -279,10 +279,7 @@ pl:
suspend: Zawieś
severity: Priorytet
show:
affected_accounts:
many: Dotyczy %{count} kont w bazie danych
one: Dotyczy jednego konta w bazie danych
other: Dotyczy %{count} kont w bazie danych
affected_accounts: Dotyczy %{count} kont w bazie danych
retroactive:
silence: Odwołaj wyciszenie wszystkich kont w tej domenie
suspend: Odwołaj zawieszenie wszystkich kont w tej domenie
@ -577,9 +574,7 @@ pl:
followers_count: Liczba śledzących
lock_link: Zablokuj swoje konto
purge: Przestań śledzić
success:
one: W trakcie usuwania śledzących z jednej domeny…
other: W trakcie usuwania śledzących z %{count} domen…
success: W trakcie usuwania śledzących z %{count} domen…
true_privacy_html: Pamiętaj, że <strong>rzeczywista prywatność może zostać uzyskana wyłącznie dzięki szyfrowaniu end-to-end</strong>.
unlocked_warning_html: Każdy może Cię śledzić, dzięki czemu może zobaczyć Twoje niepubliczne wpisy. %{lock_link} aby móc kontrolować, kto Cię śledzi.
unlocked_warning_title: Twoje konto nie jest zablokowane
@ -786,9 +781,7 @@ pl:
other: "%{count} filmów"
boosted_from_html: Podbito przez %{acct_link}
content_warning: 'Ostrzeżenie o zawartości: %{warning}'
disallowed_hashtags:
one: 'zawiera niedozwolony hashtag: %{tags}'
other: 'zawiera niedozwolone hashtagi: %{tags}'
disallowed_hashtags: 'zawiera niedozwolone hashtagi: %{tags}'
language_detection: Automatycznie wykrywaj język
open_in_web: Otwórz w przeglądarce
over_character_limit: limit %{max} znaków przekroczony

View File

@ -1 +1,2 @@
---
{}

View File

@ -30,22 +30,16 @@ sk:
other_instances: Zoznam ďalších inštancií
privacy_policy: Ustanovenia o súkromí
source_code: Zdrojový kód
status_count_after:
one: status
other: statusy
status_count_after: statusy
status_count_before: Ktorí napísali
terms: Podmienky užívania
user_count_after:
one: užívateľ
other: užívateľov
user_count_after: užívateľov
user_count_before: Domov pre
what_is_mastodon: Čo je Mastodon?
accounts:
choices_html: "%{name}vé voľby:"
follow: Sledovať
followers:
one: Následovateľ
other: Sledovatelia
followers: Sledovatelia
following: Sledovaní
joined: Pridal/a sa %{date}
media: Médiá
@ -56,9 +50,7 @@ sk:
people_who_follow: Ľudia sledujúci %{name}
pin_errors:
following: Musíš už následovať toho človeka, ktorého si praješ zviditeľniť
posts:
one: Príspevok
other: Príspevky
posts: Príspevky
posts_tab_heading: Príspevky
posts_with_replies: Príspevky s odpoveďami
reserved_username: Prihlasovacie meno je rezervované
@ -746,9 +738,7 @@ sk:
other: "%{count} videí"
boosted_from_html: Povýšené od %{acct_link}
content_warning: 'Varovanie o obsahu: %{warning}'
disallowed_hashtags:
one: 'obsahuje nepovolený haštag: %{tags}'
other: 'obsahuje nepovolené haštagy: %{tags}'
disallowed_hashtags: 'obsahuje nepovolené haštagy: %{tags}'
language_detection: Zisti jazyk automaticky
open_in_web: Otvor v okne prehliadača
over_character_limit: limit počtu %{max} znakov bol presiahnutý

View File

@ -30,22 +30,16 @@ sr:
other_instances: Листа инстанци
privacy_policy: Полиса приватности
source_code: Изворни код
status_count_after:
one: статус
other: статуси
status_count_after: статуси
status_count_before: Који су написали
terms: Услови коришћења
user_count_after:
one: корисник
other: корисници
user_count_after: корисници
user_count_before: Дом за
what_is_mastodon: Шта је Мастодон?
accounts:
choices_html: "%{name}'s избори:"
follow: Запрати
followers:
one: Пратилац
other: Пратиоци
followers: Пратиоци
following: Пратим
joined: Придружио/ла се %{date}
media: Медији
@ -56,9 +50,7 @@ sr:
people_who_follow: Људи који прате %{name}
pin_errors:
following: Морате пратити ову особу ако хоћете да потврдите
posts:
one: Труба
other: Трубе
posts: Трубе
posts_tab_heading: Трубе
posts_with_replies: Трубе и одговори
reserved_username: Корисничко име је резервисано
@ -754,17 +746,11 @@ sr:
statuses:
attached:
description: 'У прилогу: %{attached}'
image:
one: "%{count} слику"
other: "%{count} слике"
video:
one: "%{count} видео"
other: "%{count} видеа"
image: "%{count} слике"
video: "%{count} видеа"
boosted_from_html: Подржано од %{acct_link}
content_warning: 'Упозорење на садржај: %{warning}'
disallowed_hashtags:
one: 'садржи забрањену тарабу: %{tags}'
other: 'садржи забрањене тарабе: %{tags}'
disallowed_hashtags: 'садржи забрањене тарабе: %{tags}'
language_detection: Аутоматскo откривање језика
open_in_web: Отвори у вебу
over_character_limit: ограничење од %{max} карактера прекорачено

View File

@ -518,18 +518,14 @@ uk:
followers_count: Кількість підписників
lock_link: Закрийте акаунт
purge: Видалити з підписників
success:
one: У процесі м'якого блокування підписників з одного домену...
other: У процесі м'якого блокування підписників з %{count} доменів...
success: У процесі м'якого блокування підписників з %{count} доменів...
true_privacy_html: Будь ласка, помітьте, що <strong>справжняя конфіденційність може бути досягнена тільки за допомогою end-to-end шифрування</strong>.
unlocked_warning_html: Хто завгодно може підписатися на Вас та отримати доступ до перегляду Ваших приватних статусів. %{lock_link}, щоб отримати можливість роздивлятися та вручну підтверджувати запити щодо підписки.
unlocked_warning_title: Ваш аккаунт не закритий для підписки
generic:
changes_saved_msg: Зміни успішно збережені!
save_changes: Зберегти зміни
validation_errors:
one: Щось тут не так! Будь ласка, ознайомтеся з помилкою нижче
other: Щось тут не так! Будь ласка, ознайомтеся з %{count} помилками нижче
validation_errors: Щось тут не так! Будь ласка, ознайомтеся з %{count} помилками нижче
imports:
preface: Вы можете завантажити деякі дані, наприклад, списки людей, на яких Ви підписані чи яких блокуєте, в Ваш акаунт на цій інстанції з файлів, експортованих з іншої інстанції.
success: Ваші дані були успішно загружені та будуть оброблені в найближчий момент
@ -552,9 +548,7 @@ uk:
expires_in_prompt: Ніколи
generate: Згенерувати
invited_by: 'Вас запросив(-ла):'
max_uses:
one: 1 використання
other: "%{count} використань"
max_uses: "%{count} використань"
max_uses_prompt: Без обмеження
prompt: Генеруйте та діліться посиланням з іншими для надання доступу до сайту
table:
@ -703,17 +697,11 @@ uk:
statuses:
attached:
description: 'Прикріплено: %{attached}'
image:
one: "%{count} картинка"
other: "%{count} картинки"
video:
one: "%{count} відео"
other: "%{count} відео"
image: "%{count} картинки"
video: "%{count} відео"
boosted_from_html: Просунуто від %{acct_link}
content_warning: 'Попередження про контент: %{warning}'
disallowed_hashtags:
one: 'містив заборонений хештеґ: %{tags}'
other: 'містив заборонені хештеґи: %{tags}'
disallowed_hashtags: 'містив заборонені хештеґи: %{tags}'
language_detection: Автоматично визначати мову
open_in_web: Відкрити у вебі
over_character_limit: перевищено ліміт символів (%{max})

View File

@ -30,13 +30,10 @@ zh-CN:
other_instances: 其他实例
privacy_policy: 隐私政策
source_code: 源代码
status_count_after:
one: 条嘟文
status_count_after: 条嘟文
status_count_before: 他们共嘟出了
terms: 使用条款
user_count_after:
one: 位用户
other: 位用户
user_count_after: 位用户
user_count_before: 这里共注册有
what_is_mastodon: Mastodon 是什么?
accounts:

View File

@ -29,18 +29,15 @@ zh-TW:
learn_more: 了解詳細
other_instances: 其他站點
source_code: 原始碼
status_count_after:
one: 狀態
status_count_after: 狀態
status_count_before: 他們共嘟出了
terms: 使用條款
user_count_after:
one: 使用者
user_count_after: 使用者
user_count_before: 這裡共註冊有
what_is_mastodon: 什麼是 Mastodon?
accounts:
follow: 關注
followers:
other: 關注者
followers: 關注者
following: 正在關注
media: 媒體
moved_html: "%{name} 已經搬遷到 %{new_profile_link}:"
@ -48,9 +45,7 @@ zh-TW:
nothing_here: 暫時沒有內容可供顯示!
people_followed_by: "%{name} 關注的人"
people_who_follow: 關注 %{name} 的人
posts:
one: 嘟掉
other: 嘟文
posts: 嘟文
posts_tab_heading: 嘟文
posts_with_replies: 嘟文與回覆
reserved_username: 此用戶名已被保留
@ -234,9 +229,7 @@ zh-TW:
suspend: 自動封鎖
severity: 嚴重度
show:
affected_accounts:
one: 資料庫中有一個使用者受到影響
other: 資料庫中有%{count}個使用者受影響
affected_accounts: 資料庫中有%{count}個使用者受影響
retroactive:
silence: 對此網域的所有使用者取消靜音
suspend: 對此網域的所有使用者取消封鎖
@ -480,18 +473,14 @@ zh-TW:
followers_count: 關注者數量
lock_link: 將你的帳戶設定為私人
purge: 移除關注者
success:
one: 正準備軟性封鎖 1 個網域的關注者……
other: 正準備軟性封鎖 %{count} 個網域的關注者……
success: 正準備軟性封鎖 %{count} 個網域的關注者……
true_privacy_html: 請謹記,唯有<strong>點對點加密方可以真正確保你的隱私</strong>。
unlocked_warning_html: 任何人都可以在關注你後立即查看非公開的嘟文。只要%{lock_link},你就可以審核並拒絕關注請求。
unlocked_warning_title: 你的帳戶是公開的
generic:
changes_saved_msg: 已成功儲存修改!
save_changes: 儲存修改
validation_errors:
one: 送出的資料有問題
other: 送出的資料有 %{count} 個問題
validation_errors: 送出的資料有 %{count} 個問題
imports:
preface: 您可以在此匯入您在其他站點所匯出的資料檔,包括關注的使用者、封鎖的使用者名單。
success: 資料檔上傳成功,正在匯入,請稍候
@ -514,9 +503,7 @@ zh-TW:
expires_in_prompt: 永不過期
generate: 建立邀請連結
invited_by: 你的邀請人是:
max_uses:
one: 1
other: "%{count} 次"
max_uses: "%{count} 次"
max_uses_prompt: 無限制
prompt: 建立分享連結,邀請他人在本站點註冊
table:
@ -542,12 +529,8 @@ zh-TW:
action: 閱覽所有通知
body: 以下是自%{since}你最後一次登入以來錯過的訊息摘要
mention: "%{name} 在此提及了你:"
new_followers_summary:
one: 而且,你不在的時候,有一個人關注你! 耶!
other: 而且,你不在的時候,有 %{count} 個人關注你了! 好棒!
subject:
one: "自從上次登入以來,你收到 1 則新的通知 \U0001F418"
other: "自從上次登入以來,你收到 %{count} 則新的通知 \U0001F418"
new_followers_summary: 而且,你不在的時候,有 %{count} 個人關注你了! 好棒!
subject: "自從上次登入以來,你收到 %{count} 則新的通知 \U0001F418"
title: 你不在的時候...
favourite:
body: '你的嘟文被 %{name} 加入了最愛:'
@ -653,17 +636,11 @@ zh-TW:
statuses:
attached:
description: 附件: %{attached}
image:
one: "%{count} 幅圖片"
other: "%{count} 幅圖片"
video:
one: "%{count} 段影片"
other: "%{count} 段影片"
image: "%{count} 幅圖片"
video: "%{count} 段影片"
boosted_from_html: 轉嘟自 %{acct_link}
content_warning: 內容警告: %{warning}
disallowed_hashtags:
one: 包含不允許的標籤: %{tags}
other: 包含不允許的標籤: %{tags}
disallowed_hashtags: 包含不允許的標籤: %{tags}
language_detection: 自動偵測語言
open_in_web: 以網頁開啟
over_character_limit: 超過了 %{max} 字的限制