i18n: Update Polish translation (#4613)

* i18n: Update Polish translation

* Update pl.json
This commit is contained in:
m4sk1n 2017-08-16 22:14:23 +02:00 committed by Eugen Rochko
parent ca7ea1aba9
commit 2a04bdc87a
2 changed files with 6 additions and 2 deletions

View File

@ -85,7 +85,7 @@
"getting_started.appsshort": "Aplikacje",
"getting_started.faq": "FAQ",
"getting_started.heading": "Naucz się korzystać",
"getting_started.open_source_notice": "Mastodon jest oprogramowaniem o otwartym źródle. Możesz pomóc w rozwoju lub zgłaszać błędy na GitHubie tutaj {github}.",
"getting_started.open_source_notice": "Mastodon jest oprogramowaniem o otwartym źródle. Możesz pomóc w rozwoju lub zgłaszać błędy na GitHubie tutaj: {github}.",
"getting_started.userguide": "Podręcznik użytkownika",
"home.column_settings.advanced": "Zaawansowane",
"home.column_settings.basic": "Podstawowe",

View File

@ -41,7 +41,11 @@ pl:
people_followed_by: Konta śledzone przez %{name}
people_who_follow: Osoby, które śledzą konto %{name}
posts: Wpisy
remote_follow: Zdalne śledzenie
posts_with_replies: Wpisy
media: Zawartość multimedialna
roles:
admin: Administrator
remote_follow: Śledź zdalnie
reserved_username: Ta nazwa użytkownika jest zarezerwowana.
unfollow: Przestań śledzić
admin: