i18n: @e19eefe, @056b5ed + consistency improvement (pl) (#4171)

* i18n: @e19eefe (pl)

Signed-off-by: Marcin Mikołajczak <me@m4sk.in>

* i18n: @056b5ed (pl)

Signed-off-by: Marcin Mikołajczak <me@m4sk.in>

* i18n: Improve consistency (pl)

Signed-off-by: Marcin Mikołajczak <me@m4sk.in>
This commit is contained in:
m4sk1n 2017-07-12 15:53:50 +02:00 committed by Eugen Rochko
parent 43f868de3d
commit 3567ac3d3e
2 changed files with 55 additions and 33 deletions

View File

@ -3,10 +3,10 @@
"account.block_domain": "Blokuj wszystko z {domain}",
"account.disclaimer": "Ten użytkownik pochodzi z innej instancji. Ta liczba może być większa.",
"account.edit_profile": "Edytuj profil",
"account.follow": "Obserwuj",
"account.followers": "Obserwujący",
"account.follows": "Obserwacje",
"account.follows_you": "Obserwuje cię",
"account.follow": "Śledź",
"account.followers": "Śledzący",
"account.follows": "Śledzeni",
"account.follows_you": "Śledzi Cię",
"account.media": "Media",
"account.mention": "Wspomnij o @{name}",
"account.mute": "Wycisz @{name}",
@ -15,7 +15,7 @@
"account.requested": "Oczekująca prośba",
"account.unblock": "Odblokuj @{name}",
"account.unblock_domain": "Odblokuj domenę {domain}",
"account.unfollow": "Przestań obserwować",
"account.unfollow": "Przestań śledzić",
"account.unmute": "Cofnij wyciszenie @{name}",
"boost_modal.combo": "Naciśnij {combo}, aby pominąć to następnym razem",
"bundle_column_error.body": "Coś poszło nie tak podczas ładowania tego składnika.",
@ -27,7 +27,7 @@
"column.blocks": "Zablokowani użytkownicy",
"column.community": "Lokalna oś czasu",
"column.favourites": "Ulubione",
"column.follow_requests": "Prośby o obserwację",
"column.follow_requests": "Prośby o śledzenie",
"column.home": "Strona główna",
"column.mutes": "Wyciszeni użytkownicy",
"column.notifications": "Powiadomienia",
@ -37,9 +37,9 @@
"column_header.unpin": "Cofnij przypięcie",
"column_subheading.navigation": "Nawigacja",
"column_subheading.settings": "Ustawienia",
"compose_form.lock_disclaimer": "Twoje konto nie jest {locked}. Każdy, kto cię obserwuje, może wyświetlać twoje posty przeznaczone tylko dla obserwujących.",
"compose_form.lock_disclaimer": "Twoje konto nie jest {locked}. Każdy, kto Cię śledzi, może wyświetlać Twoje posty przeznaczone tylko dla śledzących.",
"compose_form.lock_disclaimer.lock": "zablokowane",
"compose_form.placeholder": "Co ci chodzi po głowie?",
"compose_form.placeholder": "Co Ci chodzi po głowie?",
"compose_form.privacy_disclaimer": "Twój post zostanie dostarczony do użytkowników z {domains}. Czy ufasz {domainsCount, plural, one {temu serwerowi} other {tym serwerom}}? Prywatność postów obowiązuje tylko na instancjach Mastodona. Jeżeli {domains} {domainsCount, plural, one {nie jest instancją Mastodona} other {nie są instancjami Mastodona}}, post może być widoczny dla niewłaściwych osób.",
"compose_form.publish": "Wyślij",
"compose_form.publish_loud": "{publish}!",
@ -67,7 +67,7 @@
"emoji_button.travel": "Podróże i miejsca",
"empty_column.community": "Lokalna oś czasu jest pusta. Napisz coś publicznie, aby odbić piłeczkę!",
"empty_column.hashtag": "Nie ma postów oznaczonych tym hashtagiem. Możesz napisać pierwszy!",
"empty_column.home": "Nie obserwujesz nikogo. Odwiedź publiczną oś czasu lub użyj wyszukiwarki, aby znaleźć ciekawych ludzi.",
"empty_column.home": "Nie śledzisz nikogo. Odwiedź publiczną oś czasu lub użyj wyszukiwarki, aby znaleźć interesujące Cię profile.",
"empty_column.home.inactivity": "Strumień jest pusty. Jeżeli nie było Cię tu ostatnio, zostanie on wypełniony wkrótce.",
"empty_column.home.public_timeline": "publiczna oś czasu",
"empty_column.notifications": "Nie masz żadnych powiadomień. Rozpocznij interakcje z innymi użytkownikami.",
@ -93,32 +93,32 @@
"navigation_bar.community_timeline": "Lokalna oś czasu",
"navigation_bar.edit_profile": "Edytuj profil",
"navigation_bar.favourites": "Ulubione",
"navigation_bar.follow_requests": "Prośby o obserwację",
"navigation_bar.follow_requests": "Prośby o śledzenie",
"navigation_bar.info": "Szczegółowe informacje",
"navigation_bar.logout": "Wyloguj",
"navigation_bar.mutes": "Wyciszeni użytkownicy",
"navigation_bar.preferences": "Preferencje",
"navigation_bar.public_timeline": "Oś czasu federacji",
"notification.favourite": "{name} dodał twój status do ulubionych",
"notification.follow": "{name} zaczął cię obserwować",
"notification.favourite": "{name} dodał Twój status do ulubionych",
"notification.follow": "{name} zaczął Cię śledzić",
"notification.mention": "{name} wspomniał o tobie",
"notification.reblog": "{name} podbił twój status",
"notification.reblog": "{name} podbił Twój status",
"notifications.clear": "Wyczyść powiadomienia",
"notifications.clear_confirmation": "Czy na pewno chcesz bezpowrotnie usunąć wszystkie powiadomienia?",
"notifications.column_settings.alert": "Powiadomienia na pulpicie",
"notifications.column_settings.favourite": "Ulubione:",
"notifications.column_settings.follow": "Nowi obserwujący:",
"notifications.column_settings.follow": "Nowi śledzący:",
"notifications.column_settings.mention": "Wspomniali:",
"notifications.column_settings.reblog": "Podbili:",
"notifications.column_settings.show": "Pokaż w kolumnie",
"notifications.column_settings.sound": "Odtwarzaj dźwięk",
"onboarding.done": "Gotowe",
"onboarding.next": "Dalej",
"onboarding.page_five.public_timelines": "Lokalna oś czasu zawiera wszystkie publiczne wpisy z {domain}. Federalna oś czasu wyświetla publiczne wpisy obserwowanych przez członków {domain}. Są to publiczne osie czasu najlepszy sposób na poznanie nowych osób.",
"onboarding.page_five.public_timelines": "Lokalna oś czasu zawiera wszystkie publiczne wpisy z {domain}. Federalna oś czasu wyświetla publiczne wpisy śledzonych przez członków {domain}. Są to publiczne osie czasu najlepszy sposób na poznanie nowych osób.",
"onboarding.page_four.home": "Główna oś czasu wyświetla publiczne wpisy.",
"onboarding.page_four.notifications": "Kolumna powiadomień wyświetla, gdy ktoś dokonuje interakcji z tobą.",
"onboarding.page_one.federation": "Mastodon jest siecią niezależnych serwerów połączonych w jeden portal społecznościowy. Nazywamy te serwery instancjami.",
"onboarding.page_one.handle": "Jesteś na domenie {domain}, więc twój pełny adres to {handle}",
"onboarding.page_one.handle": "Jesteś na domenie {domain}, więc Twój pełny adres to {handle}",
"onboarding.page_one.welcome": "Witamy w Mastodon!",
"onboarding.page_six.admin": "Administratorem tej instancji jest {admin}.",
"onboarding.page_six.almost_done": "Prawie gotowe...",
@ -135,8 +135,8 @@
"privacy.change": "Dostosuj widoczność postów",
"privacy.direct.long": "Widoczne tylko dla oznaczonych",
"privacy.direct.short": "Bezpośrednio",
"privacy.private.long": "Widoczne tylko dla obserwujących",
"privacy.private.short": "Tylko obserwujący",
"privacy.private.long": "Widoczne tylko dla śledzących",
"privacy.private.short": "Tylko śledzący",
"privacy.public.long": "Widoczne na publicznych osiach czasu",
"privacy.public.short": "Publiczne",
"privacy.unlisted.long": "Niewidoczne na publicznych osiach czasu",

View File

@ -1,17 +1,30 @@
---
pl:
about:
about_mastodon: Mastodon jest <em>wolną i otwartą</em> siecią społecznościową, <em>zdecentralizowaną</em> alternatywą dla zamkniętych, komercyjnych platform. Pozwala uniknąć ryzyka monopolizacji Twojej komunikacji przez jedną korporację. Wybierz serwer, któremu ufasz &mdash; nie ograniczy to Twoich możliwości komunikacji z innymi osobami w sieci. Każdy może też uruchomić własną instancję Mastodona i dołączyć do reszty tej <em>sieci społecznościowej</em>.
about_mastodon_html: Mastodon jest wolną i otwartą siecią społecznościową, zdecentralizowaną alternatywą dla zamkniętych, komercyjnych platform.
about_this: O tej instancji
business_email: 'Służbowy adres e-mail:'
closed_registrations: Rejestracja na tej instancji jest obecnie zamknięta.
closed_registrations: Rejestracja na tej instancji jest obecnie zamknięta. Możesz jednak zarejestrować się na innej instancji, uzyskując dostęp do tej samej sieci.
contact: Kontakt
description_headline: Czym jest %{domain}?
domain_count_after: instancji
domain_count_before: Serwer połączony z
features:
humane_approach_body: Nauczeni na błędach innych sieci społecznościowych, Mastodon został zaprojektowany tak, aby uniknąć częstych nadużyć.
humane_approach_title: Bardziej ludzkie podejście
not_a_product_body: Mastodon nie jest komercyjną siecią. Nie doświadczysz tu reklam, zbierania danych, ani centralnego ośrodka, tak jak w przypadku wielu rozwiązań.
not_a_product_title: Jesteś człowiekiem, nie produktem
real_conversation_body: Mając do dyspozycji 500 znaków na post, rozdrobnienie zawartości i ostrzeżenia o multimediach, możesz wyrażać siebie na wszystkie możliwe sposoby.
real_conversation_title: Zaprojektowany do prawdziwych rozmów
within_reach_body: Wiele aplikacji dla Androida, iOS i innych platform dzięki przyjaznemu programistom API sprawia, że możesz utrzymywać kontakt ze znajomymi praktycznie wszędzie.
within_reach_title: Zawsze w Twoim zasięgu
find_another_instance: Znajdź inną instancję
generic_description: "%{domain} jest jednym z serwerów sieci"
get_started: Rozpocznijmy!
hosted_on: Mastodon uruchomiony na %{domain}
learn_more: Dowiedz się więcej
links: Odnośniki
other_instances: Inne instancje
other_instances: Lista instancji
source_code: Kod źródłowy
status_count_after: wpisów
status_count_before: Są autorami
@ -19,6 +32,7 @@ pl:
user_count_after: użytkowników
user_count_before: Z serwera korzysta
version: Wersja
what_is_mastodon: Czym jest Mastodon?
accounts:
follow: Śledź
followers: Śledzących
@ -154,24 +168,31 @@ pl:
view: Wyświetl
settings:
contact_information:
email: Wprowadź publiczny adres e-mail
username: Wprowadź nazwę użytkownika
email: Służbowy adres e-mail
username: Nazwa użytkownika do kontaktu
registrations:
closed_message:
desc_html: Wyświetlana na stronie głównej, gdy możliwość otwarej rejestracji<br>nie jest dostępna. Możesz korzystać z tagów HTML
desc_html: Wyświetlana na stronie głównej, gdy możliwość otwarej rejestracji nie jest dostępna. Możesz korzystać z tagów HTML
title: Wiadomość o nieaktywnej rejestracji
deletion:
desc_html: Pozwól każdemu na usunięcie konta
title: Możliwość usunięcia
open:
desc_html: Pozwól każdemu na założenie konta
title: Otwarta rejestracja
site_description:
desc_html: Wyświetlany jako nagłówek na stronie głównej oraz jako meta tag.<br>Możesz korzystać z tagów HTML, w szczególności z <code>&lt;a&gt;</code> i <code>&lt;em&gt;</code>.
title: Opis strony
desc_html: Akapit wprowadzający, widoczny na stronie głównej i znacznikach meta. Możesz korzystać z tagów HTML, w szczególności <code>&lt;a&gt;</code> i <code>&lt;em&gt;</code>.
title: Opis instancji
site_description_extended:
desc_html: Wyświetlany w rozszerzonych informacjach o stronie<br>Możesz korzystać z tagów HTML
title: Extended site description
desc_html: Dobre miejsce na zasady użytkowania, wprowadzenie i inne rzeczy, które wyróżniają tą instancję. Możesz korzystać z tagów HTML
title: Niestandrdowy opis stronyv
site_terms:
desc_html: Wyświetlana na stronie zasad użytkowania<br>Możesz używać tagów HTML
title: Polityka prywatności strony
site_title: Tytuł strony
desc_html: Miejsce na własną politykę prywatności, zasady użytkowania i inne unormowania prawne. Możesz używać tagów HTML
title: Niestandardowe zasady użytkowania
site_title: Nazwa instancji
timeline_preview:
desc_html: Wyświetlaj publiczną oś czasu na stronie widocznej dla niezalogowanych
title: Podgląd osi czasu
title: Ustawienia strony
subscriptions:
callback_url: URL zwrotny
@ -192,6 +213,7 @@ pl:
applications:
invalid_url: Ten URL jest nieprawidłowy
auth:
agreement_html: Rejestrując się, oświadczasz, że zapoznałeś się z <a href="%{rules_path}">naszymi zasadami użytkowania</a> i <a href="%{terms_path}">polityką prywatności</a>.
change_password: Bezpieczeństwo
delete_account: Usunięcie konta
delete_account_html: Jeżeli chcesz usunąć konto, <a href="%{path}">przejdź tutaj</a>. Otrzymasz prośbę o potwierdzenie.
@ -206,7 +228,7 @@ pl:
authorize_follow:
error: Niestety, podczas sprawdzania zdalnego konta wystąpił błąd
follow: Śledź
follow_request: 'Wysłano prośbę o pozwolenie na obserwację:'
follow_request: 'Wysłano prośbę o pozwolenie na śledzenie:'
following: 'Pomyślnie! Od teraz śledzisz:'
post_follow:
close: Ewentualnie, możesz po prostu zamknąć tą stronę.
@ -261,7 +283,7 @@ pl:
one: W trakcie usuwania śledzących z jednej domeny…
other: W trakcie usuwania śledzących z %{count} domen…
true_privacy_html: Pamiętaj, że <strong>rzeczywista prywatność może zostać uzyskana wyłącznie dzięki szyfrowaniu end-to-end</strong>.
unlocked_warning_html: Każdy może cię śledzić, aby natychmiastowo zobaczyć twoje statusy. %{lock_link} aby móc kontrolować, kto Cię śledzi.
unlocked_warning_html: Każdy może Cię śledzić, aby natychmiastowo zobaczyć twoje statusy. %{lock_link} aby móc kontrolować, kto Cię śledzi.
unlocked_warning_title: Twoje konto nie jest zablokowane
generic:
changes_saved_msg: Ustawienia zapisane!