Dutch: A few strings I found last minute (#5440)

* Dutch: A few strings I found last minute

* Update simple_form.nl.yml
This commit is contained in:
Jeroen 2017-10-17 23:15:40 +02:00 committed by Eugen Rochko
parent 6e54719474
commit 363d0d3a44
1 changed files with 5 additions and 1 deletions

View File

@ -4,13 +4,17 @@ nl:
hints:
defaults:
avatar: PNG, GIF of JPG. Maximaal 2MB. Wordt teruggeschaald naar 120x120px
display_name: Maximaal 30 tekens
digest: Wordt na een lange periode van inactiviteit verzonden, met een samenvatting van vermeldingen tijdens je afwezigheid.
display_name:
one: <span class="name-counter">1</span> teken over
other: <span class="name-counter">%{count}</span> tekens over
header: PNG, GIF of JPG. Maximaal 2MB. Wordt teruggeschaald naar 700x335px
locked: Vereist dat je handmatig volgers moet accepteren en stelt de privacy van toots standaard in op alleen volgers
note:
one: <span class="note-counter">1</span> teken over
other: <span class="note-counter">%{count}</span> tekens over
setting_noindex: Heeft invloed op jouw openbare profiel en toots
setting_theme: Heeft invloed op hoe de webapp van Mastodon er uit ziet, op elk apparaat waarmee je inlogt.
imports:
data: CSV-bestand dat op een andere Mastodon-server werd geëxporteerd
sessions: