i18n: @2374d63 (pl) (#4340)

* i18n: @2374d63 (pl)

* i18n: fixed typo on Polish translation
This commit is contained in:
m4sk1n 2017-07-24 17:15:35 +02:00 committed by Eugen Rochko
parent 029f2c4545
commit 462b3752e4
1 changed files with 6 additions and 1 deletions

View File

@ -5,9 +5,14 @@ pl:
about_this: O tej instancji
closed_registrations: Rejestracja na tej instancji jest obecnie zamknięta. Możesz jednak zarejestrować się na innej instancji, uzyskując dostęp do tej samej sieci.
contact: Kontakt
contact_missing: Nie ustawiono
contact_unavailable: Nie dotyczy
description_headline: Czym jest %{domain}?
domain_count_after: instancji
domain_count_before: Serwer połączony z
extended_description_html: |
<h3>Dobre miejsce na zasady użytkowania</h3>
<p>Nie ustawiono jeszcze szczegółowego opisu</p>
features:
humane_approach_body: Nauczeni na błędach innych sieci społecznościowych, zaprojektowaliśmy Mastodona tak, aby uniknąć częstych nadużyć.
humane_approach_title: Bardziej ludzkie podejście
@ -481,7 +486,7 @@ pl:
<h3 id="online">Polityka prywatności dotyczy tylko Internetu</h3>
<p>Ta polityka prywatności dotyczy jedynie danych zbieranych w Internecie, nie tych, które przechowywane są na Twoim kompurerze, np. pliki cookies.</p>
<p>Ta polityka prywatności dotyczy jedynie danych zbieranych w Internecie, nie tych, które przechowywane są na Twoim komputerze, np. pliki cookies.</p>
<h3 id="consent">Wyrażenie zgody</h3>