Norwegian translation of the onboarding page (#3303)

* Fixes translation placeholder

* Translates onboarding page
This commit is contained in:
Audun Larsen 2017-05-25 14:06:10 +02:00 committed by Eugen Rochko
parent 838f51770b
commit 58f5040ee8
1 changed files with 20 additions and 20 deletions

View File

@ -29,7 +29,7 @@
"column_back_button.label": "Tilbake",
"column_subheading.navigation": "Navigasjon",
"column_subheading.settings": "Innstillinger",
"compose_form.lock_disclaimer": "Din konto er ikke {privat}. Hvem som helst kan følge deg og se dine private poster.",
"compose_form.lock_disclaimer": "Din konto er ikke {locked}. Hvem som helst kan følge deg og se dine private poster.",
"compose_form.lock_disclaimer.lock": "låst",
"compose_form.placeholder": "Hva har du på hjertet?",
"compose_form.privacy_disclaimer": "Din private status vil leveres til nevnte brukere på {domains}. Stoler du på {domainsCount, plural, one {den serveren} other {de serverne}}? Synlighet fungerer kun på Mastodon-instanser. Hvis {domains} {domainsCount, plural, one {ikke er en Mastodon-instans} other {ikke er Mastodon-instanser}}, vil det ikke indikeres at posten din er privat, og den kan kanskje bli fremhevd eller på annen måte bli synlig for uventede mottakere.",
@ -66,7 +66,7 @@
"empty_column.public": "Det er ingenting her! Skriv noe offentlig, eller følg brukere manuelt fra andre instanser for å fylle den opp",
"follow_request.authorize": "Autorisér",
"follow_request.reject": "Avvis",
"getting_started.appsshort": "Apps",
"getting_started.appsshort": "Apper",
"getting_started.faq": "FAQ",
"getting_started.heading": "Kom i gang",
"getting_started.open_source_notice": "Mastodon er fri programvare. Du kan bidra eller rapportere problemer på GitHub på {github}.",
@ -108,24 +108,24 @@
"notifications.settings": "Kolonneinstillinger",
"onboarding.done": "Ferdig",
"onboarding.next": "Neste",
"onboarding.page_five.public_timelines": "The local timeline shows public posts from everyone on {domain}. The federated timeline shows public posts from everyone who people on {domain} follow. These are the Public Timelines, a great way to discover new people.",
"onboarding.page_four.home": "The home timeline shows posts from people you follow.",
"onboarding.page_four.notifications": "The notifications column shows when someone interacts with you.",
"onboarding.page_one.federation": "Mastodon is a network of independent servers joining up to make one larger social network. We call these servers instances.",
"onboarding.page_one.handle": "You are on {domain}, so your full handle is {handle}",
"onboarding.page_one.welcome": "Welcome to Mastodon!",
"onboarding.page_six.admin": "Your instance's admin is {admin}.",
"onboarding.page_six.almost_done": "Almost done...",
"onboarding.page_six.appetoot": "Bon Appetoot!",
"onboarding.page_six.apps_available": "There are {apps} available for iOS, Android and other platforms.",
"onboarding.page_six.github": "Mastodon is free open-source software. You can report bugs, request features, or contribute to the code on {github}.",
"onboarding.page_six.guidelines": "community guidelines",
"onboarding.page_six.read_guidelines": "Please read {domain}'s {guidelines}!",
"onboarding.page_six.various_app": "mobile apps",
"onboarding.page_three.profile": "Edit your profile to change your avatar, bio, and display name. There, you will also find other preferences.",
"onboarding.page_three.search": "Use the search bar to find people and look at hashtags, such as {illustration} and {introductions}. To look for a person who is not on this instance, use their full handle.",
"onboarding.page_two.compose": "Write posts from the compose column. You can upload images, change privacy settings, and add content warnings with the icons below.",
"onboarding.skip": "Skip",
"onboarding.page_five.public_timelines": "Den lokale tidslinjen viser offentlige poster fra alle på {domain}. Felles tidslinje viser offentlige poster fra alle som brukere på {domain} følger. Dette er de offentlige tidslinjene, et fint sted å oppdage nye brukere.",
"onboarding.page_four.home": "Hjem er tidslinjen med alle brukere som du følger.",
"onboarding.page_four.notifications": "Kolonnen med varsler viser når noen interakterer med deg.",
"onboarding.page_one.federation": "Mastdodon er et nettverk med uavhengige servere som sammarbeider om å danne et stort sosialt nettverk. Vi kaller disse serverene instanser.",
"onboarding.page_one.handle": "Du er på {domain}, så ditt fulle brukernavn er {handle}",
"onboarding.page_one.welcome": "Velkommen til Mastodon!",
"onboarding.page_six.admin": "Administratoren på din instans er {admin}.",
"onboarding.page_six.almost_done": "Snart ferdig...",
"onboarding.page_six.appetoot": "Bon Appetut!",
"onboarding.page_six.apps_available": "Det er {apps} tilgjengelig for iOS, Android og andre plattformer.",
"onboarding.page_six.github": "Mastodon er programvare med fri og åpen kildekode. Du kan rapportere feil, be om hjelp eller foreslå endringer på {github}.",
"onboarding.page_six.guidelines": "samfunnets rettningslinjer",
"onboarding.page_six.read_guidelines": "Vennligst les {guidelines} for {domain}!",
"onboarding.page_six.various_app": "mobilapper",
"onboarding.page_three.profile": "Rediger profilen din for å endre din avatar, biografi, og visningsnavn. Der finner du også andre innstillinger.",
"onboarding.page_three.search": "Bruk søkemenyen for å søke etter emneknagger eller brukere, slik som {illustration} og {introductions}. For å søke på en bruker som ikke er på samme instans som deg bruk hele brukernavnet..",
"onboarding.page_two.compose": "Skriv innlegg fra forfatt-kolonnen. Du kan laste opp bilder, justere synlighet, og legge til innholdsvarsler med knappene under.",
"onboarding.skip": "Hopp over",
"privacy.change": "Justér synlighet",
"privacy.direct.long": "Post kun til nevnte brukere",
"privacy.direct.short": "Direkte",