I18n: Correct pluralization of Czech (#9527)

* I18n: Correct pluralization of Czech

* I18n: Correct pluralization of Czech
This commit is contained in:
Aditoo17 2018-12-15 09:08:54 +01:00 committed by Yamagishi Kazutoshi
parent fcc35f6ec1
commit 67b924e324
2 changed files with 11 additions and 11 deletions

View File

@ -31,7 +31,7 @@ cs:
privacy_policy: Zásady soukromí
source_code: Zdrojový kód
status_count_after:
few: příspěvků
few: příspěvky
one: příspěvek
other: příspěvků
status_count_before: Kteří napsali
@ -274,7 +274,7 @@ cs:
severity: Přísnost
show:
affected_accounts:
few: "%{count} účtů v databázi bylo ovlivněno"
few: "%{count} účty v databázi byly ovlivněny"
one: Jeden účet v databázi byl ovlivněn
other: "%{count} účtů v databázi bylo ovlivněno"
retroactive:
@ -539,7 +539,7 @@ cs:
most_popular: Nejpopulárnější
most_recently_active: Naposledy aktivní
people:
few: "%{count} lidí"
few: "%{count} lidé"
one: "%{count} člověk"
other: "%{count} lidí"
errors:
@ -590,9 +590,9 @@ cs:
lock_link: Zamkněte svůj účet
purge: Odstranit ze sledovatelů
success:
few: V průběhu blokování sledovatelů z %{count} domény...
few: V průběhu blokování sledovatelů ze %{count} domén...
one: V průběhu blokování sledovatelů z jedné domény...
other: V průběhu blokování sledovatelů z %{count} domény...
other: V průběhu blokování sledovatelů z %{count} domén...
true_privacy_html: Berte prosím na vědomí, že <strong>skutečného soukromí se dá dosáhnout pouze za pomoci end-to-end šifrování</strong>.
unlocked_warning_html: Kdokoliv vás může sledovat a okamžitě vidět vaše soukromé příspěvky. %{lock_link}, abyste mohl/a zkontrolovat a odmítnout sledovatele.
unlocked_warning_title: Váš účet není zamknutý
@ -605,7 +605,7 @@ cs:
copy: Kopírovat
save_changes: Uložit změny
validation_errors:
few: Něco ještě není úplně v pořádku! Prosím zkontrolujte %{count} chyb níže
few: Něco ještě není úplně v pořádku! Prosím zkontrolujte %{count} chyby níže
one: Něco ještě není úplně v pořádku! Prosím zkontrolujte chybu níže
other: Něco ještě není úplně v pořádku! Prosím zkontrolujte %{count} chyb níže
imports:
@ -660,11 +660,11 @@ cs:
body: Zde najdete stručný souhrn zpráv, které jste zmeškal/a od vaší poslední návštěvy %{since}
mention: "%{name} vás zmínil/a v:"
new_followers_summary:
few: Navíc jste získal/a %{count} nových sledovatelů, zatímco jste byl/a pryč! Hurá!
few: Navíc jste získal/a %{count} nové sledovatele, zatímco jste byl/a pryč! Hurá!
one: Navíc jste získal/a jednoho nového sledovatele, zatímco jste byl/a pryč! Hurá!
other: Navíc jste získal/a %{count} nových sledovatelů, zatímco jste byl/a pryč! Hurá!
subject:
few: "%{count} nových oznámení od vaší poslední návštěvy \U0001F418"
few: "%{count} nová oznámení od vaší poslední návštěvy \U0001F418"
one: "1 nové oznámení od vaší poslední návštěvy \U0001F418"
other: "%{count} nových oznámení od vaší poslední návštěvy \U0001F418"
title: Ve vaší nepřítomnosti...
@ -784,11 +784,11 @@ cs:
attached:
description: 'Přiloženo: %{attached}'
image:
few: "%{count} obrázků"
few: "%{count} obrázky"
one: "%{count} obrázek"
other: "%{count} obrázků"
video:
few: "%{count} videí"
few: "%{count} videa"
one: "%{count} video"
other: "%{count} videí"
boosted_from_html: Boostnuto z %{acct_link}

View File

@ -78,6 +78,6 @@ cs:
not_found: nenalezen
not_locked: nebyl uzamčen
not_saved:
few: "%{count} chyb zabránilo uložení tohoto %{resource}:"
few: "%{count} chyby zabránily uložení tohoto %{resource}:"
one: '1 chyba zabránila uložení tohoto %{resource}:'
other: "%{count} chyb zabránilo uložení tohoto %{resource}:"