updated Polish translation (#3751)

Signed-off-by: Marcin Mikołajczak <me@m4sk.in>
This commit is contained in:
m4sk1n 2017-06-15 02:00:23 +02:00 committed by Eugen Rochko
parent 8518d005fd
commit 6f34fdb616

View File

@ -86,8 +86,10 @@ pl:
profile_url: Adres profilu
public: Publiczne
push_subscription_expires: Subskrypcja PuSH wygasa
redownload: Odśwież awatar
reset: Resetuj
reset_password: Resetuj hasło
resubscribe: Ponów subskrypcję
salmon_url: Adres Salmon
search: Szukaj
show:
@ -96,9 +98,11 @@ pl:
targeted_reports: Zgłoszenia dotyczące tego użytkownika
silence: Cisza
statuses: Statusy
subscribe: Subskrybuj
title: Konta
undo_silenced: Cofnij wyciszenie
undo_suspension: Cofnij zawieszenie
unsubscribe: Przestań subskrybować
username: Nazwa użytkownika
web: Sieć
domain_blocks:
@ -145,8 +149,8 @@ pl:
id: Identyfikator
mark_as_resolved: Oznacz jako rozwiązane
nsfw:
'false': NSFW nie będzie wyświetlane
'true': NSFW będzie wyświetlane
'false': Nie oznaczaj jako NSFW
'true': Oznaczaj jako NSFW
report: 'Zgłoszenie #%{id}'
report_contents: Zawartość
reported_account: Zgłoszone konto