Updates Norwegian translation (#3252)

This commit is contained in:
Audun Larsen 2017-05-23 13:09:53 +02:00 committed by Eugen Rochko
parent 1baa75f79f
commit 7eb4abe20a
1 changed files with 38 additions and 38 deletions

View File

@ -1,6 +1,6 @@
{
"account.block": "Blokkér @{name}",
"account.block_domain": "Hide everything from {domain}",
"account.block_domain": "Skjul alt fra {domain}",
"account.disclaimer": "Denne brukeren er fra en annen instans. Dette tallet kan være høyere.",
"account.edit_profile": "Rediger profil",
"account.follow": "Følg",
@ -14,7 +14,7 @@
"account.report": "Rapportér @{name}",
"account.requested": "Venter på godkjennelse",
"account.unblock": "Avblokker @{name}",
"account.unblock_domain": "Unhide {domain}",
"account.unblock_domain": "Vis {domain}",
"account.unfollow": "Avfølg",
"account.unmute": "Avdemp @{name}",
"boost_modal.combo": "You kan trykke {combo} for å hoppe over dette neste gang",
@ -24,39 +24,39 @@
"column.follow_requests": "Følgeforespørsler",
"column.home": "Hjem",
"column.mutes": "Dempede brukere",
"column.notifications": "Varslinger",
"column.notifications": "Varsler",
"column.public": "Felles tidslinje",
"column_back_button.label": "Tilbake",
"column_subheading.navigation": "Navigation",
"column_subheading.settings": "Settings",
"compose_form.lock_disclaimer": "Your account is not {locked}. Anyone can follow you to view your follower-only posts.",
"compose_form.lock_disclaimer.lock": "locked",
"column_subheading.navigation": "Navigasjon",
"column_subheading.settings": "Innstillinger",
"compose_form.lock_disclaimer": "Din konto er ikke {privat}. Hvem som helst kan følge deg og se dine private poster.",
"compose_form.lock_disclaimer.lock": "låst",
"compose_form.placeholder": "Hva har du på hjertet?",
"compose_form.privacy_disclaimer": "Din private status vil leveres til nevnte brukere på {domains}. Stoler du på {domainsCount, plural, one {den serveren} other {de serverne}}? Synlighet fungerer kun på Mastodon-instanser. Hvis {domains} {domainsCount, plural, one {ike er en Mastodon-instans} other {ikke er Mastodon-instanser}}, vil det ikke indikeres at posten din er privat, og den kan kanskje bli fremhevd eller på annen måte bli synlig for uventede mottakere.",
"compose_form.privacy_disclaimer": "Din private status vil leveres til nevnte brukere på {domains}. Stoler du på {domainsCount, plural, one {den serveren} other {de serverne}}? Synlighet fungerer kun på Mastodon-instanser. Hvis {domains} {domainsCount, plural, one {ikke er en Mastodon-instans} other {ikke er Mastodon-instanser}}, vil det ikke indikeres at posten din er privat, og den kan kanskje bli fremhevd eller på annen måte bli synlig for uventede mottakere.",
"compose_form.publish": "Tut",
"compose_form.publish_loud": "{publish}!",
"compose_form.sensitive": "Merk media som følsomt",
"compose_form.spoiler": "Skjul tekst bak advarsel",
"compose_form.spoiler_placeholder": "Innholdsadvarsel",
"confirmation_modal.cancel": "Cancel",
"confirmations.block.confirm": "Block",
"confirmations.block.message": "Are you sure you want to block {name}?",
"confirmations.delete.confirm": "Delete",
"confirmations.delete.message": "Are you sure you want to delete this status?",
"confirmations.domain_block.confirm": "Hide entire domain",
"confirmations.domain_block.message": "Are you really, really sure you want to block the entire {domain}? In most cases a few targeted blocks or mutes are sufficient and preferable.",
"confirmations.mute.confirm": "Mute",
"confirmations.mute.message": "Are you sure you want to mute {name}?",
"emoji_button.activity": "Activity",
"emoji_button.flags": "Flags",
"emoji_button.food": "Food & Drink",
"confirmation_modal.cancel": "Avbryt",
"confirmations.block.confirm": "Blokkèr",
"confirmations.block.message": "Er du sikker på at du vil blokkere {name}?",
"confirmations.delete.confirm": "Slett",
"confirmations.delete.message": "Er du sikker på at du vil slette denne statusen?",
"confirmations.domain_block.confirm": "Skjul alt fra domenet",
"confirmations.domain_block.message": "Er du sikker på at du vil skjule hele domenet {domain}? I de fleste tilfeller er det bedre med målrettet blokkering eller demping.",
"confirmations.mute.confirm": "Demp",
"confirmations.mute.message": "Er du sikker på at du vil dempe {name}?",
"emoji_button.activity": "Aktivitet",
"emoji_button.flags": "Flagg",
"emoji_button.food": "Mat og drikke",
"emoji_button.label": "Sett inn emoji",
"emoji_button.nature": "Nature",
"emoji_button.objects": "Objects",
"emoji_button.people": "People",
"emoji_button.search": "Search...",
"emoji_button.symbols": "Symbols",
"emoji_button.travel": "Travel & Places",
"emoji_button.nature": "Natur",
"emoji_button.objects": "Objekter",
"emoji_button.people": "Mennesker",
"emoji_button.search": "Søk...",
"emoji_button.symbols": "Symboler",
"emoji_button.travel": "Reise & steder",
"empty_column.community": "Den lokale tidslinjen er tom. Skriv noe offentlig for å få snøballen til å rulle!",
"empty_column.hashtag": "Det er ingenting i denne hashtagen ennå.",
"empty_column.home": "Du har ikke fulgt noen ennå. Besøk {publlic} eller bruk søk for å komme i gang og møte andre brukere.",
@ -71,8 +71,8 @@
"getting_started.heading": "Kom i gang",
"getting_started.open_source_notice": "Mastodon er fri programvare. Du kan bidra eller rapportere problemer på GitHub på {github}.",
"getting_started.support": "{faq} • {userguide} • {apps}",
"getting_started.userguide": "User Guide",
"home.column_settings.advanced": "Advansert",
"getting_started.userguide": "Brukerguide",
"home.column_settings.advanced": "Avansert",
"home.column_settings.basic": "Enkel",
"home.column_settings.filter_regex": "Filtrér med regulære uttrykk",
"home.column_settings.show_reblogs": "Vis fremhevinger",
@ -94,20 +94,20 @@
"navigation_bar.public_timeline": "Felles tidslinje",
"notification.favourite": "{name} likte din status",
"notification.follow": "{name} fulgte deg",
"notification.mention": "{name} mentioned you",
"notification.mention": "{name} nevnte deg",
"notification.reblog": "{name} fremhevde din status",
"notifications.clear": "Fjern varsler",
"notifications.clear_confirmation": "Er du sikker på at du vil fjerne alle dine varsler?",
"notifications.column_settings.alert": "Skrivebordsvarslinger",
"notifications.column_settings.favourite": "Likt:",
"notifications.column_settings.follow": "Nye følgere:",
"notifications.column_settings.mention": "Nevninger:",
"notifications.column_settings.reblog": "Fremhevinger:",
"notifications.column_settings.mention": "Nevnt:",
"notifications.column_settings.reblog": "Fremhevet:",
"notifications.column_settings.show": "Vis i kolonne",
"notifications.column_settings.sound": "Spill lyd",
"notifications.settings": "Kolonneinstillinger",
"onboarding.done": "Done",
"onboarding.next": "Next",
"onboarding.done": "Ferdig",
"onboarding.next": "Neste",
"onboarding.page_five.public_timelines": "The local timeline shows public posts from everyone on {domain}. The federated timeline shows public posts from everyone who people on {domain} follow. These are the Public Timelines, a great way to discover new people.",
"onboarding.page_four.home": "The home timeline shows posts from people you follow.",
"onboarding.page_four.notifications": "The notifications column shows when someone interacts with you.",
@ -142,24 +142,24 @@
"report.target": "Rapporterer",
"search.placeholder": "Søk",
"search_results.total": "{count, number} {count, plural, one {resultat} other {resultater}}",
"status.cannot_reblog": "This post cannot be boosted",
"status.cannot_reblog": "Denne posten kan ikke fremheves",
"status.delete": "Slett",
"status.favourite": "Lik",
"status.load_more": "Last mer",
"status.media_hidden": "Media skjult",
"status.mention": "Nevn @{name}",
"status.mute_conversation": "Mute conversation",
"status.mute_conversation": "Demp samtale",
"status.open": "Utvid denne statusen",
"status.reblog": "Fremhev",
"status.reblogged_by": "Fremhevd av {name}",
"status.reply": "Svar",
"status.replyAll": "Reply to thread",
"status.replyAll": "Svar til samtale",
"status.report": "Rapporter @{name}",
"status.sensitive_toggle": "Klikk for å vise",
"status.sensitive_warning": "Følsomt innhold",
"status.show_less": "Vis mindre",
"status.show_more": "Vis mer",
"status.unmute_conversation": "Unmute conversation",
"status.unmute_conversation": "Ikke demp samtale",
"tabs_bar.compose": "Komponer",
"tabs_bar.federated_timeline": "Felles",
"tabs_bar.home": "Hjem",
@ -172,5 +172,5 @@
"video_player.expand": "Utvid video",
"video_player.toggle_sound": "Veksle lyd",
"video_player.toggle_visible": "Veksle synlighet",
"video_player.video_error": "Video could not be played"
"video_player.video_error": "Video kunne ikke spilles av"
}