i18n: @7a889a8 (pl) (#4144)

* i18n: @7a889a8 (pl)

* Update pl.yml
This commit is contained in:
m4sk1n 2017-07-10 19:42:37 +02:00 committed by Eugen Rochko
parent e670fa2af6
commit 958fe0f7db

View File

@ -221,6 +221,12 @@ pl:
authorize_follow:
error: Niestety, podczas sprawdzania zdalnego konta wystąpił błąd
follow: Śledź
following: 'Pomyślnie! Od teraz śledzisz:'
follow_request: 'Wysłano prośbę o pozwolenie na obserwację:'
post_follow:
web: Przejdź do sieci
return: Powróć do strony użytkownika
close: Ewentualnie, możesz po prostu zamknąć tą stronę.
prompt_html: 'Ty (<strong>%{self}</strong>) chcesz śledzić:'
title: Śledź %{acct}
datetime: