i18n: fediwers › fediwersum (pl) (#4198)

Signed-off-by: Marcin Mikołajczak <me@m4sk.in>
This commit is contained in:
m4sk1n 2017-07-14 14:41:13 +02:00 committed by Eugen Rochko
parent 37430a3401
commit 999170d898

View File

@ -300,7 +300,7 @@ pl:
following: Lista śledzonych
muting: Lista wyciszonych
upload: Załaduj
landing_strip_html: "<strong>%{name}</strong> ma konto na %{link_to_root_path}. Możesz je śledzić i wejść z nim w interakcję jeśli masz konto gdziekolwiek w Fediwersie."
landing_strip_html: "<strong>%{name}</strong> ma konto na %{link_to_root_path}. Możesz je śledzić i wejść z nim w interakcję jeśli masz konto gdziekolwiek w Fediwersum."
landing_strip_signup_html: Jeśli jeszcze go nie masz, możesz <a href="%{sign_up_path}">stworzyć konto</a>.
media_attachments:
validations: