i18n: @716f4cb (pl) (#4266)

Signed-off-by: Marcin Mikołajczak <me@m4sk.in>
This commit is contained in:
m4sk1n 2017-07-19 10:49:36 +02:00 committed by Eugen Rochko
parent 4c7a9adb98
commit 9fc082ea81

View File

@ -401,6 +401,8 @@ pl:
windows: Windows
windows_mobile: Windows Mobile
windows_phone: Windows Phone
revoke: Unieważnij
revoke_success: Pomyślnie unieważniono sesję
title: Sesje
settings:
authorized_apps: Uwierzytelnione aplikacje