i18n: Update Polish translation (#4361)

This commit is contained in:
m4sk1n 2017-07-25 15:39:49 +02:00 committed by Yamagishi Kazutoshi
parent 6957c5b5c6
commit a31d24ee18
1 changed files with 2 additions and 2 deletions

View File

@ -1,7 +1,7 @@
{
"account.block": "Blokuj @{name}",
"account.block_domain": "Blokuj wszystko z {domain}",
"account.disclaimer_full": "Information below may reflect the user's profile incompletely.",
"account.disclaimer_full": "Poniższe informacje mogą nie odwzorowywać bezbłędnie profilu użytkownika.",
"account.edit_profile": "Edytuj profil",
"account.follow": "Śledź",
"account.followers": "Śledzący",
@ -17,7 +17,7 @@
"account.unblock_domain": "Odblokuj domenę {domain}",
"account.unfollow": "Przestań śledzić",
"account.unmute": "Cofnij wyciszenie @{name}",
"account.view_full_profile": "View full profile",
"account.view_full_profile": "Wyświetl pełny profil",
"boost_modal.combo": "Naciśnij {combo}, aby pominąć to następnym razem",
"bundle_column_error.body": "Coś poszło nie tak podczas ładowania tego składnika.",
"bundle_column_error.retry": "Spróbuj ponownie",