Make default admin UI page reports. Add admin UI for creating a domain block

This commit is contained in:
Eugen Rochko 2017-04-03 18:55:06 +02:00
parent f6e9251054
commit b7c1b12367
11 changed files with 59 additions and 393 deletions

View File

@ -9,6 +9,24 @@ class Admin::DomainBlocksController < ApplicationController
@blocks = DomainBlock.paginate(page: params[:page], per_page: 40)
end
def new
@domain_block = DomainBlock.new
end
def create
@domain_block = DomainBlock.new(resource_params)
if @domain_block.save
DomainBlockWorker.perform_async(@domain_block.id)
redirect_to admin_domain_blocks_path, notice: 'Domain block is now being processed'
else
render action: :new
end
end
private
def resource_params
params.require(:domain_block).permit(:domain, :severity)
end
end

View File

@ -1,13 +1,11 @@
# frozen_string_literal: true
class BlockDomainService < BaseService
def call(domain, severity)
DomainBlock.where(domain: domain).first_or_create!(domain: domain, severity: severity)
if severity == :silence
Account.where(domain: domain).update_all(silenced: true)
def call(domain_block)
if domain_block.silence?
Account.where(domain: domain_block.domain).update_all(silenced: true)
else
Account.where(domain: domain).find_each do |account|
Account.where(domain: domain_block.domain).find_each do |account|
account.subscription(api_subscription_url(account.id)).unsubscribe if account.subscribed?
SuspendAccountService.new.call(account)
end

View File

@ -14,3 +14,4 @@
%td= block.severity
= will_paginate @blocks, pagination_options
= link_to 'Add new', new_admin_domain_block_path, class: 'button'

View File

@ -0,0 +1,18 @@
- content_for :page_title do
New domain block
= simple_form_for @domain_block, url: admin_domain_blocks_path do |f|
= render 'shared/error_messages', object: @domain_block
%p.hint The domain block will not prevent creation of account entries in the database, but will retroactively and automatically apply specific moderation methods on those accounts.
= f.input :domain, placeholder: 'Domain'
= f.input :severity, collection: DomainBlock.severities.keys, wrapper: :with_label, include_blank: false
%p.hint
%strong Silence
will make the account's posts invisible to anyone who isn't following them.
%strong Suspend
will remove all of the account's content, media, and profile data.
.actions
= f.button :button, 'Create block', type: :submit

View File

@ -0,0 +1,11 @@
# frozen_string_literal: true
class DomainBlockWorker
include Sidekiq::Worker
def perform(domain_block_id)
BlockDomainService.new.call(DomainBlock.find(domain_block_id))
rescue ActiveRecord::RecordNotFound
true
end
end

View File

@ -1,61 +1 @@
---
no:
devise:
confirmations:
confirmed: Epostaddressen din er blitt bekreftet.
send_instructions: Du vil motta en epost med instruksjoner for hvordan bekrefte din epostaddresse om noen få minutter.
send_paranoid_instructions: Hvis din epostaddresse finnes i vår database vil du motta en epost med instruksjoner for hvordan bekrefte din epost om noen få minutter.
failure:
already_authenticated: Du er allerede innlogget.
inactive: Din konto er ikke blitt aktivert ennå.
invalid: Ugyldig %{authentication_keys} eller passord.
last_attempt: Du har ett forsøk igjen før kontoen din bli låst.
locked: Din konto er låst.
not_found_in_database: Ugyldig %{authentication_keys} eller passord.
timeout: Sesjonen din løp ut på tid. Logg inn på nytt for å fortsette.
unauthenticated: Du må logge inn eller registrere deg før du kan fortsette.
unconfirmed: Du må bekrefte epostadressen din før du kan fortsette.
mailer:
confirmation_instructions:
subject: 'Mastodon: Instruksjoner for å bekrefte epostadresse'
password_change:
subject: 'Mastodon: Passord endret'
reset_password_instructions:
subject: 'Mastodon: Hvordan nullstille passord?'
unlock_instructions:
subject: 'Mastodon: Instruksjoner for å gjenåpne konto'
omniauth_callbacks:
failure: Kunne ikke autentisere deg fra %{kind} fordi "%{reason}".
success: Vellykket autentisering fra %{kind}.
passwords:
no_token: Du har ingen tilgang til denne siden så lenge du ikke kommer fra en epost om nullstilling av passord. Hvis du kommer fra en passordnullstilling epost, dobbelsjekk at du brukte hele URLen.
send_instructions: Du vil motta en epost med instruksjoner for å nullstille passordet ditt om noen få minutter.
send_paranoid_instructions: Hvis epostadressen din finnes i databasen vår vil du motta en instruksjonsmail om passord nullstilling om noen få minutter.
updated: Passordet ditt har blitt endret. Du er nå logget inn.
updated_not_active: Passordet ditt har blitt endret.
registrations:
destroyed: Adjø! Kontoen din har blitt avsluttet. Vi håper at vi ser deg igjen snart.
signed_up: Velkommen! Registrasjonen var vellykket.
signed_up_but_inactive: Registrasjonen var vellykket. Vi kunne dessverre ikke logge deg inn fordi kontoen din ennå ikke har blitt aktivert.
signed_up_but_locked: Registrasjonen var vellykket. Vi kunne dessverre ikke logge deg inn fordi kontoen din har blitt låst.
signed_up_but_unconfirmed: En epostmelding med en bekreftelseslink har blitt sendt til din adresse. Klikk på linken i eposten for å aktivere kontoen din.
update_needs_confirmation: Du har oppdatert kontoen din, men vi må bekrefte din nye epostadresse. Sjekk eposten din og følg bekreftelseslinken for å bekrefte din nye epostadresse.
updated: Kontoen din ble oppdatert.
sessions:
already_signed_out: Logget ut.
signed_in: Logget inn.
signed_out: Logget ut.
unlocks:
send_instructions: Du vil motta en epost med instruksjoner for å åpne kontoen din om noen få minutter.
send_paranoid_instructions: Hvis kontoen din eksisterer vil du motta en epost med instruksjoner for å åpne kontoen din om noen få minutter.
unlocked: Kontoen din ble åpnet uten problemer. Logg på for å fortsette.
errors:
messages:
already_confirmed: har allerede blitt bekreftet, prøv å logg på istedet.
confirmation_period_expired: må bekreftes innen %{period}. Spør om en ny bekreftelsesmail istedet.
expired: har utløpt, spør om en ny en istedet
not_found: ikke funnet
not_locked: var ikke låst
not_saved:
one: '1 feil hindret denne %{resource} fra å bli lagret:'
other: "%{count} feil hindret denne %{resource} fra å bli lagret:"
--- {}

View File

@ -1,113 +1 @@
---
no:
activerecord:
attributes:
doorkeeper/application:
name: Navn
redirect_uri: Omdirigerings-URI
errors:
models:
doorkeeper/application:
attributes:
redirect_uri:
fragment_present: kan ikke inneholde ett fragment.
invalid_uri: må være en gyldig URI.
relative_uri: må være en absolutt URI.
secured_uri: må være en HTTPS/SSL URI.
doorkeeper:
applications:
buttons:
authorize: Autoriser
cancel: Avbryt
destroy: Ødelegg
edit: Endre
submit: Send inn
confirmations:
destroy: Er du sikker?
edit:
title: Endre applikasjon
form:
error: Whoops! Sjekk skjemaet ditt for mulige feil
help:
native_redirect_uri: Bruk %{native_redirect_uri} for lokale tester
redirect_uri: Bruk en linje per URI
scopes: Adskill omfang med mellomrom. La det være blankt for å bruke standard omfang.
index:
callback_url: Callback URL
name: Navn
new: Ny Applikasjon
title: Dine applikasjoner
new:
title: Ny Applikasjoner
show:
actions: Operasjoner
application_id: Applikasjon Id
callback_urls: Callback urls
scopes: Omfang
secret: Hemmelighet
title: 'Applikasjon: %{name}'
authorizations:
buttons:
authorize: Autoriser
deny: Avvis
error:
title: En feil oppsto
new:
able_to: Den vil ha mulighet til
prompt: Applikasjon %{client_name} spør om tilgang til din konto
title: Autorisasjon påkrevd
show:
title: Autoriserings kode
authorized_applications:
buttons:
revoke: Opphev
confirmations:
revoke: Opphev?
index:
application: Applikasjon
created_at: Autorisert
date_format: "%Y-%m-%d %H:%M:%S"
scopes: Omfang
title: Dine autoriserte applikasjoner
errors:
messages:
access_denied: Ressurseieren eller autoriserings tjeneren avviste forespørslen.
credential_flow_not_configured: Ressurseiers passord flyt feilet på grunn av at Doorkeeper.configure.resource_owner_from_credentials ikke var konfigurert.
invalid_client: Klient autentisering feilet på grunn av ukjent klient, ingen autentisering inkludert eller autentiserings metode som ikke er støttet.
invalid_grant: Autoriseringen er ugyldig, utløpt, opphevet, stemmer ikke overens med omdirigerings-URIen eller var utstedt til en annen klient.
invalid_redirect_uri: redirect urien som var inkludert er ikke gyldig.
invalid_request: Forespørslen mangler ett eller flere parametere, inkluderte ett parameter som ikke støttes eller har feil struktur.
invalid_resource_owner: Ressurseierens detaljer er ikke gyldig, eller så kan ikke eieren finnes.
invalid_scope: Det etterspurte omfanget er ugyldig, ukjent eller har feil struktur.
invalid_token:
expired: Tilgangsbeviset har utløpt
revoked: Tilgangsbeviset har blitt opphevet
unknown: Tilgangsbeviset er ugyldig
resource_owner_authenticator_not_configured: Ressurseier kunne ikke finnes fordi Doorkeeper.configure.resource_owner_authenticator ikke er konfigurert.
server_error: Autoriserings tjeneren støtte på en uventet hendelse som hindret den i å svare på forespørslen.
temporarily_unavailable: Autoriserings tjeneren kan ikke håndtere forespørslen grunnet en midlertidig overbelastning eller tjenervedlikehold.
unauthorized_client: Klienten har ikke autorisasjon for å utføre denne forespørslen med denne metoden.
unsupported_grant_type: Autorisasjons tildelings typen er ikke støttet av denne autoriserings tjeneren.
unsupported_response_type: Autorisasjons serveren støtter ikke denne typen av forespørsler.
flash:
applications:
create:
notice: Applikasjon opprettet.
destroy:
notice: Applikasjon slettet.
update:
notice: Applikasjon oppdatert.
authorized_applications:
destroy:
notice: Applikasjon opphevet.
layouts:
admin:
nav:
applications: Applikasjoner
oauth2_provider: OAuth2 tilbyder
application:
title: OAuth autorisering påkrevet
scopes:
follow: følg, blokker, avblokker, avfølg kontoer
read: lese dine data
write: poste på dine vegne
--- {}

View File

@ -1,164 +1 @@
---
no:
about:
about_mastodon: Mastodon er et <em>gratis, åpen kildekode</em> sosialt nettverk. Et <em>desentralisert</em> alternativ til kommersielle plattformer. Slik kan det unngå risikoene ved å ha et enkelt selskap med monopol på din kommunikasjon. Velg en tjener du stoler på &mdash; uansett hvilken du velger så kan du interagere med alle andre. Alle kan kjøre sin egen Mastodon og delta sømløst i det sosiale nettverket.
about_this: Om denne instansen
apps: Applikasjoner
business_email: 'Bedriftsepost:'
contact: Kontakt
description_headline: Hva er %{domain}?
domain_count_after: andre instanser
domain_count_before: Koblet til
features:
api: Åpent api for applikasjoner og tjenester
blocks: Rikholdige blokkerings verktøy
characters: 500 tegn per post
chronology: Tidslinjer er kronologiske
ethics: 'Etisk design: Ingen reklame, ingen sporing'
gifv: GIFV sett og korte videoer
privacy: Finmaskete personvernsinnstillinger
public: Offentlige tidslinjer
features_headline: Hva skiller Mastodon fra andre sosiale nettverk
get_started: Kom i gang
links: Lenker
other_instances: Andre instanser
source_code: Kildekode
status_count_after: statuser
status_count_before: Hvem skrev
terms: Betingelser
user_count_after: brukere
user_count_before: Hjem til
accounts:
follow: Følg
followers: Følgere
following: Følger
nothing_here: Det er ingenting her!
people_followed_by: Folk som %{name} følger
people_who_follow: Folk som følger %{name}
posts: Poster
remote_follow: Følg fra andre instanser
unfollow: Avfølg
application_mailer:
settings: 'Endre foretrukne epost innstillinger: %{link}'
signature: Mastodon notiser fra %{instance}
view: 'Se:'
applications:
invalid_url: Den oppgitte URLen er ugyldig
auth:
change_password: Brukerdetaljer
didnt_get_confirmation: Fikk du ikke bekreftelsesmailen din?
forgot_password: Har du glemt passordet ditt?
login: Innlogging
logout: Logg ut
register: Bli med
resend_confirmation: Send bekreftelsesinstruksjoner på nytt
reset_password: Nullstill passord
set_new_password: Sett nytt passord
authorize_follow:
error: Uheldigvis så skjedde det en feil når vi prøvde å få tak i en konto fra en annen instans.
follow: Følg
prompt_html: 'Du (<strong>%{self}</strong>) har spurt om å følge:'
title: Følg %{acct}
datetime:
distance_in_words:
about_x_hours: "%{count}t"
about_x_months: "%{count}m"
about_x_years: "%{count}å"
almost_x_years: "%{count}å"
half_a_minute: Nylig
less_than_x_minutes: "%{count}min"
less_than_x_seconds: Nylig
over_x_years: "%{count}å"
x_days: "%{count}d"
x_minutes: "%{count}min"
x_months: "%{count}mo"
x_seconds: "%{count}s"
exports:
blocks: Du blokkerer
csv: CSV
follows: Du følger
storage: Media lagring
generic:
changes_saved_msg: Vellykket lagring av endringer!
powered_by: drevet av %{link}
save_changes: Lagre endringer
validation_errors:
one: Noe er ikke helt riktig ennå. Vær snill å se etter en gang til
other: Noe er ikke helt riktig ennå. Det er ennå %{count} feil å rette på
imports:
preface: Du kan importere data om mennesker du følger eller blokkerer inn til kontoen din på denne instansen, fra filer opprettet av eksporter fra andre instanser.
success: Din data ble mottatt og vil bli prosessert så fort som mulig.
types:
blocking: Blokkeringsliste
following: Følgeliste
upload: Opplastning
landing_strip_html: <strong>%{name}</strong> er en bruker på <strong>%{domain}</strong>. Du kan følge dem eller interagere med dem hvis du har en konto hvor som helst i fediverset. Hvis du ikke har en konto så kan du <a href="%{sign_up_path}">registrere deg her</a>.
notification_mailer:
digest:
body: 'Her er en kort oppsummering av hva du har gått glipp av på %{instance} siden du logget deg inn sist den %{since}:'
mention: "%{name} nevnte deg i:"
new_followers_summary:
one: Du har fått en ny følger. Jippi!
other: Du har fått %{count} nye følgere! Imponerende!
subject:
one: "1 ny hendelse siden ditt siste besøk \U0001F418"
other: "%{count} nye hendelser siden ditt siste besøk \U0001F418"
favourite:
body: 'Din status ble satt som favoritt av %{name}'
subject: "%{name} satte din status som favoritt."
follow:
body: "%{name} følger deg!"
subject: "%{name} følger deg"
follow_request:
body: "%{name} har spurt om å få lov til å følge deg"
subject: 'Ventende følger: %{name}'
mention:
body: 'Du ble nevnt av %{name} i:'
subject: Du ble nevnt av %{name}
reblog:
body: 'Din status fikk en boost av %{name}:'
subject: "%{name} ga din status en boost"
pagination:
next: Neste
prev: Forrige
remote_follow:
acct: Tast inn brukernavn@domene som du vil følge fra
missing_resource: Kunne ikke finne URLen for din konto
proceed: Fortsett med følging
prompt: 'Du kommer til å følge:'
settings:
authorized_apps: Autoriserte applikasjoner
back: Tilbake til Mastodon
edit_profile: Endre profil
export: Data eksport
import: Importer
preferences: Foretrukne valg
settings: Innstillinger
two_factor_auth: To-faktor autentisering
statuses:
open_in_web: Åpne i nettleser
over_character_limit: tegngrense på %{max} overskredet
show_more: Vis mer
visibilities:
private: Vis kun til følgere
public: Offentlig
unlisted: Offentlig, men vis ikke på offentlig tidslinje
stream_entries:
click_to_show: Klikk for å vise
reblogged: boostet
sensitive_content: Sensitivt innhold
time:
formats:
default: "%d, %b %Y, %H:%M"
two_factor_auth:
description_html: Hvis du skru på <strong>tofaktor autentisering</strong> vil innlogging kreve at du har telefonen din, som vil generere koder som du må taste inn.
disable: Skru av
enable: Skru på
instructions_html: "<strong>Scan denne QR-koden i Google Authenticator eller en lignende app på telefonen din</strong>. Fra nå av så vil denne applikasjonen generere koder for deg som skal brukes under innlogging"
plaintext_secret_html: 'Plain-text secret: <samp>%{secret}</samp>'
warning: Hvis du ikke kan konfigurere en autentikatorapp nå, så bør du trykke "Skru av"; ellers vil du ikke kunne logge inn.
users:
invalid_email: E-post addressen er ugyldig
invalid_otp_token: Ugyldig two-faktor kode
will_paginate:
page_gap: "&hellip;"
--- {}

View File

@ -1,46 +1 @@
---
no:
simple_form:
hints:
defaults:
avatar: PNG, GIF eller JPG. Maksimalt 2MB. Vil bli nedskalert til 120x120px
display_name: Maksimalt 30 tegn
header: PNG, GIF eller JPG. Maksimalt 2MB. Vil bli nedskalert til 700x335px
locked: Krever at du manuelt godkjenner følgere og setter standard beskyttelse av poster til kun-følgere
note: Maksimalt 160 tegn
imports:
data: CSV fil eksportert fra en annen Mastodon instans
labels:
defaults:
avatar: Avatar
confirm_new_password: Bekreft nytt passord
confirm_password: Bekreft passord
current_password: Nåværende passord
data: Data
display_name: Visningsnavn
email: E-post adresse
header: Header
locale: Språk
locked: Endre konto til privat
new_password: Nytt passord
note: Biografi
otp_attempt: To-faktor kode
password: Passord
setting_default_privacy: Leserettigheter for poster
type: Importeringstype
username: Brukernavn
interactions:
must_be_follower: Blokker meldinger fra ikke-følgere
must_be_following: Blokker meldinger fra folk du ikke følger
notification_emails:
digest: Send oppsummerings eposter
favourite: Send e-post når noen setter din status som favoritt
follow: Send e-post når noen følger deg
follow_request: Send e-post når noen spør om å få følge deg
mention: Send e-post når noen nevner deg
reblog: Send e-post når noen reblogger din status
'no': 'Nei'
required:
mark: "*"
text: påkrevd
'yes': 'Ja'
--- {}

View File

@ -14,11 +14,11 @@ SimpleNavigation::Configuration.run do |navigation|
settings.item :authorized_apps, safe_join([fa_icon('list fw'), t('settings.authorized_apps')]), oauth_authorized_applications_url
end
primary.item :admin, safe_join([fa_icon('cogs fw'), 'Administration']), admin_accounts_url, if: proc { current_user.admin? } do |admin|
primary.item :admin, safe_join([fa_icon('cogs fw'), 'Administration']), admin_reports_url, if: proc { current_user.admin? } do |admin|
admin.item :reports, safe_join([fa_icon('flag fw'), 'Reports']), admin_reports_url, highlights_on: %r{/admin/reports}
admin.item :accounts, safe_join([fa_icon('users fw'), 'Accounts']), admin_accounts_url, highlights_on: %r{/admin/accounts}
admin.item :pubsubhubbubs, safe_join([fa_icon('paper-plane-o fw'), 'PubSubHubbub']), admin_pubsubhubbub_index_url
admin.item :domain_blocks, safe_join([fa_icon('lock fw'), 'Domain Blocks']), admin_domain_blocks_url
admin.item :domain_blocks, safe_join([fa_icon('lock fw'), 'Domain Blocks']), admin_domain_blocks_url, highlights_on: %r{/admin/domain_blocks}
admin.item :sidekiq, safe_join([fa_icon('diamond fw'), 'Sidekiq']), sidekiq_url
admin.item :pghero, safe_join([fa_icon('database fw'), 'PgHero']), pghero_url
admin.item :settings, safe_join([fa_icon('cogs fw'), 'Site Settings']), admin_settings_url

View File

@ -77,7 +77,7 @@ Rails.application.routes.draw do
namespace :admin do
resources :pubsubhubbub, only: [:index]
resources :domain_blocks, only: [:index, :create]
resources :domain_blocks, only: [:index, :new, :create]
resources :settings, only: [:index, :update]
resources :reports, only: [:index, :show] do