fix typo in 🇵🇱 (#8075)

This commit is contained in:
Marcin Mikołajczak 2018-07-26 01:42:33 +02:00 committed by Yamagishi Kazutoshi
parent 69bf116345
commit ba6a592b39

View File

@ -234,7 +234,7 @@
"reply_indicator.cancel": "Anuluj",
"report.forward": "Przekaż na {target}",
"report.forward_hint": "To konto znajduje się na innej instancji. Czy chcesz wysłać anonimową kopię zgłoszenia rnież na nią?",
"report.hint": "Zgłoszenie zostanie wysłane moderatorom Twojej instancji. Poniżej możesz też umieścić wyjaśnieni dlaczego zgłaszasz to konto:",
"report.hint": "Zgłoszenie zostanie wysłane moderatorom Twojej instancji. Poniżej możesz też umieścić wyjaśnienie dlaczego zgłaszasz to konto:",
"report.placeholder": "Dodatkowe komentarze",
"report.submit": "Wyślij",
"report.target": "Zgłaszanie {target}",