I18n: Update Czech translation (#10832)

This commit is contained in:
Aditoo17 2019-05-25 22:34:40 +02:00 committed by Yamagishi Kazutoshi
parent 1e5532e693
commit d55d8a611b
1 changed files with 2 additions and 0 deletions

View File

@ -26,6 +26,7 @@ cs:
password: Použijte alespoň 8 znaků
phrase: Shoda bude nalezena bez ohledu na velikost písmen v těle tootu či varování o obsahu
scopes: Která API bude aplikaci povoleno používat. Pokud vyberete rozsah nejvyššího stupně, nebudete je muset vybírat jednotlivě.
setting_advanced_layout: Pokročilé rozhraní se skládá z několika přizpůsobitelných sloupců
setting_aggregate_reblogs: Nezobrazovat nové boosty pro tooty, které byly nedávno boostnuty (ovlivňuje pouze nově přijaté boosty)
setting_default_language: Jazyk vašich tootů může být detekován automaticky, není to však vždy přesné
setting_display_media_default: Skrývat média označená jako citlivá
@ -90,6 +91,7 @@ cs:
otp_attempt: Dvoufázový kód
password: Heslo
phrase: Klíčové slovo či fráze
setting_advanced_layout: Povolit pokročilé webové rozhraní
setting_aggregate_reblogs: Seskupovat boosty v časových osách
setting_auto_play_gif: Automaticky přehrávat animace GIF
setting_boost_modal: Zobrazovat před boostnutím potvrzovací okno