Update hr.json (#3609)

This commit is contained in:
May Kittens Devour Your Soul 2017-06-06 13:19:05 +02:00 committed by Eugen Rochko
parent d81b706f12
commit dcf73ddeff
1 changed files with 57 additions and 57 deletions

View File

@ -1,6 +1,6 @@
{
"account.block": "Blokiraj @{name}",
"account.block_domain": "Hide everything from {domain}",
"account.block_domain": "Sakrij sve sa {domain}",
"account.disclaimer": "Ovaj korisnik je sa druge instance. Ovaj broj bi mogao biti veći.",
"account.edit_profile": "Uredi profil",
"account.follow": "Slijedi",
@ -14,7 +14,7 @@
"account.report": "Prijavi @{name}",
"account.requested": "Čeka pristanak",
"account.unblock": "Deblokiraj @{name}",
"account.unblock_domain": "Unhide {domain}",
"account.unblock_domain": "Otkrij {domain}",
"account.unfollow": "Prestani slijediti",
"account.unmute": "Poništi utišavanje @{name}",
"boost_modal.combo": "Možeš pritisnuti {combo} kako bi ovo preskočio sljedeći put",
@ -23,57 +23,57 @@
"column.favourites": "Favoriti",
"column.follow_requests": "Zahtjevi za slijeđenje",
"column.home": "Dom",
"column.mutes": "Muted users",
"column.mutes": "Utišani korisnici",
"column.notifications": "Notifikacije",
"column.public": "Federalni timeline",
"column_back_button.label": "Natrag",
"column_header.pin": "Pin",
"column_header.unpin": "Unpin",
"column_subheading.navigation": "Navigation",
"column_subheading.settings": "Settings",
"compose_form.lock_disclaimer": "Your account is not {locked}. Anyone can follow you to view your follower-only posts.",
"compose_form.lock_disclaimer.lock": "locked",
"column_subheading.navigation": "Navigacija",
"column_subheading.settings": "Postavke",
"compose_form.lock_disclaimer": "Tvoj račun nije {locked}. Svatko te može slijediti i vidjeti tvoje postove namijenjene samo sljedbenicima.",
"compose_form.lock_disclaimer.lock": "zaključan",
"compose_form.placeholder": "Što ti je na umu?",
"compose_form.privacy_disclaimer": "Tvoj privatni status će biti dostavljen spomenutim korisnicima na {domains}. Vjeruješ li {domainsCount, plural, one {that server} drugim {those servers}}? Privatnost postova radi samo na Mastodon instancama. Ako {domains} {domainsCount, plural, one {is not a Mastodon instance} other {are not Mastodon instances}}, neće biti indikacije da je tvoj post privatan, i mogao bit biti podignut ili biti učinjen vidljivim na drugi način neželjenim primateljima.",
"compose_form.privacy_disclaimer": "Tvoj privatni status će biti dostavljen spomenutim korisnicima na {domains}. Vjeruješ li {domainsCount, plural, one {that server} drugim {those servers}}? Privatnost postova radi samo na Mastodon instancama. Ako {domains} {domainsCount, plural, one {is not a Mastodon instance} other {are not Mastodon instances}}, neće biti indikacije da je tvoj post privatan, i mogao bi biti podignut ili biti učinjen vidljivim na drugi način neželjenim primateljima.",
"compose_form.publish": "Toot",
"compose_form.publish_loud": "{publish}!",
"compose_form.sensitive": "Označi media sadržaj kao osjetljiv",
"compose_form.spoiler": "Sakrij text iza upozorenja",
"compose_form.spoiler_placeholder": "Upozorenje o sadržaju",
"confirmation_modal.cancel": "Cancel",
"confirmations.block.confirm": "Block",
"confirmations.block.message": "Are you sure you want to block {name}?",
"confirmations.delete.confirm": "Delete",
"confirmations.delete.message": "Are you sure you want to delete this status?",
"confirmations.domain_block.confirm": "Hide entire domain",
"confirmations.domain_block.message": "Are you really, really sure you want to block the entire {domain}? In most cases a few targeted blocks or mutes are sufficient and preferable.",
"confirmations.mute.confirm": "Mute",
"confirmations.mute.message": "Are you sure you want to mute {name}?",
"emoji_button.activity": "Activity",
"emoji_button.flags": "Flags",
"emoji_button.food": "Food & Drink",
"confirmation_modal.cancel": "Otkaži",
"confirmations.block.confirm": "Blokiraj",
"confirmations.block.message": "Jesi li siguran da želiš blokirati {name}?",
"confirmations.delete.confirm": "Obriši",
"confirmations.delete.message": "Jesi li siguran da želiš obrisati ovaj status?",
"confirmations.domain_block.confirm": "Sakrij cijelu domenu",
"confirmations.domain_block.message": "Jesi li zaista, zaista siguran da želiš blokirati sve sa {domain}? U većini slučajeva nekoliko ciljanih blokiranja ili utišavanja je dostatno i poželjnije.",
"confirmations.mute.confirm": "Utišaj",
"confirmations.mute.message": "Jesi li siguran da želiš utišati {name}?",
"emoji_button.activity": "Aktivnost",
"emoji_button.flags": "Zastave",
"emoji_button.food": "Hrana & Piće",
"emoji_button.label": "Umetni smajlije",
"emoji_button.nature": "Nature",
"emoji_button.objects": "Objects",
"emoji_button.people": "People",
"emoji_button.search": "Search...",
"emoji_button.symbols": "Symbols",
"emoji_button.travel": "Travel & Places",
"emoji_button.objects": "Objekti",
"emoji_button.people": "Ljudi",
"emoji_button.search": "Traži...",
"emoji_button.symbols": "Simboli",
"emoji_button.travel": "Putovanja i Mjesta",
"empty_column.community": "Lokalni timeline je prazan. Napiši nešto javno kako bi pokrenuo stvari!",
"empty_column.hashtag": "Još ne postoji ništa s ovim hashtagom.",
"empty_column.home": "Još ne slijediš nikoga. Posjeti {public} ili koristi tražilicu kako bi počeo i upoznao druge korisnike.",
"empty_column.home.inactivity": "Your home feed is empty. If you have been inactive for a while, it will be regenerated for you soon.",
"empty_column.home.inactivity": "Tvoj home feed je prazan. Ako si neko vrijeme bio neaktivan, regenerirat će se uskoro.",
"empty_column.home.public_timeline": "javni timeline",
"empty_column.notifications": "Još nemaš notifikacija. Komuniciraj sa drugima kako bi započeo razgovor.",
"empty_column.public": "Ovdje nema ništa! Napiši nešto javno, ili ručno slijedi korisnike sa drugih instanci kako bi popunio",
"follow_request.authorize": "Authoriziraj",
"follow_request.authorize": "Autoriziraj",
"follow_request.reject": "Odbij",
"getting_started.appsshort": "Apps",
"getting_started.faq": "FAQ",
"getting_started.heading": "Počnimo",
"getting_started.open_source_notice": "Mastodon je softver otvorenog koda. Možeš pridonijeti ili prijaviti probleme na GitHubu {github}.",
"getting_started.support": "{faq} • {userguide} • {apps}",
"getting_started.userguide": "User Guide",
"getting_started.userguide": "Vodič za korisnike",
"home.column_settings.advanced": "Napredno",
"home.column_settings.basic": "Osnovno",
"home.column_settings.filter_regex": "Filtriraj s regularnim izrazima",
@ -88,10 +88,10 @@
"navigation_bar.community_timeline": "Lokalni timeline",
"navigation_bar.edit_profile": "Uredi profil",
"navigation_bar.favourites": "Favoriti",
"navigation_bar.follow_requests": "Zahtjevi za sljeđenje",
"navigation_bar.info": "Proširena informacija",
"navigation_bar.follow_requests": "Zahtjevi za slijeđenje",
"navigation_bar.info": "Više informacija",
"navigation_bar.logout": "Odjavi se",
"navigation_bar.mutes": "Muted users",
"navigation_bar.mutes": "Utišani korisnici",
"navigation_bar.preferences": "Postavke",
"navigation_bar.public_timeline": "Federalni timeline",
"notification.favourite": "{name} je lajkao tvoj status",
@ -108,26 +108,26 @@
"notifications.column_settings.show": "Prikaži u stupcu",
"notifications.column_settings.sound": "Sviraj zvuk",
"notifications.settings": "Postavke rubrike",
"onboarding.done": "Done",
"onboarding.next": "Next",
"onboarding.page_five.public_timelines": "The local timeline shows public posts from everyone on {domain}. The federated timeline shows public posts from everyone who people on {domain} follow. These are the Public Timelines, a great way to discover new people.",
"onboarding.page_four.home": "The home timeline shows posts from people you follow.",
"onboarding.page_four.notifications": "The notifications column shows when someone interacts with you.",
"onboarding.page_one.federation": "Mastodon is a network of independent servers joining up to make one larger social network. We call these servers instances.",
"onboarding.page_one.handle": "You are on {domain}, so your full handle is {handle}",
"onboarding.page_one.welcome": "Welcome to Mastodon!",
"onboarding.page_six.admin": "Your instance's admin is {admin}.",
"onboarding.page_six.almost_done": "Almost done...",
"onboarding.page_six.appetoot": "Bon Appetoot!",
"onboarding.page_six.apps_available": "There are {apps} available for iOS, Android and other platforms.",
"onboarding.page_six.github": "Mastodon is free open-source software. You can report bugs, request features, or contribute to the code on {github}.",
"onboarding.page_six.guidelines": "community guidelines",
"onboarding.page_six.read_guidelines": "Please read {domain}'s {guidelines}!",
"onboarding.page_six.various_app": "mobile apps",
"onboarding.page_three.profile": "Edit your profile to change your avatar, bio, and display name. There, you will also find other preferences.",
"onboarding.page_three.search": "Use the search bar to find people and look at hashtags, such as {illustration} and {introductions}. To look for a person who is not on this instance, use their full handle.",
"onboarding.page_two.compose": "Write posts from the compose column. You can upload images, change privacy settings, and add content warnings with the icons below.",
"onboarding.skip": "Skip",
"onboarding.done": "Učinjeno",
"onboarding.next": "Sljedeća",
"onboarding.page_five.public_timelines": "The local timeline prikazuje javne postove svih na {domain}. Federalni timeline pokazuje javne postove svih sa {domain} domena koje slijediš. To je sjajan način da otkriješ nove ljude.",
"onboarding.page_four.home": "The home timeline prikazuje samo postove ljudi koje slijediš.",
"onboarding.page_four.notifications": "Stupac notifikacija pokazuje kada je netko u interakciji s tobom.",
"onboarding.page_one.federation": "Mastodon je mreža nezavisnih servera udruženih kako bi stvorili veću socijalnu mrežu. Te servere zovemo instance.",
"onboarding.page_one.handle": "Ti si na {domain}, tako da je tvoj potpuni opis {handle}",
"onboarding.page_one.welcome": "Dobro došli u Mastodon!",
"onboarding.page_six.admin": "Administrator tvoje instance je {admin}.",
"onboarding.page_six.almost_done": "Još malo pa gotovo...",
"onboarding.page_six.appetoot": "Živjeli!",
"onboarding.page_six.apps_available": "Postoje {apps} dostupne za iOS, Android i druge platforme.",
"onboarding.page_six.github": "Mastodon je besplatan softver otvorenog koda. Možeš prijaviti greške, zahtijevati mogućnosti, ili pridonijeti kodu na {github}.",
"onboarding.page_six.guidelines": "smjernice zajednice",
"onboarding.page_six.read_guidelines": "Molimo, pročitaj {domain}'s {guidelines}!",
"onboarding.page_six.various_app": "mobilne aplikacije",
"onboarding.page_three.profile": "Uredi svoj profil mijenjanjem avatara, biografije i imena koje će biti prikazano. Naći ćeš i druge korisne postavke.",
"onboarding.page_three.search": "Koristi tražilicu kako bi pronašao ljude i sadržaj sa određenim hashtagovima, kao što su {illustration} i {introductions}. Da bi našao osobu koja nije na ovoj instanci, upotrijebi njihov puni opis.",
"onboarding.page_two.compose": "Piši postove u stupcu za njihovo sastavljanje. Možeš uploadati slike, promijeniti postavke privatnosti, i dodati upozorenja o sadržaju s ikonama ispod.",
"onboarding.skip": "Preskoči",
"privacy.change": "Podesi status privatnosti",
"privacy.direct.long": "Prikaži samo spomenutim korisnicima",
"privacy.direct.short": "Direktno",
@ -144,35 +144,35 @@
"report.target": "Prijavljivanje",
"search.placeholder": "Traži",
"search_results.total": "{count, number} {count, plural, one {result} other {results}}",
"status.cannot_reblog": "This post cannot be boosted",
"status.cannot_reblog": "Ovaj post ne može biti podignut",
"status.delete": "Obriši",
"status.favourite": "Označi omiljenim",
"status.load_more": "Učitaj više",
"status.media_hidden": "Sakriven media sadržaj",
"status.mention": "Spomeni @{name}",
"status.mute_conversation": "Mute conversation",
"status.mute_conversation": "Utišaj razgovor",
"status.open": "Proširi ovaj status",
"status.reblog": "Podigni",
"status.reblogged_by": "{name} je podigao",
"status.reply": "Odgovori",
"status.replyAll": "Reply to thread",
"status.replyAll": "Odgovori na temu",
"status.report": "Prijavi @{name}",
"status.sensitive_toggle": "Klikni da bi vidio",
"status.sensitive_warning": "Osjetljiv sadržaj",
"status.show_less": "Pokaži manje",
"status.show_more": "Pokaži više",
"status.unmute_conversation": "Unmute conversation",
"status.unmute_conversation": "Poništi utišavanje razgovora",
"tabs_bar.compose": "Sastavi",
"tabs_bar.federated_timeline": "Federalni",
"tabs_bar.home": "Dom",
"tabs_bar.local_timeline": "Lokalno",
"tabs_bar.notifications": "Notifikacije",
"upload_area.title": "Povuci & spusti kako bi uploadao",
"upload_area.title": "Povuci i spusti kako bi uploadao",
"upload_button.label": "Dodaj media",
"upload_form.undo": "Poništi",
"upload_progress.label": "Uploadam...",
"video_player.expand": "Proširi video",
"video_player.toggle_sound": "Toggle zvuk",
"video_player.toggle_visible": "Preklopi vidljivost",
"video_player.video_error": "Video could not be played"
"video_player.video_error": "Video nije mogao biti prikazan"
}