Merge branch 'main' into glitch-soc/merge-upstream

master
Claire 2022-04-28 18:16:42 +02:00
commit f23f784f18
87 changed files with 911 additions and 678 deletions

View File

@ -2,6 +2,8 @@
module Admin
class DashboardController < BaseController
include Redisable
def index
@system_checks = Admin::SystemCheck.perform
@time_period = (29.days.ago.to_date...Time.now.utc.to_date)
@ -15,10 +17,10 @@ module Admin
def redis_info
@redis_info ||= begin
if Redis.current.is_a?(Redis::Namespace)
Redis.current.redis.info
if redis.is_a?(Redis::Namespace)
redis.redis.info
else
Redis.current.info
redis.info
end
end
end

View File

@ -3,6 +3,7 @@
class MediaProxyController < ApplicationController
include RoutingHelper
include Authorization
include Redisable
skip_before_action :store_current_location
skip_before_action :require_functional!
@ -45,7 +46,7 @@ class MediaProxyController < ApplicationController
end
def lock_options
{ redis: Redis.current, key: "media_download:#{params[:id]}", autorelease: 15.minutes.seconds }
{ redis: redis, key: "media_download:#{params[:id]}", autorelease: 15.minutes.seconds }
end
def reject_media?

View File

@ -2,6 +2,7 @@
class Settings::ExportsController < Settings::BaseController
include Authorization
include Redisable
skip_before_action :require_functional!
@ -28,6 +29,6 @@ class Settings::ExportsController < Settings::BaseController
end
def lock_options
{ redis: Redis.current, key: "backup:#{current_user.id}" }
{ redis: redis, key: "backup:#{current_user.id}" }
end
end

View File

@ -1,6 +1,6 @@
{
"account.account_note_header": "Nota",
"account.add_or_remove_from_list": "Afegir o Treure de les llistes",
"account.add_or_remove_from_list": "Afegeix o treu de les llistes",
"account.badges.bot": "Bot",
"account.badges.group": "Grup",
"account.block": "Bloqueja @{name}",
@ -8,43 +8,43 @@
"account.blocked": "Bloquejat",
"account.browse_more_on_origin_server": "Navega més en el perfil original",
"account.cancel_follow_request": "Anul·la la sol·licitud de seguiment",
"account.direct": "Enviar missatge directe a @{name}",
"account.direct": "Envia missatge directe a @{name}",
"account.disable_notifications": "Deixa de notificar-me les publicacions de @{name}",
"account.domain_blocked": "Domini bloquejat",
"account.edit_profile": "Editar el perfil",
"account.edit_profile": "Edita el perfil",
"account.enable_notifications": "Notificam les publicacions de @{name}",
"account.endorse": "Recomana en el teu perfil",
"account.follow": "Segueix",
"account.followers": "Seguidors",
"account.followers.empty": "Encara ningú no segueix aquest usuari.",
"account.followers_counter": "{count, plural, one {{counter} Seguidor} other {{counter} Seguidors}}",
"account.following": "Seguint",
"account.following": "Seguits",
"account.following_counter": "{count, plural, other {{counter} Seguint}}",
"account.follows.empty": "Aquest usuari encara no segueix a ningú.",
"account.follows.empty": "Aquest usuari encara no segueix ningú.",
"account.follows_you": "Et segueix",
"account.hide_reblogs": "Amaga els impulsos de @{name}",
"account.joined": "Unit des de {date}",
"account.joined": "Membre des de {date}",
"account.link_verified_on": "La propietat d'aquest enllaç es va verificar el dia {date}",
"account.locked_info": "Aquest estat de privadesa del compte està definit com a bloquejat. El propietari revisa manualment qui pot seguir-lo.",
"account.media": "Mèdia",
"account.mention": "Esmenta @{name}",
"account.moved_to": "{name} s'ha mogut a:",
"account.moved_to": "{name} s'ha traslladat a:",
"account.mute": "Silencia @{name}",
"account.mute_notifications": "Notificacions silenciades de @{name}",
"account.mute_notifications": "Silencia les notificacions de @{name}",
"account.muted": "Silenciat",
"account.posts": "Publicacions",
"account.posts_with_replies": "Publicacions i respostes",
"account.report": "Informar sobre @{name}",
"account.requested": "Esperant aprovació. Clic per a cancel·lar la petició de seguiment",
"account.report": "Informa sobre @{name}",
"account.requested": "Esperant aprovació. Fes clic per cancel·lar la petició de seguiment",
"account.share": "Comparteix el perfil de @{name}",
"account.show_reblogs": "Mostra els impulsos de @{name}",
"account.statuses_counter": "{count, plural, one {{counter} Publicació} other {{counter} Publicacions}}",
"account.unblock": "Desbloqueja @{name}",
"account.unblock_domain": "Desbloqueja el domini {domain}",
"account.unblock_short": "Desbloqueja",
"account.unendorse": "No recomanar en el perfil",
"account.unendorse": "No recomanis en el perfil",
"account.unfollow": "Deixa de seguir",
"account.unmute": "Treure silenci de @{name}",
"account.unmute": "Deixa de silenciar @{name}",
"account.unmute_notifications": "Activar notificacions de @{name}",
"account.unmute_short": "Deixa de silenciar",
"account_note.placeholder": "Fes clic per afegir una nota",
@ -53,14 +53,14 @@
"admin.dashboard.retention.average": "Mitjana",
"admin.dashboard.retention.cohort": "Mes del registre",
"admin.dashboard.retention.cohort_size": "Nous usuaris",
"alert.rate_limited.message": "Si us plau prova-ho després de {retry_time, time, medium}.",
"alert.rate_limited.message": "Si us plau, torna-ho a provar després de {retry_time, time, medium}.",
"alert.rate_limited.title": "Límit de freqüència",
"alert.unexpected.message": "S'ha produït un error inesperat.",
"alert.unexpected.title": "Vaja!",
"announcement.announcement": "Anunci",
"attachments_list.unprocessed": "(sense processar)",
"autosuggest_hashtag.per_week": "{count} per setmana",
"boost_modal.combo": "Pots prémer {combo} per saltar-te això el proper cop",
"boost_modal.combo": "Pots prémer {combo} per evitar-ho el pròxim cop",
"bundle_column_error.body": "S'ha produït un error en carregar aquest component.",
"bundle_column_error.retry": "Torna-ho a provar",
"bundle_column_error.title": "Error de connexió",
@ -71,7 +71,7 @@
"column.bookmarks": "Marcadors",
"column.community": "Línia de temps local",
"column.direct": "Missatges directes",
"column.directory": "Navega els perfils",
"column.directory": "Navega pels perfils",
"column.domain_blocks": "Dominis bloquejats",
"column.favourites": "Favorits",
"column.follow_requests": "Peticions per a seguir-te",
@ -92,50 +92,50 @@
"community.column_settings.local_only": "Només local",
"community.column_settings.media_only": "Només multimèdia",
"community.column_settings.remote_only": "Només remot",
"compose_form.direct_message_warning": "Aquesta publicació només serà enviat als usuaris esmentats.",
"compose_form.direct_message_warning_learn_more": "Aprèn més",
"compose_form.hashtag_warning": "Aquesta publicació no es mostrarà en cap etiqueta ja que no està llistada. Només les publicacions públiques poden ser cercades per etiqueta.",
"compose_form.lock_disclaimer": "El teu compte no està bloquejat {locked}. Tothom pot seguir-te i veure els teus missatges només a seguidors.",
"compose_form.direct_message_warning": "Aquesta publicació només s'enviarà als usuaris esmentats.",
"compose_form.direct_message_warning_learn_more": "Més informació",
"compose_form.hashtag_warning": "Aquesta publicació no es mostrarà en cap etiqueta, ja que no està llistada. Només les publicacions públiques es poden cercar per etiqueta.",
"compose_form.lock_disclaimer": "El teu compte no està bloquejat {locked}. Tothom pot seguir-te i veure els teus missatges només per a seguidors.",
"compose_form.lock_disclaimer.lock": "bloquejat",
"compose_form.placeholder": "En què penses?",
"compose_form.poll.add_option": "Afegir una opció",
"compose_form.placeholder": "Què et passa pel cap?",
"compose_form.poll.add_option": "Afegeix una opció",
"compose_form.poll.duration": "Durada de l'enquesta",
"compose_form.poll.option_placeholder": "Opció {number}",
"compose_form.poll.remove_option": "Elimina aquesta opció",
"compose_form.poll.switch_to_multiple": "Canvia lenquesta per a permetre diverses opcions",
"compose_form.poll.switch_to_single": "Canvia lenquesta per a permetre una única opció",
"compose_form.publish": "Publicar",
"compose_form.poll.switch_to_single": "Canvia lenquesta per permetre una única opció",
"compose_form.publish": "Publica",
"compose_form.publish_loud": "{publish}!",
"compose_form.save_changes": "Desa els canvis",
"compose_form.sensitive.hide": "{count, plural, one {Marca mèdia com a sensible} other {Marca mèdia com a sensible}}",
"compose_form.sensitive.marked": "{count, plural, one {Mèdia està marcat com a sensible} other {Mèdia estan marcats com a sensible}}",
"compose_form.sensitive.unmarked": "{count, plural, one {Mèdia no està marcada com a sensible} other {Mèdia no estan marcats com a sensibles}}",
"compose_form.spoiler.marked": "Treu l'avís de contingut",
"compose_form.sensitive.hide": "{count, plural, one {Marca contingut com a sensible} other {Marca contingut com a sensible}}",
"compose_form.sensitive.marked": "{count, plural, one {Contingut marcat com a sensible} other {Contingut marcat com a sensible}}",
"compose_form.sensitive.unmarked": "{count, plural, one {Contingut no marcat com a sensible} other {Contingut no marcat com a sensible}}",
"compose_form.spoiler.marked": "Elimina l'avís de contingut",
"compose_form.spoiler.unmarked": "Afegeix avís de contingut",
"compose_form.spoiler_placeholder": "Escriu l'avís aquí",
"confirmation_modal.cancel": "Cancel·la",
"confirmations.block.block_and_report": "Bloqueja i informa",
"confirmations.block.confirm": "Bloqueja",
"confirmations.block.message": "Estàs segur que vols bloquejar a {name}?",
"confirmations.block.message": "Segur que vols bloquejar a {name}?",
"confirmations.delete.confirm": "Suprimeix",
"confirmations.delete.message": "Estàs segur que vols suprimir aquesta publicació?",
"confirmations.delete.message": "Segur que vols suprimir aquesta publicació?",
"confirmations.delete_list.confirm": "Suprimeix",
"confirmations.delete_list.message": "Estàs segur que vols suprimir permanentment aquesta llista?",
"confirmations.delete_list.message": "Segur que vols suprimir permanentment aquesta llista?",
"confirmations.discard_edit_media.confirm": "Descarta",
"confirmations.discard_edit_media.message": "Tens canvis no desats de la descripciò de mèdia o previsualització, els vols descartar?",
"confirmations.discard_edit_media.message": "Tens canvis no desats en la descripció del contingut o en la previsualització, els vols descartar?",
"confirmations.domain_block.confirm": "Bloqueja el domini sencer",
"confirmations.domain_block.message": "Estàs segur, realment segur que vols bloquejar totalment {domain}? En la majoria dels casos bloquejar o silenciar uns pocs objectius és suficient i preferible. No veuràs contingut daquest domini en cap de les línies de temps ni en les notificacions. Els teus seguidors daquest domini seran eliminats.",
"confirmations.domain_block.message": "N'estàs segur del tot que vols bloquejar totalment {domain}? En la majoria dels casos, bloquejar o silenciar uns pocs objectius és suficient i preferible. No veuràs el contingut daquest domini en cap de les línies de temps ni en les notificacions. Els teus seguidors daquest domini s'elimiran.",
"confirmations.logout.confirm": "Tancar sessió",
"confirmations.logout.message": "Segur que vols tancar la sessió?",
"confirmations.mute.confirm": "Silencia",
"confirmations.mute.explanation": "Això amagarà les seves publicacions i les que els mencionen però encara els permetrà veure les teves i seguir-te.",
"confirmations.mute.message": "Estàs segur que vols silenciar {name}?",
"confirmations.redraft.confirm": "Esborrar i refer",
"confirmations.redraft.message": "Estàs segur que vols esborrar aquesta publicació i tornar a redactar-la? Perdràs tots els impulsos i favorits, i les respostes a la publicació original es quedaran orfes.",
"confirmations.mute.explanation": "Això amagarà les seves publicacions i les que els mencionen, però encara els permetrà veure les teves i seguir-te.",
"confirmations.mute.message": "Segur que vols silenciar {name}?",
"confirmations.redraft.confirm": "Esborra'l i reescriure-lo",
"confirmations.redraft.message": "Segur que vols esborrar aquesta publicació i tornar-la a escriure? Perdràs tots els impulsos i els favorits, i les respostes a la publicació original es quedaran orfes.",
"confirmations.reply.confirm": "Respon",
"confirmations.reply.message": "Responen ara es sobreescriurà el missatge que estàs editant. Estàs segur que vols continuar?",
"confirmations.reply.message": "Si respons ara, sobreescriuràs el missatge que estàs editant. Segur que vols continuar?",
"confirmations.unfollow.confirm": "Deixa de seguir",
"confirmations.unfollow.message": "Estàs segur que vols deixar de seguir {name}?",
"confirmations.unfollow.message": "Segur que vols deixar de seguir {name}?",
"conversation.delete": "Elimina la conversa",
"conversation.mark_as_read": "Marca com a llegida",
"conversation.open": "Veure conversa",
@ -159,32 +159,32 @@
"emoji_button.search": "Cerca...",
"emoji_button.search_results": "Resultats de la cerca",
"emoji_button.symbols": "Símbols",
"emoji_button.travel": "Viatges i Llocs",
"emoji_button.travel": "Viatges i llocs",
"empty_column.account_suspended": "Compte suspès",
"empty_column.account_timeline": "No hi ha publicacions aquí!",
"empty_column.account_timeline": "Aquí no hi ha publicacions!",
"empty_column.account_unavailable": "Perfil no disponible",
"empty_column.blocks": "Encara no has bloquejat cap usuari.",
"empty_column.bookmarked_statuses": "Encara no tens desada a marcadors cap publicació. Quan desis una apareixerà aquí.",
"empty_column.community": "La línia de temps local és buida. Escriu alguna cosa públicament per a fer rodar la pilota!",
"empty_column.direct": "Encara no tens missatges directes. Quan enviïs o rebis un, es mostrarà aquí.",
"empty_column.bookmarked_statuses": "Encara no has marcat com publicació com a preferida. Quan en marquis una apareixerà aquí.",
"empty_column.community": "La línia de temps local és buida. Escriu alguna cosa públicament per posar-ho tot en marxa!",
"empty_column.direct": "Encara no tens missatges directes. Quan n'enviïs o en rebis, es mostraran aquí.",
"empty_column.domain_blocks": "Encara no hi ha dominis bloquejats.",
"empty_column.explore_statuses": "No hi ha res en tendència ara mateix. Verifica-ho més tard!",
"empty_column.favourited_statuses": "Encara no has afavorit cap publicació. Quan ho facis, apareixerà aquí.",
"empty_column.favourites": "Ningú no ha afavorit aquesta publicació encara. Quan algú ho faci, apareixerà aquí.",
"empty_column.follow_recommendations": "Sembla que no es poden generar sugerencies per a tu. Pots provar d'emprar la cerca per a trobar gent que voldries conèixer o explorar les etiquetes en tendència.",
"empty_column.explore_statuses": "No hi ha res en tendència ara mateix. Revisa-ho més tard!",
"empty_column.favourited_statuses": "Encara no has marcat cap publicació com a preferida. Quan les marquis, apareixeran aquí.",
"empty_column.favourites": "Encara ningú no ha marcat aquesta publicació com a preferida. Quan algú ho faci, apareixerà aquí.",
"empty_column.follow_recommendations": "Sembla que no s'han pogut generar suggeriments per a tu. Pots provar d'usar la cerca per trobar persones que vulguis conèixer o explorar les etiquetes en tendència.",
"empty_column.follow_requests": "Encara no tens cap petició de seguiment. Quan en rebis una, apareixerà aquí.",
"empty_column.hashtag": "Encara no hi ha res en aquesta etiqueta.",
"empty_column.home": "La teva línia de temps és buida! Segueix més gent per a emplenar-la. {suggestions}",
"empty_column.home.suggestions": "Mira algunes sugerencies",
"empty_column.home": "La teva línia de temps és buida! Segueix més gent per omplir-la. {suggestions}",
"empty_column.home.suggestions": "Mira algunes suggeriments",
"empty_column.list": "Encara no hi ha res en aquesta llista. Quan els membres d'aquesta llista publiquin noves publicacions, apareixeran aquí.",
"empty_column.lists": "Encara no tens cap llista. Quan en facis una, apareixerà aquí.",
"empty_column.lists": "Encara no tens cap llista. Quan en creïs una, apareixerà aquí.",
"empty_column.mutes": "Encara no has silenciat cap usuari.",
"empty_column.notifications": "Encara no tens notificacions. Quan altre gent interactuï amb tu, les veuràs aquí.",
"empty_column.public": "No hi ha res aquí! Escriu públicament alguna cosa o manualment segueix usuaris d'altres servidors per a omplir-ho",
"error.unexpected_crash.explanation": "A causa d'un bug en el nostre codi o un problema de compatibilitat del navegador, aquesta pàgina podria no ser mostrada correctament.",
"error.unexpected_crash.explanation_addons": "Aquesta pàgina podria no mostrar-se correctament. Aquest error és possiblement causat per una extensió del navegador o per eienes automàtiques de traducció.",
"error.unexpected_crash.next_steps": "Prova recarregant la pàgina. Si això no ajuda, encara podries ser capaç d'utilitzar Mastodon a través d'un navegador diferent o amb una aplicació nativa.",
"error.unexpected_crash.next_steps_addons": "Prova de desactivar-les i refrescant la pàgina. Si això no ajuda, encara pots ser capaç dutilitzar Mastodon amb un altre navegador o aplicació nativa.",
"empty_column.notifications": "Encara no tens notificacions. Quan altres persones interactuïn amb tu, les veuràs aquí.",
"empty_column.public": "Aquí no hi ha res! Escriu públicament alguna cosa o segueix manualment usuaris d'altres servidors per omplir-ho",
"error.unexpected_crash.explanation": "A causa d'un error en el nostre codi o d'un problema de compatibilitat amb el navegador, aquesta pàgina no s'ha pogut mostrar correctament.",
"error.unexpected_crash.explanation_addons": "Aquesta pàgina no s'ha pogut mostrar correctament. És probable que aquest error sigui causat per un complement del navegador o per eines de traducció automàtica.",
"error.unexpected_crash.next_steps": "Prova d'actualitzar la pàgina. Si això no serveix, és possible que encara puguis fer servir Mastodon a través d'un navegador diferent o amb una aplicació nativa.",
"error.unexpected_crash.next_steps_addons": "Prova de desactivar-los i actualitza la pàgina. Si això no serveix, és possible que encara puguis fer servir Mastodon amb un altre navegador o una aplicació nativa.",
"errors.unexpected_crash.copy_stacktrace": "Còpia stacktrace al porta-retalls",
"errors.unexpected_crash.report_issue": "Informa d'un problema",
"explore.search_results": "Resultats de la cerca",
@ -198,16 +198,16 @@
"follow_recommendations.lead": "Les publicacions del usuaris que segueixes es mostraran en ordre cronològic en la teva línia de temps Inici. No tinguis por en cometre errors, pots fàcilment deixar de seguir-los en qualsevol moment!",
"follow_request.authorize": "Autoritza",
"follow_request.reject": "Rebutja",
"follow_requests.unlocked_explanation": "Tot i que el teu compte no està bloquejat, el personal de {domain} ha pensat que és possible que vulguis revisar les sol·licituds de seguiment daquests comptes de forma manual.",
"follow_requests.unlocked_explanation": "Tot i que el teu compte no està bloquejat, el personal de {domain} ha pensat que és possible que vulguis revisar les sol·licituds de seguiment daquests comptes manualment.",
"generic.saved": "Desat",
"getting_started.developers": "Desenvolupadors",
"getting_started.directory": "Directori de perfils",
"getting_started.documentation": "Documentació",
"getting_started.heading": "Primeres passes",
"getting_started.heading": "Primers passos",
"getting_started.invite": "Convidar gent",
"getting_started.open_source_notice": "Mastodon és un programari de codi obert. Pots contribuir-hi o informar de problemes a GitHub a {github}.",
"getting_started.security": "Configuració del compte",
"getting_started.terms": "Termes del servei",
"getting_started.terms": "Condicions de servei",
"hashtag.column_header.tag_mode.all": "i {additional}",
"hashtag.column_header.tag_mode.any": "o {additional}",
"hashtag.column_header.tag_mode.none": "sense {additional}",
@ -225,20 +225,20 @@
"intervals.full.days": "{number, plural, one {# dia} other {# dies}}",
"intervals.full.hours": "{number, plural, one {# hora} other {# hores}}",
"intervals.full.minutes": "{number, plural, one {# minut} other {# minuts}}",
"keyboard_shortcuts.back": "Navegar enrere",
"keyboard_shortcuts.back": "Anar enrere",
"keyboard_shortcuts.blocked": "Obre la llista d'usuaris bloquejats",
"keyboard_shortcuts.boost": "Impulsa publicació",
"keyboard_shortcuts.column": "Centra columna",
"keyboard_shortcuts.compose": "Centra l'àrea de composició de text",
"keyboard_shortcuts.column": "Centra la columna",
"keyboard_shortcuts.compose": "Centra l'àrea de composició del text",
"keyboard_shortcuts.description": "Descripció",
"keyboard_shortcuts.direct": "Obre la columna de missatges directes",
"keyboard_shortcuts.down": "Baixar en la llista",
"keyboard_shortcuts.enter": "Obrir publicació",
"keyboard_shortcuts.down": "Mou-lo avall en la llista",
"keyboard_shortcuts.enter": "Obre publicació",
"keyboard_shortcuts.favourite": "Afavorir publicació",
"keyboard_shortcuts.favourites": "Obre la llista de favorits",
"keyboard_shortcuts.favourites": "Obre la llista de preferits",
"keyboard_shortcuts.federated": "Obre la línia de temps federada",
"keyboard_shortcuts.heading": "Dreceres de teclat",
"keyboard_shortcuts.home": "Obre la línia de temps Inici",
"keyboard_shortcuts.home": "Obre la línia de temps de l'Inici",
"keyboard_shortcuts.hotkey": "Tecla d'accés directe",
"keyboard_shortcuts.legend": "Mostra aquesta llegenda",
"keyboard_shortcuts.local": "Obre la línia de temps local",
@ -246,17 +246,17 @@
"keyboard_shortcuts.muted": "Obre la llista d'usuaris silenciats",
"keyboard_shortcuts.my_profile": "Obre el teu perfil",
"keyboard_shortcuts.notifications": "Obre la columna de notificacions",
"keyboard_shortcuts.open_media": "Obre mèdia",
"keyboard_shortcuts.open_media": "Obre multimèdia",
"keyboard_shortcuts.pinned": "Obrir la llista de publicacions fixades",
"keyboard_shortcuts.profile": "Obre el perfil de l'autor",
"keyboard_shortcuts.reply": "Respon publicació",
"keyboard_shortcuts.requests": "Obre la llista de sol·licituds de seguiment",
"keyboard_shortcuts.reply": "Respon a la publicació",
"keyboard_shortcuts.requests": "Obre la llista de les sol·licituds de seguiment",
"keyboard_shortcuts.search": "Centra la barra de cerca",
"keyboard_shortcuts.spoilers": "Mostra/amaga el camp CW",
"keyboard_shortcuts.start": "Obre la columna \"Primeres passes\"",
"keyboard_shortcuts.start": "Obre la columna \"Primers passos\"",
"keyboard_shortcuts.toggle_hidden": "Mostra/oculta el text marcat com a sensible",
"keyboard_shortcuts.toggle_sensitivity": "Mostra/amaga contingut multimèdia",
"keyboard_shortcuts.toot": "Iniciar una nova publicació",
"keyboard_shortcuts.toot": "Inicia una nova publicació",
"keyboard_shortcuts.unfocus": "Descentra l'àrea de composició de text/cerca",
"keyboard_shortcuts.up": "Moure amunt en la llista",
"lightbox.close": "Tanca",
@ -264,45 +264,45 @@
"lightbox.expand": "Amplia el quadre de visualització de limatge",
"lightbox.next": "Següent",
"lightbox.previous": "Anterior",
"lists.account.add": "Afegir a la llista",
"lists.account.remove": "Treure de la llista",
"lists.delete": "Esborrar llista",
"lists.edit": "Editar llista",
"lists.edit.submit": "Canvi de títol",
"lists.new.create": "Afegir llista",
"lists.new.title_placeholder": "Nou títol de llista",
"lists.replies_policy.followed": "Qualsevol usuari seguit",
"lists.account.add": "Afegeix a la llista",
"lists.account.remove": "Elimina de la llista",
"lists.delete": "Esborra la llista",
"lists.edit": "Edita la llista",
"lists.edit.submit": "Canvia de títol",
"lists.new.create": "Afegeix llista",
"lists.new.title_placeholder": "Nou títol de la llista",
"lists.replies_policy.followed": "Qualsevol usuari que segueixis",
"lists.replies_policy.list": "Membres de la llista",
"lists.replies_policy.none": "Ningú",
"lists.replies_policy.title": "Mostra respostes a:",
"lists.search": "Cercar entre les persones que segueixes",
"lists.search": "Cerca entre les persones que segueixes",
"lists.subheading": "Les teves llistes",
"load_pending": "{count, plural, one {# element nou} other {# elements nous}}",
"loading_indicator.label": "Carregant...",
"media_gallery.toggle_visible": "{number, plural, one {Amaga imatge} other {Amaga imatges}}",
"missing_indicator.label": "No trobat",
"missing_indicator.sublabel": "Aquest recurs no pot ser trobat",
"missing_indicator.label": "No s'ha trobat",
"missing_indicator.sublabel": "Aquest recurs no s'ha trobat",
"mute_modal.duration": "Durada",
"mute_modal.hide_notifications": "Amagar notificacions d'aquest usuari?",
"mute_modal.hide_notifications": "Amagar les notificacions d'aquest usuari?",
"mute_modal.indefinite": "Indefinit",
"navigation_bar.apps": "Aplicacions mòbils",
"navigation_bar.blocks": "Usuaris bloquejats",
"navigation_bar.bookmarks": "Marcadors",
"navigation_bar.community_timeline": "Línia de temps Local",
"navigation_bar.compose": "Redactar una nova publicació",
"navigation_bar.community_timeline": "Línia de temps local",
"navigation_bar.compose": "Redacta una nova publicació",
"navigation_bar.direct": "Missatges directes",
"navigation_bar.discover": "Descobrir",
"navigation_bar.domain_blocks": "Dominis bloquejats",
"navigation_bar.edit_profile": "Editar perfil",
"navigation_bar.edit_profile": "Edita el perfil",
"navigation_bar.explore": "Explora",
"navigation_bar.favourites": "Favorits",
"navigation_bar.favourites": "Preferits",
"navigation_bar.filters": "Paraules silenciades",
"navigation_bar.follow_requests": "Sol·licituds de seguiment",
"navigation_bar.follows_and_followers": "Seguits i seguidors",
"navigation_bar.info": "Quant a aquest servidor",
"navigation_bar.info": "Sobre aquest servidor",
"navigation_bar.keyboard_shortcuts": "Dreceres de teclat",
"navigation_bar.lists": "Llistes",
"navigation_bar.logout": "Tancar sessió",
"navigation_bar.logout": "Tanca la sessió",
"navigation_bar.mutes": "Usuaris silenciats",
"navigation_bar.personal": "Personal",
"navigation_bar.pins": "Publicacions fixades",
@ -315,12 +315,12 @@
"notification.follow_request": "{name} ha sol·licitat seguir-te",
"notification.mention": "{name} t'ha esmentat",
"notification.own_poll": "La teva enquesta ha finalitzat",
"notification.poll": "Ha finalitzat una enquesta en la que has votat",
"notification.poll": "Ha finalitzat una enquesta en què has votat",
"notification.reblog": "{name} ha impulsat el teu estat",
"notification.status": "ha publicat {name}",
"notification.update": "{name} ha editat una publicació",
"notifications.clear": "Netejar notificacions",
"notifications.clear_confirmation": "Estàs segur que vols esborrar permanentment totes les teves notificacions?",
"notifications.clear": "Esborra les notificacions",
"notifications.clear_confirmation": "Segur que vols esborrar permanentment totes les teves notificacions?",
"notifications.column_settings.admin.sign_up": "Nous registres:",
"notifications.column_settings.alert": "Notificacions d'escriptori",
"notifications.column_settings.favourite": "Preferits:",
@ -337,24 +337,24 @@
"notifications.column_settings.sound": "Reproduir so",
"notifications.column_settings.status": "Noves publicacions:",
"notifications.column_settings.unread_notifications.category": "Notificacions no llegides",
"notifications.column_settings.unread_notifications.highlight": "Destaca notificacions no llegides",
"notifications.column_settings.unread_notifications.highlight": "Destaca les notificacions no llegides",
"notifications.column_settings.update": "Edicions:",
"notifications.filter.all": "Tots",
"notifications.filter.boosts": "Impulsos",
"notifications.filter.favourites": "Favorits",
"notifications.filter.favourites": "Preferits",
"notifications.filter.follows": "Seguiments",
"notifications.filter.mentions": "Mencions",
"notifications.filter.polls": "Resultats de l'enquesta",
"notifications.filter.statuses": "Actualitzacions de gent que segueixes",
"notifications.grant_permission": "Concedir permís.",
"notifications.group": "{count} notificacions",
"notifications.mark_as_read": "Marca cada notificació com a llegida",
"notifications.mark_as_read": "Marca totes les notificacions com a llegides",
"notifications.permission_denied": "Les notificacions descriptori no estan disponibles perquè prèviament sha denegat el permís al navegador",
"notifications.permission_denied_alert": "No es poden activar les notificacions del escriptori perquè el permís del navegador ha estat denegat abans",
"notifications.permission_denied_alert": "No es poden activar les notificacions de l'escriptori perquè el permís del navegador s'ha denegat prèviament",
"notifications.permission_required": "Les notificacions d'escriptori no estan disponibles perquè el permís requerit no ha estat concedit.",
"notifications_permission_banner.enable": "Activar les notificacions descriptori",
"notifications_permission_banner.how_to_control": "Per a rebre notificacions quan Mastodon no és obert cal activar les notificacions descriptori. Pots controlar amb precisió quins tipus dinteraccions generen notificacions descriptori després dactivar el botó {icon} de dalt.",
"notifications_permission_banner.title": "Mai et perdis res",
"notifications_permission_banner.enable": "Activa les notificacions descriptori",
"notifications_permission_banner.how_to_control": "Per rebre notificacions quan Mastodon no estigui obert, cal activar les notificacions descriptori. Pots controlar exactament quins tipus dinteraccions generen notificacions descriptori si actives el botó {icon} de dalt.",
"notifications_permission_banner.title": "No et perdis mai res",
"picture_in_picture.restore": "Retornal",
"poll.closed": "Finalitzada",
"poll.refresh": "Actualitza",
@ -363,12 +363,12 @@
"poll.vote": "Vota",
"poll.voted": "Vas votar per aquesta resposta",
"poll.votes": "{votes, plural, one {# vot} other {# vots}}",
"poll_button.add_poll": "Afegir una enquesta",
"poll_button.add_poll": "Afegeix una enquesta",
"poll_button.remove_poll": "Elimina l'enquesta",
"privacy.change": "Ajustar la privacitat de la publicació",
"privacy.change": "Ajusta la privacitat de la publicació",
"privacy.direct.long": "Visible només per als usuaris esmentats",
"privacy.direct.short": "Directe",
"privacy.private.long": "Visible només pels seguidors",
"privacy.private.long": "Visible només per als seguidors",
"privacy.private.short": "Només seguidors",
"privacy.public.long": "Visible per a tothom, mostrat en línies de temps públiques",
"privacy.public.short": "Públic",
@ -376,7 +376,7 @@
"privacy.unlisted.short": "No llistat",
"refresh": "Actualitza",
"regeneration_indicator.label": "Carregant…",
"regeneration_indicator.sublabel": "S'està preparant la teva línia de temps Inici!",
"regeneration_indicator.sublabel": "S'està preparant la teva línia de temps d'Inici!",
"relative_time.days": "fa {number} dies",
"relative_time.full.days": "fa {number, plural, one {# dia} other {# dies}}",
"relative_time.full.hours": "fa {number, plural, one {# hora} other {# hores}}",
@ -388,9 +388,9 @@
"relative_time.minutes": "fa {number} minuts",
"relative_time.seconds": "fa {number} segons",
"relative_time.today": "avui",
"reply_indicator.cancel": "Cancel·lar",
"reply_indicator.cancel": "Cancel·la",
"report.block": "Bloqueja",
"report.block_explanation": "No veuràs les seves publicacions. Ell no podran veure les teves publicacions ni seguir-te. Ells podran dir que estan bloquejats.",
"report.block_explanation": "No veuràs les seves publicacions. Ells no podran veure les teves publicacions ni et podran seguir. Podran saber que estan bloquejats.",
"report.categories.other": "Altres",
"report.categories.spam": "Contingut brossa",
"report.categories.violation": "El contingut viola una o més regles del servidor",
@ -399,39 +399,39 @@
"report.category.title_account": "perfil",
"report.category.title_status": "publicació",
"report.close": "Fet",
"report.comment.title": "Hi ha res més que penses hauriem de saber?",
"report.comment.title": "Hi ha res més que creguis que hauríem de saber?",
"report.forward": "Reenvia a {target}",
"report.forward_hint": "Aquest compte és d'un altre servidor. Enviar-hi també una copia anònima del informe?",
"report.forward_hint": "Aquest compte és d'un altre servidor. Vols enviar-li també una còpia anònima de l'informe?",
"report.mute": "Silencia",
"report.mute_explanation": "No veuràs les seves publicacions. Ells encara poden seguir-te i veure les teves publicacions però no sabran que han estat silenciats.",
"report.mute_explanation": "No veuràs les seves publicacions. Encara poden seguir-te i veure les teves publicacions, però no sabran que han estat silenciats.",
"report.next": "Següent",
"report.placeholder": "Comentaris addicionals",
"report.reasons.dislike": "No m'agrada",
"report.reasons.dislike_description": "Això no és quelcom que vulguis veure",
"report.reasons.other": "Això és una altre cosa",
"report.reasons.other_description": "El problema no encaixa en altres categories",
"report.reasons.spam": "Això és contingut brossa",
"report.reasons.spam_description": "Enllaços maliciosos, falç compromís o respostes repetitives",
"report.reasons.dislike_description": "No és una cosa que vulguis veure",
"report.reasons.other": "És una altra cosa",
"report.reasons.other_description": "El problema no encaixa a les altres categories",
"report.reasons.spam": "És contingut brossa",
"report.reasons.spam_description": "Enllaços maliciosos, implicació falsa o respostes repetitives",
"report.reasons.violation": "Viola les regles del servidor",
"report.reasons.violation_description": "Ets conscient que trenca regles especifiques",
"report.rules.subtitle": "Selecciona totes les aplicables",
"report.rules.title": "Quines regles han estat violades?",
"report.statuses.subtitle": "Selecciona tots els aplicables",
"report.rules.subtitle": "Selecciona tot el que correspongui",
"report.rules.title": "Quines regles s'han violat?",
"report.statuses.subtitle": "Selecciona tot el que correspongui",
"report.statuses.title": "Hi ha alguna publicació que recolzi aquest informe?",
"report.submit": "Enviar",
"report.target": "Informes {target}",
"report.thanks.take_action": "Aquestes son les teves opcions per a controlar el que veus a Mastodon:",
"report.thanks.take_action_actionable": "Mentre ho revisem, pots pendre mesures contra @{name}:",
"report.submit": "Envia",
"report.target": "Denunciant a {target}",
"report.thanks.take_action": "Aquestes són les teves opcions per controlar el que veus a Mastodon:",
"report.thanks.take_action_actionable": "Mentre ho revisem, pots prendre mesures contra @{name}:",
"report.thanks.title": "No vols veure això?",
"report.thanks.title_actionable": "Gràcies per informar, ho investigarem.",
"report.unfollow": "Deixar de seguir @{name}",
"report.unfollow_explanation": "Estàs seguint aquest compte. Per a no veure més les seves publicacions en la teva línia de temps Inici, deixa de seguir-lo.",
"search.placeholder": "Cercar",
"report.thanks.title_actionable": "Gràcies per denunciar-ho. Ho investigarem.",
"report.unfollow": "Deixa de seguir @{name}",
"report.unfollow_explanation": "Estàs seguint aquest compte. Per no veure les seves publicacions a la teva línia de temps d'Inici, deixa de seguir-lo.",
"search.placeholder": "Cerca",
"search_popout.search_format": "Format de cerca avançada",
"search_popout.tips.full_text": "Text simple recupera publicacions que has escrit, les afavorides, les impulsades o en les que has estat esmentat, així com usuaris, noms d'usuari i etiquetes.",
"search_popout.tips.full_text": "El text simple recupera publicacions que has escrit, marcat com a preferides, que has impulsat o on t'han esmentat, així com els usuaris, els noms d'usuaris i les etiquetes.",
"search_popout.tips.hashtag": "etiqueta",
"search_popout.tips.status": "publicació",
"search_popout.tips.text": "El text simple retorna coincidències amb els noms de visualització, els noms d'usuari i les etiquetes",
"search_popout.tips.text": "El text simple recupera coincidències amb els usuaris, els noms d'usuari i les etiquetes",
"search_popout.tips.user": "usuari",
"search_results.accounts": "Gent",
"search_results.all": "Tots",
@ -441,53 +441,53 @@
"search_results.statuses_fts_disabled": "La cerca de publicacions pel seu contingut no està habilitada en aquest servidor Mastodon.",
"search_results.total": "{count, number} {count, plural, one {resultat} other {resultats}}",
"status.admin_account": "Obre l'interfície de moderació per a @{name}",
"status.admin_status": "Obrir aquesta publicació a la interfície de moderació",
"status.admin_status": "Obre aquesta publicació a la interfície de moderació",
"status.block": "Bloqueja @{name}",
"status.bookmark": "Marcador",
"status.cancel_reblog_private": "Desfer l'impuls",
"status.cannot_reblog": "Aquesta publicació no pot ser impulsada",
"status.bookmark": "Afavoreix",
"status.cancel_reblog_private": "Desfés l'impuls",
"status.cannot_reblog": "Aquesta publicació no es pot impulsar",
"status.copy": "Copia l'enllaç a l'estat",
"status.delete": "Esborra",
"status.detailed_status": "Visualització detallada de la conversa",
"status.direct": "Missatge directe @{name}",
"status.direct": "Envia missatge directe a @{name}",
"status.edit": "Edita",
"status.edited": "Editat {date}",
"status.edited_x_times": "Editat {count, plural, one {{count} vegada} other {{count} vegades}}",
"status.embed": "Incrustat",
"status.embed": "Incrusta",
"status.favourite": "Favorit",
"status.filtered": "Filtrat",
"status.history.created": "{name} ha creat {date}",
"status.history.edited": "{name} ha editat {date}",
"status.load_more": "Carrega més",
"status.media_hidden": "Multimèdia amagat",
"status.mention": "Esmentar @{name}",
"status.load_more": "Carregar-ne més",
"status.media_hidden": "Multimèdia amagada",
"status.mention": "Esmenta @{name}",
"status.more": "Més",
"status.mute": "Silenciar @{name}",
"status.mute_conversation": "Silenciar conversació",
"status.open": "Ampliar aquest estat",
"status.mute": "Silencia @{name}",
"status.mute_conversation": "Silencia conversació",
"status.open": "Amplia la publicació",
"status.pin": "Fixa en el perfil",
"status.pinned": "Publicació fixada",
"status.read_more": "Llegir més",
"status.reblog": "Impuls",
"status.reblog_private": "Impulsar amb la visibilitat original",
"status.read_more": "Més informació",
"status.reblog": "Impulsa",
"status.reblog_private": "Impulsa amb la visibilitat original",
"status.reblogged_by": "{name} ha impulsat",
"status.reblogs.empty": "Encara ningú no ha impulsat aquesta publicació. Quan algú ho faci, apareixeran aquí.",
"status.redraft": "Esborrar i reescriure",
"status.redraft": "Esborra-la i reescriure-la",
"status.remove_bookmark": "Suprimeix el marcador",
"status.reply": "Respondre",
"status.replyAll": "Respondre al fil",
"status.report": "Informar sobre @{name}",
"status.reply": "Respon",
"status.replyAll": "Respon al fil",
"status.report": "Denuncia @{name}",
"status.sensitive_warning": "Contingut sensible",
"status.share": "Compartir",
"status.show_less": "Mostra menys",
"status.show_less_all": "Mostra menys per a tot",
"status.show_more": "Mostra més",
"status.show_more_all": "Mostra més per a tot",
"status.share": "Comparteix",
"status.show_less": "Mostrar-ne menys",
"status.show_less_all": "Mostrar-ne menys per a tot",
"status.show_more": "Mostrar-ne més",
"status.show_more_all": "Mostrar-ne més per a tot",
"status.show_thread": "Mostra el fil",
"status.uncached_media_warning": "No està disponible",
"status.unmute_conversation": "Activar conversació",
"status.unpin": "Deslliga del perfil",
"suggestions.dismiss": "Descartar suggeriment",
"status.unmute_conversation": "No silenciïs la conversa",
"status.unpin": "No fixis al perfil",
"suggestions.dismiss": "Ignora el suggeriment",
"suggestions.header": "És possible que estiguis interessat en…",
"tabs_bar.federated_timeline": "Federat",
"tabs_bar.home": "Inici",
@ -503,23 +503,23 @@
"timeline_hint.resources.followers": "Seguidors",
"timeline_hint.resources.follows": "Seguiments",
"timeline_hint.resources.statuses": "Publicacions més antigues",
"trends.counter_by_accounts": "{count, plural, one {{counter} persona} other {{counter} persones}} parlant-hi",
"trends.trending_now": "Ara en tendència",
"trends.counter_by_accounts": "{count, plural, one {{counter} persona} other {{counter} persones}} parlant-ne",
"trends.trending_now": "En tendència",
"ui.beforeunload": "El teu esborrany es perdrà si surts de Mastodon.",
"units.short.billion": "{count}B",
"units.short.million": "{count}M",
"units.short.thousand": "{count}K",
"upload_area.title": "Arrossega i deixa anar per a carregar",
"upload_button.label": "Afegir mèdia, un vídeo o un fitxer d'audio",
"upload_area.title": "Arrossega i deixa anar per carregar",
"upload_button.label": "Afegeix imatges, un vídeo o un fitxer d'àudio",
"upload_error.limit": "S'ha superat el límit de càrrega d'arxius.",
"upload_error.poll": "No es permet l'enviament de fitxers en les enquestes.",
"upload_form.audio_description": "Descriviu per a les persones amb pèrdua auditiva",
"upload_form.description": "Descriure per els que tenen problemes visuals",
"upload_form.description_missing": "Cap descripció afegida",
"upload_error.poll": "No es permet carregar fitxers a les enquestes.",
"upload_form.audio_description": "Descripció per a persones amb discapacitat auditiva",
"upload_form.description": "Descripció per a persones amb discapacitat visual",
"upload_form.description_missing": "No s'ha afegit cap descripció",
"upload_form.edit": "Edita",
"upload_form.thumbnail": "Canvia la miniatura",
"upload_form.undo": "Esborra",
"upload_form.video_description": "Descriu per a les persones amb pèrdua auditiva o deficiència visual",
"upload_form.video_description": "Descripció per a persones amb discapacitat auditiva o amb discapacitat visual",
"upload_modal.analyzing_picture": "Analitzant imatge…",
"upload_modal.apply": "Aplica",
"upload_modal.applying": "Aplicant…",
@ -527,18 +527,18 @@
"upload_modal.description_placeholder": "Una ràpida guineu marró salta sobre el gos mandrós",
"upload_modal.detect_text": "Detecta el text de l'imatge",
"upload_modal.edit_media": "Editar multimèdia",
"upload_modal.hint": "Fes clic o arrossega el cercle en la previsualització per escollir el punt focal que sempre serà visible de totes les miniatures.",
"upload_modal.hint": "Fes clic o arrossega el cercle en la previsualització per escollir el punt focal que sempre serà visible en totes les miniatures.",
"upload_modal.preparing_ocr": "Preparant OCR…",
"upload_modal.preview_label": "Previsualitza ({ratio})",
"upload_progress.label": "Pujant...",
"video.close": "Tancar el vídeo",
"video.close": "Tanca el vídeo",
"video.download": "Descarrega larxiu",
"video.exit_fullscreen": "Sortir de pantalla completa",
"video.expand": "Ampliar el vídeo",
"video.exit_fullscreen": "Surt de la pantalla completa",
"video.expand": "Amplia el vídeo",
"video.fullscreen": "Pantalla completa",
"video.hide": "Amaga vídeo",
"video.mute": "Silenciar el so",
"video.hide": "Amaga el vídeo",
"video.mute": "Silencia el so",
"video.pause": "Pausa",
"video.play": "Reproduir",
"video.unmute": "Activar so"
"video.play": "Reprodueix",
"video.unmute": "Activa el so"
}

View File

@ -442,7 +442,7 @@
"search_results.total": "{count, number} {count, plural, one {دەرئەنجام} other {دەرئەنجام}}",
"status.admin_account": "کردنەوەی میانڕەوی بەڕێوەبەر بۆ @{name}",
"status.admin_status": "ئەم توتە بکەوە لە ناو ڕووکاری بەڕیوەبەر",
"status.block": "بلۆکی @{name}",
"status.block": "@{name} ئاستەنگ بکە",
"status.bookmark": "نیشانه",
"status.cancel_reblog_private": "بێبەهێزکردن",
"status.cannot_reblog": "ئەم بابەتە ناتوانرێت بەرزبکرێتەوە",
@ -458,12 +458,12 @@
"status.filtered": "پاڵاوتن",
"status.history.created": "{name} created {date}",
"status.history.edited": "{name} edited {date}",
"status.load_more": "بارکردنی زیاتر",
"status.load_more": "زیاتر بار بکە",
"status.media_hidden": "میدیای شاراوە",
"status.mention": "ناوبنێ @{name}",
"status.more": "زیاتر",
"status.mute": "بێدەنگکردن @{name}",
"status.mute_conversation": "گفتوگۆی بێدەنگ",
"status.mute": "@{name} بێدەنگ بکە",
"status.mute_conversation": "بێدەنگی بکە",
"status.open": "ئەم توتە فراوان بکە",
"status.pin": "لکاندن لەسەر پرۆفایل",
"status.pinned": "توتی چەسپکراو",
@ -478,59 +478,59 @@
"status.replyAll": "بە نووسراوە وەڵام بدەوە",
"status.report": "گوزارشت @{name}",
"status.sensitive_warning": "ناوەڕۆکی هەستیار",
"status.share": "هاوبەش کردن",
"status.share": "هاوبەشی بکە",
"status.show_less": "کەمتر نیشان بدە",
"status.show_less_all": "کەمتر نیشان بدە بۆ هەمووی",
"status.show_more": "زیاتر پیشان بدە",
"status.show_less_all": "هەمووی بچووک بکەوە",
"status.show_more": "زیاتر نیشان بدە",
"status.show_more_all": "زیاتر نیشان بدە بۆ هەمووی",
"status.show_thread": "نیشاندانی گفتوگۆ",
"status.uncached_media_warning": "بەردەست نیە",
"status.unmute_conversation": "گفتوگۆی بێدەنگ",
"status.unpin": ابردن لە پرۆفایل",
"status.unpin": ە سەرەوە لایبە",
"suggestions.dismiss": "ڕەتکردنەوەی پێشنیار",
"suggestions.header": "لەوانەیە حەزت لەمەش بێت…",
"tabs_bar.federated_timeline": "گشتی",
"tabs_bar.home": "سەرەتا",
"tabs_bar.local_timeline": "ناوخۆیی",
"tabs_bar.notifications": "ئاگادارییەکان",
"tabs_bar.search": "گەڕان",
"tabs_bar.search": "بگەڕێ",
"time_remaining.days": "{number, plural, one {# ڕۆژ} other {# ڕۆژ}} ماوە",
"time_remaining.hours": "{number, plural, one {# کات} other {# کات}} ماوە",
"time_remaining.minutes": "{number, plural, one {# خۆلەک} other {# خولەک}} ماوە",
"time_remaining.moments": "ئەو ساتانەی ماونەتەوە",
"time_remaining.hours": "{number, plural, one {# کاتژمێر} other {# کاتژمێر}} ماوە",
"time_remaining.minutes": "{number, plural, one {# خولەک} other {# خولەک}} ماوە",
"time_remaining.moments": "کاتی ماوە",
"time_remaining.seconds": "{number, plural, one {# چرکە} other {# چرکە}} ماوە",
"timeline_hint.remote_resource_not_displayed": "{resource} لە ڕاژەکانی ترەوە پیشان نادرێت.",
"timeline_hint.resources.followers": "شوێنکەوتووان",
"timeline_hint.resources.followers": "شوێنکەوتوو",
"timeline_hint.resources.follows": "شوێنکەوتن",
"timeline_hint.resources.statuses": "توتی کۆن",
"timeline_hint.resources.statuses": "نێردراوی کۆن",
"trends.counter_by_accounts": "{count, plural, one {{counter} کەس} other {{counter} کەس}} گفتوگۆ دەکا",
"trends.trending_now": "گۆگران",
"ui.beforeunload": "ڕەشنووسەکەت لە دەست دەچێت ئەگەر لە ماستۆدۆن بڕۆیت.",
"units.short.billion": "{count}ملیار",
"units.short.million": "{count}ملیۆن",
"units.short.thousand": "{count}هەزار",
"upload_area.title": "ڕاکێشان & دانان بۆ بارکردن",
"upload_button.label": "زیادکردنی وێنەکان، ڤیدیۆیەک یان فایلێکی دەنگی",
"upload_error.limit": "سنووری بارکردنی فایل تێپەڕیوە.",
"upload_error.poll": "پەڕگەکە ڕێی پێنەدراوە بە ڕاپرسی باربکرێت.",
"upload_form.audio_description": "بۆ ئەو کەسانەی کە گوێ بیستیان هەیە وەسف دەکات",
"upload_form.description": "وەسف بکە بۆ کەمبینایان",
"trends.trending_now": "ڕۆژەڤ",
"ui.beforeunload": "ڕەشنووسەکەت لەدەست دەچێت ئەگەر ماستۆدۆن جێ بهێڵیت.",
"units.short.billion": "{count} ملیار",
"units.short.million": "{count} ملیۆن",
"units.short.thousand": "{count} هەزار",
"upload_area.title": "فایلەکانت ڕابکێشە ئێرە بۆ بەرزکردنەوەیان",
"upload_button.label": "وێنە، ڤیدیۆ یان پەیامی دەنگی زیاد بکە",
"upload_error.limit": "سنووری بەرزکردنەوەت بەزاندووە.",
"upload_error.poll": "فایل و ڕاپرسی پێکەوە ڕێپێنەدراون.",
"upload_form.audio_description": "پەیامەکەت بۆ نابیستەکان",
"upload_form.description": "پەیامەکەت بۆ نابیناکان",
"upload_form.description_missing": "No description added",
"upload_form.edit": "دەستکاری",
"upload_form.thumbnail": "گۆڕانی وینۆچکە",
"upload_form.undo": "سڕینەوە",
"upload_form.video_description": "بۆ کەم بینایان و کەم بیستان وەسفی بکە",
"upload_modal.analyzing_picture": "شیکردنەوەی وێنە…",
"upload_modal.apply": "جێبەجێ کردن",
"upload_form.undo": "بیسڕەوە",
"upload_form.video_description": "پەیامەکەت بۆ نابیست و نابیناکان",
"upload_modal.analyzing_picture": "وێنەکە شی دەکرێتەوە…",
"upload_modal.apply": "بیسەپێنە",
"upload_modal.applying": "Applying…",
"upload_modal.choose_image": "وێنە هەڵبژێرە",
"upload_modal.description_placeholder": "بە دڵ کەین با بە نەشئەی مەی غوباری میحنەتی دونیا",
"upload_modal.detect_text": "دەقی وێنەکە بدۆزیەوە",
"upload_modal.detect_text": "نووسینی ناو وێنەکە دەستنیشان بکە",
"upload_modal.edit_media": "دەستکاریکردنی میدیا",
"upload_modal.hint": "گەر وێنە چکۆلە یان بڕاوەبێت، خاڵی ناوەندی دیار دەکەوێت. خاڵی ناوەندی وێنە بە کرتە یان جێبەجیکردنی رێکبخەن.",
"upload_modal.preparing_ocr": "ئامادەکردنی OCR…",
"upload_modal.preview_label": "پێشبینی ({ratio})",
"upload_progress.label": "بارکردن...",
"upload_modal.preparing_ocr": "نووسینەکە دەستنیشان دەکرێت…",
"upload_modal.preview_label": "پێشبینین ({ratio})",
"upload_progress.label": "بار دەکرێت...",
"video.close": "داخستنی ڤیدیۆ",
"video.download": "داگرتنی فایل",
"video.exit_fullscreen": "دەرچوون لە پڕ شاشە",
@ -539,6 +539,6 @@
"video.hide": "شاردنەوەی ڤیدیۆ",
"video.mute": "دەنگی کپ",
"video.pause": "وەستان",
"video.play": "پەخشکردن",
"video.unmute": "دەنگ لابدە"
"video.play": "لێی بدە",
"video.unmute": "بێدەنگی مەکە"
}

View File

@ -18,7 +18,7 @@
"account.followers": "Dilynwyr",
"account.followers.empty": "Nid oes neb yn dilyn y defnyddiwr hwn eto.",
"account.followers_counter": "{count, plural, one {{counter} Ddilynwr} other {{counter} o Ddilynwyr}}",
"account.following": "Following",
"account.following": "Yn dilyn",
"account.following_counter": "{count, plural, one {{counter} yn Dilyn} other {{counter} yn Dilyn}}",
"account.follows.empty": "Nid yw'r defnyddiwr hwn yn dilyn unrhyw un eto.",
"account.follows_you": "Yn eich dilyn chi",
@ -41,16 +41,16 @@
"account.statuses_counter": "{count, plural, one {{counter} Dŵt} other {{counter} o Dŵtiau}}",
"account.unblock": "Dadflocio @{name}",
"account.unblock_domain": "Dadguddio {domain}",
"account.unblock_short": "Unblock",
"account.unblock_short": "Dad-flocio",
"account.unendorse": "Peidio a'i arddangos ar fy mhroffil",
"account.unfollow": "Dad-ddilyn",
"account.unmute": "Dad-dawelu @{name}",
"account.unmute_notifications": "Dad-dawelu hysbysiadau o @{name}",
"account.unmute_short": "Unmute",
"account.unmute_short": "Dad-dewi",
"account_note.placeholder": "Clicio i ychwanegu nodyn",
"admin.dashboard.daily_retention": "User retention rate by day after sign-up",
"admin.dashboard.monthly_retention": "User retention rate by month after sign-up",
"admin.dashboard.retention.average": "Average",
"admin.dashboard.retention.average": "Cyfartaledd",
"admin.dashboard.retention.cohort": "Sign-up month",
"admin.dashboard.retention.cohort_size": "Defnyddwyr newydd",
"alert.rate_limited.message": "Ceisiwch eto ar ôl {retry_time, time, medium}.",
@ -121,7 +121,7 @@
"confirmations.delete.message": "Ydych chi'n sicr eich bod eisiau dileu y tŵt hwn?",
"confirmations.delete_list.confirm": "Dileu",
"confirmations.delete_list.message": "Ydych chi'n sicr eich bod eisiau dileu y rhestr hwn am byth?",
"confirmations.discard_edit_media.confirm": "Discard",
"confirmations.discard_edit_media.confirm": "Gwaredu",
"confirmations.discard_edit_media.message": "You have unsaved changes to the media description or preview, discard them anyway?",
"confirmations.domain_block.confirm": "Cuddio parth cyfan",
"confirmations.domain_block.message": "A ydych yn hollol, hollol sicr eich bod am flocio y {domain} cyfan? Yn y nifer helaeth o achosion mae blocio neu tawelu ambell gyfrif yn ddigonol ac yn well. Ni fyddwch yn gweld cynnwys o'r parth hwnnw mewn unrhyw ffrydiau cyhoeddus na chwaith yn eich hysbysiadau. Bydd hyn yn cael gwared o'ch dilynwyr o'r parth hwnnw.",
@ -188,11 +188,11 @@
"errors.unexpected_crash.copy_stacktrace": "Copïo'r olrhain stac i'r clipfwrdd",
"errors.unexpected_crash.report_issue": "Rhoi gwybod am broblem",
"explore.search_results": "Search results",
"explore.suggested_follows": "For you",
"explore.title": "Explore",
"explore.trending_links": "News",
"explore.trending_statuses": "Posts",
"explore.trending_tags": "Hashtags",
"explore.suggested_follows": "I chi",
"explore.title": "Archwilio",
"explore.trending_links": "Newyddion",
"explore.trending_statuses": "Postiau",
"explore.trending_tags": "Hanshnodau",
"follow_recommendations.done": "Wedi gorffen",
"follow_recommendations.heading": "Follow people you'd like to see posts from! Here are some suggestions.",
"follow_recommendations.lead": "Posts from people you follow will show up in chronological order on your home feed. Don't be afraid to make mistakes, you can unfollow people just as easily any time!",
@ -294,7 +294,7 @@
"navigation_bar.discover": "Darganfod",
"navigation_bar.domain_blocks": "Parthau cuddiedig",
"navigation_bar.edit_profile": "Golygu proffil",
"navigation_bar.explore": "Explore",
"navigation_bar.explore": "Archwilio",
"navigation_bar.favourites": "Ffefrynnau",
"navigation_bar.filters": "Geiriau a dawelwyd",
"navigation_bar.follow_requests": "Ceisiadau dilyn",
@ -338,7 +338,7 @@
"notifications.column_settings.status": "New toots:",
"notifications.column_settings.unread_notifications.category": "Unread notifications",
"notifications.column_settings.unread_notifications.highlight": "Highlight unread notifications",
"notifications.column_settings.update": "Edits:",
"notifications.column_settings.update": "Golygiadau:",
"notifications.filter.all": "Pob",
"notifications.filter.boosts": "Hybiadau",
"notifications.filter.favourites": "Ffefrynnau",
@ -380,7 +380,7 @@
"relative_time.days": "{number}dydd",
"relative_time.full.days": "{number, plural, one {# day} other {# days}} ago",
"relative_time.full.hours": "{number, plural, one {# hour} other {# hours}} ago",
"relative_time.full.just_now": "just now",
"relative_time.full.just_now": "jyst nawr",
"relative_time.full.minutes": "{number, plural, one {# minute} other {# minutes}} ago",
"relative_time.full.seconds": "{number, plural, one {# second} other {# seconds}} ago",
"relative_time.hours": "{number}awr",
@ -389,7 +389,7 @@
"relative_time.seconds": "{number}eiliad",
"relative_time.today": "heddiw",
"reply_indicator.cancel": "Canslo",
"report.block": "Block",
"report.block": "Blocio",
"report.block_explanation": "You will not see their posts. They will not be able to see your posts or follow you. They will be able to tell that they are blocked.",
"report.categories.other": "Arall",
"report.categories.spam": "Sbam",
@ -434,7 +434,7 @@
"search_popout.tips.text": "Mae testun syml yn dychwelyd enwau arddangos, enwau defnyddwyr a hashnodau sy'n cyfateb",
"search_popout.tips.user": "defnyddiwr",
"search_results.accounts": "Pobl",
"search_results.all": "All",
"search_results.all": "Pob",
"search_results.hashtags": "Hanshnodau",
"search_results.nothing_found": "Could not find anything for these search terms",
"search_results.statuses": "Tŵtiau",
@ -450,7 +450,7 @@
"status.delete": "Dileu",
"status.detailed_status": "Golwg manwl o'r sgwrs",
"status.direct": "Neges breifat @{name}",
"status.edit": "Edit",
"status.edit": "Golygu",
"status.edited": "Edited {date}",
"status.edited_x_times": "Edited {count, plural, one {{count} time} other {{count} times}}",
"status.embed": "Plannu",

View File

@ -176,7 +176,7 @@
"empty_column.hashtag": "Unter diesem Hashtag gibt es noch nichts.",
"empty_column.home": "Deine Startseite ist leer! Besuche {public} oder nutze die Suche, um loszulegen und andere Leute zu finden.",
"empty_column.home.suggestions": "Ein paar Vorschläge ansehen",
"empty_column.list": "Diese Liste ist derzeit leer. Wenn Wesen auf dieser Liste neue Beiträge veröffentlichen werden sie hier erscheinen.",
"empty_column.list": "Diese Liste ist derzeit leer. Wenn Konten auf dieser Liste neue Beiträge veröffentlichen werden sie hier erscheinen.",
"empty_column.lists": "Du hast noch keine Listen. Wenn du eine anlegst, wird sie hier angezeigt.",
"empty_column.mutes": "Du hast keine Profile stummgeschaltet.",
"empty_column.notifications": "Du hast noch keine Mitteilungen. Interagiere mit anderen, um ins Gespräch zu kommen.",

View File

@ -8,7 +8,7 @@
"account.blocked": "Bactha",
"account.browse_more_on_origin_server": "Brabhsáil níos mó ar an phróifíl bhunaidh",
"account.cancel_follow_request": "Cealaigh iarratas leanúnaí",
"account.direct": "Cuir teachtaireacht dhíreach ar @{name}",
"account.direct": "Seol teachtaireacht dhíreach chuig @{name}",
"account.disable_notifications": "Éirigh as ag cuir mé in eol nuair bpostálann @{name}",
"account.domain_blocked": "Ainm fearainn bactha",
"account.edit_profile": "Cuir an phróifíl in eagar",
@ -29,12 +29,12 @@
"account.media": "Ábhair",
"account.mention": "Luaigh @{name}",
"account.moved_to": "Tá {name} bogtha go:",
"account.mute": "Ciúnaigh @{name}",
"account.mute_notifications": "Ciúnaigh fógraí ó @{name}",
"account.muted": "Ciúnaithe",
"account.mute": "Balbhaigh @{name}",
"account.mute_notifications": "Balbhaigh fógraí ó @{name}",
"account.muted": "Balbhaithe",
"account.posts": "Postálacha",
"account.posts_with_replies": "Postálacha agus freagraí",
"account.report": "Gearán @{name}",
"account.report": "Tuairiscigh @{name}",
"account.requested": "Ag fanacht le ceadú. Cliceáil chun an iarratas leanúnaí a chealú",
"account.share": "Roinn próifíl @{name}",
"account.show_reblogs": "Taispeáin athphostálacha ó @{name}",
@ -44,9 +44,9 @@
"account.unblock_short": "Bain bac de",
"account.unendorse": "Ná chuir ar an phróifíl mar ghné",
"account.unfollow": "Ná lean a thuilleadh",
"account.unmute": "Díchiúnaigh @{name}",
"account.unmute_notifications": "Díchiúnaigh fógraí ó @{name}",
"account.unmute_short": "Díchiúnaigh",
"account.unmute": "Díbhalbhaigh @{name}",
"account.unmute_notifications": "Díbhalbhaigh fógraí ó @{name}",
"account.unmute_short": "Díbhalbhaigh",
"account_note.placeholder": "Cliceáil chun nóta a chuir leis",
"admin.dashboard.daily_retention": "Ráta coinneála an úsáideora de réir an lae tar éis clárú",
"admin.dashboard.monthly_retention": "User retention rate by month after sign-up",
@ -56,39 +56,39 @@
"alert.rate_limited.message": "Please retry after {retry_time, time, medium}.",
"alert.rate_limited.title": "Rate limited",
"alert.unexpected.message": "An unexpected error occurred.",
"alert.unexpected.title": "Oops!",
"announcement.announcement": "Announcement",
"alert.unexpected.title": "Hiúps!",
"announcement.announcement": "Fógra",
"attachments_list.unprocessed": "(unprocessed)",
"autosuggest_hashtag.per_week": "{count} per week",
"boost_modal.combo": "You can press {combo} to skip this next time",
"bundle_column_error.body": "Something went wrong while loading this component.",
"bundle_column_error.retry": "Try again",
"bundle_column_error.retry": "Bain triail as arís",
"bundle_column_error.title": "Network error",
"bundle_modal_error.close": "Close",
"bundle_modal_error.close": "Dún",
"bundle_modal_error.message": "Something went wrong while loading this component.",
"bundle_modal_error.retry": "Try again",
"column.blocks": "Blocked users",
"column.bookmarks": "Bookmarks",
"bundle_modal_error.retry": "Bain triail as arís",
"column.blocks": "Cuntais choiscthe",
"column.bookmarks": "Leabharmharcanna",
"column.community": "Local timeline",
"column.direct": "Direct messages",
"column.directory": "Browse profiles",
"column.domain_blocks": "Blocked domains",
"column.favourites": "Favourites",
"column.follow_requests": "Follow requests",
"column.home": "Home",
"column.lists": "Lists",
"column.mutes": "Muted users",
"column.home": "Baile",
"column.lists": "Liostaí",
"column.mutes": "Úsáideoirí balbhaithe",
"column.notifications": "Notifications",
"column.pins": "Pinned toot",
"column.public": "Federated timeline",
"column_back_button.label": "Back",
"column_back_button.label": "Siar",
"column_header.hide_settings": "Hide settings",
"column_header.moveLeft_settings": "Move column to the left",
"column_header.moveRight_settings": "Move column to the right",
"column_header.pin": "Pin",
"column_header.pin": "Greamaigh",
"column_header.show_settings": "Show settings",
"column_header.unpin": "Unpin",
"column_subheading.settings": "Settings",
"column_header.unpin": "Díghreamaigh",
"column_subheading.settings": "Socruithe",
"community.column_settings.local_only": "Local only",
"community.column_settings.media_only": "Media only",
"community.column_settings.remote_only": "Remote only",
@ -97,7 +97,7 @@
"compose_form.hashtag_warning": "This toot won't be listed under any hashtag as it is unlisted. Only public toots can be searched by hashtag.",
"compose_form.lock_disclaimer": "Your account is not {locked}. Anyone can follow you to view your follower-only posts.",
"compose_form.lock_disclaimer.lock": "locked",
"compose_form.placeholder": "What is on your mind?",
"compose_form.placeholder": "Cad atá ag tarlú?",
"compose_form.poll.add_option": "Add a choice",
"compose_form.poll.duration": "Poll duration",
"compose_form.poll.option_placeholder": "Choice {number}",
@ -124,17 +124,17 @@
"confirmations.discard_edit_media.confirm": "Faigh réidh de",
"confirmations.discard_edit_media.message": "Tá athruithe neamhshlánaithe don tuarascáil gné nó réamhamharc agat, faigh réidh dóibh ar aon nós?",
"confirmations.domain_block.confirm": "Hide entire domain",
"confirmations.domain_block.message": "Are you really, really sure you want to block the entire {domain}? In most cases a few targeted blocks or mutes are sufficient and preferable. You will not see content from that domain in any public timelines or your notifications. Your followers from that domain will be removed.",
"confirmations.logout.confirm": "Log out",
"confirmations.domain_block.message": "An bhfuil tú iontach cinnte gur mhaith leat bac an t-ainm fearainn {domain} in iomlán? I bhformhór na gcásanna, is leor agus is fearr cúpla baic a cur i bhfeidhm nó cúpla úsáideoirí a balbhú. Ní fheicfidh tú ábhair ón t-ainm fearainn sin in amlíne ar bith, nó i d'fhógraí. Scaoilfear do leantóirí ón ainm fearainn sin.",
"confirmations.logout.confirm": "Logáil amach",
"confirmations.logout.message": "Are you sure you want to log out?",
"confirmations.mute.confirm": "Mute",
"confirmations.mute.confirm": "Balbhaigh",
"confirmations.mute.explanation": "This will hide posts from them and posts mentioning them, but it will still allow them to see your posts and follow you.",
"confirmations.mute.message": "Are you sure you want to mute {name}?",
"confirmations.mute.message": "An bhfuil tú cinnte gur mhaith leat {name} a bhalbhú?",
"confirmations.redraft.confirm": "Delete & redraft",
"confirmations.redraft.message": "Are you sure you want to delete this status and re-draft it? Favourites and boosts will be lost, and replies to the original post will be orphaned.",
"confirmations.reply.confirm": "Reply",
"confirmations.reply.message": "Replying now will overwrite the message you are currently composing. Are you sure you want to proceed?",
"confirmations.unfollow.confirm": "Unfollow",
"confirmations.unfollow.confirm": "Ná lean",
"confirmations.unfollow.message": "Are you sure you want to unfollow {name}?",
"conversation.delete": "Delete conversation",
"conversation.mark_as_read": "Mark as read",
@ -146,20 +146,20 @@
"directory.recently_active": "Recently active",
"embed.instructions": "Embed this status on your website by copying the code below.",
"embed.preview": "Here is what it will look like:",
"emoji_button.activity": "Activity",
"emoji_button.activity": "Gníomhaíocht",
"emoji_button.custom": "Custom",
"emoji_button.flags": "Flags",
"emoji_button.food": "Food & Drink",
"emoji_button.food": "Bia ⁊ Ól",
"emoji_button.label": "Insert emoji",
"emoji_button.nature": "Nature",
"emoji_button.nature": "Nádur",
"emoji_button.not_found": "No matching emojis found",
"emoji_button.objects": "Objects",
"emoji_button.people": "People",
"emoji_button.people": "Daoine",
"emoji_button.recent": "Frequently used",
"emoji_button.search": "Search...",
"emoji_button.search": "Cuardaigh...",
"emoji_button.search_results": "Search results",
"emoji_button.symbols": "Symbols",
"emoji_button.travel": "Travel & Places",
"emoji_button.travel": "Taisteal ⁊ Áiteanna",
"empty_column.account_suspended": "Account suspended",
"empty_column.account_timeline": "No toots here!",
"empty_column.account_unavailable": "Profile unavailable",
@ -178,7 +178,7 @@
"empty_column.home.suggestions": "See some suggestions",
"empty_column.list": "There is nothing in this list yet. When members of this list post new statuses, they will appear here.",
"empty_column.lists": "You don't have any lists yet. When you create one, it will show up here.",
"empty_column.mutes": "You haven't muted any users yet.",
"empty_column.mutes": "Níl aon úsáideoir balbhaithe agat fós.",
"empty_column.notifications": "You don't have any notifications yet. When other people interact with you, you will see it here.",
"empty_column.public": "There is nothing here! Write something publicly, or manually follow users from other servers to fill it up",
"error.unexpected_crash.explanation": "Due to a bug in our code or a browser compatibility issue, this page could not be displayed correctly.",
@ -189,15 +189,15 @@
"errors.unexpected_crash.report_issue": "Report issue",
"explore.search_results": "Search results",
"explore.suggested_follows": "For you",
"explore.title": "Explore",
"explore.trending_links": "News",
"explore.trending_statuses": "Posts",
"explore.trending_tags": "Hashtags",
"follow_recommendations.done": "Done",
"explore.title": "Féach thart",
"explore.trending_links": "Nuacht",
"explore.trending_statuses": "Postálacha",
"explore.trending_tags": "Haischlibeanna",
"follow_recommendations.done": "Déanta",
"follow_recommendations.heading": "Follow people you'd like to see posts from! Here are some suggestions.",
"follow_recommendations.lead": "Posts from people you follow will show up in chronological order on your home feed. Don't be afraid to make mistakes, you can unfollow people just as easily any time!",
"follow_request.authorize": "Authorize",
"follow_request.reject": "Reject",
"follow_request.authorize": "Ceadaigh",
"follow_request.reject": "Diúltaigh",
"follow_requests.unlocked_explanation": "Even though your account is not locked, the {domain} staff thought you might want to review follow requests from these accounts manually.",
"generic.saved": "Saved",
"getting_started.developers": "Developers",
@ -243,7 +243,7 @@
"keyboard_shortcuts.legend": "to display this legend",
"keyboard_shortcuts.local": "to open local timeline",
"keyboard_shortcuts.mention": "to mention author",
"keyboard_shortcuts.muted": "to open muted users list",
"keyboard_shortcuts.muted": "Oscail liosta na n-úsáideoirí balbhaithe",
"keyboard_shortcuts.my_profile": "to open your profile",
"keyboard_shortcuts.notifications": "to open notifications column",
"keyboard_shortcuts.open_media": "to open media",
@ -282,9 +282,9 @@
"media_gallery.toggle_visible": "{number, plural, one {Hide image} other {Hide images}}",
"missing_indicator.label": "Not found",
"missing_indicator.sublabel": "This resource could not be found",
"mute_modal.duration": "Duration",
"mute_modal.hide_notifications": "Hide notifications from this user?",
"mute_modal.indefinite": "Indefinite",
"mute_modal.duration": "Tréimhse",
"mute_modal.hide_notifications": "Cuir póstalacha ón t-úsáideoir seo i bhfolach?",
"mute_modal.indefinite": "Gan téarma",
"navigation_bar.apps": "Mobile apps",
"navigation_bar.blocks": "Blocked users",
"navigation_bar.bookmarks": "Bookmarks",
@ -296,15 +296,15 @@
"navigation_bar.edit_profile": "Cuir an phróifíl in eagar",
"navigation_bar.explore": "Explore",
"navigation_bar.favourites": "Favourites",
"navigation_bar.filters": "Muted words",
"navigation_bar.filters": "Focail bhalbhaithe",
"navigation_bar.follow_requests": "Follow requests",
"navigation_bar.follows_and_followers": "Ag leanúint agus do do leanúint",
"navigation_bar.info": "About this server",
"navigation_bar.keyboard_shortcuts": "Hotkeys",
"navigation_bar.lists": "Lists",
"navigation_bar.logout": "Logout",
"navigation_bar.mutes": "Muted users",
"navigation_bar.personal": "Personal",
"navigation_bar.keyboard_shortcuts": "Eochracha Aicearra",
"navigation_bar.lists": "Liostaí",
"navigation_bar.logout": "Logáil Amach",
"navigation_bar.mutes": "Úsáideoirí balbhaithe",
"navigation_bar.personal": "Pearsanta",
"navigation_bar.pins": "Pinned toots",
"navigation_bar.preferences": "Preferences",
"navigation_bar.public_timeline": "Federated timeline",
@ -371,11 +371,11 @@
"privacy.private.long": "Sofheicthe do Leantóirí amháin",
"privacy.private.short": "Leantóirí amháin",
"privacy.public.long": "Visible for all, shown in public timelines",
"privacy.public.short": "Public",
"privacy.public.short": "Poiblí",
"privacy.unlisted.long": "Visible for all, but not in public timelines",
"privacy.unlisted.short": "Unlisted",
"refresh": "Refresh",
"regeneration_indicator.label": "Loading…",
"regeneration_indicator.label": "Ag lódáil…",
"regeneration_indicator.sublabel": "Your home feed is being prepared!",
"relative_time.days": "{number}d",
"relative_time.full.days": "{number, plural, one {# day} other {# days}} ago",
@ -387,26 +387,26 @@
"relative_time.just_now": "now",
"relative_time.minutes": "{number}m",
"relative_time.seconds": "{number}s",
"relative_time.today": "today",
"relative_time.today": "inniu",
"reply_indicator.cancel": "Cancel",
"report.block": "Block",
"report.block_explanation": "You will not see their posts. They will not be able to see your posts or follow you. They will be able to tell that they are blocked.",
"report.categories.other": "Other",
"report.categories.spam": "Spam",
"report.categories.spam": "Turscar",
"report.categories.violation": "Content violates one or more server rules",
"report.category.subtitle": "Choose the best match",
"report.category.title": "Tell us what's going on with this {type}",
"report.category.title_account": "profile",
"report.category.title_status": "post",
"report.close": "Done",
"report.close": "Déanta",
"report.comment.title": "Is there anything else you think we should know?",
"report.forward": "Forward to {target}",
"report.forward_hint": "The account is from another server. Send an anonymized copy of the report there as well?",
"report.mute": "Mute",
"report.mute_explanation": "You will not see their posts. They can still follow you and see your posts and will not know that they are muted.",
"report.mute": "Balbhaigh",
"report.mute_explanation": "Ní fheicfidh tú a postálacha. Is féidir an té seo tú a leanúint agus do phostálacha a fheiceáil, agus ní fhios go bhfuil iad balbhaithe.",
"report.next": "Next",
"report.placeholder": "Type or paste additional comments",
"report.reasons.dislike": "I don't like it",
"report.reasons.dislike": "Ní maith liom é",
"report.reasons.dislike_description": "It is not something you want to see",
"report.reasons.other": "It's something else",
"report.reasons.other_description": "The issue does not fit into other categories",
@ -426,18 +426,18 @@
"report.thanks.title_actionable": "Thanks for reporting, we'll look into this.",
"report.unfollow": "Unfollow @{name}",
"report.unfollow_explanation": "You are following this account. To not see their posts in your home feed anymore, unfollow them.",
"search.placeholder": "Search",
"search.placeholder": "Cuardaigh",
"search_popout.search_format": "Advanced search format",
"search_popout.tips.full_text": "Simple text returns statuses you have written, favourited, boosted, or have been mentioned in, as well as matching usernames, display names, and hashtags.",
"search_popout.tips.hashtag": "hashtag",
"search_popout.tips.hashtag": "haischlib",
"search_popout.tips.status": "status",
"search_popout.tips.text": "Simple text returns matching display names, usernames and hashtags",
"search_popout.tips.user": "user",
"search_results.accounts": "People",
"search_results.accounts": "Daoine",
"search_results.all": "All",
"search_results.hashtags": "Hashtags",
"search_results.hashtags": "Haischlibeanna",
"search_results.nothing_found": "Could not find anything for these search terms",
"search_results.statuses": "Toots",
"search_results.statuses": "Postálacha",
"search_results.statuses_fts_disabled": "Searching toots by their content is not enabled on this Mastodon server.",
"search_results.total": "{count, number} {count, plural, one {result} other {results}}",
"status.admin_account": "Open moderation interface for @{name}",
@ -447,7 +447,7 @@
"status.cancel_reblog_private": "Unboost",
"status.cannot_reblog": "This post cannot be boosted",
"status.copy": "Copy link to status",
"status.delete": "Delete",
"status.delete": "Scrios",
"status.detailed_status": "Detailed conversation view",
"status.direct": "Direct message @{name}",
"status.edit": "Cuir in eagar",
@ -461,9 +461,9 @@
"status.load_more": "Load more",
"status.media_hidden": "Media hidden",
"status.mention": "Mention @{name}",
"status.more": "More",
"status.mute": "Mute @{name}",
"status.mute_conversation": "Mute conversation",
"status.more": "Tuilleadh",
"status.mute": "Balbhaigh @{name}",
"status.mute_conversation": "Balbhaigh comhrá",
"status.open": "Expand this status",
"status.pin": "Pin on profile",
"status.pinned": "Pinned toot",
@ -485,15 +485,15 @@
"status.show_more_all": "Show more for all",
"status.show_thread": "Show thread",
"status.uncached_media_warning": "Not available",
"status.unmute_conversation": "Unmute conversation",
"status.unmute_conversation": "Díbhalbhaigh comhrá",
"status.unpin": "Unpin from profile",
"suggestions.dismiss": "Dismiss suggestion",
"suggestions.header": "You might be interested in…",
"tabs_bar.federated_timeline": "Federated",
"tabs_bar.home": "Home",
"tabs_bar.home": "Baile",
"tabs_bar.local_timeline": "Local",
"tabs_bar.notifications"