Update Norwegian translations (#2937)

* Update Norwegian translations

* Updated no.json
* Updated activerecord.no.yml
* Updated no.yml
* Updated simple_form.no.yml

* i18n: fix Unicode character error in no.yml

* Javascript escaping code "\uD83D\uDC18" should be "\U0001f418" in
Ruby / yml

* i18n: remove unused keys in Norwegian translation

* Remove unused keys in no.yml and activerecord.no.yml
  by running: `bundle exec i18n-tasks remove-unused no`

* Add missing keys in activerecord.no.yml and no.yml by
  running: `bundle exec i18n-tasks add-missing no`

* i18n: escape the key 'no' in activerecord.no.yml
This commit is contained in:
Koala Yeung 2017-05-09 20:01:45 +08:00 committed by Eugen Rochko
parent f36a791227
commit f5cdea5122
4 changed files with 214 additions and 22 deletions

View File

@ -20,7 +20,7 @@
"column.favourites": "Likt",
"column.follow_requests": "Følgeforespørsler",
"column.home": "Hjem",
"column.mutes": "Muted users",
"column.mutes": "Dempede brukere",
"column.notifications": "Varslinger",
"column.public": "Felles tidslinje",
"column_back_button.label": "Tilbake",
@ -83,7 +83,7 @@
"navigation_bar.follow_requests": "Følgeforespørsler",
"navigation_bar.info": "Utvidet informasjon",
"navigation_bar.logout": "Logg ut",
"navigation_bar.mutes": "Muted users",
"navigation_bar.mutes": "Dempede brukere",
"navigation_bar.preferences": "Preferanser",
"navigation_bar.public_timeline": "Felles tidslinje",
"notification.favourite": "{name} likte din status",

View File

@ -0,0 +1,13 @@
---
'no':
activerecord:
errors:
models:
account:
attributes:
username:
invalid: bare bokstaver, tall og understreker
status:
attributes:
reblog:
taken: av status eksisterer allerede

View File

@ -5,6 +5,7 @@
about_this: Om denne instansen
apps: Applikasjoner
business_email: 'Bedriftsepost:'
closed_registrations: Registreringer er for øyeblikket lukket på denne instansen.
contact: Kontakt
description_headline: Hva er %{domain}?
domain_count_after: andre instanser
@ -28,6 +29,7 @@
terms: Betingelser
user_count_after: brukere
user_count_before: Her bor
version: Versjon
accounts:
follow: Følg
followers: Følgere
@ -38,8 +40,148 @@
posts: Poster
remote_follow: Følg fra andre instanser
unfollow: Avfølg
activitypub:
activity:
announce:
name: "%{account_name} delte en aktivitet."
create:
name: "%{account_name} laget en aktivitet."
outbox:
name: "%{account_name} sin utboks"
summary: En samling aktiviteter fra brukeren %{account_name}.
admin:
accounts:
are_you_sure: Er du sikker?
confirm: Bekreft
confirmed: Bekreftet
disable_two_factor_authentication: Disable 2FA
display_name: Visningsnavn
domain: Domene
edit: Redigér
email: E-post
feed_url: Feed-URL
followers: Følgere
follows: Følginger
location:
all: Alle
local: Lokalt
remote: Fjernt
title: Sted
media_attachments: Mediavedlegg
moderation:
all: Alle
silenced: Målbundet
suspended: Utvist
title: Moderasjon
most_recent_activity: Nyligste aktivitet
most_recent_ip: Nyligste IP
not_subscribed: Ikke abonnért
order:
alphabetic: Alfabetisk
most_recent: Nyligst
title: Rekkefølge
perform_full_suspension: Utfør full utvisning
profile_url: Profil-URL
public: Offentlig
push_subscription_expires: PuSH-abonnent utløper
reset_password: Nullstill passord
salmon_url: Salmon-URL
show:
created_reports: Rapporter laget av denne kontoen
report: rapport
targeted_reports: Rapporter laget om denne kontoen
silence: Målbind
statuses: Statuser
title: Kontoer
undo_silenced: Angre målbinding
undo_suspension: Angre utvisning
username: Brukernavn
web: Web
domain_blocks:
add_new: Lag ny
created_msg: Domeneblokkering blir nå behandlet
destroyed_msg: Domeneblokkering har nå blitt angret
domain: Domene
new:
create: Lag blokkering
hint: Domeneblokkeringen vil ikke hindre opprettelse av kontooppføringer i databasen, men vil retroaktivt og automatisk benytte spesifikke moderasjonsmetoder på de kontoene.
severity:
desc_html: "<strong>Målbind</strong> vil gjøre kontoens poster usynlige for alle som ikke følger den. <strong>Utvis</storng> fjerner alt innhold, media og profildata fra kontoen."
silence: Målbind
suspend: Utvis
title: Ny domeneblokkering
reject_media: Avvis mediefiler
reject_media_hint: Fjerner lokalt lagrede mediefiler og nekter å laste dem ned i fremtiden. Irrelevant for utvisninger.
severities:
silence: Målbind
suspend: Utvis
severity: Alvorlighet
show:
affected_accounts:
one: En konto i databasen påvirket
other: "%{count} kontoer i databasen påvirket"
retroactive:
silence: Avmålbind alle eksisterende kontoer fre dette domenet
suspend: Avutvis alle eksisterende kontoer fra dette domenet
title: Angre domeneblokkering for %{domain}
undo: Angre
title: Domeneblokkeringer
undo: Angre
instances:
account_count: Kjente kontoer
domain_name: Domene
title: Kjente instanser
pubsubhubbub:
callback_url: Callback-URL
confirmed: Bekreftet
expires_in: Utløper om
last_delivery: Siste levering
title: PubSubHubbub
topic: Emne
reports:
comment:
label: Kommentar
none: Ingen
delete: Slett
id: ID
mark_as_resolved: Merk som løst
report: 'Rapportér #%{id}'
report_contents: Innhold
reported_account: Rapportert konto
reported_by: Rapportert av
resolved: Løst
silence_account: Målbind konto
status: Status
suspend_account: Utvis konto
target: Mål
title: Rapporter
unresolved: Uløst
view: Vis
settings:
contact_information:
email: Skriv en offentlig e-postadresse
label: Kontaktinformasjon
username: Skriv brukernavn
registrations:
closed_message:
desc_html: Vises på forsiden når registreringer er lukket<br>Du kan bruke HTML-tagger
title: Melding for lukket registrering
open:
disabled:
enabled: Av
title: Åpen registrering
setting: Innstilling
site_description:
desc_html: Vises som et avsnitt på forsiden og brukes som en meta-tagg.<br> Du kan bruke HTML-tagger, spesielt <code>&lt;a&gt;</code> og <code>&lt;em&gt;</code>.
title: Nettstedsbeskrivelse
site_description_extended:
desc_html: Vises på side for utvidet informasjon.<br>Du kan bruke HTML-tagger
title: Utvidet nettstedsinformasjon
site_title: Nettstedstittel
title: Nettstedsinnstillinger
title: Administrasjon
application_mailer:
settings: 'Endre foretrukne epost innstillinger: %{link}'
settings: 'Endre foretrukne e-postinnstillinger: %{link}'
signature: Mastodon-notiser fra %{instance}
view: 'Se:'
applications:
@ -73,11 +215,32 @@
x_minutes: "%{count} min"
x_months: "%{count} mnd"
x_seconds: "%{count} sek"
errors:
'403': Du har ikke tillatelse til å vise denne siden.
'404': Siden du leter etter finnes ikke.
'410': Siden du leter etter finnes ikke lenger.
'422':
content: Sikkerhetsverifisering feilet. Blokkerer du informasjonskapsler?
title: Sikkerhetsverifisering feilet.
'429': Throttled
exports:
blocks: Du blokkerer
csv: CSV
follows: Du følger
mutes: Du demper
storage: Medialagring
followers:
domain: Domene
explanation_html: Hvis du vil styre hvem som ser statusene dine, må du være klar over hvem som følger deg. <strong>Dine private statuser leveres til alle instanser der du har følgere</strong>. Du bør kanskje se over dem, og fjerne følgere hvis du ikke stoler på at ditt privatliv vil bli respektert av staben eller programvaren på de instansene.
followers_count: Antall følgere
lock_link: Lås kontoen din
purge: Fjern fra følgere
success:
one: I ferd med å mykblokkere følgere fra ett domene...
other: I ferd med å mykblokkere følgere fra %{count} domener...
true_privacy_html: Vennligst forstå at <strong>virkelig privatliv kun kan oppnås med ende-til-ende-kryptering.</strong>
unlocked_warning_html: Alle kan følge deg for å umiddelbart se dine private statuser. %{lock_link} for å kunne se over og avvise følgere.
unlocked_warning_title: Din konto er ikke låst
generic:
changes_saved_msg: Vellykket lagring av endringer!
powered_by: drevet av %{link}
@ -91,8 +254,13 @@
types:
blocking: Blokkeringsliste
following: Følgeliste
muting: Dempeliste
upload: Opplastning
landing_strip_html: <strong>%{name}</strong> er en bruker på %{link_to_root_path}. Du kan følge dem eller kommunisere med dem hvis du har en konto hvor som helst i fediverset. Hvis du ikke har en konto så kan du <a href="%{sign_up_path}">registrere deg her</a>.
media_attachments:
validations:
images_and_video: Kan ikke legge ved video på en status som allerede inneholder bilder
too_many: Kan ikke legge ved mer enn 4 filer
notification_mailer:
digest:
body: 'Her er en kort oppsummering av hva du har gått glipp av på %{instance} siden du logget deg inn sist den %{since}:'
@ -121,6 +289,7 @@
pagination:
next: Neste
prev: Forrige
truncate: "&hellip;"
remote_follow:
acct: Tast inn brukernavn@domene som du vil følge fra
missing_resource: Kunne ikke finne URLen for din konto
@ -131,6 +300,7 @@
back: Tilbake til Mastodon
edit_profile: Endre profil
export: Dataeksport
followers: Godkjente følgere
import: Importér
preferences: Preferanser
settings: Innstillinger
@ -140,30 +310,33 @@
over_character_limit: grense på %{max} tegn overskredet
show_more: Vis mer
visibilities:
private: Vis kun til følgere
private: Privat
private_long: Synlig kun for følgere
public: Offentlig
unlisted: Offentlig, men vis ikke på felles tidslinje
public_long: Synlig for alle
unlisted: Uoppført
unlisted_long: Synlig for alle, men ikke på offentlige tidslinjer
stream_entries:
click_to_show: Klikk for å vise
reblogged: fremhevde
sensitive_content: Følsomt innhold
time:
formats:
default: "%d, %b %Y, %H:%M"
default: "%-d. %b %Y, %H:%M"
two_factor_authentication:
code_hint: Skriv inn koden generert av autentiserings-appen for å bekrefte
description_html: Hvis du skrur på <strong>to-faktor autentisering</strong> må du ha din telefon for å logge inn. Denne vil generere koder som du må taste inn.
code_hint: Tast koden som ble generert av din autentiseringsapp for å bekrefte
description_html: Hvis du skrur på <strong>tofaktorautentisering</strong> må du ha din telefon for å logge inn. Denne vil generere koder som du må taste inn.
disable: Skru av
enable: Skru på
enabled_success: To-faktor autentisering er aktivert
generate_recovery_codes: Lag gjennopprettingskoder
enabled_success: Aktivering av tofaktorautentisering vellykket
generate_recovery_codes: Generér gjenopprettingskoder
instructions_html: "<strong>Scan denne QR-koden i Google Authenticator eller en lignende app på telefonen din</strong>. Fra nå av vil denne applikasjonen generere koder for deg som skal brukes under innlogging"
lost_recovery_codes: Gjennopprettingskoder lar deg få tilgang til kontoen din hvis du har mistet din telefon. Hvis du har mistet din gjennopprettingskoder kan du lage nye her. Dine gamle koder vil ikke lenger kunne brukes.
lost_recovery_codes: Gjenopprettingskoder lar deg gjenoppnå tilgang til din konto hvis du mister din telefon. Hvis du har mistet gjenopprettingskodene, kan du regenerere dem her. Dine gamle gjenopprettingskoder vil bli ugyldige.
manual_instructions: 'Hvis du ikke får scannet QR-koden må du skrive inn følgende kode manuelt:'
recovery_codes_regenerated: Gjennopprettingskoder ble opprettet
recovery_instructions: Hvis du mister din telefon kan du bruke en av kodene under for å få tilgang til din konto. Oppbevar gjennopprettingskodene sikkert, for eksempel kan du skrive de ut og oppbevare de med andre sensitive dokumenter.
recovery_codes_regenerated: Generering av gjenopprettingskoder vellykket
recovery_instructions: Hvis du skulle miste tilgang til telefonen din, kan du bruke en av gjenopprettingskodene nedenfor til å gjenopprette tilgang til din konto. Oppbevar gjenopprettingskodene sikkert, for eksempel ved å skrive dem ut og lagre dem sammen med andre viktige dokumenter.
setup: Sett opp
wrong_code: Koden du skrev inn var ugyldig. Er klokken på serveren og enhten riktig?
wrong_code: Den angitte koden var ugyldig! Stemmer instansens tid overalt med enhetens tid?
users:
invalid_email: E-postaddressen er ugyldig
invalid_otp_token: Ugyldig to-faktorkode

View File

@ -1,15 +1,19 @@
---
'no':
simple_form:
hints:
defaults:
avatar: PNG, GIF eller JPG. Maksimalt 2MB. Vil bli nedskalert til 120x120px
avatar: 'PNG, GIF eller JPG. Maksimalt 2MB. Vil bli nedskalert til 120x120px'
display_name: Maksimalt 30 tegn
header: PNG, GIF eller JPG. Maksimalt 2MB. Vil bli nedskalert til 700x335px
locked: Krever at du manuelt godkjenner følgere og setter standardbeskyttelse av poster til kun-følgere
header: 'PNG, GIF eller JPG. Maksimalt 2MB. Vil bli nedskalert til 700x335px'
locked: >-
Krever at du manuelt godkjenner følgere og setter standardbeskyttelse
av poster til kun-følgere
note: Maksimalt 160 tegn
imports:
data: CSV-fil eksportert fra en annen Mastodon instans
sessions:
otp: >-
Skriv tofaktorkoden fra din telefon eller bruk en av gjenopprettingskodene.
labels:
defaults:
avatar: Profilbilde
@ -26,11 +30,12 @@
note: Biografi
otp_attempt: Tofaktorkode
password: Passord
setting_boost_modal: Vis bekreftelsesdialog før reblogging
setting_auto_play_gif: Automatisk avspilling av GIFer
setting_boost_modal: Vis bekreftelsesdialog før fremheving
setting_default_privacy: Leserettigheter for poster
severity: Alvorlighet
type: Importeringstype
username: Brukernavn
setting_boost_modal: Vis bekreftelsesdialog før fremheving
interactions:
must_be_follower: Blokkér varslinger fra ikke-følgere
must_be_following: Blokkér varslinger fra brukere du ikke følger
@ -41,8 +46,9 @@
follow_request: Send e-post når noen ber om å få følge deg
mention: Send e-post når noen nevner deg
reblog: Send e-post når noen fremhever din status
'no': 'Nei'
'no': Nei
required:
mark: "*"
mark: '*'
text: påkrevd
'yes': Ja