Update Dutch strings (#4389)

This commit is contained in:
Jeroen 2017-07-27 00:37:35 +02:00 committed by Eugen Rochko
parent 92cb451da8
commit f5e228ad2e
1 changed files with 5 additions and 5 deletions

View File

@ -34,9 +34,9 @@
"column.notifications": "Meldingen",
"column.public": "Globale tijdlijn",
"column_back_button.label": "terug",
"column_header.hide_settings": "Hide settings",
"column_header.hide_settings": "Instellingen verbergen",
"column_header.pin": "Vastmaken",
"column_header.show_settings": "Show settings",
"column_header.show_settings": "Instellingen tonen",
"column_header.unpin": "Losmaken",
"column_subheading.navigation": "Navigatie",
"column_subheading.settings": "Instellingen",
@ -154,7 +154,7 @@
"report.target": "Rapporteren van",
"search.placeholder": "Zoeken",
"search_results.total": "{count, number} {count, plural, one {resultaat} other {resultaten}}",
"standalone.public_title": "A look inside...",
"standalone.public_title": "Een kijkje binnenin...",
"status.cannot_reblog": "Deze toot kan niet geboost worden",
"status.delete": "Verwijderen",
"status.favourite": "Favoriet",
@ -168,9 +168,9 @@
"status.reply": "Reageren",
"status.replyAll": "Reageer op iedereen",
"status.report": "Rapporteer @{name}",
"status.sensitive_toggle": "Klik om te zien",
"status.sensitive_toggle": "Klik om te bekijken",
"status.sensitive_warning": "Gevoelige inhoud",
"status.share": "Share",
"status.share": "Delen",
"status.show_less": "Minder tonen",
"status.show_more": "Meer tonen",
"status.unmute_conversation": "Conversatie niet meer negeren",