i18n: Update Polish translation (#4252)

Signed-off-by: Marcin Mikołajczak <me@m4sk.in>
This commit is contained in:
m4sk1n 2017-07-18 20:03:06 +02:00 committed by Eugen Rochko
parent 0b4006fc47
commit fb7f06a752
3 changed files with 21 additions and 3 deletions

View File

@ -55,8 +55,8 @@
"confirmations.domain_block.message": "Czy na pewno chcesz zablokować całą domenę {domain}? Zwykle lepszym rozwiązaniem jest blokada lub wyciszenie kilku użytkowników.",
"confirmations.mute.confirm": "Wycisz",
"confirmations.mute.message": "Czy na pewno chcesz wyciszyć {name}?",
"confirmations.unfollow.confirm": "Unfollow",
"confirmations.unfollow.message": "Are you sure you want to unfollow {name}?",
"confirmations.unfollow.confirm": "Przestań śledzić",
"confirmations.unfollow.message": "Czy na pewno zamierzasz przestać śledzić {name}?",
"emoji_button.activity": "Aktywność",
"emoji_button.flags": "Flagi",
"emoji_button.food": "Żywność i napoje",

View File

@ -176,7 +176,7 @@ pl:
title: Opis instancji
site_description_extended:
desc_html: Dobre miejsce na zasady użytkowania, wprowadzenie i inne rzeczy, które wyróżniają tą instancję. Możesz korzystać z tagów HTML
title: Niestandrdowy opis stronyv
title: Niestandrdowy opis strony
site_terms:
desc_html: Miejsce na własną politykę prywatności, zasady użytkowania i inne unormowania prawne. Możesz używać tagów HTML
title: Niestandardowe zasady użytkowania
@ -185,6 +185,21 @@ pl:
desc_html: Wyświetlaj publiczną oś czasu na stronie widocznej dla niezalogowanych
title: Podgląd osi czasu
title: Ustawienia strony
statuses:
back_to_account: Wróć na konto
batch:
delete: Usuń
nsfw_off: Cofnij NSFW
nsfw_on: Oznacz jako NSFW
execute: Wykonaj
failed_to_execute: Nie udało się wykonać
media:
hide: Ukryj zawartość multimedialną
show: Pokaż zawartość multimedialną
title: Media
no_media: Bez zawartości multimedialnej
with_media: Z zawartością multimedialną
title: Statusy konta
subscriptions:
callback_url: URL zwrotny
confirmed: Potwierdzono

View File

@ -40,11 +40,14 @@ pl:
otp_attempt: Kod uwierzytelnienia dwustopniowego
password: Hasło
setting_auto_play_gif: Automatycznie odtwarzaj animowane GIFy
setting_boost_modal: Pytaj o potwierdzenie przed podbiciem
setting_default_privacy: Widoczność posta
setting_default_sensitive: Zawsze oznaczaj zawartość multimedialną jako wrażliwą
setting_delete_modal: Pytaj o potwierdzenie przed usunięciem postu
setting_system_font_ui: Używaj domyślnej czcionki systemu
setting_unfollow_modal: Pytaj o potwierdzenie przed usunięciem śledzenia
setting_noindex: Nie indeksuj mojego profilu w wyszukiwarkach internetowych
severity: Priorytet
type: Typ importu
username: Nazwa użytkownika