Browse Source

hy.md

pull/4/head
Nena Nguyen 7 months ago
parent
commit
210ea7e5d8
  1. 2
      readme/hy.md

2
readme/hy.md

@ -120,7 +120,7 @@
* [Կարդացեք այլ օգտվողի ձայնը և գրեք ձեր մտքերը:](../PEOPLE.md)
* Ինչ-որ բան փնտրեք: [Ansero](https://ansero.nnpaefp7pkadbxxkhz2agtbv2a4g5sgo2fbmv3i7czaua354334uqqad.onion/) ([clearnet](https://ansero.eu.org/)), [Crimeflare \#Search](https://cfe.nnpaefp7pkadbxxkhz2agtbv2a4g5sgo2fbmv3i7czaua354334uqqad.onion/) ([clearnet](https://crimeflare.eu.org/))
* Ինչ-որ բան փնտրեք: [Ansero](https://ansero.nnpaefp7pkadbxxkhz2agtbv2a4g5sgo2fbmv3i7czaua354334uqqad.onion/) ([clearnet](https://ansero.eu.org/)), [Crimeflare \#Search](https://cfe.nnpaefp7pkadbxxkhz2agtbv2a4g5sgo2fbmv3i7czaua354334uqqad.onion/?ul=hy) ([clearnet](https://crimeflare.eu.org/))
* Թարմացրեք տիրույթի ցուցակը: [Listուցադրել հրահանգները](../INSTRUCTION.md).

Loading…
Cancel
Save