Browse Source

vi.md

pull/4/head
Sherry Apostol 10 months ago
parent
commit
24146ac1fd
  1. 3
      readme/vi.md

3
readme/vi.md

@ -110,8 +110,7 @@ Kho lưu trữ này là danh sách các trang web đứng sau "Bức tường m
* Vé đã bị phá hoại rất nhiều lần.
* [Đã bị xóa bởi Dự án Tor.](https://lists.torproject.org/pipermail/anti-censorship-team/2020-May/000098.html) [Xem vé 34175.](https://trac.torproject.org/projects/tor/ticket/34175)
* [Phiếu lưu trữ cuối cùng 24351.](https://web.archive.org/web/20200301013104/https://trac.torproject.org/projects/tor/ticket/24351)
* [Problem with Cloudflare](https://github.com/privacytoolsIO/privacytools.io/issues/374#issuecomment-460077544), libBletchley
* Trước đây họ đã sử dụng Cloudflare.CF-tor đã bị xóa.
* [The problem with Cloudflare](https://neoreddit.horobets.me/post/43), stopCloudflare
* [Cloudflare Watch](http://www.crimeflare.org:82/)
* [Criticism and controversies](https://en.wikipedia.org/wiki/Cloudflare#Criticism_and_controversies), Wikipedia
* [Another landmark day in the war to control, centralize and censor the internet.](https://www.reddit.com/r/privacy/comments/b8dptl/another_landmark_day_in_the_war_to_control/), TheGoldenGoose8888

Loading…
Cancel
Save