Browse Source

vi.md

pull/4/head
Sze Chuen Tan 7 months ago
parent
commit
d26007a33b
  1. 2
      readme/vi.md

2
readme/vi.md

@ -120,7 +120,7 @@ Kho lưu trữ này là danh sách các trang web đứng sau "Bức tường m
* [Đọc giọng nói của người dùng khác và viết suy nghĩ của bạn.](../PEOPLE.md)
* Tìm kiếm thứ gì đó: [Ansero](https://ansero.nnpaefp7pkadbxxkhz2agtbv2a4g5sgo2fbmv3i7czaua354334uqqad.onion/) ([clearnet](https://ansero.eu.org/)), [Crimeflare \#Search](https://cfe.nnpaefp7pkadbxxkhz2agtbv2a4g5sgo2fbmv3i7czaua354334uqqad.onion/) ([clearnet](https://crimeflare.eu.org/))
* Tìm kiếm thứ gì đó: [Ansero](https://ansero.nnpaefp7pkadbxxkhz2agtbv2a4g5sgo2fbmv3i7czaua354334uqqad.onion/) ([clearnet](https://ansero.eu.org/)), [Crimeflare \#Search](https://cfe.nnpaefp7pkadbxxkhz2agtbv2a4g5sgo2fbmv3i7czaua354334uqqad.onion/?ul=vi) ([clearnet](https://crimeflare.eu.org/))
* Cập nhật danh sách miền: [Liệt kê hướng dẫn](../INSTRUCTION.md).

Loading…
Cancel
Save