Browse Source

vi.md

pull/4/head
Kyle Boutette 6 months ago
parent
commit
f27693cd4d
  1. 2
      readme/vi.md

2
readme/vi.md

@ -135,7 +135,7 @@ Kho lưu trữ này là danh sách các trang web đứng sau "Bức tường m
### Về tài khoản giả mạo
Crimeflare biết về sự tồn tại của các tài khoản giả mạo mạo danh các kênh chính thức của chúng tôi, có thể là Twitter, Facebook, Patreon, OpenCollective, Villages, v.v.
We biết về sự tồn tại của các tài khoản giả mạo mạo danh các kênh chính thức của chúng tôi, có thể là Twitter, Facebook, Patreon, OpenCollective, Villages, v.v.
**Chúng tôi không bao giờ hỏi email của bạn.
Chúng tôi không bao giờ hỏi tên của bạn.
Chúng tôi không bao giờ hỏi danh tính của bạn.

Loading…
Cancel
Save