You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
ZwiiCMS/core/vendor/filemanager/lang/ca.php

125 lines
5.5 KiB
PHTML

5 years ago
<?php
return array(
'Select' => 'Seleccionar',
'Deselect_All' => 'Deselect All',
'Select_All' => 'Select All',
'Erase' => 'Eliminar',
'Open' => 'Obrir',
'Confirm_del' => 'Segur que desitges eliminar aquest arxiu?',
'All' => 'Tots',
'Files' => 'Arxius',
'Images' => 'Imatges',
'Archives' => 'Fitxers',
'Error_Upload' => 'L\'arxiu que intenta pujar excedeix el màxim permès.',
'Error_extension' => 'L\'extensió de l\'arxiu no està permesa.',
'Upload_file' => 'Pujar',
'Filters' => 'Filtres',
'Videos' => 'Vídeos',
'Music' => 'Musica',
'New_Folder' => 'Nova carpeta',
'Folder_Created' => 'La carpeta ha estat creada exitosament.',
'Existing_Folder' => 'Carpeta existent',
'Confirm_Folder_del' => 'Segur que desitges eliminar la carpeta i tots els elements que conté?',
'Return_Files_List' => 'Tornar a la llista d\'arxius',
'Preview' => 'Vista prèvia',
'Download' => 'Descarregar',
'Insert_Folder_Name' => 'Nom de la carpeta:',
'Root' => 'Arrel',
'Rename' => 'Renombrar',
'Back' => 'Tornar',
'View' => 'Vista',
'View_list' => 'Vista de llista',
'View_columns_list' => 'Vista de columnes',
'View_boxes' => 'Vista de miniatures',
'Toolbar' => 'Barra d\'eines',
'Actions' => 'Accions',
'Rename_existing_file' => 'L\'arxiu ja existeix',
'Rename_existing_folder' => 'La carpeta ja existeix',
'Empty_name' => 'El nom es troba buit',
'Text_filter' => 'filtre de text',
'Swipe_help' => 'Deslize el nom de l\'arxiu/carpeta per mostrar les opcions',
'Upload_base' => 'Pujada d\'arxius SIMPLE',
'Upload_java' => 'Pujada d\'arxius JAVA (para arxius pesats)',
'Upload_url' => 'URL',
'Upload_java_help' => "Si el applet no carrega: 1. Assegura't de tenir Java instal·lat; sinó descarrega-ho i instal·la-ho <a href='http://java.com/en/download/'>des d'aquí</a> 2. Assegura't que el teu firewall no estigui bloquejant res.",
'Upload_base_help' => "Arrossega i deixa anar els arxius dins d'aquesta àrea o faci clic en ella (per a navegadors moderns) en cas contrari, seleccioni l'arxiu i faci clic en el botó. Quan finalitzi la pujada, faci clic en el botó superior per tornar.",
'Type_dir' => 'Carpeta',
'Type' => 'Tipus',
'Dimension' => 'Dimensions',
'Size' => 'Pes',
'Date' => 'Data',
'Filename' => 'Nom',
'Operations' => 'Operacions',
'Date_type' => 'd-m-y',
'OK' => 'OK',
'Cancel' => 'Cancel·lar',
'Sorting' => 'Ordenar',
'Show_url' => 'Mostrar URL',
'Extract' => 'Extreure aquí',
'File_info' => 'Informació',
'Edit_image' => 'Editar imatge',
'Duplicate' => 'Duplicar',
'Folders' => 'Carpetes',
'Copy' => 'Copiar',
'Cut' => 'Tallar',
'Paste' => 'Enganxar',
'CB' => 'CB', // clipboard
'Paste_Here' => 'Enganxar en aquest directori',
'Paste_Confirm' => 'Esteu segur que voleu enganxar en aquest directori? Això sobreescriurà arxius/carpetes existents si es troba cap igual.',
'Paste_Failed' => 'No sha pogut enganxar els fitxers.',
'Clear_Clipboard' => 'Netejar portapapers',
'Clear_Clipboard_Confirm' => 'Esteu segur que voleu esborrar el portapapers?',
'Files_ON_Clipboard' => 'Hi ha arxius al Portapapers.',
'Copy_Cut_Size_Limit' => 'Els arxius/carpetes seleccionades són massa grans per %s. Limit: %d MB/operació', // %s = cut or copy
'Copy_Cut_Count_Limit' => 'Heu seleccionat massa fitxers/carpetes a %s. Limit: %d arxiu/operació', // %s = cut or copy
'Copy_Cut_Not_Allowed' => 'No te permisos per %s els arxius.', // %s(1) = cut or copy, %s(2) = files or folders
'Aviary_No_Save' => 'No sha pogut desar la imatge.',
'Zip_No_Extract' => 'No es pot extreure. LArxiu podria estar corrupte.',
'Zip_Invalid' => 'Aquesta extensió no és suportada. Vàlid: zip, gz, tar.',
'Dir_No_Write' => 'El directori seleccionat no te permisos descriptura.',
'Function_Disabled' => 'La funció de %s no esta disponible al servidor.', // %s = cut or copy
'File_Permission' => 'Permisos darxiu',
'File_Permission_Not_Allowed' => 'La modificació dels permisos de %s no es permès.', // %s = files or folders
'File_Permission_Recursive' => 'Aplicar recursivament?',
'File_Permission_Wrong_Mode' => "El mode de permís subministrat és incorrecte..",
'User' => 'Usuari',
'Group' => 'Grup',
'Yes' => 'Si',
'No' => 'No',
'Lang_Not_Found' => 'No es pot trobar l\'idioma.',
'Lang_Change' => 'Modificar idioma',
'File_Not_Found' => 'No s\'ha pogut trobar l\'arxiu.',
'File_Open_Edit_Not_Allowed' => 'No tens permisos per obrir %s l\'arxiu.', // %s = open or edit
'Edit' => 'Modificar',
'Edit_File' => "Editar el contingut de l\'arxiu.",
'File_Save_OK' => "Arxiu desat correctament.",
'File_Save_Error' => "Hi ha hagut un error mentre es desava l\'arxiu.",
'New_File' => 'Nou arxiu',
'No_Extension' => 'Ha d\'afegir una extensió d\'arxiu.',
'Valid_Extensions' => 'Extensions valides: %s', // %s = txt,log etc.
'Upload_message' => "Arrossega arxiu aquí per carregar.",
'SERVER ERROR' => "SERVER ERROR",
'forbiden' => "Forbiden",
'wrong path' => "Wrong path",
'wrong name' => "Wrong name",
'wrong extension' => "Wrong extension",
'wrong option' => "Wrong option",
'wrong data' => "Wrong data",
'wrong action' => "Wrong action",
'wrong sub-action' => "Wrong sub-actio",
'no action passed' => "No action passed",
'no path' => "No path",
'no file' => "No file",
'view type number missing' => "View type number missing",
'Not enought Memory' => "Not enought Memory",
'max_size_reached' => "Your image folder has reach its maximale size of %d MB.", //%d = max overall size
'B' => "B",
'KB' => "KB",
'MB' => "MB",
'GB' => "GB",
'TB' => "TB",
'total size' => "Total size",
);