ZwiiCMS/core/vendor/filemanager/lang/ca.php

125 lines
5.5 KiB
PHP
Executable File
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

<?php
return array(
'Select' => 'Seleccionar',
'Deselect_All' => 'Deselect All',
'Select_All' => 'Select All',
'Erase' => 'Eliminar',
'Open' => 'Obrir',
'Confirm_del' => 'Segur que desitges eliminar aquest arxiu?',
'All' => 'Tots',
'Files' => 'Arxius',
'Images' => 'Imatges',
'Archives' => 'Fitxers',
'Error_Upload' => 'L\'arxiu que intenta pujar excedeix el màxim permès.',
'Error_extension' => 'L\'extensió de l\'arxiu no està permesa.',
'Upload_file' => 'Pujar',
'Filters' => 'Filtres',
'Videos' => 'Vídeos',
'Music' => 'Musica',
'New_Folder' => 'Nova carpeta',
'Folder_Created' => 'La carpeta ha estat creada exitosament.',
'Existing_Folder' => 'Carpeta existent',
'Confirm_Folder_del' => 'Segur que desitges eliminar la carpeta i tots els elements que conté?',
'Return_Files_List' => 'Tornar a la llista d\'arxius',
'Preview' => 'Vista prèvia',
'Download' => 'Descarregar',
'Insert_Folder_Name' => 'Nom de la carpeta:',
'Root' => 'Arrel',
'Rename' => 'Renombrar',
'Back' => 'Tornar',
'View' => 'Vista',
'View_list' => 'Vista de llista',
'View_columns_list' => 'Vista de columnes',
'View_boxes' => 'Vista de miniatures',
'Toolbar' => 'Barra d\'eines',
'Actions' => 'Accions',
'Rename_existing_file' => 'L\'arxiu ja existeix',
'Rename_existing_folder' => 'La carpeta ja existeix',
'Empty_name' => 'El nom es troba buit',
'Text_filter' => 'filtre de text',
'Swipe_help' => 'Deslize el nom de l\'arxiu/carpeta per mostrar les opcions',
'Upload_base' => 'Pujada d\'arxius SIMPLE',
'Upload_java' => 'Pujada d\'arxius JAVA (para arxius pesats)',
'Upload_url' => 'URL',
'Upload_java_help' => "Si el applet no carrega: 1. Assegura't de tenir Java instal·lat; sinó descarrega-ho i instal·la-ho <a href='http://java.com/en/download/'>des d'aquí</a> 2. Assegura't que el teu firewall no estigui bloquejant res.",
'Upload_base_help' => "Arrossega i deixa anar els arxius dins d'aquesta àrea o faci clic en ella (per a navegadors moderns) en cas contrari, seleccioni l'arxiu i faci clic en el botó. Quan finalitzi la pujada, faci clic en el botó superior per tornar.",
'Type_dir' => 'Carpeta',
'Type' => 'Tipus',
'Dimension' => 'Dimensions',
'Size' => 'Pes',
'Date' => 'Data',
'Filename' => 'Nom',
'Operations' => 'Operacions',
'Date_type' => 'd-m-y',
'OK' => 'OK',
'Cancel' => 'Cancel·lar',
'Sorting' => 'Ordenar',
'Show_url' => 'Mostrar URL',
'Extract' => 'Extreure aquí',
'File_info' => 'Informació',
'Edit_image' => 'Editar imatge',
'Duplicate' => 'Duplicar',
'Folders' => 'Carpetes',
'Copy' => 'Copiar',
'Cut' => 'Tallar',
'Paste' => 'Enganxar',
'CB' => 'CB', // clipboard
'Paste_Here' => 'Enganxar en aquest directori',
'Paste_Confirm' => 'Esteu segur que voleu enganxar en aquest directori? Això sobreescriurà arxius/carpetes existents si es troba cap igual.',
'Paste_Failed' => 'No sha pogut enganxar els fitxers.',
'Clear_Clipboard' => 'Netejar portapapers',
'Clear_Clipboard_Confirm' => 'Esteu segur que voleu esborrar el portapapers?',
'Files_ON_Clipboard' => 'Hi ha arxius al Portapapers.',
'Copy_Cut_Size_Limit' => 'Els arxius/carpetes seleccionades són massa grans per %s. Limit: %d MB/operació', // %s = cut or copy
'Copy_Cut_Count_Limit' => 'Heu seleccionat massa fitxers/carpetes a %s. Limit: %d arxiu/operació', // %s = cut or copy
'Copy_Cut_Not_Allowed' => 'No te permisos per %s els arxius.', // %s(1) = cut or copy, %s(2) = files or folders
'Aviary_No_Save' => 'No sha pogut desar la imatge.',
'Zip_No_Extract' => 'No es pot extreure. LArxiu podria estar corrupte.',
'Zip_Invalid' => 'Aquesta extensió no és suportada. Vàlid: zip, gz, tar.',
'Dir_No_Write' => 'El directori seleccionat no te permisos descriptura.',
'Function_Disabled' => 'La funció de %s no esta disponible al servidor.', // %s = cut or copy
'File_Permission' => 'Permisos darxiu',
'File_Permission_Not_Allowed' => 'La modificació dels permisos de %s no es permès.', // %s = files or folders
'File_Permission_Recursive' => 'Aplicar recursivament?',
'File_Permission_Wrong_Mode' => "El mode de permís subministrat és incorrecte..",
'User' => 'Usuari',
'Group' => 'Grup',
'Yes' => 'Si',
'No' => 'No',
'Lang_Not_Found' => 'No es pot trobar l\'idioma.',
'Lang_Change' => 'Modificar idioma',
'File_Not_Found' => 'No s\'ha pogut trobar l\'arxiu.',
'File_Open_Edit_Not_Allowed' => 'No tens permisos per obrir %s l\'arxiu.', // %s = open or edit
'Edit' => 'Modificar',
'Edit_File' => "Editar el contingut de l\'arxiu.",
'File_Save_OK' => "Arxiu desat correctament.",
'File_Save_Error' => "Hi ha hagut un error mentre es desava l\'arxiu.",
'New_File' => 'Nou arxiu',
'No_Extension' => 'Ha d\'afegir una extensió d\'arxiu.',
'Valid_Extensions' => 'Extensions valides: %s', // %s = txt,log etc.
'Upload_message' => "Arrossega arxiu aquí per carregar.",
'SERVER ERROR' => "SERVER ERROR",
'forbiden' => "Forbiden",
'wrong path' => "Wrong path",
'wrong name' => "Wrong name",
'wrong extension' => "Wrong extension",
'wrong option' => "Wrong option",
'wrong data' => "Wrong data",
'wrong action' => "Wrong action",
'wrong sub-action' => "Wrong sub-actio",
'no action passed' => "No action passed",
'no path' => "No path",
'no file' => "No file",
'view type number missing' => "View type number missing",
'Not enought Memory' => "Not enought Memory",
'max_size_reached' => "Your image folder has reach its maximale size of %d MB.", //%d = max overall size
'B' => "B",
'KB' => "KB",
'MB' => "MB",
'GB' => "GB",
'TB' => "TB",
'total size' => "Total size",
);